PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Zvýšenie ZI - účtovanie
 2. Nespotrebované stravné lístky - účtovanie?
 3. Pokazený notebook a vrátenie peňazí - jednoduché účtovníctvo, platca DPH
 4. Výdavky na obstaranie vozidla
 5. aký dátum na kurz použíť?
 6. Príspevok na stravovanie zo SF je aj s DPH?
 7. daň z motorových vozidiel - SZČO
 8. Príspevok zamľ. na obedy zamc. max.2,48eur z akej hodnoty obeda?
 9. Spotreba tovaru, resp. materiálu oprave a údržbe.
 10. Ako zaúčtovať faktúru za kúpu čierneho uhlia kde je uvedená spotrebná daň?
 11. neodpracovaná zmena
 12. záloha na mzdu v RO
 13. poistné plnenie
 14. Dotácia z ÚP na podporu zamestnávania na prelome rokov - JU
 15. Opravná položka - vytvorenie
 16. registrácia k dph - obrat
 17. Poplatky za zmenu spoločníka v SRO - sú daňovým výdavkom?
 18. Paušálne výdavky a daň z motorových vozidiel
 19. Daňové výdavky-ukončenie poistnej zmluvy PZP
 20. Škoda spôsobená zamestnancom, jej úhrada spoločnosťou, daňový náklad?
 21. Vypocet nemocenskej davky
 22. Rozlišovať časovo výnosy pri zmluve o dielo?
 23. Aký výnosový účet pri predaji nádob na smeti v obci?
 24. szčo - platba vopred, tovar na objednavku, datumy na fakture - zálohová faktúra - ostrá faktúra
 25. Čo sa počíta na účely poistenia?
 26. Účtovníctvo neziskových organizácií - robí ho niekto v okolí Banskej Štiavnice - Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, BB a pod.
 27. Účtovanie provízie z výherných žrebov JU
 28. Vlastné motorové vozidlo a cestovné náhrady
 29. DP k DzMV - riadok 02 - Dátum vzniku DP
 30. Dohoda o nezdanovaní autorských odmien, oznam pre danový úrad podla par. 43 ods 14 - do 15.01.2017
 31. Slovenská SZČO pracuje na stavbách v Belgicku pre inú s.r.o.
 32. zauctovanie vydavku za reklamu do tretej krajiny
 33. SZČO využíva otcove auto na podnikanie - je to stále platné?
 34. Nárok na vrátenie daní z Nemecka
 35. Účtovanie správy bytového domu. Nevie nikto poradiť?
 36. Je treba podať daňové priznanie ak som bola zamestnaná + na PN + na úrade práce?
 37. Youtube videa (ADSENSE) ako s DPH ???
 38. Preplatok z DÚ
 39. odpisovanie nehnuteľnosti a jej zbúranie
 40. vystavené faktúry - účtovníctvo
 41. Dobrovoľne platené poistné a priznanie DzPFO
 42. Zaradenie garáže do OS
 43. plánujem prejsť na paušálne výdavky, zánik daňovej povinnosti ?
 44. predaj auta na leasing a odpisy
 45. DzPFO za rok 2016 - zásoby
 46. Ma byt najomne v danovom priznani??
 47. Montovaná garáž - DHIM ?
 48. evidencia UPSVaR -podmienky
 49. Auto v podnikani
 50. Neplatca DPH faktúruje platcovi DPH za stavebné prace v ČR
 51. Daňové priznanie - rozostavaná stavba
 52. Cestná daň
 53. Oprava alebo technické zhodnotenie? A kto odpisuje opravy a kto technické zhodnotenie na prenajatom majetku?
 54. potrebujem vzor pre inventarizáciu majetku v školskej jedálni
 55. Živnostníčka platca DPH a zauctovanie faktur pre neplatcu DPH
 56. Opravná faktúra - dobropis - lekár neplatca DPH
 57. Pohoda - automatické účtovanie výpisov
 58. Vydaná faktúra v našom mene od sprostredkovateľa.
 59. Výpočet rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamc. k 12/2016
 60. Posedenie a kapustnica - nárok na odpočítanie DPH ....
 61. firma s.r.o., konateľ si kúpil pracovnú obuv /s dph/ ako to zaúčtovať? a ako dph? vďaka
 62. ? kurz treba použiť pri fa z 3.krajiny?
 63. Pohľadavky
 64. Dane a Zdravotne odvody z urokov vyplatenych fyzickej osobe v roku 2017
 65. Kniha jázd FO
 66. nové auto a vznik danovej povinnosti dane z motorovych vozidiel
 67. Stravné lístky za 12/2016
 68. Daň z motorových vozidiel r.2016
 69. SAP - aká je verzia tohto programu v štátnej sfére?
 70. Reklamácia tovaru
 71. Zaúčtovanie začiatočného vkladu pri zriadení bankového účtu.
 72. ako zaúčtovať prijatú províziu za sprostredkovanie služieb
 73. Je v odpovedi FRSR pri odpis.skupinách "len nebytové" dôležité?
 74. účtovanie vyfakturovanej škody od SPP
 75. Účtovanie navýšenia nepeňažného príjmu
 76. Zánik daňovej povinnosti
 77. faktura za uctovnictvo pripocitatelna polozka k ZD
 78. Aké je SK NACE na opravu a údržbu železničných koľajových vozidiel?
 79. Daň z motorových vozidiel 2016 a chyba v mesiacoch
 80. fa z Turecka preclena cez organiz.zložku na Slovensku
 81. Daň vyberaná zrážkou pri oprave stroja?
 82. mám povinnosť podať DP na SK?
 83. Max prijem SZCO pri min odvodoch 2017
 84. SZČO, auto nezaradené v majetku - daň z mot. vozidiel
 85. nedaňové vydavky pri zmluve o vypožičke
 86. Daň z mot.vozidiel
 87. Text dodaný elektronicky - miesto dodania
 88. zľava z poplatku v banke
 89. Softvér na účtovanie správy bytového domu správcom
 90. Dohoda o pracovnej cinnosti
 91. Stravné lístky a dohodár
 92. majetok - software?
 93. Odvody a daň - Sociálny fond
 94. A nedalo by sa urobiť zmluvu medzi konateľom a sro o používaní bankového účtu konateľa pre firemné účely?
 95. Zakúpenie väčšieho množstva PC v 12/2016 - účtovanie?
 96. Dohoda o vykonaní práce /dôchodca/ a podanie DP A
 97. Stravne listky
 98. som SZCO a faktury za telefon mi chodia na meno. Môžem si ich dať do nákladov aj ked tam nemám uvedené ICO? Používam ho na pracovné účely.
 99. časové rozlišovanie na prelome rokov
 100. MRP-účtovanie VRP
 101. Novy vzor DPH 2017 ???
 102. Účtovanie dotácie z ÚP na zamestnanca § 50 - účtovanie v PU, aký dátum?
 103. auto prenajaté z inej krajiny EÚ
 104. SZCO a vyradenie MV z majetku
 105. Daň z motorových vozidiel 2016
 106. výška hodnoty pre zamestnancov
 107. Učtovanie záväzkov na prelome rokov v JU
 108. Dan z motorovych vozidiel
 109. Fa - MaĎarsko
 110. Vrátené preddavky na daň szčo
 111. Preddavky na dan z motorových vozidiel
 112. Odpisovanie plota
 113. Faktúra za vývoz smeti - Ako zaúčtovať v PU?
 114. danová evidencia
 115. Príjem materiálu na sklad
 116. Prenájom telocvične
 117. Účtovanie sociálneho fondu v príspevkovej organizácii - nemáme zriadený samostatný účet na sociálny fond
 118. ako sa pocitaju odvody zivnostnika po obnoveni zivnosti ?
 119. Moze si v SR uplatnit odpocitatelnu polozku na danovnika čech ?
 120. Auto v podnikani
 121. ma povinnost zivnostnik cez VRP evidovat vsetky inkasa faktur,alebo moze vystavit aj prijmovy pokl.doklad k fakture ?
 122. TPP+SZCO ako zabranit "dvojitym" odvodom?
 123. Týka sa transferové oceňovanie aj prípadu keď manželka SZČO fakturuje za svoje služby manželovi SZČO?
 124. Predaj nestavebneho pozemku
 125. zapocitanie preddavkov na dan z prijmu FO
 126. Ako zauctovat zalohovu fakturu za osobny automobil + DPH v jednoduchom uctovnictve?
 127. Prenájom nehnuteľnosti, vystaviť či nevystaviť faktúru
 128. Technické zhodnotenie HM
 129. Zmeny pre firmy
 130. Preddavky právnická osoba /prepočet sadzbou 21%
 131. Inventúra zásob v cudzej mene
 132. Je finančný bonus na podporu predaja POZD?
 133. Krátkodobá pôžička
 134. Mozem si dat jazykovy kurz do nakladov v uctovnictve ?
 135. Daňové priznanie k predaju nehnuteľnosti - termín
 136. sro - nemá účet
 137. Ako zaúčtujem tú nesprávnu DPH pri tuzemskom samozdanení?
 138. je spoluúčasť na hav.poistení daňovým nákladom
 139. Je možné dať vianočné posedenie do nákladov?
 140. Platba na dobierku
 141. Podávať opravný Prehľad o príjmoch ...?
 142. podiely na zisku
 143. Musím podať dodatočné DP aj KV ak mám tuzemské samozdanenie celý rok nesprávne?
 144. Ukončenie živnosti a žiadosť o odpredaj skladových zásob liehu na colný úrad
 145. Ako zaúčtovať prevzatie bankového úveru na auto druhou spoločnosťou.
 146. ako účtovať nájom za január 2017, faktúra z 15.12.2016 uhradená v 2016
 147. Registracia k DPH Rakusko, Nemecko, Svedsko a Anglicko
 148. Čo s neuhradenou vyšlou zahr. faktúrou zo 7/2013 v JU
 149. SZČO - predaj odpísaného auta a daň z príjmov
 150. Tlačivá pre rok 2017
 151. Ako vyplniť r. 37 a 38 v DP k DPH dodatočné?
 152. Novoročenky z CZ, kam v DP k DPH?
 153. Zálohová a ostrá faktúra
 154. Môžem vyfakturovať pravidelnú mesačnú službu dňa 27.12., ak zdaniteľné plnenie je 31.12.. vystavenie fa 27.12.?
 155. Konateľ s.r.o. a materská dovolenka
 156. Súkromné auto spoločníka využívané v s.r.o.
 157. Odpis auta na lízing- časť splatená, SZCO
 158. Uctovanie cestovnych nahrad
 159. diety živnostník
 160. Faktúra organizačnej zložke
 161. konatel v s.r.o. bez naroku na odmenu - ako to riešite?
 162. Nárok na dávky v nezamestnanosti
 163. Predaj firemneho auta FO
 164. Má nárok na podiel na zisku?
 165. aký dátum dodania? kam v KV a riadky DP k DPH?
 166. nákup, odvoz a predaj - ako s DPH?
 167. Odložená daň za rok 2016 / sadzba
 168. 100% auto bez knihy jázd
 169. Ako správne zaúčtovať preplatok zo ZP???
 170. dodatečné priznanie DPPO rok 2013
 171. účet overenie podpisu na matrike
 172. Dodanie služby v tuzemsku zahraničnou osobou.
 173. Zálohové platby na prelome rokov
 174. Faktúry mailom a po splatnosti písomnou formou?
 175. Konateľ + spoločník a sídlo s.r.o. - treba nájomná zmluva?
 176. nadobudnutie služby z EU - kontrolný výkaz
 177. reklamácia tovaru dodaneho do 3. štátu mimo EÚ a čo s DPH??
 178. Preprava z PL do PL
 179. Riešili ste niekedy klienta, ktorý si odmietal prevziať svoje doklady ?
 180. Bezúročná pôžička od jediného spoločníka a konateľa vkladom na BU s.r.o.
 181. Casovy posun pri zahranicnej sluzobnej ceste
 182. Zaradenie IMA
 183. Nákup tovaru v hotovosti v 10/2016 - Môžem uplatniť odpočet DPH aj v 11/2016?
 184. Refakturácia dopravy tovaru do EU platcovi DPH.
 185. stavebné činnosti
 186. Ako zaúčtovať dobropis ktorý je vo vyššej sume ako vydaná fa ?
 187. Dodatočné priznanie kvôli exekúciou vymožený nedoplatok na zdravotnom poistení
 188. Patrí garáž do OS 5?
 189. Faktúra z EU za služby bez IČ DPH
 190. DPH pri zrušení registrácie
 191. Faktúra od českého dodávateľa s IČ DPH podľa §5
 192. preplatok za ročné zúčtovanie zo zdravotnej poisťovne
 193. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu a jeho účtovanie v programe ALFA PLUS
 194. Prednostná exekučná zrážka zo mzdy - ako zaúčtovať v JU?
 195. 413 na úhradu straty minulych rokov??
 196. Ako uctujete osobne platby konatela z podn.uctu?
 197. Vystavenie dobropisu.
 198. Pohonne hmoty nakupovane v Rakusku
 199. Čo treba k virtuálnej registračnej pokladnici
 200. Môže sa zostatok na účte 364 preúčtovať na účet 428?
 201. Druhý dodatočný kontrolný výkaz
 202. DPH zo stravných lístkov - kam v Kontrolnom výkaze?
 203. výplatný termín 20-teho dokedy musí byť mzda na účte zamestnanca?
 204. VRP - úhrada nájmu v hotovosti
 205. Účtovanie motorového vozidla v JÚ SZČO platca DPH
 206. Zdanenie neuhradených záväzkov
 207. Vyplatenie mzdy v skoršom termíne
 208. Faktúra od českého prepravcu za dopravu a služby z Azie
 209. Zahraničný dobropis v sw Pohoda.
 210. neuložená výročná správa - sankcie
 211. kurz pri zahraničných faktúrach
 212. Fakturácia sanačných prác u živnostníka - murára
 213. Platba darcekovymi poukazkami
 214. Bločky za dobíjanie kreditu - od platcu DPH - bez uvedenej DPH
 215. zrušenie skladov v podniku/účtovnej jednotke
 216. Neplatca DPH a danova povinnost pri dovoze tovaru z EU kurierom
 217. Ku kúpnej zmluve na auto je potrebné vystaviť OF - sme platcovia DPH ?
 218. Úhrada dobropisu v hotovosti
 219. 413 ostatné kapitálové fondy a vyplatenie spoločníkom - áno či nie?
 220. Registrovaný SZCO pre dan v Českej republike(ale nie je platcom) a dodanie stavebnych služieb českemu platcovi za služby vykonané na SR
 221. Nadspotreba pri nákladných autách
 222. Zmena zdaňovacieho obdobia na DPH
 223. Darovanie zisku
 224. Zlúčenie spoločností - účtovníctvo
 225. Rezervný fond v nesprávnej výške
 226. Začiatok účtovania v novovzniknutej s.r.o.
 227. Ako uvádzať blok z Alzy v kontrolnom výkaze?
 228. povinnosť dane z mv
 229. Preddavky na daň z príjmov PO
 230. Úmrtie konateľa ako postupovať.
 231. projektová dokumentácia na nadstavbu budovy
 232. Bude musiet platit socialne poistenie?
 233. Ako zaúčtovať dobropis ku faktúre minuleho uct.obdobia?
 234. Schválenie účtovnej závierky - smrť spoločníka
 235. Advokatka - uctovanie
 236. Blocik za obed
 237. Ako správne účtovať preplatky zo ZP v škole?
 238. Predaj dlhodobého majetku do zahraničia
 239. Sukromne auto v podnikani
 240. Zdravotne odvody zo zisku
 241. Ako sa dávajú odpisy do účtovníctva na konci roka?
 242. Účtovanie autorských honorárov
 243. licenčna zmluva a dane
 244. spätný leasing
 245. prijatý dobropis v JU (neplatca DPH)
 246. zlúčenie a divdendy
 247. Inventarizačny prebytok zásob
 248. Zálohová platba - podvojné účtovníctvo vystaví, jednoduché príjme - pripoč. / odpoč. položka?
 249. Kúpa stavebného pozemku a DPH
 250. Kód SK NACE