PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [352] 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Storno faktúry
 2. Hľadám účtovníčku - Bratislava II (Nivy, Ružinov)
 3. daň z nehnuteľností
 4. bločky z obdhodu EU
 5. DPH neplatca nie som a dodávatelia dávajú na fa IČDPH moju neexistujúcu
 6. príspevok z ÚP na refundáciu mzdy
 7. Najskor DHIM neskor HIM?
 8. Súvaha
 9. učtovanie ročného vučtovania dane
 10. DPH
 11. vypocet odvodov do soc. a zdr. poist.
 12. Účtovanie náhrady za nevyčerpanú dovolenku
 13. účtovná užávierka v JU
 14. kalkulačný vzorec
 15. Prefakturovaný prenájom vozidla zo zahraničia
 16. čo urobiť?
 17. dividendy
 18. §71 ods.3
 19. uctovanie sankcneho uroku na sukromnej plat.karte
 20. poradte:
 21. Platca DPH od polovice mesiaca
 22. DPH a nakupne poukážky
 23. refakturácia do ČR alebo EU
 24. refakturácia do ČR alebo EU
 25. Kúpa technického zhodnotenia
 26. Predaj prenajatej DHM.
 27. anglicko
 28. Daň z príjmu pri predaji bytu
 29. česká fa
 30. Preprava osôb
 31. Leasing auta a faktury
 32. Daň. priznanie teraz
 33. Vyplatenie sumy FO - daňovo uznaný náklad?
 34. Nepriamy vývoz a DPH
 35. povinnosti pri zmene sídla spoločnosti
 36. Spätne uplatnenie DPH
 37. tlačivá
 38. Fa do zahraničia
 39. nakup deckeho oblecenia v anglicku bez DPH
 40. Nákup automobilu
 41. Odpočítanie DPH pri prenájme automobilu
 42. Zostava k DPH v Alfe
 43. Paušálne výdavky
 44. Zaradenie stavby
 45. Oslobodené od dane uviesť či nie
 46. financovanie priestorov
 47. stravné zamestnancov
 48. Ako fakturovať pre odberateľa v ČR
 49. ockovanie zamestnanca
 50. Ako zdaniť predaj budovy?
 51. Faktura roku 2006 prišla teraz
 52. Auto a IČO
 53. faktury r.2006-zmena,ako zaučtovať
 54. dph pri prenájme auta do zahraničia
 55. Miesto dodania tretia krajina
 56. Ako s firmou v konkurze?
 57. DPH - zahraničný komitent
 58. KTK
 59. Uctovanie dobropisu v Alfe
 60. Ako účtovať
 61. sluzba dodana v elektronickej forme a DPH
 62. Podklady pre uplatnenie DPH z PHM
 63. Zaokruhlenie DPH na vstupe a vystupe
 64. Odpočet DPH pri nájme nehnuteľnosti
 65. daňové priznanie
 66. nakup ambulantne
 67. opocianie DPH pri registracii?
 68. odvody živnostnika
 69. DPH a komis tovaru z ČR
 70. Prvy odberatel - kam do vykazu?
 71. Služby vykonané v ČR a DPH
 72. FAKTURA Z EU - NAROK NA ODPOCET
 73. združenie fyz. osôb a DPH
 74. Rozpustenie rezervy
 75. Dovoz tovaru z Ciny
 76. DPH pri penalizácii
 77. Nadmerný odpočet
 78. faktúra do zahraničia
 79. Pôžička poskytnutá zamestnancovi
 80. Prenájom auta znova
 81. Dodanie športovej služby do ČR
 82. Zálohová faktúra/faktúra
 83. DPH z JCD v ČR
 84. HV vo výročnej správe s.r.o.
 85. fakturovanie prepravy tovaru do ČŠ a DPH
 86. odvod-vyúčtovanie stravných lístkov
 87. inventarizácia pokladne paušálistu
 88. Ubytovanie konateľa
 89. preradenie auta
 90. miesto dodania
 91. Nájom byt-aké doklady?
 92. Záloha na inštaláciu v EUR-ách
 93. vyvozna FA mimo EU
 94. Zaradenie
 95. Aký kurz?
 96. 2% z dane
 97. čiastková úhrada zahraničnej FA
 98. Výdavky na podnikanie v súkr.byte
 99. nespotrebovane poistne
 100. Príjmy záujmového združenia
 101. Ako zaúčtovať zahraničnú predfaktúru.
 102. Treba vypisovať cestovný príkaz?
 103. Vystavenie Fa
 104. suprava na telefon do auta
 105. predaj DHM a odpisy
 106. Koeficient celý rok???
 107. vstupenky na autosalón
 108. vystavený zahraničný dobropis
 109. Dan z príjmu
 110. Preprava Rakusko
 111. Osobný účet
 112. nakup deckeho oblecenia v UK bez DPH
 113. odpredaj sukr.majetok-na fakturu??
 114. Tovar na sklade v PÚ
 115. prerušenie živnosti
 116. nákup a predaj valút od firmy XY
 117. Uctovanie trzby z ERP v JU
 118. Zdanenie primu z prace vykonanej na uzemi CR
 119. Kontrola PD
 120. Uctovanie PHM v JU
 121. vyvozna faktura
 122. vyhlasenie na zdanenie
 123. ojazdené, či nové
 124. Fa za opravu stroja a DPH
 125. Potvrdenie o prevzatí tovaru
 126. Preddavky DPFO
 127. bločky zo zahraničia
 128. DPH-zahraničné bločky
 129. s.r.o. alebo Ltd?
 130. zavazok voci konatelom.....
 131. Nákladovanie energií fakturovaných na FO
 132. Ubytovanie v apartmánoch a DPH na vstupe a výstupe
 133. Peňažný dar pre s.r.o.
 134. Ktorý mesiac DPH
 135. palety a ostatny DHIM
 136. Kontokorenktný úver
 137. výkaz DPH
 138. povinnosť vystavenia fa pre odpočet DPH
 139. hlasenie o vyučtovani dane a o uhrne prijmov
 140. Platba kartou
 141. Daňová povinnosť.
 142. sortovanie a DPH
 143. Prenájom a koeficient DPH
 144. nákupy v zahraničí
 145. Daň pri TO-ktrorý riadok DP
 146. Daň. povinnosť pri opakovanom dodani
 147. Dobropis časti zvýšenej splátky vopred pri prevode leasingu
 148. FA z Čiech a výkaz DPH
 149. odpis ,,pohľadávky" ako najlepšie
 150. Refakturácia SC
 151. Ako s halier. vyrovnaním
 152. Báger- rýpadlo.nakladača
 153. umorovanie straty
 154. Stravovanie
 155. Odpocitanie dane - peciatka
 156. DPH a zaplatená služba v ČR (EU)
 157. vyšlá faktúra v cudzej mene
 158. IC DPHeuropska
 159. Tlačivo - daňové priznanie
 160. dph zásob pri ukončení činnosti
 161. ubytovanie a DPH v jednod.účtov.
 162. Zmluvy
 163. vydaj materialu zo skladu-aka cena?
 164. Preprava osôb do zahr. a DPH
 165. bordel - bloky
 166. Faktúra a DPH
 167. co vsetko ide do obstar. ceny notebooku?
 168. obedy
 169. prechod z FO na s.r.o.
 170. Finančný motivačný príspevok
 171. s.r.o. co si moze dat do nakladov?
 172. v akej cene zaúčtovať
 173. Predaj tovaru do CZ-učto alfa
 174. zmluva o prenájme a leasing
 175. Predaj odpisaneho automobilu
 176. zníženie oceneia
 177. oprava budovy
 178. zaradenia automobilu do podnikania-ako na to?
 179. leasingová splátka uhradená skôr
 180. Predaj tovaru do členského štátu
 181. Prevádzkovanie hotela
 182. ZP + DÚ - prehľady
 183. Ohladom DPH a nakupov z Ceskej republiky
 184. Predaj ojazdeného automobilu s DPH, beZ?
 185. Ukončenie DPH
 186. predaj nehnuteľnosti a DPH
 187. Výpočet vymeriavacieho základu soc. poistenia
 188. Kam zaradiť?
 189. Vnútorná účto smernica
 190. výdavky pri príležitostnom príjme
 191. Lízing
 192. Pravo odpocitat dan pri prenajme
 193. DP pre DPH pri registrácii
 194. Rocne zuctovanie ZP a dodatocne DP
 195. auto v podnikani
 196. Zahraničná služobná cesta do Nemecka
 197. Registr
 198. Prefakturácia poistenia zo zahraničia a DPH
 199. požičaný automobil
 200. nákup osobného auta na živnosť a odpisy
 201. ako preukázať vlastníctvo
 202. Uhyn zvierat a DPH
 203. Nadobudnutie tovaru z CR
 204. Základné imanie pri likvidácii a.s.
 205. platca DPH
 206. Dan z pozemku
 207. Softwér do 50 000,--
 208. Zlý začiatočný stav
 209. samozdanenie
 210. Odpisy
 211. prenajom ucebne
 212. Opravy a páska z ERP
 213. szco
 214. vzor zmluvy
 215. Poplatky Špedičnej banke v DE
 216. Dodatočné DP
 217. Vyskladnenie tovaru
 218. Dodatkové daňové priznanie
 219. Dialničná známka CZ.
 220. Bložky ERP z min. mesiaca???
 221. Potvrdenie DP
 222. zápočty
 223. preplatene odvody
 224. SURNE prosím
 225. došlá faktúra-neplatca
 226. Registrácia DPH
 227. bezpečnostný systém-náklad?
 228. DPH stravných lístkov
 229. Výherný hrací automat - HIM
 230. REKLAMNA TABULA - aky je to majetok
 231. Správca konkurznej podstaty - náhrada výdavkov
 232. Vývoz tovaru do tretieho štátu
 233. S.r. o - vklad podnikatela
 234. Notebook na splátky
 235. Vyvoz tovaru do statu EU
 236. DPH ako súčasť základu dane
 237. Účtovanie pri stavbe domu
 238. s.r.o. ver. živnostník
 239. zdanenie daru
 240. Súkromný telefón a DPH
 241. Budova a DPH
 242. Nákup stacionárnych bicyklov
 243. Postúpenie leasingu a predčasné ukončenie leasingu.
 244. uhrada zo sukr.uctu-co s tym
 245. dodatočné vyrubenie dane
 246. Tovar s montážzou
 247. Suhrnný výkaz
 248. letisko
 249. poistenie majetku
 250. vyuctovacia fa