PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Mesačné preddavky
 2. Predaj auta
 3. know how
 4. služby a DPH
 5. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 6. Zaúčtovanie dokladu z r. 2006
 7. Požičiavanie zamestnancov a DPH
 8. Dodanie tovaru do členského štátu - DPH
 9. Prosím poradte
 10. Kúpa majetku od úpadcu v konkurznom konaní
 11. Opčná cena na pozemok
 12. Dohoda do RZZP
 13. Služobná cesta do zahraničia s autom akcionára
 14. Úhrada faktúr
 15. Stavba rodinného domu - účtovanie
 16. Výhra - zaúčtovanie + daň
 17. samoplatitel ZP
 18. počet registračných pokladní
 19. Faktúra za letenky vs. cesťák
 20. daňovo neuznaná pohľadávka
 21. Dočasné pridelenie zamestnancov do ČR
 22. Nárok na odpočet DPH
 23. reklama
 24. Odpis casti pohladavky
 25. Odvody do SP- neplatenie
 26. KURZOVE ROZDIELY
 27. Triangulárny obchod
 28. Zúčtovanie opravnej položky
 29. PREVOD PODIELU V S.R.O. - DANOVY DOPAD
 30. záloha a leasing
 31. Ako účtovať?
 32. Stavba
 33. Podvod platobnou kartou
 34. Musím účtovať cez 131
 35. Živnostník a dohoda o vykonaní práce
 36. predaj ERP
 37. 2 x vystavena faktura
 38. materiál + služba + CZ
 39. opäť platba súkromnou kartou
 40. Uzitkovy voz na sukromne ucely
 41. motocykel
 42. účtovanie v zákazkovej výrobe
 43. vklad pozemku do s.r.o.
 44. kontrola z DU
 45. bezodplatný prevod cesty
 46. Clo
 47. Fakturacia zahranicnej meny.
 48. jednoduché účtovníctvo
 49. preddavky na dan po zrušení živnosti
 50. Rozpis cien
 51. Služba a DPH
 52. platba platobn.poukazmi
 53. učtovanie OF - lekareň
 54. Dovoz novej lode z USA
 55. Použitie 2% zaplatenej dane
 56. Faktúra k prijatej zálohe
 57. FO a podvojné účtovníctvo
 58. Účtovanie zásob
 59. Poistné a daň z motorových vozdiel prihlásených v zahraničí
 60. technicke zhodnotenie
 61. Kúpa materiálu, vlastná výroba, predaj výrobko
 62. diaľničná známka
 63. práca pre cez sprostredkovateľa v EU
 64. recyklačny poplatok - kto ma povinnost?
 65. Zrušenie registrácie DPH
 66. Reklamácia a odobratie dokladu
 67. vecný dar
 68. Povinnosti pri vedení PÚ
 69. Oprava auta v Čechách
 70. podnikanie v autopreprave
 71. s.r.o. v likvidácii
 72. SZČO-Slovák,fakturácia o Čiech
 73. Úplný začiatok
 74. den vzniku dan. povinnosti
 75. Daňový bonus
 76. nakup auta
 77. DPH pri odpredaji osobneho motoroveho vozidla
 78. Nehnutelnost a jej prenajom
 79. odkúpenie nehnuteľnosti
 80. predfaktúry v MRP PU
 81. Dodanie služby zo SR do ČR
 82. fa elektronickou poštou
 83. pomoc s odpismi
 84. účtovanie softvéru
 85. Sluzby do USA a pripadna registracia pre DPH
 86. GPS - daňovo uznaný náklad?
 87. pausalne vydavky
 88. bufet a reštaurácia
 89. kurzový rozdiel 261?
 90. Predaj bytu neoslobodený od dane z príjmu
 91. Zmena čísla účtu
 92. Obytný príves
 93. Cestná daň a leasing
 94. nákup materiálu bez nároku odpočtu DPH
 95. rezervny fond
 96. Vyčíslenie DPH - služba z ČR do SR
 97. Tovar z colneho sklada a DPH
 98. Inventarizácia rozdielu majetku a záväzkov
 99. nezaplatená daň
 100. Koncesionárske poplatky
 101. výmena dolárov zamestnancovi
 102. živnostníci - stravne listky
 103. golfove ihrisko
 104. ako získať informácie o dani z príjmov
 105. ostatné fondy
 106. vydavka s.r.o. pred založenim
 107. Ake odvody?
 108. Grand z Európskych fondov
 109. oneskorené zaslanie potvr.o príjem z ČR
 110. Provízia z uzatvorených leasingových zmlúv a DPH
 111. dodatočné DP
 112. Faktúra vystavená pred splnením dodávky
 113. dodanie služby do EU
 114. Spoločníci = konatelia
 115. fin. stratégia
 116. Kurzový rozdiel valutovej pokladne
 117. § 38 prevádzka penziónu
 118. Vyradenie automobilu po skončení leasingu
 119. refakturácia z Čiech
 120. Účtovanie faktúry pri trojstrannom obchode
 121. preprava v jednom štáte
 122. Kalkulacia ceny zasob
 123. postúpenie leasingu z PO na FO
 124. dph a faktúra od google
 125. Paušálna náhrada výdavkov poslanci MsZ
 126. Zaúčtovanie rezervy
 127. Trojstranný obchod
 128. Daň z príjmu predaja bytu
 129. Faktura JU vs. PU
 130. inzercia na Nemeckom internetovom vyhľadávači
 131. Zahraničná fa a zaokrúhlovanie
 132. zdvojena dan
 133. publikácia
 134. splatenie straty min rokov
 135. Nadobudnutie tovaru
 136. Zmluva o zapožičaní zamestnanca
 137. Dovoz u neplátcu DPH
 138. zostatkový stavebný materiál, zaradenie do majetku
 139. Preddavky na DzP PO
 140. KTO JE NEREZIDENT?? :(
 141. Konsignačný sklad a komisionársky predaj EU
 142. učtovať sponzorský dar, alebo nie
 143. služobná cesta
 144. neúčasť zamestnanca na seminári
 145. DPH a služba v EU
 146. Daňový bonus
 147. DPH z dovozu
 148. davky ÚP
 149. Refakturovanie prepravy do eú
 150. Sprostredkovanie
 151. POMOC - Kúpa bytu
 152. Znova - živnostník, miesto podnikania versus miesto výkonu práce ( prevádzka )
 153. Výmena auta
 154. platba firem.bank.kartou za nákup benzinu do súkr.vozidla
 155. Vratenie preplatku - minusova Fa
 156. Kniha jázd - spotreba podľa TP
 157. vypoce nahrady za pouzivanie sukrom. mot. vozdial pri sluzobnej prac. ceste
 158. Zádržné a DPH
 159. zahraničný pokladničný blok a DPH
 160. účet 042 - rekonštrukcia
 161. Preddavok a odvedenie DPH
 162. podnikateľský účet a prerušenie živnosti
 163. vyradenie vozidla z OM a spätné pouzivanie súkromného vozidla v podnikani
 164. Platba kartou
 165. Nákup auta kategorie N1 zo zahraničia (Nissan Qashqai)
 166. Dobropis z ČR a riadky DP k DPH.
 167. colny dlh
 168. Dobropis - trojstranny obchod
 169. Osobny vklad na podnikatelsky ucet
 170. Preprava tovaru v rámci EÚ trochu inak
 171. DPH zo služby v zahraničí
 172. Faktúra z ČR
 173. Čo robiť?
 174. Ako zaúčtovať?
 175. samozdanenie a DDU
 176. SZČO prechod z JÚ 2006 do PÚ 2007
 177. Konzultačné a poradenské služby z eú poskytnuté v sr
 178. Reklama či licencia?
 179. svetelna reklama na budove
 180. Platca DPH
 181. Predaj darovaneho osobneho auta
 182. Refakturácia prepravných služieb do EÚ
 183. Ako zaúčtovať DPH
 184. Karta HIM
 185. Stravné v tuzemsku - pracovníci pridelení do iného závodu
 186. FO podnikateľ
 187. Nákup kávy
 188. Tvorba AE k 551
 189. účtovanie daňového bonusu
 190. Ako si vybrať typ tlačiva na zúčtovanie zdravotného poistenia?
 191. Nájom, depozit (kaucia) a DPH !!!!
 192. zauctovanie fa a DPH
 193. odpredaj neskolaudovanej budovy
 194. Dobropis z CZ
 195. Odpocet dane pri zivotnom poisteni
 196. zahraničná fa
 197. internet
 198. Správne pomenovanie dobropisu
 199. účtovanie dávky PN
 200. Zmluva o výpožičke - účtovať?
 201. účtovanie odvodov zo mzdy
 202. Práca v ČR ale fakturácia v tuzemsku
 203. záloha bez zaloh.faktury
 204. Dátum vzniku daňovej povinnosti DzMV
 205. Trovy exekucie
 206. preddavky
 207. uteráky
 208. dph z očkovania
 209. DPH-ČR
 210. ako to skrátiť
 211. Nákup skútra do podniku
 212. zálohová faktúra
 213. Riadok DPH
 214. vystavenie fa v zahr.mene v mrp
 215. nehnuteľnosť
 216. Účtovanie dotácie
 217. pohľadávka bez šance na vymáhanie
 218. Nákup tovaru
 219. vystavenie fa do zahraničia bez DPH a účtovanie
 220. daň z prijmu pri predaji chaty
 221. krajčírska dielňa
 222. Lekáreň a DPH
 223. Zmena sposobu uctovania zasob
 224. Zrážková daň a 40 %
 225. Problém s prenájmom
 226. Preddavky
 227. Účtovanie preddavkov na poistné
 228. Chybne zadaná DPH na faktúre?
 229. Predaj dlhodobého majetku
 230. Účtovanie odb. faktúr a výdajka
 231. certifikat uctovnika
 232. Lampy
 233. Nové výkazy PU - min. obdobie
 234. účtovné výkazy v Španielsku
 235. predfaktúry vMRP PU
 236. Predaj auta
 237. DPH a ČR
 238. v ktorom mesiaci je nárok na odpočet DPH?
 239. odvody
 240. kniha jázd
 241. zaúčtovanie STK
 242. Kúpa nehnuteľnosti a DPH
 243. Vystavena fa za sluzbu do roku 2008
 244. predaj auta a DPH?????
 245. Predaj obchodného podielu v s.r.o.
 246. záloha od ceskej firmy a DPH
 247. dan.kontrola
 248. rozpočítat stravný listok
 249. Faktúra v EUR medzi slov.firmami
 250. FA