1. sedačka (6 replies)
 2. Zaúčtovanie výhry (4 replies)
 3. nepodanie daňového priznania - pokuta, exexúcia (23 replies)
 4. rozne ceny... (2 replies)
 5. Postúpenie leasingu (63 replies)
 6. auto nezahrnute do majetku firmy (2 replies)
 7. zálohové faktúry ??? (0 replies)
 8. Vrátenie preplatku z RZZP od poisťovni ku firme (0 replies)
 9. cestovné náhrady (1 replies)
 10. Návrh na vzájomnú kompenzáciu (4 replies)
 11. školenie (0 replies)
 12. Predaj bytu (3 replies)
 13. Aký kolok? (3 replies)
 14. Vzorkovňa (11 replies)
 15. Preregistrácia štvrťročného paltcu na mesačného. (6 replies)
 16. Používanie nových tlačív DPH. (8 replies)
 17. Prerušenie činnosti a odpočítanie dane (2 replies)
 18. Reklamný polep automobilu (8 replies)
 19. ako zaúčtovať - ešte raz - dôležité!!!!!! (1 replies)
 20. Odpisy nehmotného majetku (8 replies)
 21. Lekáreň prechod FO na SRO (1 replies)
 22. Registrácia zahraničnej osoby (3 replies)
 23. Zdaňovanie poistnej prémie (1 replies)
 24. Tovar zo zahranicia (16 replies)
 25. diety pri praci na dohodu (1 replies)
 26. FO /zamestnanec/ - prenájom bytu (9 replies)
 27. zauctovanie rodicovskeho prispevku (13 replies)
 28. viac zivnostnikov na 1 ERP (2 replies)
 29. Oprava ročného koeficientu DPH v priebehu nasledujúceho roku. (2 replies)
 30. Materiál - problemy s jeho inventurou (1 replies)
 31. daň z prijmov pod 100 (1 replies)
 32. Kedy zdaniť príjem z predaja nehnuteľností..... (10 replies)
 33. PC a dokúpenie (3 replies)
 34. Ide o trojstranný obchod? (69 replies)
 35. Premiestnenie tovaru do skladu v Maďarsku (1 replies)
 36. zabudnutá DPH (3 replies)
 37. Prijatá platba za oslobodenú službu a dátum fakturácie (13 replies)
 38. Refakturácia služieb do zahraničia (1 replies)
 39. Ako zaučtovať ? (47 replies)
 40. socialne poistenie a ine 2 ... (4 replies)
 41. Doklady o nákupe PHM (14 replies)
 42. Nahlásenie nájomníka (4 replies)
 43. Fakturovanie netradičnej služby českému neplatcovi DPH (4 replies)
 44. fakturovať s dph či bez (10 replies)
 45. Ktory datum (3 replies)
 46. Daňová kontrola a dpočet dane. (12 replies)
 47. Zdvojený doklad (7 replies)
 48. Reklamný magazin, tlač v ČR (3 replies)
 49. ako zauctovat dobropis??? (10 replies)
 50. povinnost overenia zavierky auditorom (20 replies)
 51. Refakturácia (1 replies)
 52. splátkový predaj (6 replies)
 53. Zaokrúhľovanie tuzemsjých fa v EURO (2 replies)
 54. Profesionalne vzdelavanie v oblasti PU (3 replies)
 55. faktura a objednavka su v rozdielnych menach (4 replies)
 56. technicke zhodnotenie (8 replies)
 57. Odpočítateľnosť úrokov pri zlúčení (0 replies)
 58. ostatný príjem a čo z toho plynie (1 replies)
 59. DPH v JÚ - dátumy. (3 replies)
 60. internetovy predaj (3 replies)
 61. Nákup kancelárskeho nábytku na inzerát (3 replies)
 62. Faktúra s DPH (2 replies)
 63. Nové kolky od 1.7.2007 - ako vymeniť staré za nové? (4 replies)
 64. Posledne zdanovacie obdobie (2 replies)
 65. Možnosti úveru pre malých podnikateľov (0 replies)
 66. účtovanie stravných lístkov v JU (104 replies)
 67. Paušálne výdavky a nákup tovaru (6 replies)
 68. vývoz ? (3 replies)
 69. 2 SZČO, 1 vozidlo (3 replies)
 70. Kúpa a predaj vysokozdvižného vozíka (3 replies)
 71. Nákup zaplatený súkromnou platobnou kartou (3 replies)
 72. komplexné cestovné poistenie (2 replies)
 73. jednoduche uctovnictvo u zivnostnika (17 replies)
 74. Povinnosť registrácie k DPH (33 replies)
 75. Firma a byt (3 replies)
 76. Archív daňových tlačív (2 replies)
 77. kurzove rozdiely (1 replies)
 78. výpočet stravného (2 replies)
 79. Učtovanie rastlinnej výroby-vyorávka zlého porastu (2 replies)
 80. DPH a EU (5 replies)
 81. Faktúra z 123dopyt (9 replies)
 82. stratená páska z registr.pokladne (5 replies)
 83. tvorba sociálneho fondu (7 replies)
 84. Môže ísť do nákladov? (15 replies)
 85. Bločik na meno inej firmy (8 replies)
 86. Plynofikácia-zaradenie,správnosť ceny (2 replies)
 87. Vyvoz alkoholu (5 replies)
 88. dan z prenajov bytov (4 replies)
 89. podlieha samozdaneniu či nie? (1 replies)
 90. Prenájom bytu (2 replies)
 91. tovar a doprava z krajin mimo EU - MRP (1 replies)
 92. Finančné služby (2 replies)
 93. Dan z prijmu (6 replies)
 94. Refakturácia nákladov spoločenstva a DPH (3 replies)
 95. zaradenie monitorovacieho systému (1 replies)
 96. DPH práce na budove (3 replies)
 97. Autorský honorár (1 replies)
 98. odvolávka ohľadne DPH (4 replies)
 99. Nove tlacivo DPH (35 replies)
 100. Úver zo ŠFRB (0 replies)
 101. Aké číslo uviesť na Vyst. faktúru? (5 replies)
 102. faktúra z eu s dph a jej prefakturácia do eu (4 replies)
 103. Potvrdenie o vyvoze tovaru z SR (5 replies)
 104. Daňový alebo nedaňový výdavok (7 replies)
 105. Súkromné auto aj na podnikanie SZČO (26 replies)
 106. zrazkova dan, formular (5 replies)
 107. uznany danovy vydavok (11 replies)
 108. zásoby v predajni (8 replies)
 109. Predaj za nižšiu cenu (3 replies)
 110. DPH a Vystavenie Faktúry (9 replies)
 111. úhrada cestnej dane (2 replies)
 112. kniha jazd (0 replies)
 113. Registrácia autora (12 replies)
 114. Kúpa zimných pneumatík v PU (4 replies)
 115. oprava odpisov finančný prenájom (3 replies)
 116. Kurzový rozdiel a koneic roka (14 replies)
 117. zaúčtovanie kúpy zimných pneumatík (3 replies)
 118. Ako účtovať zálohy (5 replies)
 119. Doklad z registračnej pokladne (4 replies)
 120. Daňový bonus a pracujúci študent (5 replies)
 121. prerusenie zivnosti a predaj erp (1 replies)
 122. prac.odevy (1 replies)
 123. Príkazná zmluva - dane, odvody ZP (3 replies)
 124. telefónne poplatky vrs. zmluvná pokuta (4 replies)
 125. zaradenie DHM (1 replies)
 126. Predpis poisťovne vs. kniha záväzkov (13 replies)
 127. samozdanenie faktúry (7 replies)
 128. Optická sieť - ako účtovať. (10 replies)
 129. krátkodobý hmotný majetok (24 replies)
 130. Skrytá daň (5 replies)
 131. faktúra z nemecka s DPH - notár (9 replies)
 132. platba uctovnicke (7 replies)
 133. dodanie darčekových poukazov (6 replies)
 134. platobné podmienky (3 replies)
 135. Vecná odmena zamestnancovi (5 replies)
 136. letné tábory-stravné (0 replies)
 137. auto s ceskou SPZ (1 replies)
 138. Odpočet DPH z kúpenych tovarov a služieb, ktoré sú poskytnutné ako nepeňažný príjem (5 replies)
 139. Registračná pokladnica (17 replies)
 140. usmernenia drsr (1 replies)
 141. co uvadza neplatca DPH na fakturu? (2 replies)
 142. Je potrebne zostavovat dualne vykazy ? (5 replies)
 143. služobná cesta - stravné (5 replies)
 144. ubytovacie sluzby (3 replies)
 145. účtovanie v stavebnej firme (7 replies)
 146. Predaj tovaru sam sebe (70 replies)
 147. ODPISY DHM - oceľový prístrešok (3 replies)
 148. prevod knihy jazd a spotreba (4 replies)
 149. s.r.o. (1 replies)
 150. DPH za minulé obdobie (5 replies)
 151. Prevod majetku do s.r.o. (2 replies)
 152. DDP znižujúce stratu a pokuta (2 replies)
 153. Pomoc so začatím - živnosník - neplatca (4 replies)
 154. Predaj podielu v dcer.uc.jednoke (3 replies)
 155. Intrastat- přijetí náhradního zboží (0 replies)
 156. Dodávka a montáž tovaru v ČR (10 replies)
 157. Odkoupení pohledávky (1 replies)
 158. Preprava tovaru z Ćiech na Slovensko a naopak (2 replies)
 159. pohladavky-trovy prav.zastupcu (0 replies)
 160. prechod na DPH (3 replies)
 161. Delaware - aplikacie zmluvy o zamedzeni dvojiteho zdanenia (2 replies)
 162. Faktúra z ČR a platba v Sk (1 replies)
 163. stravné lístky -uplatnenie výdavkov (4 replies)
 164. platba PK-odpočet nižšej sumy (5 replies)
 165. monitorovacie zariadenie (8 replies)
 166. Oblečenie na motorku a uznanie DPH (10 replies)
 167. Účtovanie KR (15 replies)
 168. odpisovanie know-how (3 replies)
 169. Zmluva bez faktúrovanej ceny-môže byť ? (4 replies)
 170. daňový doklad o prijatí platby (5 replies)
 171. Príspevok na prvonarodené dieta (14 replies)
 172. Overenie účtu (5 replies)
 173. Trojobchod a CMR (5 replies)
 174. Medzinárodná preprava medzi štátmi EÚ (39 replies)
 175. strava pre 2 závody (0 replies)
 176. mozem fakturovat? (9 replies)
 177. Clo na oblecenie (5 replies)
 178. Výdaj nápojov (2 replies)
 179. faktúra vopred (7 replies)
 180. Práce v zahraničí - ČR (3 replies)
 181. Paušálne vydavky a DPH (4 replies)
 182. auto na leasing a jeho používanie v podnikaní (0 replies)
 183. nariadenie 641/2006 (0 replies)
 184. Faktúra z Čiech - ALFA JÚ (1 replies)
 185. nárok na odpočet dane (5 replies)
 186. Účtovné operácie - daň, zisk (11 replies)
 187. daňova kontrola (0 replies)
 188. splatka uverov (9 replies)
 189. Dotácia z Úradu práce na mzdy (7 replies)
 190. Pomoc s faktútou (1 replies)
 191. prepravné služby (6 replies)
 192. výdavk.pokl.doklad-vyplatené komu (77 replies)
 193. parkovné-súčasť cestnej náhrady? (7 replies)
 194. Provízia (4 replies)
 195. Alternatívne účty (2 replies)
 196. účtovanie zábezpeky (7 replies)
 197. Daň z pridanej hodnoty (2 replies)
 198. Cestovné náhrady, diéty (1 replies)
 199. Uhrada dane - chybný variabilný symbol (15 replies)
 200. Zvyšný tovar a jeho distribúcia. (3 replies)
 201. internet (1 replies)
 202. Registrácia a nezmenená registračná pokl. (7 replies)
 203. Kontačné lístky (1 replies)
 204. Medzinárodné zdaňovanie (1 replies)
 205. zmluva o podvojnom zdanení (1 replies)
 206. Dohoda o vzájomnom započítani pohľadávok (6 replies)
 207. daň z príjmu a opcia (2 replies)
 208. 323 verzus 326 (5 replies)
 209. FA v skk (3 replies)
 210. odpis MV (1 replies)
 211. Zmluva o reklame-tlačivo (2 replies)
 212. Strata (2 replies)
 213. dilema (4 replies)
 214. Výrobná firma - aktivácia (4 replies)
 215. Kúpa stroja od FO-zaradenie do podnikania -JU (7 replies)
 216. Dodanie z EU a dátumy (2 replies)
 217. Pracujem v UAE co s danami na Slovensku (3 replies)
 218. Zmena účelu využitia nehnuteľnosti (2 replies)
 219. Daňový bonus - nárok (2 replies)
 220. poistenie prenajatého nehnuteľného majetku (2 replies)
 221. komunálny odpad za neobývaný byt (5 replies)
 222. Prenajom chalupy (6 replies)
 223. auto v podnikani (1 replies)
 224. FAKTUFACIA S DPH ALEBO BEZ DPH? (10 replies)
 225. poistenie podnikateľského úveru (2 replies)
 226. SZCO+TPP a cestovne/stravne (7 replies)
 227. DPH-stravné (22 replies)
 228. paušálny odpis na SZČO na rok 2007 (11 replies)
 229. Zrušenie živnosti a drobný majetok do 30 000,-Sk (7 replies)
 230. účtovanie ceny venovanej do súťaže (2 replies)
 231. Služby z tretích krajín (4 replies)
 232. DPH v Nemecku (2 replies)
 233. + položka 2x? (1 replies)
 234. dovoz z tretich krajin (2 replies)
 235. Daňové priznanie rok 2006 (0 replies)
 236. Nesedí zostatok ZP,SP,DU (8 replies)
 237. Uctovanie lekarni (1 replies)
 238. nadobudnutie tovaru-samozdanenie (1 replies)
 239. Proforma emailom (5 replies)
 240. Postup notara pri dedicskom konani (21 replies)
 241. Občianske združenie(šport.klub) a DPH (4 replies)
 242. Daň z príjmu pri predaji zdedeného pozemku (2 replies)
 243. Nahrada za km (1 replies)
 244. odpisy (5 replies)
 245. platba platobnou kartou-kurzový rozdiel (4 replies)
 246. SZČO a preplatenie PN (2 replies)
 247. náležitosti faktúry (2 replies)
 248. refakturácia-aký účet použiť? (15 replies)
 249. Prerušenie pracovnej cesty (1 replies)
 250. Hypoúver-triangel (10 replies)