PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 [345] 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Faktúra za prepravu v EU pre 3.krajinu
 2. Lekáreň - účtovanie poukážok od poisťovní
 3. termín dan.priznania
 4. prenájom
 5. od kedy platiteľ DPH
 6. fa za služby z iného členského štátu
 7. preúčtovanie - daň prijatá z úrokov
 8. Autoalarm - ako zaúčtovať + DPH
 9. SZČO
 10. kúpa automobilu
 11. Provízia CA a dátum dodania
 12. Úplné znenie Zákonníka práce už v DRAKovi
 13. Dodatočné DP?
 14. Provízia a DPH
 15. Dovoz tovaru z USA
 16. Vyúčtovanie nájomného
 17. obchodný register, obchodny vestnik
 18. stravné počas služob.cestyv SR
 19. Prijatý hnuteľný majetok ako dar
 20. pomoc
 21. dodatočné daňové priznanie dieťa
 22. preradenie auta
 23. Zmluva o najme nebytovych priestorov - vypoved
 24. oprava faktury a DPH
 25. DPH z fin.prenájmu pred registráciou
 26. Dobitie Easy karty bankomatom - DPH
 27. Zlá dodavatelska faktúra (neochota opravy)
 28. účtovanie výdavkov zamestnanca
 29. obchodovanie a spolupráca s firmou v ČR a DPH
 30. LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI
 31. Daňová kontrola
 32. Dotaz
 33. "Pracovný" odev architekta
 34. Konateľ a jeho cesta do práce
 35. vloženie majetku z 491 do SZCO
 36. Nákup auta SZČO
 37. Prenájom automobilu a odpočet DPH...
 38. Omeškaná faktúra
 39. živnostník a PC
 40. Daň z nehnuteľností-dodatočná
 41. Predfaktúra
 42. stravenky a DPH
 43. Súrne
 44. Účtovanie krádeže výrobkov
 45. valutova pokladna
 46. Daňový zástupca pri dovoze tovaru §69a DPH
 47. BONUSOVÁ KARTA NA PHM a súvis s uplatňovaním DPH
 48. Stravné podnikateľa
 49. Prijata zaloha
 50. Pečiatka došlej pošty na faktúre
 51. časové rozlíšenie N a V
 52. Obec - autobus
 53. Výpis z DP - dotácia
 54. Ubytovanie
 55. účtovná závierka
 56. Pohostenie
 57. DPH pri zálohovej platbe
 58. cestovné náklady
 59. Fakturácia do Srbska - preprava ľudí
 60. DPH manuálik :)
 61. Vývoz tovaru do tretích krajín
 62. Dodatočné DP PO
 63. slovenský živnostník podnikajúci v zahraničí
 64. narok DPH pri dokladoch z predchozieho obdobia
 65. Výroba prípravkov na výrobu
 66. Daň z príjmov a DPH
 67. Krádež auta s výrobkami
 68. Úhrada faktúry
 69. likvidácia firmy
 70. Factoring
 71. autoškola do nákladov
 72. DPH - vývoz tovaru mimo EÚ
 73. nákup pneumatík cez internet a DPH
 74. Dosl.faktury na uhradeny preddavok
 75. zásoby vlastnej výroby - inventarizácia
 76. Akreditív-odberat.faktúra
 77. Tickety živnostnik
 78. Rôzne dátumy
 79. DHM alebo TZ
 80. Daňový bonus zaúčtovanie
 81. Súhrnný výkaz DPH
 82. Mes.uzávierka ERP za 6/07 urobena v 7/07
 83. Opravné položky k pohľadávkam
 84. Blok z ERP nad 50 tisíc vč. DPH
 85. rezerva na brakovanie sliepok
 86. Vrátenie dane z DDP
 87. samozdanenie
 88. odvod ZP
 89. Nájomné
 90. naklady suvisiace s obstaranim zasob pri sposobe B
 91. Ubytovňa pre zamestnancov
 92. DPH-ĆR
 93. GPS navigačný systém...
 94. DPH z cestovného
 95. strata bločkov - čestné vyhlásenie
 96. poistná udalosť na aute
 97. Založenie podniku v JÚ
 98. Kedy začínam byť platiteľom DPH?
 99. Čo zo storno faktúrou
 100. zapožičanie auta z CZ
 101. koľko si účtujete za vedenie j.ú?
 102. Aké dane pri prevode a darovaní
 103. Oprava strechy
 104. dobropisovany tovar na ceste
 105. práce v 3 krajine pre SR platiteľa
 106. Prechod na platcu DPH
 107. Kontrola inventura
 108. Rozúčtovanie fa
 109. postúpenie leasingu
 110. Účasť na výstave v Maďarsku a DPH
 111. služby poskytnuté v inom čl.štáte EU
 112. nesprávne účtovanie na 353
 113. opravná faktúra
 114. kúpa PC od súkromnej osoby do podnikania
 115. dotacia pre vysoku skolu zo SR
 116. DPH za služby dodané mimo SR
 117. nákup valút bez dokladu
 118. Daňové priznanie PO: Podať alebo Nepodať
 119. Letecké pomocné práce a DPH
 120. kontokorentný úver
 121. Zaokrúhľovanie
 122. DPH z prijatej platy (zalohy) ak plnenie bude ciastocne alebo uplne oslobodene (CA)
 123. Nepeňažný príjem zamestnancov?
 124. dva rozne doklady
 125. daň z prenájmu nehnuteľnosti
 126. Preplatok k RZZP
 127. fiškálne vyclenie
 128. Urad práce a brigáda
 129. DPH pri PHM
 130. Dan z predaja nehnutelnosti
 131. DDP
 132. nájomné
 133. zmluva vs. živnosť -súúúúrne
 134. admin.poplatok na konci LZ
 135. sudno-znalecky posudok
 136. ako zaučtovať ?
 137. pôžička
 138. Preúčtovanie medzi 365 a 479
 139. chyba minulých období
 140. Vyrovnanie straty
 141. nakup tovaru od FO nepodnikatel
 142. Uplatnenie výdavkov za PHM
 143. DPH a leasing
 144. Dátumovo správne zaradený doklad
 145. Zaúčtovanie faktúry
 146. učtovanie poistného
 147. likvidácia stavby - daňový výdavok?
 148. Nesprávne uvedené DIČ na tlačivách pre DÚ.
 149. auto na súčiastky
 150. Zálohová faktúra a zápočet
 151. Vystavenie faktúr a zápočet
 152. Prima karta - kde zaúčtovať
 153. zaúčtovanie starého záväzku
 154. účtovanie nákupu pneu+opravy automobilu
 155. Bezplatné nadobudnutie
 156. Predavky na dan z prijmu pri kombinacii SZCO a TPP
 157. Firma a automobil
 158. moje povinnosti!
 159. Peňažný dar
 160. cestovný príkaz
 161. Tipos,a.s.-DPH z kurzových činností
 162. zriaďovacie výdavky
 163. DPH - opravné daň. priznanie
 164. prijaté platby a DPH
 165. DPH pri lízingu
 166. VFa za produkciu do CR s dodanim v SR
 167. Daňový bonus
 168. Dan z prímu nehnuteľnosť
 169. Daňovo uznateľný náklad???
 170. Dobierka
 171. oneskorené predloženie FA
 172. Reklamna kampan
 173. Fakturovaný prístroj za 1 korunu
 174. Zmýlila som si účet
 175. Zostatková cena
 176. Zamestnanec+auto prenajaté od rodičov
 177. Zmluva o autoúvere
 178. Fakturácia slovenskej s.r.o. v CZK na účet v ČR vedený v CZK
 179. Inventúra zásob
 180. Tuzemská fa v EUR
 181. dph pri doprave osôb do ČR
 182. Uplatnenie dane v zmysle § 55 zákona o DPH
 183. TZ na prenajatom majetku
 184. splátkový kalendár
 185. riadky daňového priznania
 186. + položka?
 187. Kolky
 188. Hlásiť príjem DÚ?
 189. uplatnenie DPH pri službe
 190. presun peňaí medzi účtami v rôznych bankách
 191. Študent a nepodanie DzP kvôli štipendiu
 192. dátum vzniku daň.povinnosti § 19
 193. prenajom bytu v nakladoch
 194. DPH v r.2003
 195. Interná smernica
 196. kontrola z DÚ - daň z príjmov za r. 2006
 197. Faktúra z Čiech
 198. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb
 199. Zakladanie dokladov
 200. dochodca a SZCO a zamestnanec sucastne
 201. platca DPH a pausalne vydavky
 202. zdanenie prijmu v medzinarodnych vodach
 203. Ukončenie leasingu
 204. odvody
 205. FA. z ČR z roku 2006 došla 07/2007
 206. Premiestnenie tovaru medzištátne
 207. poplatok za úver
 208. refakturácia telefónu polročne
 209. Vrátenie Dlhodobého majetku-dobropis
 210. znova zálohy
 211. Daň z motorových vozidiel - zaradenie ťahača
 212. Prenájom
 213. Nadobudnutie tovaru z EÚ - samozdanenie
 214. zaúčtovanie
 215. Preúčtovanie telekomunikčných služieb
 216. Cudzie motorove vozidlo - pouzivanie
 217. Nesprávne zaradenie majetku
 218. halierové vyrovnanie vPU
 219. DPH - soc. fond
 220. DPH na výstupe
 221. registrácia a platba dane z mot vozidla
 222. registrácia a platba dane z mot vozidiel
 223. neviem si rady ..refakturovat ci nie?
 224. DPH a PHM?
 225. účtovanie miezd pri dohode o VP
 226. Zavedenie majetku do účtovníctva
 227. Plechová garáž
 228. ako správne účtovať valutovú pokladňu?
 229. 50% záloha a služba do EU
 230. PREDAJ drobného hmotného majetku v PU
 231. Leasing osob. auta
 232. Nákup kancelárskych potrieb v Rakúsku
 233. DPH - služby Turecko
 234. kurz pri euroucte
 235. Predaj HIM
 236. zaevidovanie faktúr
 237. účtovanie miezd
 238. prenájom bytu za účelom ubytovania zamestnancov
 239. prenájom bytu za účelom ubytovania zamestnancov
 240. autoškola-daňový náklad?
 241. Príjem na materskej dovolenke
 242. Preinvestovanie starej straty
 243. Leasing v PU
 244. nadobudnutie tovaru z ČŠ EU - neplatiteľ DPH
 245. Platba bankovou kartou - reklamácia platby
 246. neskoro vystavená faktúra
 247. účtovanie pri likvidácii predajne
 248. zverejnenie v Obchodnom vestníku
 249. Oslobodené od DPH
 250. ospisy - auto