1. tvorba sociálneho fondu (7 replies)
 2. Môže ísť do nákladov? (15 replies)
 3. Bločik na meno inej firmy (8 replies)
 4. Plynofikácia-zaradenie,správnosť ceny (2 replies)
 5. Vyvoz alkoholu (5 replies)
 6. dan z prenajov bytov (4 replies)
 7. podlieha samozdaneniu či nie? (1 replies)
 8. Prenájom bytu (2 replies)
 9. tovar a doprava z krajin mimo EU - MRP (1 replies)
 10. Finančné služby (2 replies)
 11. Dan z prijmu (6 replies)
 12. Refakturácia nákladov spoločenstva a DPH (3 replies)
 13. zaradenie monitorovacieho systému (1 replies)
 14. DPH práce na budove (3 replies)
 15. Autorský honorár (1 replies)
 16. odvolávka ohľadne DPH (4 replies)
 17. Nove tlacivo DPH (35 replies)
 18. Úver zo ŠFRB (0 replies)
 19. Aké číslo uviesť na Vyst. faktúru? (5 replies)
 20. faktúra z eu s dph a jej prefakturácia do eu (4 replies)
 21. Potvrdenie o vyvoze tovaru z SR (5 replies)
 22. Daňový alebo nedaňový výdavok (7 replies)
 23. Súkromné auto aj na podnikanie SZČO (26 replies)
 24. zrazkova dan, formular (5 replies)
 25. uznany danovy vydavok (11 replies)
 26. zásoby v predajni (8 replies)
 27. Predaj za nižšiu cenu (3 replies)
 28. DPH a Vystavenie Faktúry (9 replies)
 29. úhrada cestnej dane (2 replies)
 30. kniha jazd (0 replies)
 31. Registrácia autora (12 replies)
 32. Kúpa zimných pneumatík v PU (4 replies)
 33. oprava odpisov finančný prenájom (3 replies)
 34. Kurzový rozdiel a koneic roka (14 replies)
 35. zaúčtovanie kúpy zimných pneumatík (3 replies)
 36. Ako účtovať zálohy (5 replies)
 37. Doklad z registračnej pokladne (4 replies)
 38. Daňový bonus a pracujúci študent (5 replies)
 39. prerusenie zivnosti a predaj erp (1 replies)
 40. prac.odevy (1 replies)
 41. Príkazná zmluva - dane, odvody ZP (3 replies)
 42. telefónne poplatky vrs. zmluvná pokuta (4 replies)
 43. zaradenie DHM (1 replies)
 44. Predpis poisťovne vs. kniha záväzkov (13 replies)
 45. samozdanenie faktúry (7 replies)
 46. Optická sieť - ako účtovať. (10 replies)
 47. krátkodobý hmotný majetok (24 replies)
 48. Skrytá daň (5 replies)
 49. faktúra z nemecka s DPH - notár (9 replies)
 50. platba uctovnicke (7 replies)
 51. dodanie darčekových poukazov (6 replies)
 52. platobné podmienky (3 replies)
 53. Vecná odmena zamestnancovi (5 replies)
 54. letné tábory-stravné (0 replies)
 55. auto s ceskou SPZ (1 replies)
 56. Odpočet DPH z kúpenych tovarov a služieb, ktoré sú poskytnutné ako nepeňažný príjem (5 replies)
 57. Registračná pokladnica (17 replies)
 58. usmernenia drsr (1 replies)
 59. co uvadza neplatca DPH na fakturu? (2 replies)
 60. Je potrebne zostavovat dualne vykazy ? (5 replies)
 61. služobná cesta - stravné (5 replies)
 62. ubytovacie sluzby (3 replies)
 63. účtovanie v stavebnej firme (7 replies)
 64. Predaj tovaru sam sebe (70 replies)
 65. ODPISY DHM - oceľový prístrešok (3 replies)
 66. prevod knihy jazd a spotreba (4 replies)
 67. s.r.o. (1 replies)
 68. DPH za minulé obdobie (5 replies)
 69. Prevod majetku do s.r.o. (2 replies)
 70. DDP znižujúce stratu a pokuta (2 replies)
 71. Pomoc so začatím - živnosník - neplatca (4 replies)
 72. Predaj podielu v dcer.uc.jednoke (3 replies)
 73. Intrastat- přijetí náhradního zboží (0 replies)
 74. Dodávka a montáž tovaru v ČR (10 replies)
 75. Odkoupení pohledávky (1 replies)
 76. Preprava tovaru z Ćiech na Slovensko a naopak (2 replies)
 77. pohladavky-trovy prav.zastupcu (0 replies)
 78. prechod na DPH (3 replies)
 79. Delaware - aplikacie zmluvy o zamedzeni dvojiteho zdanenia (2 replies)
 80. Faktúra z ČR a platba v Sk (1 replies)
 81. stravné lístky -uplatnenie výdavkov (4 replies)
 82. platba PK-odpočet nižšej sumy (5 replies)
 83. monitorovacie zariadenie (8 replies)
 84. Oblečenie na motorku a uznanie DPH (10 replies)
 85. Účtovanie KR (15 replies)
 86. odpisovanie know-how (3 replies)
 87. Zmluva bez faktúrovanej ceny-môže byť ? (4 replies)
 88. daňový doklad o prijatí platby (5 replies)
 89. Príspevok na prvonarodené dieta (14 replies)
 90. Overenie účtu (5 replies)
 91. Trojobchod a CMR (5 replies)
 92. Medzinárodná preprava medzi štátmi EÚ (39 replies)
 93. strava pre 2 závody (0 replies)
 94. mozem fakturovat? (9 replies)
 95. Clo na oblecenie (5 replies)
 96. Výdaj nápojov (2 replies)
 97. faktúra vopred (7 replies)
 98. Práce v zahraničí - ČR (3 replies)
 99. Paušálne vydavky a DPH (4 replies)
 100. auto na leasing a jeho používanie v podnikaní (0 replies)
 101. nariadenie 641/2006 (0 replies)
 102. Faktúra z Čiech - ALFA JÚ (1 replies)
 103. nárok na odpočet dane (5 replies)
 104. Účtovné operácie - daň, zisk (11 replies)
 105. daňova kontrola (0 replies)
 106. splatka uverov (9 replies)
 107. Dotácia z Úradu práce na mzdy (7 replies)
 108. Pomoc s faktútou (1 replies)
 109. prepravné služby (6 replies)
 110. výdavk.pokl.doklad-vyplatené komu (77 replies)
 111. parkovné-súčasť cestnej náhrady? (7 replies)
 112. Provízia (4 replies)
 113. Alternatívne účty (2 replies)
 114. účtovanie zábezpeky (7 replies)
 115. Daň z pridanej hodnoty (2 replies)
 116. Cestovné náhrady, diéty (1 replies)
 117. Uhrada dane - chybný variabilný symbol (15 replies)
 118. Zvyšný tovar a jeho distribúcia. (3 replies)
 119. internet (1 replies)
 120. Registrácia a nezmenená registračná pokl. (7 replies)
 121. Kontačné lístky (1 replies)
 122. Medzinárodné zdaňovanie (1 replies)
 123. zmluva o podvojnom zdanení (1 replies)
 124. Dohoda o vzájomnom započítani pohľadávok (6 replies)
 125. daň z príjmu a opcia (2 replies)
 126. 323 verzus 326 (5 replies)
 127. FA v skk (3 replies)
 128. odpis MV (1 replies)
 129. Zmluva o reklame-tlačivo (2 replies)
 130. Strata (2 replies)
 131. dilema (4 replies)
 132. Výrobná firma - aktivácia (4 replies)
 133. Kúpa stroja od FO-zaradenie do podnikania -JU (7 replies)
 134. Dodanie z EU a dátumy (2 replies)
 135. Pracujem v UAE co s danami na Slovensku (3 replies)
 136. Zmena účelu využitia nehnuteľnosti (2 replies)
 137. Daňový bonus - nárok (2 replies)
 138. poistenie prenajatého nehnuteľného majetku (2 replies)
 139. komunálny odpad za neobývaný byt (5 replies)
 140. Prenajom chalupy (6 replies)
 141. auto v podnikani (1 replies)
 142. FAKTUFACIA S DPH ALEBO BEZ DPH? (10 replies)
 143. poistenie podnikateľského úveru (2 replies)
 144. SZCO+TPP a cestovne/stravne (7 replies)
 145. DPH-stravné (22 replies)
 146. paušálny odpis na SZČO na rok 2007 (11 replies)
 147. Zrušenie živnosti a drobný majetok do 30 000,-Sk (7 replies)
 148. účtovanie ceny venovanej do súťaže (2 replies)
 149. Služby z tretích krajín (4 replies)
 150. DPH v Nemecku (2 replies)
 151. + položka 2x? (1 replies)
 152. dovoz z tretich krajin (2 replies)
 153. Daňové priznanie rok 2006 (0 replies)
 154. Nesedí zostatok ZP,SP,DU (8 replies)
 155. Uctovanie lekarni (1 replies)
 156. nadobudnutie tovaru-samozdanenie (1 replies)
 157. Proforma emailom (5 replies)
 158. Postup notara pri dedicskom konani (21 replies)
 159. Občianske združenie(šport.klub) a DPH (4 replies)
 160. Daň z príjmu pri predaji zdedeného pozemku (2 replies)
 161. Nahrada za km (1 replies)
 162. odpisy (5 replies)
 163. platba platobnou kartou-kurzový rozdiel (4 replies)
 164. SZČO a preplatenie PN (2 replies)
 165. náležitosti faktúry (2 replies)
 166. refakturácia-aký účet použiť? (15 replies)
 167. Prerušenie pracovnej cesty (1 replies)
 168. Hypoúver-triangel (10 replies)
 169. Štvorkolka (7 replies)
 170. Spočenstvo vlastníkov bytov a ÚVER (0 replies)
 171. kupene prislusennstvo k automobilu, ale automobil dorazi az dalsi rok (8 replies)
 172. Kniha jázd-pomoc (16 replies)
 173. VYROVNANIE PôŽIČKY (3 replies)
 174. DPH pri nadobudnutí úžitkového auta (5 replies)
 175. Ako zaúčtovať záloh.platbu za prenájom apartmánov (1 replies)
 176. Zrušenie živnosti (2 replies)
 177. nakup z EU (9 replies)
 178. Dańové vyrovnanie (11 replies)
 179. Etický kódex auditora (6 replies)
 180. Nájom a DPH (4 replies)
 181. DPH a kúpna zmluva (1 replies)
 182. Úver v cedzej mene (1 replies)
 183. DPH a poskytovanie konzultáciíí a dodávky softveru v Rakusku. (1 replies)
 184. zivnostnik (0 replies)
 185. Zaloha-prispevok na straz.sluzbu (0 replies)
 186. môžem účtovať ako telefónne poplatky? (6 replies)
 187. Nezdaniteľná časť základu dane FO (5 replies)
 188. PNS-prechod z blokovania na neblokovanie do ERP (7 replies)
 189. zmena firmy (8 replies)
 190. Auto na leasing a náhrada za km (25 replies)
 191. Auto na leasing a náhrada za km (1 replies)
 192. OC osobného automobilu,rozpušťanie záväzku dotácie (1 replies)
 193. čo s AVONom? (5 replies)
 194. dan (4 replies)
 195. Faktúra za prij.platbu-§72 (5 replies)
 196. 1. rok podnikania (1 replies)
 197. Príjmy z prenájmu (3 replies)
 198. Fakturacia neplatca a potom platca DPH (2 replies)
 199. Nakup tirčiek z ČR (4 replies)
 200. Prijmovy doklad alebo aj faktura (10 replies)
 201. zaúčtovanie mzdy (1 replies)
 202. spotreba PHL (2 replies)
 203. Clo USA (1 replies)
 204. pokladňa -stornované bločky (11 replies)
 205. Maďarsko-Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (0 replies)
 206. Kontrola správnosti výpočtu cash flow (0 replies)
 207. Práce v Čechách (3 replies)
 208. Odpočet dane pri registrácii platiteľa (9 replies)
 209. dokaz potvrdzujuci knihu jazd (3 replies)
 210. Os. automobil-darovanie, predaj? (10 replies)
 211. prechod z FO na s.r.o. (0 replies)
 212. dph - ojazdene vozidlo (2 replies)
 213. zmluva (3 replies)
 214. Cash Flow (4 replies)
 215. rovnomerné odpisovanie majetku (2 replies)
 216. DPH DOVOZ - SURNE!!! (4 replies)
 217. Intrastat a prepravné (10 replies)
 218. Ako účtovať spotrebu pohonných hmôt (8 replies)
 219. mandatar (7 replies)
 220. Kupa bytu (1 replies)
 221. Služobné vozidlo - používané aj na súkromné účely (1 replies)
 222. Prvá faktúra-služby (27 replies)
 223. predčasný dôchodca a zároveň SZČO (19 replies)
 224. Keď živnostník zamestnáva... (2 replies)
 225. Fa z Rakuska a služba (1 replies)
 226. Odpisy (4 replies)
 227. PNS a (ne)blokovanie MHD lístkov (4 replies)
 228. Poraďte prosím ako sa nenapáliť. (2 replies)
 229. registrovat sa, ak prenajimatelom je zahr. osoba? (0 replies)
 230. Digitalny fotoaparat - môže sa dať do nákladov? (35 replies)
 231. Zahraničná služobná cesta (17 replies)
 232. stravné lístky-učni na praxi (0 replies)
 233. zapožičanie návesu z ČR (0 replies)
 234. prevod z uctu na ucet (4 replies)
 235. Zamestnanec aj živnostník (1 replies)
 236. zdanenie vyhry v zahranicnom online casine (0 replies)
 237. obstaravacie naklady automobilu (9 replies)
 238. Služby vzdelávania (4 replies)
 239. prilezitostna pozicka - uroky, koeficient (3 replies)
 240. manželia SZČO a vzájomná spolupráca (0 replies)
 241. stravné lístky (2 replies)
 242. Kam zaúčtovať? (30 replies)
 243. Daň z výhry - daň z príjmov (2 replies)
 244. software súčasťou PC? (2 replies)
 245. prefakturacia sluzby (1 replies)
 246. Daňový bonus-pracujúci študent (4 replies)
 247. Stravovanie (6 replies)
 248. Daň z motorových vozidiel (5 replies)
 249. dátum na daňovom doklade (4 replies)
 250. stravné šeky (46 replies)