PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. česká fa
 2. Preprava osôb
 3. Leasing auta a faktury
 4. Daň. priznanie teraz
 5. Vyplatenie sumy FO - daňovo uznaný náklad?
 6. Nepriamy vývoz a DPH
 7. povinnosti pri zmene sídla spoločnosti
 8. Spätne uplatnenie DPH
 9. tlačivá
 10. Fa do zahraničia
 11. nakup deckeho oblecenia v anglicku bez DPH
 12. Nákup automobilu
 13. Odpočítanie DPH pri prenájme automobilu
 14. Zostava k DPH v Alfe
 15. Paušálne výdavky
 16. Zaradenie stavby
 17. Oslobodené od dane uviesť či nie
 18. financovanie priestorov
 19. stravné zamestnancov
 20. Ako fakturovať pre odberateľa v ČR
 21. ockovanie zamestnanca
 22. Ako zdaniť predaj budovy?
 23. Faktura roku 2006 prišla teraz
 24. Auto a IČO
 25. faktury r.2006-zmena,ako zaučtovať
 26. dph pri prenájme auta do zahraničia
 27. Miesto dodania tretia krajina
 28. Ako s firmou v konkurze?
 29. DPH - zahraničný komitent
 30. KTK
 31. Uctovanie dobropisu v Alfe
 32. Ako účtovať
 33. sluzba dodana v elektronickej forme a DPH
 34. Podklady pre uplatnenie DPH z PHM
 35. Zaokruhlenie DPH na vstupe a vystupe
 36. Odpočet DPH pri nájme nehnuteľnosti
 37. daňové priznanie
 38. nakup ambulantne
 39. opocianie DPH pri registracii?
 40. odvody živnostnika
 41. DPH a komis tovaru z ČR
 42. Prvy odberatel - kam do vykazu?
 43. Služby vykonané v ČR a DPH
 44. FAKTURA Z EU - NAROK NA ODPOCET
 45. združenie fyz. osôb a DPH
 46. Rozpustenie rezervy
 47. Dovoz tovaru z Ciny
 48. DPH pri penalizácii
 49. Nadmerný odpočet
 50. faktúra do zahraničia
 51. Pôžička poskytnutá zamestnancovi
 52. Prenájom auta znova
 53. Dodanie športovej služby do ČR
 54. Zálohová faktúra/faktúra
 55. DPH z JCD v ČR
 56. HV vo výročnej správe s.r.o.
 57. fakturovanie prepravy tovaru do ČŠ a DPH
 58. odvod-vyúčtovanie stravných lístkov
 59. inventarizácia pokladne paušálistu
 60. Ubytovanie konateľa
 61. preradenie auta
 62. miesto dodania
 63. Nájom byt-aké doklady?
 64. Záloha na inštaláciu v EUR-ách
 65. vyvozna FA mimo EU
 66. Zaradenie
 67. Aký kurz?
 68. 2% z dane
 69. čiastková úhrada zahraničnej FA
 70. Výdavky na podnikanie v súkr.byte
 71. nespotrebovane poistne
 72. Príjmy záujmového združenia
 73. Ako zaúčtovať zahraničnú predfaktúru.
 74. Treba vypisovať cestovný príkaz?
 75. Vystavenie Fa
 76. suprava na telefon do auta
 77. predaj DHM a odpisy
 78. Koeficient celý rok???
 79. vstupenky na autosalón
 80. vystavený zahraničný dobropis
 81. Dan z príjmu
 82. Preprava Rakusko
 83. Osobný účet
 84. nakup deckeho oblecenia v UK bez DPH
 85. odpredaj sukr.majetok-na fakturu??
 86. Tovar na sklade v PÚ
 87. prerušenie živnosti
 88. nákup a predaj valút od firmy XY
 89. Uctovanie trzby z ERP v JU
 90. Zdanenie primu z prace vykonanej na uzemi CR
 91. Kontrola PD
 92. Uctovanie PHM v JU
 93. vyvozna faktura
 94. vyhlasenie na zdanenie
 95. ojazdené, či nové
 96. Fa za opravu stroja a DPH
 97. Potvrdenie o prevzatí tovaru
 98. Preddavky DPFO
 99. bločky zo zahraničia
 100. DPH-zahraničné bločky
 101. s.r.o. alebo Ltd?
 102. zavazok voci konatelom.....
 103. Nákladovanie energií fakturovaných na FO
 104. Ubytovanie v apartmánoch a DPH na vstupe a výstupe
 105. Peňažný dar pre s.r.o.
 106. Ktorý mesiac DPH
 107. palety a ostatny DHIM
 108. Kontokorenktný úver
 109. výkaz DPH
 110. povinnosť vystavenia fa pre odpočet DPH
 111. hlasenie o vyučtovani dane a o uhrne prijmov
 112. Platba kartou
 113. Daňová povinnosť.
 114. sortovanie a DPH
 115. Prenájom a koeficient DPH
 116. nákupy v zahraničí
 117. Daň pri TO-ktrorý riadok DP
 118. Daň. povinnosť pri opakovanom dodani
 119. Dobropis časti zvýšenej splátky vopred pri prevode leasingu
 120. FA z Čiech a výkaz DPH
 121. odpis ,,pohľadávky" ako najlepšie
 122. Refakturácia SC
 123. Ako s halier. vyrovnaním
 124. Báger- rýpadlo.nakladača
 125. umorovanie straty
 126. Stravovanie
 127. Odpocitanie dane - peciatka
 128. DPH a zaplatená služba v ČR (EU)
 129. vyšlá faktúra v cudzej mene
 130. IC DPHeuropska
 131. Tlačivo - daňové priznanie
 132. dph zásob pri ukončení činnosti
 133. ubytovanie a DPH v jednod.účtov.
 134. Zmluvy
 135. vydaj materialu zo skladu-aka cena?
 136. Preprava osôb do zahr. a DPH
 137. bordel - bloky
 138. Faktúra a DPH
 139. co vsetko ide do obstar. ceny notebooku?
 140. obedy
 141. prechod z FO na s.r.o.
 142. Finančný motivačný príspevok
 143. s.r.o. co si moze dat do nakladov?
 144. v akej cene zaúčtovať
 145. Predaj tovaru do CZ-učto alfa
 146. zmluva o prenájme a leasing
 147. Predaj odpisaneho automobilu
 148. zníženie oceneia
 149. oprava budovy
 150. zaradenia automobilu do podnikania-ako na to?
 151. leasingová splátka uhradená skôr
 152. Predaj tovaru do členského štátu
 153. Prevádzkovanie hotela
 154. ZP + DÚ - prehľady
 155. Ohladom DPH a nakupov z Ceskej republiky
 156. Predaj ojazdeného automobilu s DPH, beZ?
 157. Ukončenie DPH
 158. predaj nehnuteľnosti a DPH
 159. Výpočet vymeriavacieho základu soc. poistenia
 160. Kam zaradiť?
 161. Vnútorná účto smernica
 162. výdavky pri príležitostnom príjme
 163. Lízing
 164. Pravo odpocitat dan pri prenajme
 165. DP pre DPH pri registrácii
 166. Rocne zuctovanie ZP a dodatocne DP
 167. auto v podnikani
 168. Zahraničná služobná cesta do Nemecka
 169. Registr
 170. Prefakturácia poistenia zo zahraničia a DPH
 171. požičaný automobil
 172. nákup osobného auta na živnosť a odpisy
 173. ako preukázať vlastníctvo
 174. Uhyn zvierat a DPH
 175. Nadobudnutie tovaru z CR
 176. Základné imanie pri likvidácii a.s.
 177. platca DPH
 178. Dan z pozemku
 179. Softwér do 50 000,--
 180. Zlý začiatočný stav
 181. samozdanenie
 182. Odpisy
 183. prenajom ucebne
 184. Opravy a páska z ERP
 185. szco
 186. vzor zmluvy
 187. Poplatky Špedičnej banke v DE
 188. Dodatočné DP
 189. Vyskladnenie tovaru
 190. Dodatkové daňové priznanie
 191. Dialničná známka CZ.
 192. Bložky ERP z min. mesiaca???
 193. Potvrdenie DP
 194. zápočty
 195. preplatene odvody
 196. SURNE prosím
 197. došlá faktúra-neplatca
 198. Registrácia DPH
 199. bezpečnostný systém-náklad?
 200. DPH stravných lístkov
 201. Výherný hrací automat - HIM
 202. REKLAMNA TABULA - aky je to majetok
 203. Správca konkurznej podstaty - náhrada výdavkov
 204. Vývoz tovaru do tretieho štátu
 205. S.r. o - vklad podnikatela
 206. Notebook na splátky
 207. Vyvoz tovaru do statu EU
 208. DPH ako súčasť základu dane
 209. Účtovanie pri stavbe domu
 210. s.r.o. ver. živnostník
 211. zdanenie daru
 212. Súkromný telefón a DPH
 213. Budova a DPH
 214. Nákup stacionárnych bicyklov
 215. Postúpenie leasingu a predčasné ukončenie leasingu.
 216. uhrada zo sukr.uctu-co s tym
 217. dodatočné vyrubenie dane
 218. Tovar s montážzou
 219. Suhrnný výkaz
 220. letisko
 221. poistenie majetku
 222. vyuctovacia fa
 223. dodaci list za pecivo
 224. nájomná zmluva
 225. Daň z bankového úroku
 226. Upgrade softveru - ako zauctovat?
 227. Počítač
 228. Peňažný dar
 229. Kurzy
 230. faktura z PL
 231. Záloha
 232. Vypis do socialky
 233. autolano s 10% sadzbou?
 234. leasingove splatky z osobneho uctu
 235. Dan z prenajmu garaze PO
 236. ako zaokruhlit vstupnu cenu?
 237. Účet 428
 238. účtovanie v JÚ
 239. Úhrady pre Metro - MIAG
 240. Faktúra z r.2005
 241. Zdanenie podielu na zisku tichého spoločníka
 242. Od akej hodnoty sa treba zaregistrovat v clen. krajinach?
 243. spoluucast
 244. inventúra
 245. Neschválený úver
 246. Pohľadávka nad 1 rok
 247. dan FO
 248. Koeficient pri najme MV
 249. Skladová evidencia v reštauráciách
 250. Súhrnný výkaz DPH - kedy podávať