1. výpočet úroku z úveru (4 replies)
 2. Musím platiť DPH pri nákupe zo zahraničia? (7 replies)
 3. Faktura za tovar bez prac (2 replies)
 4. Faktúra za prepravu z Macedónska (0 replies)
 5. DOlezite - kontrolny vykaz dph a zaporna faktura - uvadzam do faktur ? (4 replies)
 6. ako zdaniť poistné plnenie za ochorenie (0 replies)
 7. škoda na vlastných výrobkoch (1 replies)
 8. Do ktoreho stlpca PD vecne patrí uzávierková operácia pri skončení podnikania - VOZD z titulu závazku z poistného SZČO ? Do stlpca 17 alebo 15 ? (0 replies)
 9. Registracia DPH a nove skutocnosti na zamietnutie registracie (0 replies)
 10. Ako účtovať v JÚ odmenu mandatára z teminálov Junior Game "BETX"? (0 replies)
 11. Zaúčtovanie DPH zo zásob v JU (2 replies)
 12. Odpoveď finančnej správy k sankčnému poplatku za oneskorenú splátku (0 replies)
 13. zadrzana zasielka z Aliexpres - puskohlad ako na JCD? (3 replies)
 14. slovenské DIČ, české sídlo (6 replies)
 15. DP typ B a PN (2 replies)
 16. čiastočne uhradené faktúry (12 replies)
 17. Keď sme objednali pre zamestnancov pracovné mikiny s názvom firmy, môžem to zaúčtovať na 527? (0 replies)
 18. Nákup cez internet od českej firmy s českou DPH (1 replies)
 19. Môžem mať na prevádzke samostatné číslovanie faktúr? (4 replies)
 20. odpocitatelna polozka na danovnika (2 replies)
 21. Došlý dobropis týkajúci sa r.2016, ale evidovaný v r.2017 - účtovať cez 326 ?? (6 replies)
 22. Platba do SP a DP (1 replies)
 23. Valutová pokladňa - zrušenie (2 replies)
 24. premiestnenie tovaru? (0 replies)
 25. musí združenie viesť podvojné účt.? (2 replies)
 26. kde podať daňové priznanie ak pracujem od septembra v Nemecku? (1 replies)
 27. Kto musí platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, keď zdedili dom 15.7.2013 a predali 20.2.2017, pričom: (6 replies)
 28. Predaj stroja a odpisy (2 replies)
 29. S.R.O.vystavila fakturu (za služby) materskej škole,účtuje bez DPH? (2 replies)
 30. Poplatok za prihlásenie predvádzacieho vozidla - ako zaúčtovať? (0 replies)
 31. Účtovanie poistnej udalosti na konci roka (1 replies)
 32. Danove Priznanie - Prijem z Nemecka - Danova Rezidencia (1 replies)
 33. Slovensky obcan- prijmy na SK a trvaly pobyt aj prijmy v Rakusku (4 replies)
 34. Účtujú sa o inventúrnych rozdieloch na sklade v JÚ? (0 replies)
 35. Nadmerný odpočet 12/2016 môžem započítať s daňovou povinnosťou 01/2017 ?? (1 replies)
 36. Výdavky na prebudovanie a rozšírenie dvora do nákladov? (2 replies)
 37. Je denné odškodné za dočasnú pracovnú neschopnosť zdanitelny prijem? (9 replies)
 38. Daňové priznanie PO a vyplatené dividendy. (1 replies)
 39. Potvrdenie o vyplacani vysluhoveho dochodku (2 replies)
 40. Prenájom nehnuteľnosti - platenie iných preddavkov ako je predpis (3 replies)
 41. Uctujete "vino k reklamnym ucelom" ako danovy naklad ? (1 replies)
 42. Vydavky na opravy pri predaji bytu v OM (3 replies)
 43. Ročné zúčtovanie - evidencia zaplateného poistného (3 replies)
 44. aký bankový účet musí mať združenie? stačí aj normál, či podnikateľský? (5 replies)
 45. Danova licencia (3 replies)
 46. Môžem uplatniť odpis automobilu ak som v strate? (3 replies)
 47. Výška Sachbezug v 2016 (3 replies)
 48. Prečo mi v DP FO typ B hodilo sumu daňového bonusu na riadok 111 - zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus. (4 replies)
 49. SZčO na RD a daňové priznanie (3 replies)
 50. ukončenie osobitnej upravy DPH (3 replies)
 51. Zlozita situacia, podnikanie v USA - rada o DPH a DP (2 replies)
 52. Aké všetky doklady doložiť k DP FO typ A? (6 replies)
 53. typ dan. priznania, ak je danovnik zamestnanec a zaroven SZCO, ale prijmy zo zivnosti nemal (11 replies)
 54. Daňová strata (1 replies)
 55. Zauctovanie asi preddavku z osob.uctu podnikatela (1 replies)
 56. Vydané faktúry do EU - kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (4 replies)
 57. Daňová evidencia 2016 (1 replies)
 58. Daňové priznanie typu B SZČO II.pilier (9 replies)
 59. Ako podat danove priznanie ked som pracovala aj na dohodu aj zivnost??? (21 replies)
 60. suhrnny vykaz ,DP DPH a datum na fakture (3 replies)
 61. Kurzové rozdiely k záväzkom, ktoré už boli pripočitateľnou položkou k ZD (2 replies)
 62. Hľadám účtovníčku z okolia Nové Mesto nad Váhom + - 25 km okruh používajúcu Oberon, podvojné účtovníctvo, plátca DPH (1 replies)
 63. Dokladovanie tržieb z automatu (0 replies)
 64. oprava JCD a DPH (3 replies)
 65. príjem z prenájmu (9 replies)
 66. Faktúra Google (2 replies)
 67. ako zauctovat v PU nedanove odpisy? (1 replies)
 68. DP pre opatrovatelku v Rakusku (4 replies)
 69. Úhrada likvidačného zostatku nad 5000 a hotovosť (3 replies)
 70. reťazová píla do spotreby? (4 replies)
 71. Ako mám v JU Money S3 zaúčtovať drobný majetok, pretože mi to dáva do služieb. (0 replies)
 72. Nesúlad na účte 324 na začiatku roka (7 replies)
 73. výroba peliet a spotreba na kúrenie (vs. DPH) (2 replies)
 74. Čo s DPH pri nákupe dialničnej známky do Čiech? (7 replies)
 75. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 2016 (7 replies)
 76. Faktúra za účtovnícke práce uhradená v januári (2 replies)
 77. Rakúske potvrdenie a DP (2 replies)
 78. Kamionisti a práca hodinová mzda v Rakúsku (0 replies)
 79. Dan z nehnutelnosti po kupe bytu (4 replies)
 80. Odpis auta (2 replies)
 81. tovar s inštalaciou a montážou - r. výkazu DPH (2 replies)
 82. Predaj zdedeného bytu-daň a odvody (7 replies)
 83. Uplatnenie NČZD v daňovom priznaní za rok 2016 (2 replies)
 84. Príjem a DP z Čiech a Slovenska (5 replies)
 85. Inval.dôchodca, platenie odvodov pri živnosti (2 replies)
 86. V ktorej krajine podať daňové priznanie, ak pracujem v zahraničí ? (4 replies)
 87. AKO zaučtovať fakturu preddavkovu (0 replies)
 88. prenos daňovej povinnosti - klimatizácia a jej inštalovanie (8 replies)
 89. Vrátia mi daň? (1 replies)
 90. zostatok na účte 042 (5 replies)
 91. DP B - poplatky za oneskorenú splátku požičky (0 replies)
 92. Vyúčtovacia fa zo zse ale bez čísla pôvodného doklady pre KV (0 replies)
 93. Na aký účet mám účtovať spätné bonusy? (6 replies)
 94. príjem z poľovníckej zábavy / nezisková org. (2 replies)
 95. DPH a bezodplatné plnenie (0 replies)
 96. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti a výdavky. (6 replies)
 97. Môže si zamestnanec uplatniť NČZD na manželku poberajúcu inv. dôchodok? (1 replies)
 98. Tvorba rezervy na pokuty a sankcie (10 replies)
 99. Kúpa auta v Poľsku (0 replies)
 100. Je toto nesprávne účtovanie DPH zo zahraničia? (2 replies)
 101. Slovenska firma a IC DPH "DE" (0 replies)
 102. Odpis pohľadávok - môžem odpísať pohľadávky voči s.r.o., ktorá je už zrušená ??? (3 replies)
 103. Náklady pri prenájme (2 replies)
 104. SZČO - DP B - daň zaplatená v zahraničí (7 replies)
 105. Rady JU (2 replies)
 106. Došlá zahraničná faktúra ešte za rok 2016 - do ktorého daňového priznania? (2 replies)
 107. Preplatok z RZZP, účtovanie v PU. (5 replies)
 108. Administratívny poplatok (0 replies)
 109. zmena výdavkov v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 110. Čo je ťahač a čo náves? (7 replies)
 111. Zmena ÚJ (1 replies)
 112. Postupenie pohladavky a jej zaučtovanie (0 replies)
 113. Odpocitatelna polozka na manzelku (3 replies)
 114. Kam do DP typu A mám zahrnúť zaplatené dobrovoľne zdravotné poistenie? (14 replies)
 115. česká faktúra s IčDPH slovenským, DPH, KV (4 replies)
 116. zahraničná faktúra, DPH a KV (3 replies)
 117. zle evidovana dovolenka (4 replies)
 118. Daňové priznanie FO, typ A, r. 42, záporná hodnota (1 replies)
 119. Daňové priznanie (3 replies)
 120. nákup DN v zahraničnej mene ak som platca dph v MRP (0 replies)
 121. Predaj auta - s.r.o. platca dph súkromnej osobe - cena s dph? nutná faktúra? (3 replies)
 122. Mozem predat tovar lacnejsie ako bola nakupna cena? (3 replies)
 123. Muzikant popri zamestnani - danova a odvodova povinnost (9 replies)
 124. Vystavená faktúra za odovzdaný šrot vstupuje od 01.01.2017 do KV DPH? (2 replies)
 125. Nájomné v JÚ zaplatené vopred (5 replies)
 126. DP typ B (9 replies)
 127. Leasing zo starých rokov-neúčtovaný. (2 replies)
 128. živnostník (3 replies)
 129. Nárok na daňový bonus (4 replies)
 130. Predaj nehnuteľnosti a DPH (0 replies)
 131. uplatňovanie paušálnych výdavkov 80 a 20% v PÚ, môze sa meniť, či raz do roka alebo mesačne? (3 replies)
 132. Účet 431 (3 replies)
 133. JU - predĺžená záruka - faktúra po zakúpení auta (2 replies)
 134. Likvidácia spoločenstva - vyúčtovanie nákladov predchádzajúceho obdobia (0 replies)
 135. Vyradenie - odpis pohľadávky z účtovníctva (0 replies)
 136. Transférové oceňovanie voči svokrovi (0 replies)
 137. Musím podať DP? (13 replies)
 138. Prechod z JÚ na paušlne výdavky za zd.obdobie 2016 (4 replies)
 139. Čiastkové daňové priznanie (0 replies)
 140. Poplatok (provízia) v zmenárni (0 replies)
 141. odpisovanie hmotného majetku - cena do 1700 Eur - daňový výdavok? (6 replies)
 142. Montáž okien (3 replies)
 143. Odkedy platí prelitrovanie (0 replies)
 144. Preddavkova faktúra a dph (3 replies)
 145. Paušálne výdavky a ich uplatnenie pri začatí podnikania v priebehu roka (5 replies)
 146. Vystavená faktúra v podvojnom účtovníctve na konci roka 2016. Fyzické dodanie tovaru až v roku 2017. (10 replies)
 147. Postupenie pohladavky a jej vrátenie (0 replies)
 148. Výpočet nedoplatku na ZP za rok 2016 (8 replies)
 149. Riadok 01b a r. 05c v potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO a DP (0 replies)
 150. Kaucia na byt (2 replies)
 151. Tvorba webovej stránky na prelome rokov a zálohová faktúra (0 replies)
 152. Zápočet pohľadávok (0 replies)
 153. Bola mi z autorských honorárov zrazená daň z príjmov bez toho, že by som dal vopred písomný súhlas. (1 replies)
 154. Uctovanie faktur za elektrinu (0 replies)
 155. Odpočet DPH za december 2016 v januári 2017 (4 replies)
 156. Platca DPH na Slovensku predava do CR platcovi DPH (4 replies)
 157. televízor / display - odpisová skupina (0 replies)
 158. Vrátenie pôžičky konateľovi (spolocnikovi) sro (3 replies)
 159. Dodatočné DP k DPH a DDP ku KV (0 replies)
 160. DOPČ dôchodca výška dôchodku v DPFO (8 replies)
 161. platby kartou v zahraničí účtovanie (2 replies)
 162. Nedoplatok z RZZP - časť za SZČO a časť za zamestnanie (2 replies)
 163. Neviete mi poradiť kde sa dá vyplniť online daňové priznanie? (9 replies)
 164. Bankový bonus za odporúčanie - POZD? (2 replies)
 165. Právne služby a faktúra (17 replies)
 166. Lekár platca dph (8 replies)
 167. nákup na firmu z USA (0 replies)
 168. Odpočítateľná položka na manželku (5 replies)
 169. Virtuálna pokladňa a nenajdený vystavený doklad (4 replies)
 170. DBP a prenos DP (2 replies)
 171. Technická miestnosť - do ktorej skupiny zaradiť? (0 replies)
 172. 2% z dane (10 replies)
 173. Aké osobné ochranné prostriedky potrebuje kaderníčka? (5 replies)
 174. Účtovanie DPH z došlej fa - bez nároku na odpočet (0 replies)
 175. poistné plnenie za ochorenie a daňové priznanie (2 replies)
 176. Aký je postup účtovania a čerpania soc. fondu? (6 replies)
 177. zdravotne a socialne poistenie z §8 ostatne prijmy? (1 replies)
 178. Ako fakturovat - dobropis / DPH (5 replies)
 179. účtovanie príjmu cest. agentúry (4 replies)
 180. Predaj nehnuteľnosti zaradenej v OM - výdavky (2 replies)
 181. Daňové priznanie 2016 typ A_Daňový bonus (8 replies)
 182. Mozem podat dan priznanie v 2 statoch? (3 replies)
 183. Nezdanitelna cast zakladu dane (5 replies)
 184. daňové priznanie PO - daňový odpis auta (0 replies)
 185. Skladové zásoby dané do spotreby (9 replies)
 186. Ako spraviť DP za prijem zo zahraniči prevedeny na payoneer účet? (0 replies)
 187. Ako postupovať pri chýbajúcom majetku v SRO? (1 replies)
 188. ako pridam polozku: postovne a balne, distributorska prirazka apod. na fakturu? je spravne ked to je cennikova polozka? (3 replies)
 189. Ako zaúčtovať výdavok za nákup traktora bez špz? (7 replies)
 190. Nezaevidovaná platba (0 replies)
 191. Spotreba PHM vlastný automobil nezaradený do majetku (0 replies)
 192. Koeficient DPH - poisťovacie služby (0 replies)
 193. Od kedy mám povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne ako SZČO (7 replies)
 194. daňový bonus a nezdaniteľná časť (6 replies)
 195. Uctovanie blockov - stravovanie (9 replies)
 196. Do akého obdobia účtovať faktúru? (5 replies)
 197. Sociálny fond - tvorený, ale nečerpaný. Čo s ním? Účtovanie v JU. (10 replies)
 198. Základná náhrada za km pri požičanom aute rok 2016 (1 replies)
 199. Vyňatie príjmov - opatrovateľka v Rakúsku (0 replies)
 200. Preukazateľné zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa paragrafu 6 ods.1a 2 zák-- ak zdravotná poisťovňa vrátila preplatok SZČO (11 replies)
 201. Tuzemské samozdanenie stav.prác a preprava (1 replies)
 202. Vyúčtovanie škody (7 replies)
 203. Daňové priznanie A z českým príjmom. (6 replies)
 204. stravné lístky dorovnanie v dalsom roku-ako učtovne vyriešit ? (3 replies)
 205. Vedľajšie náklady (2 replies)
 206. Daňové priznanie dôchodca, osobný asistent (9 replies)
 207. Dodatočné DPH za 12/2016 zaúčtovanie (4 replies)
 208. Poberateľ starobného dôchodku a prenájom bytu (16 replies)
 209. kedy sa vystavuju faktury s prenesenim danovej povinnosti? (10 replies)
 210. Vyplnenie danoveho priznania (2 replies)
 211. Danove priznanie-paušálne výdavky (13 replies)
 212. DP z príjmov za osobneho asistenta ZŤP (6 replies)
 213. daňové živnostníčka a samoplatiteľ (2 replies)
 214. MV na finančný prenájom (1 replies)
 215. Mozem uctovat vydavky pred rozsirenim zivnosti? (4 replies)
 216. Môžem si, ako SZČO, do výdavkov zahrnúť jednorázovú odmenu vyplatenú dôchodcovi? (2 replies)
 217. Uctovanie PHM SZCO/sluzobne auto (5 replies)
 218. Výplatná páska (1 replies)
 219. Vydavky za prenajom nehnutelnosti (ak este nie je postavena) (5 replies)
 220. Zostatok uctu 342 (4 replies)
 221. DP faktúra za XI. a XII.-platba prijatá v januári 2017, poistné na ZP 11x (1 replies)
 222. aktívna živnosť s nulovým prijmom a daňové prizanie (12 replies)
 223. Faktúra z Google Ireland za Adwords a DPH priznanie (2 replies)
 224. Ako podať daňové priznanie? - Príjem z autorskej zmluvy počas platenej predĺženej rodičovskej dovolenky (nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa). (0 replies)
 225. DP - odpracovaný december - príjem v januári (7 replies)
 226. uplatnenie NZČ časť na manželku (1 replies)
 227. Nárok na DB (9 replies)
 228. Daňové priznanie FO A - doplatenie na zdravotnej (4 replies)
 229. príspevok na podnikanie a danové B (4 replies)
 230. Musím zaradiť do užívania stavbu skolaudovanú a zapísanú do katastra, ale nevyužíva sa? (0 replies)
 231. musí si moja slov, firma pre ktorú pracujem v nemecku zriadiť prevádzkáren v nemecku? robíme tam viacej rokov (0 replies)
 232. Darovanie tovaru (4 replies)
 233. Daňový bonus (12 replies)
 234. Daňové priznanie - Riadok 41 (9 replies)
 235. Daňové priznanie+ 2% dane (6 replies)
 236. Dohoda o prac. činnosti, úrad práce a aktivačné práce (10 replies)
 237. Dobropis s dátumom dodania 21.12.2016 vystavený v roku 2017 (1 replies)
 238. Stravovanie - účtovanie v PÚ (0 replies)
 239. Kedy zaradím do DPH prijatý dobropis vystavený 25.01.2017 s dátumom dodania 26.12.2016 - 12/2016 alebo 01/2017 ? (2 replies)
 240. zápočet nadmer. odpočtu s vlastnou DP (2 replies)
 241. Poplatok - súdne trovy (4 replies)
 242. Vrátenie poštovného v peňažnom denníku (0 replies)
 243. faktúra vyplatená 3x ...ako to účtujete v PÚ na prelome roka? (3 replies)
 244. Nákup tovaru zo zahraničia a uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri predaji (3 replies)
 245. Musí subjekt účtovať o nákupe MV z financií firmy? (5 replies)
 246. Aké sankcie resp. v akej výške hrozia za podanie opravného výkazu k DPH za december 2016. (1 replies)
 247. Cudzinec zamestnaný v SK a jeho daňové priznanie (6 replies)
 248. Homebanking a účtovníctvo (14 replies)
 249. stavebné práce v Belgicku (0 replies)
 250. Platiteľ zrážkovej dane - registrácia ? (2 replies)