PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 [353] 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Vypis do socialky
 2. autolano s 10% sadzbou?
 3. leasingove splatky z osobneho uctu
 4. Dan z prenajmu garaze PO
 5. ako zaokruhlit vstupnu cenu?
 6. Účet 428
 7. účtovanie v JÚ
 8. Úhrady pre Metro - MIAG
 9. Faktúra z r.2005
 10. Zdanenie podielu na zisku tichého spoločníka
 11. Od akej hodnoty sa treba zaregistrovat v clen. krajinach?
 12. spoluucast
 13. inventúra
 14. Neschválený úver
 15. Pohľadávka nad 1 rok
 16. dan FO
 17. Koeficient pri najme MV
 18. Skladová evidencia v reštauráciách
 19. Súhrnný výkaz DPH - kedy podávať
 20. Predaj bytu s pozemkom a daň z príjmu
 21. Spoločník može byť starosta?
 22. DPH 1.Q.2007 - JU
 23. náklady na obchodníka
 24. Očkovanie proti hepatitíde v zdrav.ambulancii
 25. Vrátenie DPH zahraničnej osobe prostredníctvom organizačnej zložky registrovanej v SR
 26. Dovoz os.auta vs. DPH+leasing
 27. Oslobodenie od dane
 28. krátkodobá pôžička z materskej firmy
 29. DPH-Letenka-zahranicie !!!
 30. sociálne poistenie
 31. Aké % DPH?
 32. odpočet DPH a záloha na stavbu domu
 33. Výpis z DP
 34. Lekáreň-prijatá záloha na lieky
 35. daňova reforma
 36. Technické zhodnotenie na prenajatej budove
 37. Predaj vraku
 38. Potvrdenie z anglicka
 39. ako spravne zuctovat
 40. DPH
 41. sprevne DP?
 42. danovy bonus a prispevok
 43. Colné platby
 44. preplatky a nedoplatky k fakturam
 45. Kurzy
 46. STRAVA
 47. Zahraničné stravné a vreckové
 48. Storno faktúry
 49. zivnostnik na s.r.o.
 50. Dodatočné daňové priznanie typ A
 51. Zmenaren
 52. Rezerva na nevyčerpanú dovoleku
 53. Pracovný pomer + dohoda o vykon. práce
 54. DPH EU - samozdanenie
 55. prevod podniku
 56. Prijatá služba zo zahraničia
 57. opravne danove priznanie
 58. Daň z príjmu - dôchodca
 59. kreditne a debetne uroky
 60. Úctovné a daňové odpisy
 61. Pôžička - kúpa na splátky
 62. darovaný telefón a DPH ?
 63. Preddavok a preplatok
 64. zahraničná akciová spoločnosř
 65. Predaj tovaru do iného čl. štátu
 66. Faktúrované služby-spätne zmena ceny + DPH
 67. Daňové priznanie k dani z minerálneho oleja
 68. Prevádzková réžia
 69. rozdelenie zisku v s.r.o
 70. pozička spoločníkovi
 71. KDF a lízing
 72. evidencia faktury vyplacanej v hotovosti
 73. Bankový účet
 74. Dobropis
 75. preddavky na TUV
 76. Cena je včítane DPH
 77. faktúra za 12/06 v 3/07 - dopady?
 78. Mínusové faktúry
 79. Faktúra od Orange
 80. Pohonné hmoty nakúpené v ČR
 81. Pohonné hmoty nakúpené v ČR
 82. Faktúra za predaj PC
 83. majetok banky
 84. DPH - neuznaná
 85. Platcovia a neplatiči DPH
 86. Zmluva o pôžičke
 87. pokuta
 88. Refundácia DPH z ČR
 89. Denne trzby z ERP - mozem ako suhrn?
 90. Dodatočná DPH
 91. Dobrovoľný nadačný príspevok
 92. Doprava v Nemecku pre slov.odberateľa
 93. Zaúčtovanie zahr. úhrady
 94. Aký mám zaúčtovať kurz?
 95. stravné
 96. kde zaúčtovať províziu
 97. pomerné odpisovanie a daňová zost. cena
 98. Cestovné náhrady a živnostník
 99. ako spravne zauctovat?
 100. Refakturácia letenky
 101. Zaáloha na služby a OBRAT.
 102. poistenie osôb
 103. Par. 31 výdhovné a vzdel.služby a oslobodenie od dane
 104. Pomoc pri úzávierkových prácach
 105. Preprava v rámci ČR pre slovenskú firmu
 106. živnost aj zamestnanie
 107. Trojstr. obchod zálohová platba
 108. predaj OA
 109. Vyrovnanie pohľadávky
 110. Dodatočné DP r. 2004-2005 typ A
 111. Potvrdenie o zúčtovných a vyplatených príjmoch
 112. kurzové rozdiely - pomoc
 113. daň z mot. vozidiel
 114. Príjem - výdaj,
 115. Pausalny poplatok
 116. Zaokrúhľovanie DPH
 117. oprava
 118. Poštová schránka
 119. Leasingová zmluva
 120. Vyúčtovanie cesty
 121. Predaj firmy
 122. SZČO-povinnosti
 123. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa § 55
 124. dražba a DPH
 125. DPH za rok 2005-nedoplatok
 126. zápis tržieb z ERP -denne alebo mesačne?
 127. opravné DP
 128. Daňová kontrola - poistná udalosť - JU
 129. Sprostredkovateľská činnosť
 130. Učtovanie leasingu užitk.auta v JU,je plátcom DPH
 131. uctovnictvo denne alebo nie
 132. Zlúčená spoločnosť a preddavky na r.2007
 133. nový účet...
 134. Fa vystavená v Kč prepočítaná na Sk
 135. Skladová evidencia
 136. Fa v cudzej mene
 137. dan z prijmu pri predaji stavby
 138. DPH pre zahraničie
 139. Potvrdenie o zučtovaných a vyplatených príjmoch
 140. zrážkova daň
 141. Ročné zúčtovanie v podvojnom účtovníctve
 142. faktúra platená v hotovosti bez bločka
 143. fotoaparát a clo
 144. pokuta
 145. smernica
 146. Vývoz
 147. Príjem z automatov
 148. Platnosť alebo účinnosť
 149. DPH
 150. zápis z VZ
 151. Faktúra z minulého roka
 152. odpocet DPH v SR u zahranicnej osoby
 153. Daňové priznanie ak je zamestnaný v ČR
 154. stravné živnostník a reklama
 155. Neuhradená faktúra
 156. nákup PHM so zlavou
 157. dovoz nového návesu z Rakúska za účelom podnikania
 158. prenájom auta
 159. faktúra z USA
 160. DPH
 161. platca DPH
 162. Kreditna karta v PU
 163. Povinný prechod z JÚ na PÚ?
 164. DPH pri preprave externych zamestnancov
 165. Ako fakturovať do Nemecka?
 166. konštantný symbol 0555
 167. ubytovanie dohodára
 168. DPH?Ceska republika
 169. Nábytok
 170. Preprava pri trojstrannom obchode
 171. Druhý mobil - o2 do nákladov?
 172. Preplatok na DPH
 173. Zmeny v zamestnávaní živnostníkov
 174. Zmluva o dvojitom zdanení
 175. daň z r.2006, dialn.znamky
 176. propag.predmety alebo reklamne služby?
 177. Nákup automobilu
 178. Know-how a DPH
 179. obstaranie materiálu darovaním
 180. Stiahnutie tabulky kniha jazd
 181. odpisovanie po roku 2004
 182. terminál a účtovanie
 183. dph a stravné
 184. miesto dodania služby a DPH
 185. nesprávne zaúčtované odpisy
 186. Nákup tovaru v Čechách
 187. Reklama
 188. odpis vozidla
 189. zriadovacie vydavky?
 190. interntovy vypis z BU
 191. kedy ucto.zavierka ?
 192. Provízia za dodanie strav.poukážok pre SZČO
 193. uplatnenie DPH z bločkov za PHM
 194. Refakturacia energii
 195. DDP typ A
 196. r. 910
 197. dohoda o spolupráci-nájom
 198. DPH a faktúra z ČR od neplatcu DPH
 199. stare faktury
 200. DPH a predaj auta do zahraničia
 201. DDS - výška daňových výdavkov
 202. Odmena konateľovi a DP
 203. Vklad na účet soc.fondu.
 204. nebola mi vystavená faktúra, čo teraz?
 205. OSLOBODENIE od dane PREDAJ BYTU
 206. Nestihli sme sa z stvrtrocneho na mesacneho platitela zmenit
 207. dan z predaja bytu
 208. socialny fond,banka
 209. zalohova faktúra DPH-správne pomenovanie
 210. DPH z PHM pri prenajatom automobile.
 211. Registrácia platiteľa DPH
 212. Daň z urokov vo výpise- náklad
 213. prechod SZCO - PO a odvody
 214. UAD 1/2007
 215. Čo ďalej, keď DP je už hotové a daň zaplatená?
 216. združenie FO-ukončenie
 217. par otazociek dph
 218. čerpanie soc.fondu, banka
 219. Aká odpisová skupina ?
 220. nakup auta
 221. nevyfakturovane záväzky
 222. Kurzy
 223. 10 a 19% DPH a daň.priznanie
 224. SZČO-STRAVNÉ LÍSTKY-DOKÁZANIE PRACOV.ČASU
 225. Nákup tovaru v ČR a DPH
 226. Účtovanie opravy
 227. Účtovanie zmluvných poistiek
 228. Zražková daň - účtovanie
 229. Podpis príjemcu
 230. Oprava auta v ČR
 231. vstupná cena pozemku
 232. Vrátenie preplatku
 233. Zrušenie vytvorenej rezervy
 234. oslobodené príjmy
 235. Cenove rozdiely refakturovane do EU
 236. Zodpovednosť za škodu
 237. Zmluva o prenájme
 238. Zmluva o prenájme
 239. PHM a účtovanie
 240. Preddavky
 241. chyba zistená po podaní daň. prizn.
 242. ako zauctovat ubytovanie na sluz. ceste?
 243. blok z ERP a DIC v tvare SK2020XXXXXX
 244. Registrácia platiteľa DPH
 245. stravné vraj aj v roku 2007 len 55%
 246. Pracovné cesty- poskytovanie preddavku
 247. Dodatočné priznanie DPH
 248. dosly dobropis, nevyfaktur.dodavky
 249. Materiál, tovar a výrobky preradené do školiacich pomôcok
 250. Daňové priznanie a daň. bonus