PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Blok z ERP nad 50 tisíc vč. DPH
 2. rezerva na brakovanie sliepok
 3. Vrátenie dane z DDP
 4. samozdanenie
 5. odvod ZP
 6. Nájomné
 7. naklady suvisiace s obstaranim zasob pri sposobe B
 8. Ubytovňa pre zamestnancov
 9. DPH-ĆR
 10. GPS navigačný systém...
 11. DPH z cestovného
 12. strata bločkov - čestné vyhlásenie
 13. poistná udalosť na aute
 14. Založenie podniku v JÚ
 15. Kedy začínam byť platiteľom DPH?
 16. Čo zo storno faktúrou
 17. zapožičanie auta z CZ
 18. koľko si účtujete za vedenie j.ú?
 19. Aké dane pri prevode a darovaní
 20. Oprava strechy
 21. dobropisovany tovar na ceste
 22. práce v 3 krajine pre SR platiteľa
 23. Prechod na platcu DPH
 24. Kontrola inventura
 25. Rozúčtovanie fa
 26. postúpenie leasingu
 27. Účasť na výstave v Maďarsku a DPH
 28. služby poskytnuté v inom čl.štáte EU
 29. nesprávne účtovanie na 353
 30. opravná faktúra
 31. kúpa PC od súkromnej osoby do podnikania
 32. dotacia pre vysoku skolu zo SR
 33. DPH za služby dodané mimo SR
 34. nákup valút bez dokladu
 35. Daňové priznanie PO: Podať alebo Nepodať
 36. Letecké pomocné práce a DPH
 37. kontokorentný úver
 38. Zaokrúhľovanie
 39. DPH z prijatej platy (zalohy) ak plnenie bude ciastocne alebo uplne oslobodene (CA)
 40. Nepeňažný príjem zamestnancov?
 41. dva rozne doklady
 42. daň z prenájmu nehnuteľnosti
 43. Preplatok k RZZP
 44. fiškálne vyclenie
 45. Urad práce a brigáda
 46. DPH pri PHM
 47. Dan z predaja nehnutelnosti
 48. DDP
 49. nájomné
 50. zmluva vs. živnosť -súúúúrne
 51. admin.poplatok na konci LZ
 52. sudno-znalecky posudok
 53. ako zaučtovať ?
 54. pôžička
 55. Preúčtovanie medzi 365 a 479
 56. chyba minulých období
 57. Vyrovnanie straty
 58. nakup tovaru od FO nepodnikatel
 59. Uplatnenie výdavkov za PHM
 60. DPH a leasing
 61. Dátumovo správne zaradený doklad
 62. Zaúčtovanie faktúry
 63. učtovanie poistného
 64. likvidácia stavby - daňový výdavok?
 65. Nesprávne uvedené DIČ na tlačivách pre DÚ.
 66. auto na súčiastky
 67. Zálohová faktúra a zápočet
 68. Vystavenie faktúr a zápočet
 69. Prima karta - kde zaúčtovať
 70. zaúčtovanie starého záväzku
 71. účtovanie nákupu pneu+opravy automobilu
 72. Bezplatné nadobudnutie
 73. Predavky na dan z prijmu pri kombinacii SZCO a TPP
 74. Firma a automobil
 75. moje povinnosti!
 76. Peňažný dar
 77. cestovný príkaz
 78. Tipos,a.s.-DPH z kurzových činností
 79. zriaďovacie výdavky
 80. DPH - opravné daň. priznanie
 81. prijaté platby a DPH
 82. DPH pri lízingu
 83. VFa za produkciu do CR s dodanim v SR
 84. Daňový bonus
 85. Dan z prímu nehnuteľnosť
 86. Daňovo uznateľný náklad???
 87. Dobierka
 88. oneskorené predloženie FA
 89. Reklamna kampan
 90. Fakturovaný prístroj za 1 korunu
 91. Zmýlila som si účet
 92. Zostatková cena
 93. Zamestnanec+auto prenajaté od rodičov
 94. Zmluva o autoúvere
 95. Fakturácia slovenskej s.r.o. v CZK na účet v ČR vedený v CZK
 96. Inventúra zásob
 97. Tuzemská fa v EUR
 98. dph pri doprave osôb do ČR
 99. Uplatnenie dane v zmysle § 55 zákona o DPH
 100. TZ na prenajatom majetku
 101. splátkový kalendár
 102. riadky daňového priznania
 103. + položka?
 104. Kolky
 105. Hlásiť príjem DÚ?
 106. uplatnenie DPH pri službe
 107. presun peňaí medzi účtami v rôznych bankách
 108. Študent a nepodanie DzP kvôli štipendiu
 109. dátum vzniku daň.povinnosti § 19
 110. prenajom bytu v nakladoch
 111. DPH v r.2003
 112. Interná smernica
 113. kontrola z DÚ - daň z príjmov za r. 2006
 114. Faktúra z Čiech
 115. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb
 116. Zakladanie dokladov
 117. dochodca a SZCO a zamestnanec sucastne
 118. platca DPH a pausalne vydavky
 119. zdanenie prijmu v medzinarodnych vodach
 120. Ukončenie leasingu
 121. odvody
 122. FA. z ČR z roku 2006 došla 07/2007
 123. Premiestnenie tovaru medzištátne
 124. poplatok za úver
 125. refakturácia telefónu polročne
 126. Vrátenie Dlhodobého majetku-dobropis
 127. znova zálohy
 128. Daň z motorových vozidiel - zaradenie ťahača
 129. Prenájom
 130. Nadobudnutie tovaru z EÚ - samozdanenie
 131. zaúčtovanie
 132. Preúčtovanie telekomunikčných služieb
 133. Cudzie motorove vozidlo - pouzivanie
 134. Nesprávne zaradenie majetku
 135. halierové vyrovnanie vPU
 136. DPH - soc. fond
 137. DPH na výstupe
 138. registrácia a platba dane z mot vozidla
 139. registrácia a platba dane z mot vozidiel
 140. neviem si rady ..refakturovat ci nie?
 141. DPH a PHM?
 142. účtovanie miezd pri dohode o VP
 143. Zavedenie majetku do účtovníctva
 144. Plechová garáž
 145. ako správne účtovať valutovú pokladňu?
 146. 50% záloha a služba do EU
 147. PREDAJ drobného hmotného majetku v PU
 148. Leasing osob. auta
 149. Nákup kancelárskych potrieb v Rakúsku
 150. DPH - služby Turecko
 151. kurz pri euroucte
 152. Predaj HIM
 153. zaevidovanie faktúr
 154. účtovanie miezd
 155. prenájom bytu za účelom ubytovania zamestnancov
 156. prenájom bytu za účelom ubytovania zamestnancov
 157. autoškola-daňový náklad?
 158. Príjem na materskej dovolenke
 159. Preinvestovanie starej straty
 160. Leasing v PU
 161. nadobudnutie tovaru z ČŠ EU - neplatiteľ DPH
 162. Platba bankovou kartou - reklamácia platby
 163. neskoro vystavená faktúra
 164. účtovanie pri likvidácii predajne
 165. zverejnenie v Obchodnom vestníku
 166. Oslobodené od DPH
 167. ospisy - auto
 168. Finančný leasing
 169. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 170. Korea-pridelené SK DIČ
 171. SZČO pilčík a PHM
 172. faktúra za služby z ČR bez DPH
 173. preradenie auta FO do osobneho uzivania
 174. proformafaktúra
 175. majetok - disco bar
 176. Prehľad o zaplatení dane
 177. Zmena sídla firmy
 178. predkontácie v PU MRP Win
 179. VRÁTENIE DPH ZO ZAHRANIĆIA ZA POHONNÉ LÁTKY
 180. bločik z 5/2007
 181. Hal.vyrovnanie
 182. slnecne okuliare - šofer
 183. Daňová povinnosti z prij.platby pri intrak.nadobudnutí tovaru
 184. rýchla otázka - soc. fond
 185. zapožičaný stroj
 186. práca na dohodu a registracne + oznamovacie povinnosti voci danovemu uradu?
 187. Poskytnutá služba mimo EU
 188. postúpenie pohľadávky a DPH
 189. Firemné regále
 190. stravné lístky inak
 191. Ako stiahnuť ALFA jednoduché účtov.
 192. predaj automobilu do ČR
 193. Dodanie služby do MR
 194. predaj nového motocykla do EÚ
 195. Predaj auta do clenskeho statu EU
 196. DPH - tretie krajiny
 197. zálohová fa a DPH - zhrnutie
 198. Forwardovy obchod
 199. prvý krát daňové priznanie k dph
 200. záloha a služba poskytnutá do 15 dní
 201. Faktúra zo zahraničia
 202. opatrovatelsky prispevok
 203. Diéty v Čechách v SKK
 204. fa za sluzby z ciech s DPH al.bez DPH
 205. Služby vzťahujúce sa k automobilu
 206. finančný dar
 207. Detský kútik
 208. komplikovaný zápočet- DFA, OFA, PPD
 209. Dan z mot.vozidiel
 210. Rozpustenie obstarávacích nákladov k tovaru do nákladov
 211. služba do ČR - DPH
 212. umelecká činnosť a dph
 213. Účtovanie reklamných predmetov
 214. účtovanie investičného dôchodkového sporenia
 215. 2 pracovné cesty počas jedného dňa
 216. Vystavená faktúra do EÚ
 217. Faktúra dopredu
 218. Účtovanie bločkov - hal.vyrovnanie
 219. Dohoda o VP alebo faktúra?
 220. faktúra do ČR za náterové služby s DPH?
 221. veľmi súrne DPH za služby !!!!!!!
 222. registracia v CR
 223. Možnosť uplatniť 50 % DPH
 224. prerušenie živnosti a daňová kontrola
 225. nákup s DPH a vlastná spotreba
 226. automobil, odpis, danova strata,...
 227. Pozor, registrácia
 228. Podací lístok - účtovný doklad
 229. SZČO - súkromné auto, náhrady za kilometre
 230. prechod z FO na PO
 231. umorovanie straty
 232. nákup HM z EU a DPH
 233. nájomné a DPH
 234. ako zrušiť faktúru?
 235. zľava a DPH
 236. DPH v krajinách EÚ.
 237. Upísaný kapitál
 238. doklady pre ekonómku
 239. Leasing a odpisy
 240. Uhrada nulovej FA
 241. Schválená novela živnostenského zákona
 242. Postúpenie pohľadávky
 243. poskytnutei fin.daru prísp.organizáciii
 244. Zrušená živnosť
 245. ťarchopis z mimo EU
 246. drobny hmotny majetok - ako uctujete vy?
 247. Dobropis- r. 2006
 248. brigádnici
 249. prerušená živnosť...
 250. Daň z príjmu PO v roku 2003