PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 [351] 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. platba za energie bez najom. zmluvy
 2. SZČO a stravné rok 2005
 3. Predaj nezaradeneho stroja
 4. Účtovanie nedokončenej výroby
 5. stravne
 6. účtovanie podľa IFRS/IAS
 7. daňový bonus
 8. zrážková daň-zmluva medzi ČR a SR
 9. Faktúra na dresy
 10. valorizacia dochodkov
 11. Opravné položky k pohľadávkam - zúčtovanie
 12. peniaze na ceste-bank.poplatky?
 13. dátum zdanit.plnenia
 14. daňovo uznat.náklad?
 15. kontokorentný úver
 16. Daň za pivnice
 17. Jednoduché účtovníctvo - začiatočníčka
 18. Úroky z omeskania - odvody Soc.poist.
 19. Splátka
 20. ako vypísať cesťák - cestovné náhrady
 21. účtovanie zahr.spoločnosti - podľa IFRS?
 22. predfaktury
 23. Dátumy na faktúre
 24. zdan.plnenie
 25. Úpravy v prenájme
 26. daňový bonus
 27. DPH-dobropis
 28. Dodanie služby
 29. 8.máj - aký kurz?
 30. Kúpa auta
 31. Čo s DPH?
 32. Oznamenie platcu DPH na DU
 33. druhové členenie mzdy alebo platby do fondov
 34. Dovoz materiálu zo Švajčiarska a späť - DPH
 35. Dan z motorových vozidiel
 36. čo s takou faktúrou
 37. účtovanie preddavkov
 38. Auto - úver + hotovosť
 39. Čo mi neprešlo daňovou kontrolou?
 40. obrat za rok =
 41. Preplatok z dane z prijmu
 42. alkohol
 43. Vysporiadanie majetku počas života
 44. Faktúra za vedenie účtovníctva
 45. Správne učtovanie DPH
 46. Odkaz na Českú fa
 47. uhrady pri zahranicnych FA
 48. 2krat zaúčtovaná faktura
 49. soc.fond a stravenky
 50. česká faktúra
 51. Prechod z DOS na WINDOWS
 52. auto na spotrebný úver
 53. Ako zaradit repliku obrazu??
 54. Sluzby do USA, obrat a registracia pre DPH
 55. Nafta
 56. Daň za pozemok
 57. účtujem správne?
 58. Ako na DPH koeficient?
 59. Pausalne vydavky a obrat
 60. oprava náhradných dielov
 61. Pausalne vydavky a sro
 62. DPH
 63. Vyfakturovaná doprava pri montáži
 64. Je to § 6 alebo § 8
 65. interná smernica na úbytku
 66. Vývoz tovaru
 67. DAŇ Z DEDIČSTVA, DAŇ Z PRÍJMU
 68. dodatočné DP
 69. Prepravné služby a DPH
 70. fa za obedy
 71. Účet s.r.o. a konzervatívny fond
 72. Peňažný denník
 73. preddavky na daň FO za rok 2007
 74. Prefakturácia a DPH
 75. Pitný režim do nákladov
 76. finančný plán
 77. jú. v autodoprave
 78. Kolky - účtovanie
 79. jazdy zamestnaca pre obed
 80. zbrojny preukaz zamestnanca ako naklad SZCO
 81. náležitosti pokladničných dokladov
 82. socialny fond?
 83. náklad-nezadaná adresa
 84. Od kedy účtovať DPH?
 85. potrebujem pomoc pre zmenach v uctovani od 2007
 86. Zmena softwaru
 87. vrátenie DPH
 88. auto z pod.učtu nezaradené do podnikania.
 89. co sa da a co sa neda odpocitat od DPH
 90. Platca DPH a faktúry bez DPH?
 91. Uznaný výdavok?
 92. Mozem od
 93. daňový bonus po úmrtí
 94. Kurz NBS pri vyúčtovaní ZSC
 95. Stravovanie vo vlastnom zariadení
 96. socialny fond
 97. nájomné
 98. faktura z ciech
 99. betonove kocky
 100. trativod
 101. Darčekové poukážky v JU
 102. kto hradi poplatok za vypracovanie kupnej zmluvy?
 103. Duplicitná evidencia
 104. predaj auta na splátky
 105. Vedenie akcií Centrálnym depozitárom
 106. Povinnosť po predaji bytu
 107. Dovolenka 20+5, 25+5
 108. Schválená účtovná závierka na DÚ???
 109. Doklad z RP
 110. DPH - odberateľ 3. krajiny (oprava auta)
 111. nárok na odpočet
 112. Platenie DPH (ale po lopate prosiiim Vás!)
 113. pracovna cesta a DPH
 114. zmluva a nahrada za dopravu
 115. Tester - daňový náklad??
 116. Pomóóóóc JÚ
 117. Ad destilácia
 118. SZCO koniec leasingu a prechod na odpisovanie km
 119. preplatok zdanit
 120. DPH a členské štáty EÚ
 121. Záporná hodnota DPH vo faktúre.
 122. mam vystavit 2 faktury alebo to mozem dat na jednu?
 123. dph
 124. Nový formulár SUVAHY na rok 2007
 125. kupna zmluva-poplatok
 126. Rozhodnutie o rozdelení zisku
 127. Čo s bežiacimi zmluvami, keď sme sa stali platcom DPH
 128. Storno fa za min.obdobie
 129. Zahran.cesta vlastným autom
 130. Daňové priznanie
 131. dedičstvo - ako postupovať?
 132. Vstupenky na spol.akciu
 133. Ťarchopis.
 134. Dlhodob.záväzky_prepočet na súčasnú hodnotu
 135. Toner - súčasť vstupnej ceny ?
 136. refakturácia - otázky
 137. Kam s orávkami a opravnými položkami
 138. Ojazdené vozidlá
 139. Dopravné služby v ČR
 140. Kvety do nákladov?
 141. Prefakturovať s DPH alebo bez?
 142. Paušálne náhrady za fax
 143. Dátumy
 144. fa za neodovzdané palety??
 145. vznik a založenie s.r.o. v 03/2007, platca až od 04/2007...
 146. Sociálny fond ako náklad
 147. Faktúra v USD
 148. Jednoduché v cestovnej agentúre
 149. SZOC - stravne listky
 150. Cestná daň
 151. prijatý preddavok
 152. Preplatok dani na výplatnej paske
 153. prvé náklady
 154. praca nadcas
 155. Neplatca DPH a nakup tovaru z CR-ake ma povinnosti
 156. Registratúra
 157. ked na urad prace?
 158. študent a mandatna zmluva
 159. Týždenná zálohova fa a DPH
 160. Clo - Cestne vyhlasenie.
 161. Zaúčtovanie odpisov
 162. dovoz tovaru z USA maďarskou firmou, preclenie v SR
 163. PPD v JU
 164. americká firma kúpi tovar na Slovensku a vyvezie inam...
 165. Zaradenie DHIM
 166. Špedičné poplatky
 167. odstúpenie nebytových priestorov
 168. výber z SKK účtu v zahraničí
 169. valutová pokladňa
 170. Doklad o výbere peňazí z bankomatu
 171. Daňová kontrola
 172. Príjemka
 173. vzor zápisnice z val.zhrom.
 174. daň - určenie hmotnosti
 175. DPH pri predaji budovy
 176. Stravné Sk a súčasne EUR
 177. Vyradenie z firemného archívu
 178. Vývoz tovaru do ČR
 179. náhradný doklad - ERP
 180. denná uzávierka ERP
 181. Česká faktúra
 182. Predaj a obstaranie IM na základe záložného práva
 183. Oprava účtovania
 184. Odpisovanie pri lízingu
 185. nevyplatený preplatok
 186. Samozdanenie
 187. Dovoz švajčiarsko
 188. dan.bonus
 189. bulkcredit
 190. Odpočítateľné položky r.2006
 191. Leasing motorky
 192. príjmový pokl.dokl z čiech
 193. Motorove vozidlo v BSM na podnikanie
 194. fyz.osoba-ako vystaviť potvrdenku?
 195. Pohyby na účte
 196. Daň z MV- pokuty, penále
 197. Daň z MV- pokuty, penále
 198. VYSVETLENIE DANE Z PRIJMU FO
 199. Služba s DPH alebo nie ?
 200. auto zo SZČO na s.r.o.
 201. autoškola a dph
 202. Sukromne auto - PHM
 203. Zodpovedný zástupca
 204. kupa a predaj internetovej domeny
 205. poistenie pohľadávky
 206. STK
 207. živnostník
 208. Náýkup sadeníc okrasných kríčkov a stromčekov.
 209. pracovný pomer
 210. stravné lístky v PU
 211. Motorka a dane s ňou súvisiace
 212. SZČO v ČR a DP v SR
 213. platba na nesprávny účet
 214. medz. účt. štandardy a ÚZ
 215. Stavba bufetu
 216. Prefakturovanie dopravy
 217. zuctovanie DPH za stvrtrok
 218. oslobodenie od dane z nehnutelnosti
 219. FA za službu podľa §15 ods.8 ZDPH
 220. podiel spoločnikov na zisku-zapisnica
 221. Verejné toalety a RP
 222. Zaúčtovanie mesačných faktúr jedným zápisom
 223. Kúpa ojazdeného auta
 224. Dohodár a odvody
 225. vypísanie fa - pc,alebo ručne?
 226. Navigačný systém v nákladoch
 227. §19 -overenie ÚZ audítorom
 228. odpisy a odpisové skupiny
 229. Poistné SZČO
 230. DPH - neviem si dať rady :(
 231. preddavky na daň z príjmov FO
 232. Prepravne služby s tretích krajín
 233. Ročné zučtovanie
 234. príjmy oslobodené od dane
 235. Nová prevádzka
 236. nákup kancelárskej stoličky a platba manzelkinou kartou
 237. mínusový stav v pokladni
 238. Konateľ a stravné lístky.
 239. Letaky a ich bezodplatne dodanie
 240. Výška zisku na rozdelenie
 241. Uzávierkové účty
 242. novela zákona o účtovníctve
 243. tabuľka B DP - odpisy hmotného maj
 244. Upomienka
 245. Zmluva o predaji tovaru
 246. dobropis a storno fa
 247. Vstupenky versus registračná pokladňa
 248. Vyplnenie prehľadu o zrazených preddavkov
 249. podanie daň.priznania za rok 2006
 250. čo so zadĺženou s.r.o.?