1. SZČO na SR, TPP v Nemecku a daňové (7 replies)
 2. Suma vyplateného DB za 2 mesiace (2 replies)
 3. Registračná pokladnica pre CZ firmu na Slovensku (0 replies)
 4. PHM v percentách verzus kniha jázd (1 replies)
 5. Prijata zaloha od obcana (1 replies)
 6. Vyradenie nedoodpisovaného HIM r.2016 (2 replies)
 7. Ako zaúčtovať výdaje firmy, platené z osobného účtu? (0 replies)
 8. Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby (1 replies)
 9. Výpočet cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste 2016 (0 replies)
 10. preplatok dodávateľ. FA na základe zle vystaveného dokladu a účtovanie (0 replies)
 11. Aky typ DP? (5 replies)
 12. zaplatili sme zálohu 2x, aky daňový doklad ? (3 replies)
 13. MU pre ostatné subjekty VS k ukladaniu IUZ do registra (0 replies)
 14. ako zaúčtovať došlú fa (1 replies)
 15. Ukončenie SHR a dane. (2 replies)
 16. Uvádza sa do daňového priznania transakcia medzi závislými osobami aj keď sa používa cena obvyklá? (1 replies)
 17. Správne som formulovala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP 16 - szčo, ktorá má iba príjmy zo Slovenska ? (0 replies)
 18. Tovar v colnom sklade (2 replies)
 19. Daňové priznanie B kombinácia záv.činnosť+živnosť (6 replies)
 20. hranica na vyplatenie /vratenie dane z prijmu (2 replies)
 21. Daňové priznanie - príjmy zo ZČ v ČR (7 replies)
 22. refakturácia do EU - služba? tovar? (10 replies)
 23. inventarizácia pohľadávok a závazkov - čo ak nerobí (2 replies)
 24. vyrovananie zavazkov - faktury od dodavatela (0 replies)
 25. Refakturácia (0 replies)
 26. Jednoduché účtovníctvo vs. Daňová evidencia (1 replies)
 27. Paušálny výdaj (3 replies)
 28. DP typ A, treba započítať aj príjem zo SP ? (6 replies)
 29. Použitie fin.prostriedkov z normatívu (0 replies)
 30. Stravné lístky pre SZČO zakúpené v 12/2016 - náklad (6 replies)
 31. Danove priznanie a nepenazny prijem (0 replies)
 32. Soc.fond účtovanie v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 33. Zmluva o predaji podniku (0 replies)
 34. danový bonus (2 replies)
 35. Danove priznanie FO za spotrebný úver? (2 replies)
 36. DZMV za minulé roky (1 replies)
 37. Predaj nehnuteľnosti a platenie daní... (2 replies)
 38. uctovanie SL v JU pohoda (0 replies)
 39. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku. (3 replies)
 40. Dodanie oslobodené od dane (3 replies)
 41. Daňové priznanie - príjem fyzickej osoby (3 replies)
 42. Paušálne výdavky SZČO (4 replies)
 43. Účtovníctvo občianskeho združenia (6 replies)
 44. predčasné ukončenie spotreb.úveru a následný nákup nového auta na lízing.štvrtinkové splátky... novinky v r. 2016 v účtovaní a odpisoch v JÚ? (0 replies)
 45. Pomôžte mi s nemeckým potvrdením o prijme (6 replies)
 46. paragraf 69 ako zaradit látkove rolety (0 replies)
 47. Ako zaúčtovať prípad, keď mám k dispozícii len bankový výpis, kde je výber z bankomatu v Čechách, ale nie je uvedená suma v CZK, len v eurách? (7 replies)
 48. Daňový doklad k dvom prijatým záloham. (2 replies)
 49. Stavebniny a nákup železa (1 replies)
 50. Vyúčtovacia fa za Elektrinu (3 replies)
 51. Odkúpenie traktora po ukončení prenájmu (0 replies)
 52. Príjem v zahraničí (0 replies)
 53. platobný poukaz (0 replies)
 54. Finančná správa - Pozor falošný web (1 replies)
 55. Odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 56. Kompenzačná platba od SPP (0 replies)
 57. uprava zakladu dane (0 replies)
 58. Darovanie zisku - odpoveď (0 replies)
 59. zostatok na účte 395 (1 replies)
 60. Odpis premlčaných pohľadávok (15 replies)
 61. Plyn v účtovníctve - odpojenie , pripojenie (3 replies)
 62. Dobrovoľné platené poistné v nezamestnanosti a DP FO (1 replies)
 63. SZČO - auto v obchodnom majetku - nárok na diety (0 replies)
 64. novozaložená sro komunikuje len elektronicky s danovým úradom (1 replies)
 65. Dobropis zo Shell - kontrolný výkaz (4 replies)
 66. nezaplatene uroky z poskytnutej pozicky (1 replies)
 67. DPFO - B - Zmluva uzatvorená na základe Občianskeho zákonníka (0 replies)
 68. Daňove priznanie SZČO s paušalnymi vydavkami (4 replies)
 69. Vysoký zostatok na účte 365 - úroky (6 replies)
 70. Daňová strata a jej odpočet (0 replies)
 71. Vystavenie faktúry pre s.r.o. za spracovanie účt. dokladov r. 2016 (3 replies)
 72. Paušálne výdavky (5 replies)
 73. Rezervný fond tvorený na účty 417 aj 421 sa pre účely posúdenia tvorby RF spočítava ? (0 replies)
 74. daňová evidencia (4 replies)
 75. peňažný príspevok na opatrovanie a DP (6 replies)
 76. musí mať szčo podnikatelský účet, ak nemá stačí účtovať len pohyby z podnikania? (13 replies)
 77. nesplnení povinného podielu zamestnávania občanov ZTP - účtovanie? (1 replies)
 78. Povinnosť podať daňové priznanie - daň z prevodu nehnuteľností (0 replies)
 79. Materská, rodičovká a DP (7 replies)
 80. zaúčtovanie dane z príjmu (0 replies)
 81. lehota pre vystavenie faktúry mimo EÚ (1 replies)
 82. FA do CZ DPH (4 replies)
 83. Odpisová skupina-6 (0 replies)
 84. Nezdanitelna cast zakladu dane (7 replies)
 85. Žiadosť o ošetrovné, čo s tým.. (3 replies)
 86. Danove vydavky pri byte v obchodnom majetku (7 replies)
 87. Ako v MRP PU WIN účtujete pri režime DPH "po úhrade platby" pri uzávierke? (2 replies)
 88. predaj firemného auta do zahraničia (5 replies)
 89. Ako účtovať prevádzkovanie automatu - kusového a nápojového? (2 replies)
 90. Otázka ohladne ZP pri dividendách a DPH pri platbe mimo EU (1 replies)
 91. Poštová karta v daňovej evidencii, ako správne evidovať? (2 replies)
 92. neplatené voľno daňové priznanie 2016 (2 replies)
 93. Nutnost zriadenia stalej prevadzkarne zahranicnym zamestnavatelom? (0 replies)
 94. Ako vyčísliť v eurách prínos zamestnanca, ktorý upravuje softvér pre ostatných, aby sa im lepšie robilo? (2 replies)
 95. výpočet úroku z úveru (4 replies)
 96. Musím platiť DPH pri nákupe zo zahraničia? (7 replies)
 97. Faktura za tovar bez prac (2 replies)
 98. Faktúra za prepravu z Macedónska (0 replies)
 99. DOlezite - kontrolny vykaz dph a zaporna faktura - uvadzam do faktur ? (4 replies)
 100. ako zdaniť poistné plnenie za ochorenie (0 replies)
 101. škoda na vlastných výrobkoch (1 replies)
 102. Do ktoreho stlpca PD vecne patrí uzávierková operácia pri skončení podnikania - VOZD z titulu závazku z poistného SZČO ? Do stlpca 17 alebo 15 ? (0 replies)
 103. Registracia DPH a nove skutocnosti na zamietnutie registracie (0 replies)
 104. Ako účtovať v JÚ odmenu mandatára z teminálov Junior Game "BETX"? (0 replies)
 105. Zaúčtovanie DPH zo zásob v JU (2 replies)
 106. Odpoveď finančnej správy k sankčnému poplatku za oneskorenú splátku (0 replies)
 107. zadrzana zasielka z Aliexpres - puskohlad ako na JCD? (3 replies)
 108. slovenské DIČ, české sídlo (6 replies)
 109. DP typ B a PN (2 replies)
 110. čiastočne uhradené faktúry (12 replies)
 111. Keď sme objednali pre zamestnancov pracovné mikiny s názvom firmy, môžem to zaúčtovať na 527? (0 replies)
 112. Nákup cez internet od českej firmy s českou DPH (1 replies)
 113. Môžem mať na prevádzke samostatné číslovanie faktúr? (4 replies)
 114. odpocitatelna polozka na danovnika (2 replies)
 115. Došlý dobropis týkajúci sa r.2016, ale evidovaný v r.2017 - účtovať cez 326 ?? (6 replies)
 116. Platba do SP a DP (1 replies)
 117. Valutová pokladňa - zrušenie (2 replies)
 118. premiestnenie tovaru? (0 replies)
 119. musí združenie viesť podvojné účt.? (2 replies)
 120. kde podať daňové priznanie ak pracujem od septembra v Nemecku? (1 replies)
 121. Kto musí platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, keď zdedili dom 15.7.2013 a predali 20.2.2017, pričom: (6 replies)
 122. Predaj stroja a odpisy (2 replies)
 123. S.R.O.vystavila fakturu (za služby) materskej škole,účtuje bez DPH? (2 replies)
 124. Poplatok za prihlásenie predvádzacieho vozidla - ako zaúčtovať? (0 replies)
 125. Účtovanie poistnej udalosti na konci roka (1 replies)
 126. Danove Priznanie - Prijem z Nemecka - Danova Rezidencia (1 replies)
 127. Slovensky obcan- prijmy na SK a trvaly pobyt aj prijmy v Rakusku (4 replies)
 128. Účtujú sa o inventúrnych rozdieloch na sklade v JÚ? (0 replies)
 129. Nadmerný odpočet 12/2016 môžem započítať s daňovou povinnosťou 01/2017 ?? (1 replies)
 130. Výdavky na prebudovanie a rozšírenie dvora do nákladov? (2 replies)
 131. Je denné odškodné za dočasnú pracovnú neschopnosť zdanitelny prijem? (9 replies)
 132. Daňové priznanie PO a vyplatené dividendy. (1 replies)
 133. Potvrdenie o vyplacani vysluhoveho dochodku (2 replies)
 134. Prenájom nehnuteľnosti - platenie iných preddavkov ako je predpis (3 replies)
 135. Uctujete "vino k reklamnym ucelom" ako danovy naklad ? (1 replies)
 136. Vydavky na opravy pri predaji bytu v OM (3 replies)
 137. Ročné zúčtovanie - evidencia zaplateného poistného (3 replies)
 138. aký bankový účet musí mať združenie? stačí aj normál, či podnikateľský? (5 replies)
 139. Danova licencia (3 replies)
 140. Môžem uplatniť odpis automobilu ak som v strate? (3 replies)
 141. Výška Sachbezug v 2016 (3 replies)
 142. Prečo mi v DP FO typ B hodilo sumu daňového bonusu na riadok 111 - zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus. (4 replies)
 143. SZčO na RD a daňové priznanie (3 replies)
 144. ukončenie osobitnej upravy DPH (3 replies)
 145. Zlozita situacia, podnikanie v USA - rada o DPH a DP (2 replies)
 146. Aké všetky doklady doložiť k DP FO typ A? (6 replies)
 147. typ dan. priznania, ak je danovnik zamestnanec a zaroven SZCO, ale prijmy zo zivnosti nemal (11 replies)
 148. Daňová strata (1 replies)
 149. Zauctovanie asi preddavku z osob.uctu podnikatela (1 replies)
 150. Vydané faktúry do EU - kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (4 replies)
 151. Daňová evidencia 2016 (1 replies)
 152. Daňové priznanie typu B SZČO II.pilier (9 replies)
 153. Ako podat danove priznanie ked som pracovala aj na dohodu aj zivnost??? (21 replies)
 154. suhrnny vykaz ,DP DPH a datum na fakture (3 replies)
 155. Kurzové rozdiely k záväzkom, ktoré už boli pripočitateľnou položkou k ZD (2 replies)
 156. Hľadám účtovníčku z okolia Nové Mesto nad Váhom + - 25 km okruh používajúcu Oberon, podvojné účtovníctvo, plátca DPH (1 replies)
 157. Dokladovanie tržieb z automatu (0 replies)
 158. oprava JCD a DPH (3 replies)
 159. príjem z prenájmu (9 replies)
 160. Faktúra Google (2 replies)
 161. ako zauctovat v PU nedanove odpisy? (1 replies)
 162. DP pre opatrovatelku v Rakusku (4 replies)
 163. Úhrada likvidačného zostatku nad 5000 a hotovosť (3 replies)
 164. reťazová píla do spotreby? (4 replies)
 165. Ako mám v JU Money S3 zaúčtovať drobný majetok, pretože mi to dáva do služieb. (0 replies)
 166. Nesúlad na účte 324 na začiatku roka (7 replies)
 167. výroba peliet a spotreba na kúrenie (vs. DPH) (2 replies)
 168. Čo s DPH pri nákupe dialničnej známky do Čiech? (7 replies)
 169. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 2016 (7 replies)
 170. Faktúra za účtovnícke práce uhradená v januári (2 replies)
 171. Rakúske potvrdenie a DP (2 replies)
 172. Kamionisti a práca hodinová mzda v Rakúsku (0 replies)
 173. Dan z nehnutelnosti po kupe bytu (4 replies)
 174. Odpis auta (2 replies)
 175. tovar s inštalaciou a montážou - r. výkazu DPH (2 replies)
 176. Predaj zdedeného bytu-daň a odvody (7 replies)
 177. Uplatnenie NČZD v daňovom priznaní za rok 2016 (2 replies)
 178. Príjem a DP z Čiech a Slovenska (5 replies)
 179. Inval.dôchodca, platenie odvodov pri živnosti (2 replies)
 180. V ktorej krajine podať daňové priznanie, ak pracujem v zahraničí ? (4 replies)
 181. AKO zaučtovať fakturu preddavkovu (0 replies)
 182. prenos daňovej povinnosti - klimatizácia a jej inštalovanie (8 replies)
 183. Vrátia mi daň? (1 replies)
 184. zostatok na účte 042 (5 replies)
 185. DP B - poplatky za oneskorenú splátku požičky (0 replies)
 186. Vyúčtovacia fa zo zse ale bez čísla pôvodného doklady pre KV (0 replies)
 187. Na aký účet mám účtovať spätné bonusy? (6 replies)
 188. príjem z poľovníckej zábavy / nezisková org. (2 replies)
 189. DPH a bezodplatné plnenie (0 replies)
 190. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti a výdavky. (6 replies)
 191. Môže si zamestnanec uplatniť NČZD na manželku poberajúcu inv. dôchodok? (1 replies)
 192. Tvorba rezervy na pokuty a sankcie (10 replies)
 193. Kúpa auta v Poľsku (0 replies)
 194. Je toto nesprávne účtovanie DPH zo zahraničia? (2 replies)
 195. Slovenska firma a IC DPH "DE" (0 replies)
 196. Odpis pohľadávok - môžem odpísať pohľadávky voči s.r.o., ktorá je už zrušená ??? (3 replies)
 197. Náklady pri prenájme (2 replies)
 198. SZČO - DP B - daň zaplatená v zahraničí (7 replies)
 199. Rady JU (2 replies)
 200. Došlá zahraničná faktúra ešte za rok 2016 - do ktorého daňového priznania? (2 replies)
 201. Preplatok z RZZP, účtovanie v PU. (5 replies)
 202. Administratívny poplatok (0 replies)
 203. zmena výdavkov v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 204. Čo je ťahač a čo náves? (7 replies)
 205. Zmena ÚJ (1 replies)
 206. Postupenie pohladavky a jej zaučtovanie (0 replies)
 207. Odpocitatelna polozka na manzelku (3 replies)
 208. Kam do DP typu A mám zahrnúť zaplatené dobrovoľne zdravotné poistenie? (14 replies)
 209. česká faktúra s IčDPH slovenským, DPH, KV (4 replies)
 210. zahraničná faktúra, DPH a KV (3 replies)
 211. zle evidovana dovolenka (4 replies)
 212. Daňové priznanie FO, typ A, r. 42, záporná hodnota (1 replies)
 213. Daňové priznanie (3 replies)
 214. nákup DN v zahraničnej mene ak som platca dph v MRP (0 replies)
 215. Predaj auta - s.r.o. platca dph súkromnej osobe - cena s dph? nutná faktúra? (3 replies)
 216. Mozem predat tovar lacnejsie ako bola nakupna cena? (3 replies)
 217. Muzikant popri zamestnani - danova a odvodova povinnost (9 replies)
 218. Vystavená faktúra za odovzdaný šrot vstupuje od 01.01.2017 do KV DPH? (2 replies)
 219. Nájomné v JÚ zaplatené vopred (5 replies)
 220. DP typ B (9 replies)
 221. Leasing zo starých rokov-neúčtovaný. (2 replies)
 222. živnostník (3 replies)
 223. Nárok na daňový bonus (4 replies)
 224. Predaj nehnuteľnosti a DPH (0 replies)
 225. uplatňovanie paušálnych výdavkov 80 a 20% v PÚ, môze sa meniť, či raz do roka alebo mesačne? (3 replies)
 226. Účet 431 (3 replies)
 227. JU - predĺžená záruka - faktúra po zakúpení auta (2 replies)
 228. Likvidácia spoločenstva - vyúčtovanie nákladov predchádzajúceho obdobia (0 replies)
 229. Vyradenie - odpis pohľadávky z účtovníctva (0 replies)
 230. Transférové oceňovanie voči svokrovi (0 replies)
 231. Musím podať DP? (13 replies)
 232. Prechod z JÚ na paušlne výdavky za zd.obdobie 2016 (4 replies)
 233. Čiastkové daňové priznanie (0 replies)
 234. Poplatok (provízia) v zmenárni (0 replies)
 235. odpisovanie hmotného majetku - cena do 1700 Eur - daňový výdavok? (6 replies)
 236. Montáž okien (3 replies)
 237. Odkedy platí prelitrovanie (0 replies)
 238. Preddavkova faktúra a dph (3 replies)
 239. Paušálne výdavky a ich uplatnenie pri začatí podnikania v priebehu roka (5 replies)
 240. Vystavená faktúra v podvojnom účtovníctve na konci roka 2016. Fyzické dodanie tovaru až v roku 2017. (10 replies)
 241. Postupenie pohladavky a jej vrátenie (0 replies)
 242. Výpočet nedoplatku na ZP za rok 2016 (8 replies)
 243. Riadok 01b a r. 05c v potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO a DP (0 replies)
 244. Kaucia na byt (2 replies)
 245. Tvorba webovej stránky na prelome rokov a zálohová faktúra (0 replies)
 246. Zápočet pohľadávok (0 replies)
 247. Bola mi z autorských honorárov zrazená daň z príjmov bez toho, že by som dal vopred písomný súhlas. (1 replies)
 248. Uctovanie faktur za elektrinu (0 replies)
 249. Odpočet DPH za december 2016 v januári 2017 (4 replies)
 250. Platca DPH na Slovensku predava do CR platcovi DPH (4 replies)