PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 [346] 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Oslobodené od DPH
 2. ospisy - auto
 3. Finančný leasing
 4. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 5. Korea-pridelené SK DIČ
 6. SZČO pilčík a PHM
 7. faktúra za služby z ČR bez DPH
 8. preradenie auta FO do osobneho uzivania
 9. proformafaktúra
 10. majetok - disco bar
 11. Prehľad o zaplatení dane
 12. Zmena sídla firmy
 13. predkontácie v PU MRP Win
 14. VRÁTENIE DPH ZO ZAHRANIĆIA ZA POHONNÉ LÁTKY
 15. bločik z 5/2007
 16. Hal.vyrovnanie
 17. slnecne okuliare - šofer
 18. Daňová povinnosti z prij.platby pri intrak.nadobudnutí tovaru
 19. rýchla otázka - soc. fond
 20. zapožičaný stroj
 21. práca na dohodu a registracne + oznamovacie povinnosti voci danovemu uradu?
 22. Poskytnutá služba mimo EU
 23. postúpenie pohľadávky a DPH
 24. Firemné regále
 25. stravné lístky inak
 26. Ako stiahnuť ALFA jednoduché účtov.
 27. predaj automobilu do ČR
 28. Dodanie služby do MR
 29. predaj nového motocykla do EÚ
 30. Predaj auta do clenskeho statu EU
 31. DPH - tretie krajiny
 32. zálohová fa a DPH - zhrnutie
 33. Forwardovy obchod
 34. prvý krát daňové priznanie k dph
 35. záloha a služba poskytnutá do 15 dní
 36. Faktúra zo zahraničia
 37. opatrovatelsky prispevok
 38. Diéty v Čechách v SKK
 39. fa za sluzby z ciech s DPH al.bez DPH
 40. Služby vzťahujúce sa k automobilu
 41. finančný dar
 42. Detský kútik
 43. komplikovaný zápočet- DFA, OFA, PPD
 44. Dan z mot.vozidiel
 45. Rozpustenie obstarávacích nákladov k tovaru do nákladov
 46. služba do ČR - DPH
 47. umelecká činnosť a dph
 48. Účtovanie reklamných predmetov
 49. účtovanie investičného dôchodkového sporenia
 50. 2 pracovné cesty počas jedného dňa
 51. Vystavená faktúra do EÚ
 52. Faktúra dopredu
 53. Účtovanie bločkov - hal.vyrovnanie
 54. Dohoda o VP alebo faktúra?
 55. faktúra do ČR za náterové služby s DPH?
 56. veľmi súrne DPH za služby !!!!!!!
 57. registracia v CR
 58. Možnosť uplatniť 50 % DPH
 59. prerušenie živnosti a daňová kontrola
 60. nákup s DPH a vlastná spotreba
 61. automobil, odpis, danova strata,...
 62. Pozor, registrácia
 63. Podací lístok - účtovný doklad
 64. SZČO - súkromné auto, náhrady za kilometre
 65. prechod z FO na PO
 66. umorovanie straty
 67. nákup HM z EU a DPH
 68. nájomné a DPH
 69. ako zrušiť faktúru?
 70. zľava a DPH
 71. DPH v krajinách EÚ.
 72. Upísaný kapitál
 73. doklady pre ekonómku
 74. Leasing a odpisy
 75. Uhrada nulovej FA
 76. Schválená novela živnostenského zákona
 77. Postúpenie pohľadávky
 78. poskytnutei fin.daru prísp.organizáciii
 79. Zrušená živnosť
 80. ťarchopis z mimo EU
 81. drobny hmotny majetok - ako uctujete vy?
 82. Dobropis- r. 2006
 83. brigádnici
 84. prerušená živnosť...
 85. Daň z príjmu PO v roku 2003
 86. Majetok
 87. vystavená faktúra s DPH pred registráciou
 88. dátum dodania služby
 89. Kolky na zapísanie auta - sú súčasťou OC???
 90. Ako zaúčtovať????
 91. kupa ojazdeneho auta v Nemecku a Rakusku
 92. Prefakturacia energii - podklady z vyuctovania
 93. konateľ -
 94. Ako účtovať cukráreň so zmrzlinou?
 95. predaj podniku
 96. OF-platba cez QUATRO
 97. expozícia-ako účtovať?
 98. SZČO a zamestnanie ako stavebný dozor
 99. predaj podniku
 100. Nadobudnutie tovaru v Maďarsku
 101. oprava zaúčtovaného dokladu
 102. zálohová faktúra - pozemok
 103. Daň
 104. Preprava z Rakúska na Slovensko
 105. Samobonzovanie prenájmu nehnuteľnosti
 106. Predaj nehnuteľností
 107. zvýšenie nadmerného odpočtu do konrole
 108. RZZP-SZCO koniec v 2006,dochodca !?
 109. druhotné suroviny
 110. uplatnenie DPH april al. jun?
 111. Platim v hotovosti - davam original alebo kopiu VPD?
 112. minulorocna faktura
 113. Zakúpená letenka od českej firmy
 114. RZZP
 115. Financovanie stavby v sro
 116. Základá náhrada u motorového vozidla
 117. zmena aj daňových odpisov?
 118. Záloha pri predaji auta
 119. POVINNOST MAT REGIST.PLAN, PORIADOK
 120. likvidácia HIM
 121. predaj ojazdeného vozidla
 122. RZZP zaklad dane
 123. manko na zásobach
 124. RZZP SZCO a nedoplatok
 125. registracny list FO do Socpoist
 126. Finančné poradenstvo
 127. Motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku a daňové výdavky
 128. Odovzdávací protokol
 129. začiatok učtovania pri s.r.o
 130. nákup drobneho majetku
 131. deliaca stena v kancelárii
 132. príjem anglicko
 133. Kúpa traktora
 134. Zaučtovanie DPH
 135. Interná smernica
 136. Peňažný denník, DPH z minulého roka
 137. Čo všetko na účet 042?
 138. konateľ sro a DzP
 139. Nové potvrd. o PN alebo čerp.dovol. pre vodičov
 140. odpočet DPH, PHM, cestovné
 141. Počítač - ktorá odpisová skupina ?
 142. tuzemská platba v eur
 143. skončenie živnosti
 144. adresa
 145. leasing - DPH
 146. leasing, akontácia - uplatnenie DPH
 147. začíname s leasingom
 148. Pitný režim zamestnancov účtovanie
 149. DPH zo zahraničnej služby
 150. Dodanie tovaru a zaplatená zálohová fa
 151. Depozit z pôžičky
 152. Faktura neplatca DPH
 153. prerušenie odpisovania
 154. obrat
 155. Daňový výdavok-dokladovanie
 156. Prijem za poskytovanie sluzieb
 157. stravne listky - rozna cena
 158. Spoluúčasť
 159. Ako vystaviť faktúru
 160. Ukončenie živnosti
 161. uct.predpis na odpis pohľadávky
 162. je to služobná cesta do zahraničia?
 163. Faktúra z Anglicka
 164. Kupa obedara
 165. darčeková poukážka ako výhra
 166. Zamestnať maminu?
 167. platba konc. poplatkov za TV
 168. Putovný pohár
 169. užitkové auto a DPH
 170. dohoda a daň
 171. Preddavky z výhry a SZČO
 172. Stravné lístky
 173. Interné faktúry na poisťovňu
 174. Organizovanie konferencií v zahraničí
 175. Škoda leasing 50/50
 176. Pohovor
 177. Organizovanie konferencií v zahraničí
 178. Zálohová faktúra do zahraničia v JÚ
 179. Kurz EUR pri predpise na ID
 180. preddavky FO + SZČO
 181. Krádež
 182. Zrušená a zase založená živnosť.
 183. Príspevková organizácia-neštátne školské zariadenie
 184. Tovar dodaný do zahraničia
 185. Uloženie závierky
 186. zaradenie stroja
 187. Preprava osôb a DPH
 188. Oprava zlého zaúčtovania zrušenia rezerv
 189. Preddavky na DzP FO
 190. Súhrnný výkaz-dodatočný
 191. Zdanenie úroku zahr.osobe
 192. stravné lístky
 193. sadzba dane
 194. daň z nehnuteľnosti
 195. Dodatočné daňové priznanie PO
 196. paušálne výdavky a dotácia
 197. Vrátený preplatok z RZZP
 198. Bonus - PHM pri vozidle
 199. Kupa police+montaz
 200. Slovenské aj české stravné
 201. Fakturácia penálov
 202. Lekárnička
 203. Notár
 204. ina sadzba dane
 205. Vzor zmluvy
 206. danova kontrola
 207. Zúčtovanie soc. poist.
 208. platca dph
 209. odpočítanie dph z kúpy v ČR
 210. daň s prijmu
 211. Bosna a Hercegovina
 212. Zahraničná faktúra z EU vystavená s DPH
 213. Odpisy v príspevkovej organizácii
 214. Predaj budovy vyradenej z majetku
 215. Zahranicny konatel
 216. faktúry a dph v JU autopreprava
 217. Poisťovňa a faktúra
 218. Podvojné účtovníctvo
 219. kontrola
 220. výpis z daňového priznania
 221. odobraty prídavok na deti
 222. Zápočet cez pokladňu z českou firmou
 223. Poskytnutie daru - kosačka
 224. Odpočet DPH
 225. Prívesný vozík
 226. výška stravného pri vyučtovaní cest.prík.
 227. Faktúra z UK -§69 ods.2
 228. Trojstranná zmluva
 229. Daňová kontrola
 230. Rozdiel na 395
 231. úroky z omeškania do zahraničia
 232. Zmena odvodov
 233. doprava z EU a DPH
 234. Exekúcia
 235. Zuctovanie poistneho
 236. Centrálny depozitár
 237. Predaj osobneho vozidla
 238. Ukončenie SZČO a uradny zaznam
 239. Nákup auta - účtovanie
 240. dodanie do EU
 241. Faktúra za služby vopred
 242. Splátkový kalendár v Euro.
 243. Obchodne meno na fakture
 244. ceny PHM
 245. účtujete alebo nie
 246. Postúpenie pohľadávky
 247. organizovanie osláv
 248. mimoriadna účtovná závierka
 249. EU platby predom tovar ešte nedodaný
 250. Prechod z JU na PU