PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 [351] 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. príspevok z ÚP na refundáciu mzdy
 2. Najskor DHIM neskor HIM?
 3. Súvaha
 4. učtovanie ročného vučtovania dane
 5. DPH
 6. vypocet odvodov do soc. a zdr. poist.
 7. Účtovanie náhrady za nevyčerpanú dovolenku
 8. účtovná užávierka v JU
 9. kalkulačný vzorec
 10. Prefakturovaný prenájom vozidla zo zahraničia
 11. čo urobiť?
 12. dividendy
 13. §71 ods.3
 14. uctovanie sankcneho uroku na sukromnej plat.karte
 15. poradte:
 16. Platca DPH od polovice mesiaca
 17. DPH a nakupne poukážky
 18. refakturácia do ČR alebo EU
 19. refakturácia do ČR alebo EU
 20. Kúpa technického zhodnotenia
 21. Predaj prenajatej DHM.
 22. anglicko
 23. Daň z príjmu pri predaji bytu
 24. česká fa
 25. Preprava osôb
 26. Leasing auta a faktury
 27. Daň. priznanie teraz
 28. Vyplatenie sumy FO - daňovo uznaný náklad?
 29. Nepriamy vývoz a DPH
 30. povinnosti pri zmene sídla spoločnosti
 31. Spätne uplatnenie DPH
 32. tlačivá
 33. Fa do zahraničia
 34. nakup deckeho oblecenia v anglicku bez DPH
 35. Nákup automobilu
 36. Odpočítanie DPH pri prenájme automobilu
 37. Zostava k DPH v Alfe
 38. Paušálne výdavky
 39. Zaradenie stavby
 40. Oslobodené od dane uviesť či nie
 41. financovanie priestorov
 42. stravné zamestnancov
 43. Ako fakturovať pre odberateľa v ČR
 44. ockovanie zamestnanca
 45. Ako zdaniť predaj budovy?
 46. Faktura roku 2006 prišla teraz
 47. Auto a IČO
 48. faktury r.2006-zmena,ako zaučtovať
 49. dph pri prenájme auta do zahraničia
 50. Miesto dodania tretia krajina
 51. Ako s firmou v konkurze?
 52. DPH - zahraničný komitent
 53. KTK
 54. Uctovanie dobropisu v Alfe
 55. Ako účtovať
 56. sluzba dodana v elektronickej forme a DPH
 57. Podklady pre uplatnenie DPH z PHM
 58. Zaokruhlenie DPH na vstupe a vystupe
 59. Odpočet DPH pri nájme nehnuteľnosti
 60. daňové priznanie
 61. nakup ambulantne
 62. opocianie DPH pri registracii?
 63. odvody živnostnika
 64. DPH a komis tovaru z ČR
 65. Prvy odberatel - kam do vykazu?
 66. Služby vykonané v ČR a DPH
 67. FAKTURA Z EU - NAROK NA ODPOCET
 68. združenie fyz. osôb a DPH
 69. Rozpustenie rezervy
 70. Dovoz tovaru z Ciny
 71. DPH pri penalizácii
 72. Nadmerný odpočet
 73. faktúra do zahraničia
 74. Pôžička poskytnutá zamestnancovi
 75. Prenájom auta znova
 76. Dodanie športovej služby do ČR
 77. Zálohová faktúra/faktúra
 78. DPH z JCD v ČR
 79. HV vo výročnej správe s.r.o.
 80. fakturovanie prepravy tovaru do ČŠ a DPH
 81. odvod-vyúčtovanie stravných lístkov
 82. inventarizácia pokladne paušálistu
 83. Ubytovanie konateľa
 84. preradenie auta
 85. miesto dodania
 86. Nájom byt-aké doklady?
 87. Záloha na inštaláciu v EUR-ách
 88. vyvozna FA mimo EU
 89. Zaradenie
 90. Aký kurz?
 91. 2% z dane
 92. čiastková úhrada zahraničnej FA
 93. Výdavky na podnikanie v súkr.byte
 94. nespotrebovane poistne
 95. Príjmy záujmového združenia
 96. Ako zaúčtovať zahraničnú predfaktúru.
 97. Treba vypisovať cestovný príkaz?
 98. Vystavenie Fa
 99. suprava na telefon do auta
 100. predaj DHM a odpisy
 101. Koeficient celý rok???
 102. vstupenky na autosalón
 103. vystavený zahraničný dobropis
 104. Dan z príjmu
 105. Preprava Rakusko
 106. Osobný účet
 107. nakup deckeho oblecenia v UK bez DPH
 108. odpredaj sukr.majetok-na fakturu??
 109. Tovar na sklade v PÚ
 110. prerušenie živnosti
 111. nákup a predaj valút od firmy XY
 112. Uctovanie trzby z ERP v JU
 113. Zdanenie primu z prace vykonanej na uzemi CR
 114. Kontrola PD
 115. Uctovanie PHM v JU
 116. vyvozna faktura
 117. vyhlasenie na zdanenie
 118. ojazdené, či nové
 119. Fa za opravu stroja a DPH
 120. Potvrdenie o prevzatí tovaru
 121. Preddavky DPFO
 122. bločky zo zahraničia
 123. DPH-zahraničné bločky
 124. s.r.o. alebo Ltd?
 125. zavazok voci konatelom.....
 126. Nákladovanie energií fakturovaných na FO
 127. Ubytovanie v apartmánoch a DPH na vstupe a výstupe
 128. Peňažný dar pre s.r.o.
 129. Ktorý mesiac DPH
 130. palety a ostatny DHIM
 131. Kontokorenktný úver
 132. výkaz DPH
 133. povinnosť vystavenia fa pre odpočet DPH
 134. hlasenie o vyučtovani dane a o uhrne prijmov
 135. Platba kartou
 136. Daňová povinnosť.
 137. sortovanie a DPH
 138. Prenájom a koeficient DPH
 139. nákupy v zahraničí
 140. Daň pri TO-ktrorý riadok DP
 141. Daň. povinnosť pri opakovanom dodani
 142. Dobropis časti zvýšenej splátky vopred pri prevode leasingu
 143. FA z Čiech a výkaz DPH
 144. odpis ,,pohľadávky" ako najlepšie
 145. Refakturácia SC
 146. Ako s halier. vyrovnaním
 147. Báger- rýpadlo.nakladača
 148. umorovanie straty
 149. Stravovanie
 150. Odpocitanie dane - peciatka
 151. DPH a zaplatená služba v ČR (EU)
 152. vyšlá faktúra v cudzej mene
 153. IC DPHeuropska
 154. Tlačivo - daňové priznanie
 155. dph zásob pri ukončení činnosti
 156. ubytovanie a DPH v jednod.účtov.
 157. Zmluvy
 158. vydaj materialu zo skladu-aka cena?
 159. Preprava osôb do zahr. a DPH
 160. bordel - bloky
 161. Faktúra a DPH
 162. co vsetko ide do obstar. ceny notebooku?
 163. obedy
 164. prechod z FO na s.r.o.
 165. Finančný motivačný príspevok
 166. s.r.o. co si moze dat do nakladov?
 167. v akej cene zaúčtovať
 168. Predaj tovaru do CZ-učto alfa
 169. zmluva o prenájme a leasing
 170. Predaj odpisaneho automobilu
 171. zníženie oceneia
 172. oprava budovy
 173. zaradenia automobilu do podnikania-ako na to?
 174. leasingová splátka uhradená skôr
 175. Predaj tovaru do členského štátu
 176. Prevádzkovanie hotela
 177. ZP + DÚ - prehľady
 178. Ohladom DPH a nakupov z Ceskej republiky
 179. Predaj ojazdeného automobilu s DPH, beZ?
 180. Ukončenie DPH
 181. predaj nehnuteľnosti a DPH
 182. Výpočet vymeriavacieho základu soc. poistenia
 183. Kam zaradiť?
 184. Vnútorná účto smernica
 185. výdavky pri príležitostnom príjme
 186. Lízing
 187. Pravo odpocitat dan pri prenajme
 188. DP pre DPH pri registrácii
 189. Rocne zuctovanie ZP a dodatocne DP
 190. auto v podnikani
 191. Zahraničná služobná cesta do Nemecka
 192. Registr
 193. Prefakturácia poistenia zo zahraničia a DPH
 194. požičaný automobil
 195. nákup osobného auta na živnosť a odpisy
 196. ako preukázať vlastníctvo
 197. Uhyn zvierat a DPH
 198. Nadobudnutie tovaru z CR
 199. Základné imanie pri likvidácii a.s.
 200. platca DPH
 201. Dan z pozemku
 202. Softwér do 50 000,--
 203. Zlý začiatočný stav
 204. samozdanenie
 205. Odpisy
 206. prenajom ucebne
 207. Opravy a páska z ERP
 208. szco
 209. vzor zmluvy
 210. Poplatky Špedičnej banke v DE
 211. Dodatočné DP
 212. Vyskladnenie tovaru
 213. Dodatkové daňové priznanie
 214. Dialničná známka CZ.
 215. Bložky ERP z min. mesiaca???
 216. Potvrdenie DP
 217. zápočty
 218. preplatene odvody
 219. SURNE prosím
 220. došlá faktúra-neplatca
 221. Registrácia DPH
 222. bezpečnostný systém-náklad?
 223. DPH stravných lístkov
 224. Výherný hrací automat - HIM
 225. REKLAMNA TABULA - aky je to majetok
 226. Správca konkurznej podstaty - náhrada výdavkov
 227. Vývoz tovaru do tretieho štátu
 228. S.r. o - vklad podnikatela
 229. Notebook na splátky
 230. Vyvoz tovaru do statu EU
 231. DPH ako súčasť základu dane
 232. Účtovanie pri stavbe domu
 233. s.r.o. ver. živnostník
 234. zdanenie daru
 235. Súkromný telefón a DPH
 236. Budova a DPH
 237. Nákup stacionárnych bicyklov
 238. Postúpenie leasingu a predčasné ukončenie leasingu.
 239. uhrada zo sukr.uctu-co s tym
 240. dodatočné vyrubenie dane
 241. Tovar s montážzou
 242. Suhrnný výkaz
 243. letisko
 244. poistenie majetku
 245. vyuctovacia fa
 246. dodaci list za pecivo
 247. nájomná zmluva
 248. Daň z bankového úroku
 249. Upgrade softveru - ako zauctovat?
 250. Počítač