1. žiadna DPH za službu, účtovný doklad (11 replies)
 2. účtovanie preplatku a nedoplatu ZP (1 replies)
 3. časové rozlíšenie diaľ. známky (4 replies)
 4. 10% DPH na lieky ako účtovať? (6 replies)
 5. pokladňa (11 replies)
 6. navrhar a krajcirka (3 replies)
 7. predaj tovaru bez faktury na vstupe (2 replies)
 8. dodatočná DPH (6 replies)
 9. Datum uzavierky obcianskeho zdruzenia (1 replies)
 10. Nenávratný finančný príspevok z EU (1 replies)
 11. invalidný dôchodca a prenájom auta (2 replies)
 12. Dátum vzniku daň. povinnosti (2 replies)
 13. vnútropodnikové normy strát pri spotrebe potravín vo vlastnom stravovacom zariadení (1 replies)
 14. Predaj PC (10 replies)
 15. Cestovný príkaz (14 replies)
 16. Príkazná zmluva pre študenta (3 replies)
 17. predčasné ukončenie leasingu kontrola daň. úrad (8 replies)
 18. Kalibrácia vlhkomeru (0 replies)
 19. S.r.o. a zmluva o výpožičke (6 replies)
 20. daňová pokuta (6 replies)
 21. Preprava v ČR (1 replies)
 22. poistenie (9 replies)
 23. prijatá záloha a poskytnutá služba (2 replies)
 24. kurz účtovníctva (5 replies)
 25. Ukončenie živnosti a prechod na s.r.o. (3 replies)
 26. rozdiel pri vrátení preplatku, kurzové rozdiely (8 replies)
 27. leasing - totálna škoda (1 replies)
 28. DPH pri projektovaní stavby v zahraničí. (11 replies)
 29. auditor schválený VZ (3 replies)
 30. Preprava osôb tuzemsko-EU-tuzemsko (3 replies)
 31. DPH Kufre prvej pomoci (1 replies)
 32. Írsko (3 replies)
 33. prenajom auta (1 replies)
 34. prevod podielov (0 replies)
 35. Opakovaná dodávka plynu (1 replies)
 36. servisna prehliadka auta (2 replies)
 37. DPH par. 25 odst. 6 finančný bonus z predčasnej platby (1 replies)
 38. DPH - par.15 odst.2 (2 replies)
 39. Tovar v ramci EU a DPH (5 replies)
 40. Zaučtovanie splátky (2 replies)
 41. neuvedná DPH na zmluve (2 replies)
 42. kapitalový účet (1 replies)
 43. učtovanie v cudzej mene-kurzy (5 replies)
 44. Daňová povinnosť (2 replies)
 45. Predaj separovaneho odpadu (1 replies)
 46. uniformy (1 replies)
 47. motocykel + oblecenie.....zamestnanec a sukromne jazdy (2 replies)
 48. Zamestnanec a živnostník (2 replies)
 49. Zle vypocitana DPH na fa (5 replies)
 50. účet 701 (10 replies)
 51. kúpa a predaj DHM (6 replies)
 52. Provizie (1 replies)
 53. dokupenie kamery do kamertoveho systemu (9 replies)
 54. dodatočný súhrnný výkaz DPH (0 replies)
 55. motocykel + doplnky, co ide do OC ? (3 replies)
 56. Koľko zarábate? (37 replies)
 57. Výška penále (1 replies)
 58. Splátkový kalendár - nájomné (2 replies)
 59. Daňový bonus - druh a družka (6 replies)
 60. Ktorá odpisová skupina? (14 replies)
 61. Spravovanie mestského majetku a DPH. (3 replies)
 62. účtovanie rezerv (3 replies)
 63. podnikateľský úver (7 replies)
 64. umytie vozidla (3 replies)
 65. Stravné v Nemecku (1 replies)
 66. Práca v zahraničí a DPH (0 replies)
 67. ???koeficient dph (2 replies)
 68. dovoz tovaru z krajin mimo EU (4 replies)
 69. vykázanie r. 23 v daňovom priznaní (1 replies)
 70. Účtovanie stravovania (15 replies)
 71. JU (2 replies)
 72. zaúčtovanie nákupu automobilu (0 replies)
 73. Obstaranie auta + prislusenstvo (5 replies)
 74. oprava v PU (15 replies)
 75. Kurz podvojného účtovníctva (4 replies)
 76. vykázanie r. 23 v daňovom priznaní k DPH (9 replies)
 77. zaúčtovanie dobropisu ako faktury (4 replies)
 78. kupna zmluva a splatky (1 replies)
 79. Stravne nad ramec zakona (6 replies)
 80. Služobná cesta (3 replies)
 81. DPH - zdaniteľné plnenie (3 replies)
 82. Faktúra za službu do Rakúska (8 replies)
 83. nezaúčtovaný výnos-chyba programu (12 replies)
 84. bezodplatne prijatý krátkodobý majetok (9 replies)
 85. blocky zo zahranicia (1 replies)
 86. Zdanenie prijmov v zahranici a na Slovensku a nezdanitelne minimum (1 replies)
 87. pozastavnie zivnosti v r.2003 (2 replies)
 88. neodovzdane danove priznanie (0 replies)
 89. Do kedy som povinný zaplatiť DPH (2 replies)
 90. Registrovať sa ako platca DPH (3 replies)
 91. postupenie splatok (1 replies)
 92. Zmluva o prenajme (2 replies)
 93. spravne zauctovanie (3 replies)
 94. Odpisovanie tovaru (1 replies)
 95. Daň z pridanej hodnoty (1 replies)
 96. odkupenie pohladavky (2 replies)
 97. zmluvna odmena (1 replies)
 98. pracovný čas (2 replies)
 99. Exekútor mi sťiahol peniaze z účtu (40 replies)
 100. mam platit DPH? (4 replies)
 101. Strata poštovej poukážky, spotreba PHM (2 replies)
 102. Nájom bytu (1 replies)
 103. Úložka-technicke zabezpečenie opráv z prenájmu (1 replies)
 104. Odpis tovaru (3 replies)
 105. Leasing (1 replies)
 106. Prenajom priestorov a DPH (72 replies)
 107. zdanenie (1 replies)
 108. účtovanie DPH bez nároku na odpočet (4 replies)
 109. dph (2 replies)
 110. správne účtovanie (4 replies)
 111. potvrdenie o neplatení dani v SR (10 replies)
 112. Zaplatená DPH -343 ? (3 replies)
 113. odpočet dph (2 replies)
 114. Zostatková hodnota hmotného majetku (20 replies)
 115. nulovy ucet v banke (1 replies)
 116. Ako sa zbavit straty v uctovnictve - odpis straty (8 replies)
 117. dobropis technického zhodnotenia:-) (1 replies)
 118. Bankový poplatok za súkromnú transakciu (1 replies)
 119. Nákup v Maďarsku (3 replies)
 120. dobrovolné pripoistenie dochodku (1 replies)
 121. fakutracia nezazmluvnenej pokuty - DPH? (4 replies)
 122. zaradenie HIM (3 replies)
 123. Myto v CR (4 replies)
 124. DPH leasing (1 replies)
 125. Doprava (4 replies)
 126. Pracovná agentúra a diety v SR (6 replies)
 127. dodatočné danove priznanie k dph (5 replies)
 128. Započítanie pohľadávok pri lízingu (1 replies)
 129. Počítač do majetku (11 replies)
 130. riadky DP????? (6 replies)
 131. CK a provízia za sprostredkovanie predaja letenky (4 replies)
 132. montážny list (6 replies)
 133. Ako zacat? (6 replies)
 134. tecnicke zhodnotenie nehnutelnosti vnajme (9 replies)
 135. Predaj do EÚ, DPH, Colný sklad (2 replies)
 136. Vyradenie nehnutelnosti z majetku pri predaji (2 replies)
 137. Používanie auta (10 replies)
 138. Reklamácia - perom upravený doklad (1 replies)
 139. Webkamera do nákladov? (2 replies)
 140. uplatniť DPH? (4 replies)
 141. Zápočet (1 replies)
 142. zmena hosp.roku (4 replies)
 143. prototyp vyvijaneho produktu (17 replies)
 144. zaradenie dlhodobého majetku (4 replies)
 145. prevod peňazí z osob.účtu na podnikateľský (9 replies)
 146. VŠEMvs (883 replies)
 147. reklamácia (1 replies)
 148. Faktura do USA a DPH (7 replies)
 149. Žiadosť o zrušenie JCD (3 replies)
 150. Anglicko (30 replies)
 151. DPH pri dovoze z číny, preclenie v EÚ (38 replies)
 152. Služba na nehnuteľnosti v zahraničí pre slovenskú firmu (15 replies)
 153. Cena do výhernej akcie (1 replies)
 154. Pôžička od manželky (7 replies)
 155. Drevený montovaný stánok (3 replies)
 156. Čo s DPH? (14 replies)
 157. povinnosť vypočítavať koeficient DPH (103 replies)
 158. Odpisy - viacúčelové kontajnerové bunky (0 replies)
 159. Zúčtovanie rozdielu z roku 2004 (2 replies)
 160. Kedy vzniká povinnosť počítať koeficient DPH (1 replies)
 161. nakup 3 za cenu 2 (2 replies)
 162. Predaj nehnuteľnosti + DPH (51 replies)
 163. Výmena podlahy (3 replies)
 164. vaše želania na vypracovanie otázok (6 replies)
 165. účtovanie zásob (8 replies)
 166. Daň z motorových vozidiel za traktor (1 replies)
 167. śtravné lístky (2 replies)
 168. DPH a miestna daň (2 replies)
 169. ČSOB BusinessBanking (6 replies)
 170. Ako viesť účtovníctvo (6 replies)
 171. Zdanenie pežažnej čiastky po vysporiadaní BSM??? (1 replies)
 172. ukončenie živnosti (4 replies)
 173. a zasa diety (3 replies)
 174. preradenie autom. z podnikania do osobného vkastníctva (7 replies)
 175. čestné prehlásenie-stratený doklad (2 replies)
 176. Poukázanie daňového bonusu (1 replies)
 177. Autopožičovňa (11 replies)
 178. reklamné služby?? (4 replies)
 179. platenie daní poberateľa vyrovnávacieho príspevku (0 replies)
 180. dotácie v JU (1 replies)
 181. pozastavenie živnosti v priebehu mesiaca (4 replies)
 182. Auto a darovanie. (5 replies)
 183. dátum vzniku dan. povinnosti (2 replies)
 184. Spôsobená škoda (1 replies)
 185. Pečiatka (3 replies)
 186. Dovolenka vo vlastnom rekreačnom zariadení (0 replies)
 187. Oprávnený výdavok pri prenájme bytu - platené nájomné v inom byte? (2 replies)
 188. Zreálnenie hodnoty majetku (0 replies)
 189. DPH k majetku pri registracii (7 replies)
 190. Sprostredkovanie fakturované do EU (9 replies)
 191. Zaradenie nákladnej vyzúvačky (2 replies)
 192. predaj podniku (4 replies)
 193. Ako fakturovať (1 replies)
 194. Kolky - účel použitia. (9 replies)
 195. Registrační pokladna (2 replies)
 196. Pôžička - ručenie bytom (1 replies)
 197. Zverejnenie DPPO (1 replies)
 198. Telef. volania počas dovolenky. (2 replies)
 199. Stavba (4 replies)
 200. Predaj bytu a DPH (1 replies)
 201. reklamácia - výmena tovaru (0 replies)
 202. ktoré zákony boli publikované v Daňových zákonoch 2007? (1 replies)
 203. oprava Faktúry (1 replies)
 204. tvorba SF - zaokrúhľovanie (5 replies)
 205. Prenájom domu pre zamestnancov (11 replies)
 206. občerstvenie-daňovo uznateľný náklad? (2 replies)
 207. oprava krátkodobého hmotného majetku (2 replies)
 208. Opravnený náklad (1 replies)
 209. Dodatočné danove priznanie (4 replies)
 210. Prechod na EURO (29 replies)
 211. Zaradenie klimatizácie (2 replies)
 212. aktivácia majetku a zaradenie (2 replies)
 213. Dan z prijmu doleasovaneho auta na zivnost (1 replies)
 214. Odsúhlasenie pohľadávok (2 replies)
 215. čo počítať do obratu? (3 replies)
 216. finančna odmena (4 replies)
 217. Občianske združenie a daňové priznanie (2 replies)
 218. Prevod lízingovej zmluvy (1 replies)
 219. zmena mot.vozidla z firmi na sukromnu osobu (6 replies)
 220. Dodatočné daň.priznanie - výkazy (1 replies)
 221. vyúčtovanie prac. cesty - záloha a bloky v inej mene (3 replies)
 222. leasing (3 replies)
 223. dane (2 replies)
 224. Oprava chýb (9 replies)
 225. windows, zmluva (1 replies)
 226. dôchodca a odpočítateľná položka (7 replies)
 227. Uhrada faktúr v zahraničnej mene cez akczentu.cz (1 replies)
 228. Odpisy - zlá VC (1 replies)
 229. Zmenáreň - účtovanie (4 replies)
 230. Účtovanie zákazníckych kariet v lekárni (8 replies)
 231. Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávky (3 replies)
 232. Súťaž podnikateľka roka 2007 (0 replies)
 233. Nesedí mi súvaha (5 replies)
 234. podanie DP k DPH (1 replies)
 235. Vklad peňažných prostriedkov podnikateľa (7 replies)
 236. podanie DP k DPH (7 replies)
 237. predčasné ukončenie lizingu (1 replies)
 238. predaj tovaru do zahranicia (3 replies)
 239. cena za jednoduché účtovníctvo: (4 replies)
 240. Odpisy automatickej práčky (1 replies)
 241. Zaradenie autoplachty (8 replies)
 242. Leasing-odpis (3 replies)
 243. koeficient-nahrada za pouz. mot. voz. (2 replies)
 244. Zaciatky v s.r.o. (5 replies)
 245. otázka (3 replies)
 246. kupa bytu (1 replies)
 247. Samozdanenie pri nakupe tovaru z CZ a koeficient/ (7 replies)
 248. Zdan.plnenie a DPH (1 replies)
 249. Sklady-inventúra (3 replies)
 250. ŽSR a MHD (7 replies)