PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Rezident v Anglicku a DP
 2. Zákonný rezervný fond
 3. Faktúra z roku 2006
 4. Faktúra z roku 2006
 5. Kvalifikovaný odhad odpisov
 6. Faktúra do ČR
 7. Nadobudnutie tovaru zo zahraničia
 8. Služba do Poľska
 9. Uplatnenie koeficientu
 10. Faktúra za viac zdaňovacích období.
 11. pôžička spoločníka - obmedzenie
 12. platobná karta
 13. postupeny lizing
 14. Odborná kniha o DPH po vstupe do EU
 15. Nové výkazy v editovatelnej podobe
 16. vyplatenie podilelu na zisku
 17. Danové priznanie
 18. odpočítanie zálohy na dod.faktúre
 19. Zápočet
 20. Zamestnávateľ hradí 100% str.lístka
 21. vyplatenie podielu na zisku
 22. OF do Kanady
 23. Doklad k cestovnému príkazu?
 24. NO
 25. vznik spolocnost a dph
 26. Oneskorená faktura
 27. Kúpa PC s televíznou kartou
 28. Ako preúčtovať?
 29. Irsko FA
 30. Stravné lístky - zamestnávateľ
 31. Stravné lístky
 32. Faktúra na konateľa.
 33. Ako odviesť DPHčku?
 34. obstaranie ojazdeného automobilu (§66) do majetku a jeho následný predaj
 35. Rezerva na odmenu
 36. dlhopis
 37. Predaj vozidla
 38. Praca vyhradne v zahranici - zhrnutie
 39. nezdanit.ciastka-dôchodca
 40. poplatok za vykonanie zmeny pri prevzatí leasingu
 41. účtovanie opráv prenajatého DHM
 42. Dodanie služby (zdravotnej) do IČŠ.
 43. nutné samozdaniť?
 44. predaný tovar alebo služba?
 45. prenájom vozidla a daň z motor. vozidiel
 46. zapožičanie vozidla zdarma-PHM náklad,DPH?
 47. stravné lístky a DPH+ich predaj ďalej
 48. DPH a preplatok za plyn
 49. tlačivo DPH a riadok 35
 50. dovoz stravy a DPH
 51. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku.
 52. Nákup DVD a CD
 53. odpočet DPH pri zabezpečení stravovania zamestnancov
 54. S daňou alebo bez
 55. DPH zo zahraničia ? riadok 15 ?
 56. Klimatizácia
 57. Koberce
 58. Predaj vozidla
 59. storno pokladničného bloku
 60. Pitný režim
 61. Daňová povinnosť
 62. tretie štáty, § 15ods.7,8
 63. Predaj pod nákupnú cenu
 64. Marketingový prieskum - faktúra
 65. prijata zaloha v USD
 66. Zrušenie predajne
 67. Tlmočník pri zahraničnej pracovnej ceste
 68. Sprchový šampón pre zamestnancov
 69. Sponzorovanie
 70. nadmerný odpočet - stavebná firma
 71. leasing - obstarávacia cena
 72. dobropis tovaru z roku 2003
 73. Faktúra do EÚ
 74. Montaž v CR a DPH
 75. Doprava k leasovanému stroju
 76. Uplatnenie odpočítateľnej DPH k majetku
 77. ako účtovať DPH a osobná spotreba
 78. Sankcia z dodatočného priznania
 79. Leasing
 80. Prenájom pozemku na autokemp
 81. automobil
 82. dobropis - daňové obdobie???
 83. komplikácia - faktúra z EÚ
 84. fa za sponzorske sluzby
 85. Uzatvorené účtovníctvo
 86. zle zaúčtované zaväzky
 87. dodanie tovaru do EU - kurz
 88. DOVOZ PIVA
 89. Postúpenie lízingu
 90. mesačná páska z registračnej pokladne
 91. Kúpa podniku a odpisy
 92. Narok na odpocet DPH pri fa za stravu
 93. Poisťovacie služby
 94. Kurz NBS-tovar z tuzemska
 95. Oprava DP za rok 2006?
 96. DPH pri leasingu
 97. Odpustenie pohľadávky za škodu spôsobenú pracovníkom
 98. Kredit EU a dph
 99. JÚ-postúpenie leasingu pri skončení živnosti
 100. Dar ako daňový výdavok
 101. kniha jázd
 102. Nevyplatená mzda
 103. narok na odpocet z fa
 104. DPH pri sluzbach
 105. Nadmerný odpočet?
 106. Práce na hnuteľnom majetku
 107. DPH pri leasingu
 108. Zásielka z EÚ
 109. služba z EU
 110. byt ako kancelária
 111. zaúčtovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku
 112. súhrnný výkaz a preprava
 113. zdaňovanie príjmu zo ZI
 114. Predaj tovaru do ČR
 115. Zamestnanec-daň z MV, použitie cudzieho MV
 116. Kolkové známky - ako vydokladovať?
 117. zaradenie danove tlačivo dph
 118. DPH - predaj auta
 119. Aky §?
 120. školenie
 121. uhrada od SLOVGRAMU
 122. je mozne zdedit tu istu vec 2krat?
 123. účet 538
 124. zrieknutie sa dedicstva
 125. zavet verzus darovacia zmluva
 126. faktúra od dodávateľa z min. roku
 127. potvrdenka ERP z EÚ
 128. Požiadanie DPH z ČR a zaúčtovanie v SR
 129. Autopožičovňa - DPH
 130. ako správne oddeliť doklady v združení?
 131. Účtovanie internetu
 132. 20% zaloha za tovar z EU - aky kurz pre DPH???
 133. Spotreba PHM - interná smernica
 134. predaj pohľadníc do ČR
 135. DPH a nehnuteľnosť
 136. Predaj majetku - predmet DPH?
 137. Registratúrny poriadok - termin 30.6.07??
 138. HĽADAME TECH.PREUKAZ
 139. zaradenie IM WIFI Hardware
 140. Dovoz tovaru z Izraela
 141. Nárok na daňový bónus
 142. auto na úver a odpočet DPH
 143. Nehnuteľnosti v ČR
 144. Vyuctovacia faktura za energiu
 145. Žatevné práce v Čechách
 146. Pomoc v dileme
 147. dan z predaja bytu
 148. Oprava účtovania zaradenia DDHM
 149. faktura v euro a dph
 150. AVIA A 31T - L
 151. zriadovacie vydavky
 152. Refakturácia PL zo zahraničia
 153. Chyba v číslovaní faktúr.
 154. Povinné zmluvné poistenie-prefakturácia
 155. ako správne zaúčtovať?
 156. odpisova skupina
 157. započet fa v PU
 158. Zomrel živnostník
 159. Tovar z ČR
 160. zivnostnik a sudny prekladatel
 161. Účtovanie vyplatenie zisku spoločníka
 162. Predaj auta pri zrušení živnosti
 163. Vyradenie majetku
 164. Odpisy vozidla - spravny leasing
 165. darčekové poukážky-vydané
 166. refakturácia
 167. Dovoz
 168. Účtovanie výrobkov
 169. spoluvlastnícky podiel
 170. TZ u nájomcu
 171. Dodanie služby s oslobodením a nákup
 172. volba DPH
 173. Oprava daňového priznania za rok 2006
 174. Stavba a odpočet DPH
 175. DPH § 25-dobropis
 176. Prosím
 177. Prechod zo živnostníka na s r.o.
 178. Účtovanie o náhrade príjmu za PN
 179. faktura - vyvoz do 3-tej krajiny
 180. uvadzanie cien s DPH
 181. Doklady pripnute k cesťaku a DPH
 182. Refakturácia-s DPH alebo bez
 183. prenájom majetku -účtovanie
 184. Obstaranie majetku + súvisiace náklady
 185. DPH pri kúpe z CZ
 186. Vyúčtovanie PHM zamestnanca
 187. DPH z nák. PHM do zamestnancovho auta
 188. predcasne ukoncena cinnsot a registracia DPH
 189. Lízing a pravidelné zmeny spl. kalendára.
 190. účtovanie nákladov na MV
 191. Zálohy prekliate...
 192. zrážková daň do ČR
 193. pevne stanovený kurz v zmluve
 194. nevymozitelna pohladavka vs sud
 195. faktúra za prístavné poplatky
 196. vývoz do 3. krajiny
 197. vratenie dph
 198. Mesačná DPH
 199. rozdiel v 2% z dani z prijmu z dodatocneho dan.priznania
 200. účtovanie kolkov
 201. prelom mesiacov,fakturácia,dohoda
 202. Živé kvety ako dekorácia.
 203. stavebne konanie
 204. Forward na menu (predaj)
 205. kurz UAH
 206. Predaj neodpísaného auta, cena a DPH???
 207. Tranzit tovaru
 208. DPH samozdanenie pri vyúčtovacej faktúre z EÚ
 209. Pod aký §?
 210. pohostenie a náklady
 211. inventura-iba rukou?
 212. refakturácia obstarania HIM
 213. Kúpa venca na pohreb zamestnanca
 214. Služba v zahraničí
 215. Preplatok dani z príjmu zo závislej činnosti
 216. faktura so započtom zalohy
 217. DPH - zaciatocnik
 218. vystavenie fa a DPH
 219. Faktúracia iný štát - dovoz iný štát
 220. dátum odpočtu na dph
 221. odpis zavazku z roku 2001
 222. faktúra - z ČR - miesto dodania Taliansko
 223. datumy faktur
 224. uzávierka mesiaca a DPH
 225. Predaj nákladného automobilu
 226. uhrada vydavku z nepodnikat.uctu
 227. Poskytnutá služba v tretích krajinách
 228. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 229. ako uplatniť v sro náklady na vlastné auto?
 230. Prenájom nehnut. a preukazateľné výdavky
 231. Sklad v SR-fakturácia s českou DPH
 232. FA za telefón a odpočet DPH pri registr.
 233. 413
 234. Faktúra za prepravu v EU pre 3.krajinu
 235. Lekáreň - účtovanie poukážok od poisťovní
 236. termín dan.priznania
 237. prenájom
 238. od kedy platiteľ DPH
 239. fa za služby z iného členského štátu
 240. preúčtovanie - daň prijatá z úrokov
 241. Autoalarm - ako zaúčtovať + DPH
 242. SZČO
 243. kúpa automobilu
 244. Provízia CA a dátum dodania
 245. Úplné znenie Zákonníka práce už v DRAKovi
 246. Dodatočné DP?
 247. Provízia a DPH
 248. Dovoz tovaru z USA
 249. Vyúčtovanie nájomného
 250. obchodný register, obchodny vestnik