1. DPH???? (1 replies)
 2. bytové priestory (7 replies)
 3. Oprava auta a DPH (3 replies)
 4. Podpora predaja (20 replies)
 5. fa , dodávateľ CZ (15 replies)
 6. došlý dobropis (0 replies)
 7. Predaj nábytku do ČR (16 replies)
 8. Príspevok na začatie podnikania a oprávnené náklady (2 replies)
 9. Ešte raz trojstranný obchod. (11 replies)
 10. Clo pri dovoze z Ciny (1 replies)
 11. uplatnenie nájomného ako daňového výdavku (3 replies)
 12. účtovanie ERP v reštauračných zariadeniach ako to správne účtovať ?? (13 replies)
 13. SZČO -paušalne výdaje a práca v zahraničí (3 replies)
 14. oprava PC pre odberateľa (4 replies)
 15. služba alebo tovar? (2 replies)
 16. Účtujem správne o str. lístkoch?! (17 replies)
 17. preprava a priznanie (6 replies)
 18. aka bude pokuta? (4 replies)
 19. RZZP 2005 (2 replies)
 20. Životné minimum (1 replies)
 21. ach jaj - technicke zhodnotenie.. (3 replies)
 22. preddavky na dan (2 replies)
 23. faktúra alebo pokladňa (1 replies)
 24. predsudná výzva (1 replies)
 25. Faktura z roku 2006 (4 replies)
 26. opravy (5 replies)
 27. DPH pri zaradení majetku (2 replies)
 28. zriaďovacie náklady (8 replies)
 29. DPH-tovar zostane v ČR (3 replies)
 30. Predaj úžitkového MV do EU. (3 replies)
 31. AKCIE (7 replies)
 32. Asistenčná služba pri oprave v zahraničí. (4 replies)
 33. Tovar a DPH (5 replies)
 34. Novela 511-tky platná od 01.09.2007 (0 replies)
 35. Preúčtovanie preddavku (9 replies)
 36. Zaučtovanie eur a DPH (4 replies)
 37. prepocet cudzej meny (11 replies)
 38. Počítač a program (7 replies)
 39. Neuplatnitelna DPH (5 replies)
 40. Vyúčtovanie zálohy (4 replies)
 41. zahran.odberat.faktura pre neplatitela DPH (8 replies)
 42. predaj alkoholu (1 replies)
 43. VIAC REGISTRÁCIí DPH (1 replies)
 44. dlhodoby a kratkodoby majetok (4 replies)
 45. Vyradenie automobilu na spotrebný úver po krádeži (11 replies)
 46. sociálny fond (1 replies)
 47. Daň z príjmu pri predaji pozemku (3 replies)
 48. cestovne nahrady preplacanie (2 replies)
 49. dražba majetku (0 replies)
 50. Gastrolístky u SZČO. (3 replies)
 51. Odpisané auto a jeho predaj (17 replies)
 52. daň z predaja pozemku (2 replies)
 53. 1% z obst.ceny, DPH a N1 (4 replies)
 54. Technické zhodnotenie (15 replies)
 55. preplatok na dani z príjmu (4 replies)
 56. daň z ubytovania (16 replies)
 57. KONTAČNÉ LÍSTKY v JÚ (5 replies)
 58. uhrada v cudzej mene (7 replies)
 59. DPH- zdravotná starostlivosť (4 replies)
 60. predajný stánok (8 replies)
 61. aky kurz (1 replies)
 62. zálohová faktúra (2 replies)
 63. Materská a SZČO (0 replies)
 64. Ako zaúčtovať? (0 replies)
 65. splátkový predaj (10 replies)
 66. DHP a predaj zásob (1 replies)
 67. Prevod podielu na iného spoločníka (13 replies)
 68. Fakturácia v EUR. (3 replies)
 69. dodatočné DP (14 replies)
 70. zmluva (1 replies)
 71. Poplatok za účasť vo verejnej obch.súťaži (1 replies)
 72. Vstupná prehliadka zamestnanca (1 replies)
 73. živnostnik a zamastnanie živnostnika (14 replies)
 74. Autokredit - účtovanie (5 replies)
 75. Sprostredkovanie predaja áut (4 replies)
 76. predaj družstevného bytu (5 replies)
 77. Mobil-výmena displeja - náklad? (1 replies)
 78. úrok z leasingovej zmluvy (1 replies)
 79. automobil-zvysenie zhodnotenia (2 replies)
 80. RZZP za rok 2006 pre SZČO 1.1.-5.9.2006 (8 replies)
 81. TZ alebo oprava prenajatej budovy (21 replies)
 82. Výpočet časového rozlíšenia nákladov pri lízingu (1 replies)
 83. Platba faktury (54 replies)
 84. cestovné náklady,prac.cesta (7 replies)
 85. platba platobn.kartou (2 replies)
 86. faktúra vystavená v r.2006 (3 replies)
 87. Vývoz a montáž tovaru do ČR (1 replies)
 88. Nadobudnutie tovaru z EU (1 replies)
 89. penalizačná faktúra (4 replies)
 90. Vydavky spojene so zacatim cinnosti (2 replies)
 91. fakturacia benefitových poukazok (4 replies)
 92. Fakturácia a DPH (1 replies)
 93. JCD a zahraničná FA (2 replies)
 94. Otvorenie prevádzky (5 replies)
 95. Zákony bez ktorých sa mzdový účtovník nezaobíde (0 replies)
 96. Zariadenie gastro kuchyne (3 replies)
 97. mesacna uzavierka (7 replies)
 98. tlačivo (1 replies)
 99. kniha jazd - vozik (11 replies)
 100. nákup automobilu v Nemecku (1 replies)
 101. Rozpustenie opravnej položky (2 replies)
 102. účtovanie BOZP (6 replies)
 103. Vyšlá faktura do zahraničia (1 replies)
 104. Zalohova a vyuctovacia faktura (15 replies)
 105. Leasing motorového vozidla (1 replies)
 106. úroky z pôžičky od zahraničnej matky (5 replies)
 107. Zápočet pohľadávok v JU (7 replies)
 108. Kedy vystaviť Fa s DPH? (1 replies)
 109. RZZP - poštou ? (19 replies)
 110. účtovanie zisku (3 replies)
 111. Refakturácia stravných lístkov (11 replies)
 112. rozbor vody-ktorý účet (2 replies)
 113. zmluva o výpožičke (3 replies)
 114. zaúčtovanie DARU (39 replies)
 115. zálohová došlá faktura? (2 replies)
 116. zaplatili sme letenku dodavatelovi... (12 replies)
 117. vystavenie faktury (12 replies)
 118. Prepis nehnuteľnosti (7 replies)
 119. fa za najomne (23 replies)
 120. Výsadba okrasných stromčekov kríkov. (1 replies)
 121. preplatok dane (10 replies)
 122. vedenie skladu alkohol (15 replies)
 123. Daňové výdavky - občerstvenie (17 replies)
 124. CZ pokladňa: nulová a vklad na účte CZ (6 replies)
 125. Zmluvy (3 replies)
 126. Výpis z daňového priznania (4 replies)
 127. Prevzatie dlhu zo 479 (3 replies)
 128. Klimatizácia (6 replies)
 129. refakturacia sluzby do EU (5 replies)
 130. výročná správa (3 replies)
 131. potreba auditu (3 replies)
 132. zrusenie platcu DPH (3 replies)
 133. Nákup PHM v ČR (1 replies)
 134. Predaj tovaru za "1,-" (2 replies)
 135. LIKVIDACIA (7 replies)
 136. zberná faktúra (6 replies)
 137. Kurzove rozdiely (5 replies)
 138. predaj nehnuteľnosti (2 replies)
 139. vymeriavaci základ (1 replies)
 140. čo s DPH pri zahraničnej potvrdenke ? (5 replies)
 141. prev. réžia (2 replies)
 142. predaj auta počas odpisov (3 replies)
 143. Preplatok/nedoplatok RZZP 2006 (8 replies)
 144. Daňové odpisy (7 replies)
 145. kupa pozemku pred uplynutím lehoty 5r (3 replies)
 146. Výpis z daňového priznania (11 replies)
 147. Poskytnutá službu od českého doddávateľa vykonaná na Slovensku (2 replies)
 148. Služby personálnej agentúry v rámci EÚ (1 replies)
 149. Cestovné náhrady. (2 replies)
 150. faktúra (4 replies)
 151. sprostredkovanie prepravy zo SR do tretieho štátu (2 replies)
 152. Uplatnenie DPH po registrácii (10 replies)
 153. môžem fakturovať? (6 replies)
 154. Blok na pokutu (3 replies)
 155. nespotrebované poistné (5 replies)
 156. nakup a predaj strojov v cechach (4 replies)
 157. DPH a nahrada za stratu tovaru (1 replies)
 158. vypis z dan.priznania (7 replies)
 159. DPH pri dovoze tovaru - dodatočné zvýšenie (3 replies)
 160. Permanentka ide do nákladov? (4 replies)
 161. predaj budovy (3 replies)
 162. účtovanie odpusteného úroku (6 replies)
 163. faktúra za službu z ČR (4 replies)
 164. Prijatý úrok. (1 replies)
 165. Služba v Rakúsku pre slovenského platiteľa DPH (10 replies)
 166. Daňové priznanie-združenie do 31.03.2005 (10 replies)
 167. Predaj auta a DPH (2 replies)
 168. Poplatok s DPH za úschovu zmenky??? (0 replies)
 169. úver a učtovný postup (1 replies)
 170. úver a učtovný postup (3 replies)
 171. Dobrovolny platca DPH (1 replies)
 172. zrušenie vytvorenej rezervy (3 replies)
 173. živé kvety z EU, prirodzený úbytok a DPH (4 replies)
 174. nákladné auto na stavbe (11 replies)
 175. dovoz auta z USA (2 replies)
 176. Postupy účtovania (1 replies)
 177. združenie-občerstvenie, predaj textilu a rovnaké IČO,DIČ (6 replies)
 178. Postupy účtovania v PU (3 replies)
 179. RATIO FORWARD (2 replies)
 180. Personálny leasing a DzP (2 replies)
 181. SF a stravné lístky (10 replies)
 182. Sociálny fond (2 replies)
 183. DPH (6 replies)
 184. Daň z motorových vozidiel - prenajaté nákladné auto (2 replies)
 185. Opäť DPH pri registrácii ale trošku inak (3 replies)
 186. Výhra a jej zdanenie (1 replies)
 187. Daňové priznanie - Anglicko (9 replies)
 188. bonus za mnozstvo odberu vyrobkov (6 replies)
 189. Daňovník a zástupca rôzne miesta bydliska (6 replies)
 190. Stravenky od ABM v.o.s. a DPH (3 replies)
 191. Prenájom fasády reklamnej agentúre (1 replies)
 192. Vyúčtovanie zálohovej faktúry v CM v rámci tuzemska (9 replies)
 193. Účtovanie v Omege (1 replies)
 194. oprava faktury (29 replies)
 195. DPH (10 replies)
 196. Pokladničné doklady a podpisy na nich (3 replies)
 197. SZČO a stravné poukážky. (24 replies)
 198. vyplnenie tlačiva (7 replies)
 199. Platca DPH v priebehu mesiaca (4 replies)
 200. DPH a refundácia mzdy (2 replies)
 201. Zmenka - účtovanie (2 replies)
 202. Záručný servis (služby) - účtovanie (3 replies)
 203. oprava stroja v Madarsku pre SRN firmu (1 replies)
 204. danové priznanie taliansko (12 replies)
 205. Skúter - odpočet DPH (2 replies)
 206. Registračné pokladne a občianske združenie (14 replies)
 207. Tlačivá na RZZP do ktorých sa dá priamo vpisovať (4 replies)
 208. Zahraničná pracovná cesta - fakturácia (39 replies)
 209. Podanie námietky voči vyrúbenému penále (4 replies)
 210. Prijem a dan za neoficialny preklad (2 replies)
 211. predaj odpísaného auta (5 replies)
 212. zdaňovanie výhry z lotérie ź iných štátov (1 replies)
 213. Služobný byt v hoteli. (3 replies)
 214. odpočet DPH za auto (11 replies)
 215. CZ predaj CZ: miesto dod. SR (1 replies)
 216. Správne zaúčtovanie (11 replies)
 217. Opravné DP - práca v zahraničí (0 replies)
 218. Ceny a výhry do a nad 5.000 Sk (3 replies)
 219. Oprava ročného zúčtovania dane (3 replies)
 220. Dobropis zo zahraničia (3 replies)
 221. nákup obrazov (5 replies)
 222. Predaj a kúpa nehnuteľnosti z pohľadu daní (2 replies)
 223. Registrácia DPH (2 replies)
 224. RZZP (4 replies)
 225. odpisy a zaradenie spevnenych ploch (1 replies)
 226. Záloha a DPH (2 replies)
 227. Vstupné na koncert - daňový náklad? (6 replies)
 228. účtovanie organizačnej zložky (8 replies)
 229. vzor účtovnej závierky (2 replies)
 230. havarijné poistenie (6 replies)
 231. Kúpa s.r.o. (4 replies)
 232. Príspevok (12 replies)
 233. Je zálohová faktúra potrebná pre úhradu? (1 replies)
 234. Paušálne výdavky a nákup materiálu v ČR (2 replies)
 235. darovanie (2 replies)
 236. DF za tovar (16 replies)
 237. Dotácie zo ŠR na prvádzku sa zdaňujú? (5 replies)
 238. Zákon o ochrane spotrebiteľa - platný od 1.7.2007 (0 replies)
 239. Stravné a DPH (6 replies)
 240. DPH a nákup jazdeného vozidla (12 replies)
 241. Vystavená faktúra na "penále" (5 replies)
 242. Prijatá FA z Číny (4 replies)
 243. Príloha k účtovnej závierke (7 replies)
 244. Kurzový rozdiel (4 replies)
 245. Lekáreň v JÚ (1 replies)
 246. kúpa auta do firmy od FO na leasing (4 replies)
 247. úhrady faktúr (2 replies)
 248. VOZD? (3 replies)
 249. Prechod na mesač.platcu DPH (5 replies)
 250. Kurzový rozdiel pri zúčtovaní záloh. fa (4 replies)