PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 [353] 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Dodatočné priznanie DPH
 2. dosly dobropis, nevyfaktur.dodavky
 3. Materiál, tovar a výrobky preradené do školiacich pomôcok
 4. Daňové priznanie a daň. bonus
 5. SZČO a nákl.automobil v prenájme
 6. Zaokrúhľovanie
 7. pokuta za neskore odhlasenie DMV
 8. Archív - lekári
 9. predaj bytu v bsm - platenie dane z príjmu
 10. Vklad súkromného PC do podnikania
 11. Nešťastný leasing
 12. Príloha k DP PO
 13. faktúry v realitnej kancelárii
 14. PC + operačný systém
 15. prenájom os. auta na základe zmluvy o reklame
 16. NB-invent,kartu alebo nie?
 17. Daň z príjmu pri predaji bytu
 18. Leasing
 19. Sankcia
 20. DPH pri kúpe výherných hracích prístrojov
 21. Víza - fakturácia
 22. Prenájom kamionov z CZ
 23. Kedy je potrebné platiť DPH
 24. postúpenie postúpenia
 25. DPH - poštovné
 26. RZD+zrážková daň-dodatočné priznanie
 27. rekonštrukcia účtovníctva
 28. Doklad o ubytovaní
 29. servisné práce na hnuteľnom majetku
 30. ako zauctovat??????????
 31. Ubytovanie a DPH
 32. úrazové poistenie
 33. Dodací list ?
 34. Služba dodaná v Nórsku
 35. Nedaň. náklady a DPH
 36. Ako zaúčtovať
 37. zmluva o spolupráci ?
 38. Predaj budovy
 39. odpisovanie tovaru - DPH
 40. organizovanie sportoveho podujatia
 41. Poistne sluzby DPH
 42. POŽIČKA
 43. Odpisový plán - jeho úprava
 44. Kúpna zmluva na byt
 45. Faktúra z ČR za "know-how"
 46. vozik z PL
 47. vývoj DPH
 48. Mylna platba
 49. Tachografová karta a DPH
 50. DPH
 51. danová kontrola
 52. Prijatá služba z ČR a DPH
 53. Koeficient DPH a žiadne oslodené plnenie
 54. co s tym???
 55. nezdaniteľná časť na družku
 56. opekačka a soc. fond
 57. Obchodný register
 58. daňové po termíne
 59. Cestovné
 60. DPH
 61. preddavok platca DPH
 62. Aký kurz?
 63. predaj a prenajom pozemku
 64. Kúpa montovaného stanu z ČR a DPH
 65. Dodanie tovaru v zahraničí
 66. 501 al. 542
 67. Kam zaradiť dochádzkový systém
 68. 2x úhrada
 69. 2s úhrada
 70. zabudnutý príjem
 71. Refundácia príjmov
 72. Prenajom auta do SRO od FO nepodnikatela
 73. Nezdaniteľná časť
 74. Výpis z DP a ZP
 75. DPH a autá / nákladné /
 76. analyticka evidencia účtov
 77. Účtovanie stravného živnostníka v PÚ
 78. Stravné SZČO vo vlastnej reštaurácii
 79. samozdanenie
 80. prechod z JU na PU
 81. Pohoda - nastavenia
 82. Ako napraviť chybu pokladníčky?
 83. Nakup tovaru z Čiech...
 84. časové rozlišovanie
 85. Maturitná otázka
 86. FO-oslobodenie od dane z prijmov?
 87. interne cislovanie OF
 88. 30. január
 89. dôležité termíny
 90. danove priznie za rok 2006
 91. Zivnostnik-kupa novostavby bytu-odpocet DPH
 92. zaplatená daň
 93. Predaj tovaru do Maďarska
 94. Výkazy na medzinárovné účt. štandardy
 95. Občianske združenie a DPH
 96. Preprava do zahraničia
 97. socialny fond
 98. Prenájom auto zo zahraničia a DPH
 99. Uplatniť DPH?
 100. zaplatenie dane
 101. Kúpa DHM
 102. Predaj Avie a DPH
 103. Treba vycliť?
 104. DPH a úrok z omeškania
 105. je možne prenajať motorove vozidlo za 1,-sk
 106. Pre odreagovanie-ako by ste zaúčtovali :o)
 107. Zaradenie na základe znaleckého posudku
 108. Kúpa ojazdeného auta - účtovanie
 109. neviem zaúčtovať tržby
 110. Trojstranný obchod alebo ... ?
 111. Kúpa bytu, rekonštrukcia, predaj
 112. Trojstranný obchod - ťarchopis
 113. obsah auditorskej správy
 114. Konateľ - materská dovolenka
 115. Stavba polyfunkcie a odpisy
 116. Cestaky - stravne
 117. Zálohova faktura - neplatca DPH
 118. Lístky na MHD do N?
 119. paušál 6,20 ?
 120. chybná úhrada cez internetbanking - účtovanie
 121. Prihláška k registrácii daňovníka
 122. Lekárska prehliadka - preplatenie
 123. Zrušenie PP-absencia
 124. dodanie stavebných prác v ČR
 125. Neplatené voľno
 126. DPH - Rakusko
 127. Technické zhodnotenie?
 128. DPH pri dovoze ojazdeného vozidla
 129. použitie súkromného vozidla
 130. Priznanie k cestnej dani
 131. Skartovanie
 132. Výdavkový pokladničný doklad - zaúčtovanie
 133. vyplatenie 1/2 bytu pri rozvode
 134. pomoc v hmotnej núdzi
 135. Motorka - odpisy, DPH
 136. Nevytvorena rezerva v r.2006 vs.naklady 2007
 137. osobný asistent
 138. Faktúry na splátkový predaj
 139. neuhradená pohľad. - 20Sk
 140. Súvaha, VZaS - AJ
 141. Vystavenei faktúry do zahraničia EU
 142. Vystavenie faktúry do zahraničia
 143. DPH a materiál na súkromné použitie
 144. adresa uloženia DP
 145. ako účtujete?
 146. DPH a sluzby z EU
 147. došlá faktúra napr. Accor
 148. Odvod zdrav. poistenia
 149. Chaos vo fakturáciách
 150. zahraničný školiteľ
 151. odmena - predseda predstavenstva
 152. Prosim Vas skontroluje mi niekto DP, ide o prijmy aj zo Slovenska aj ž Česka
 153. registrovať či neregistrovať
 154. Fakturácia služby.
 155. leasing a DPH
 156. DPH, daň z MV, daň z nehnuteľnosti
 157. stravne v dvoch zahraničných menách
 158. Mozno drzovka, ale...
 159. Otázka na zamyslenie-advokát
 160. DPH a Rakusko
 161. Danove poradenstvo
 162. leasing
 163. spravcovske sluzby
 164. Preúčtovanie nákladov
 165. Zisk u SZČO
 166. zauctovanie kratkodobeho majetku na splatky
 167. opravné priznanie
 168. Prehlásenie o vklade správcovi dane
 169. Podiel na zisku
 170. Konkrétne podmienky registrácie k DPH v Nemecku
 171. Ako zaúčtovať mzdy?
 172. Paušálne výdavky
 173. Restauracia
 174. Účtovanie obväzu
 175. Material na sklade
 176. Amortizácia prenaj.auta
 177. Vyplatenie odmeny
 178. Príjem a odvody do S.POISŤ.
 179. Zmena obchodného názvu s.r.o.
 180. Úhrada interiérového vybavenia
 181. Predaj nehnuteľ.a priznanie DPH
 182. Elektronické podanie DP
 183. omeškanie zaplatenia dana o jeden deň
 184. Príjem z Rakúska
 185. Chyba v DP
 186. daň z MV 2006, konstantny symbol
 187. Sklad zahraničnej osoby na území SR
 188. Rozdelenie zisku v Účtovníctve podľa IAS a IFRS
 189. spravcovske sluzby
 190. poznámky k uzávierke
 191. Ošetrenie koňa-veterinár CH
 192. náklady a DPH pri autopožičovni
 193. Súrne - poznámky k účtovnej závierke
 194. krátenie stravného pri zahran.prac.ceste
 195. príjem v JU
 196. na znizenie dane s prijmu?
 197. preddavky na daň FO
 198. Štatutárny zástupca neziskovky - DzP
 199. Dôchodca SZČO
 200. vystavenie faktúry
 201. zaúčtovanie ZI
 202. DP-poštou
 203. Zaúčtovanie úhrady faktúry
 204. DANOVE - mam to dobre?
 205. DP + dôchodok + inv. dôchodok
 206. Podané DP z DZPO a 2%
 207. správna preddavková faktúra
 208. Daňové priznanie
 209. preddavky na daň z príjmov
 210. aky typ A alebo B?
 211. Chýbajúce prílohy k daňovému priznaniu
 212. Poznámky-vyplnenie ??
 213. slobodné povolanie a DP
 214. Dan z MV, pokuta, penale
 215. Platba dane z cudziny a neodvedene preddavky
 216. práca v zahraničí
 217. Poznámky ako príloha k DP
 218. kontokorent na 221
 219. invent. pokladne
 220. Manažérske účtovníctvo
 221. Odstúpenie LZ a DPH
 222. Vizitky
 223. Vykazy
 224. Odpočet DPH pri dovoze os.auta N1 z EÚ
 225. zaokruhl. pauš. výdavkov
 226. Fa do CR za sluzby
 227. student, danove II.
 228. zaúčtovanie DPH pri samozdaneni bez nároku na odpočet
 229. Uplatnenie výdavkov-živnosť+honoráre
 230. Fa za služby do ČR
 231. majetok a zrušenie živnosti
 232. DP za charitatívne združenie
 233. Hmotná zodpovednosť účtovníčky
 234. Faktúrky za energie
 235. 2.4.2007 - posledný deň!
 236. nemá povinnosť podať DP?
 237. aký dátum na výkazy
 238. Motocykel a dane
 239. dan z MV, penale, 2 SZCO
 240. DP a platba dane cez internet
 241. Nadmerný odpočet DPH
 242. Totl. škoda pri leasingu a odpisy
 243. Podať daňové?
 244. Prevzatie úveru
 245. vykazy
 246. SYMBOL _ PROSIM
 247. vratné obaly v JÚ
 248. zauctovanie straty v PU
 249. súrne prosím potrebujem vyplniť dp
 250. môžem platiť preddavky?