1. Ako odviesť DPHčku? (3 replies)
 2. obstaranie ojazdeného automobilu (§66) do majetku a jeho následný predaj (6 replies)
 3. Rezerva na odmenu (32 replies)
 4. dlhopis (5 replies)
 5. Predaj vozidla (5 replies)
 6. Praca vyhradne v zahranici - zhrnutie (3 replies)
 7. nezdanit.ciastka-dôchodca (2 replies)
 8. poplatok za vykonanie zmeny pri prevzatí leasingu (2 replies)
 9. účtovanie opráv prenajatého DHM (1 replies)
 10. Dodanie služby (zdravotnej) do IČŠ. (15 replies)
 11. nutné samozdaniť? (12 replies)
 12. predaný tovar alebo služba? (2 replies)
 13. prenájom vozidla a daň z motor. vozidiel (1 replies)
 14. zapožičanie vozidla zdarma-PHM náklad,DPH? (2 replies)
 15. stravné lístky a DPH+ich predaj ďalej (7 replies)
 16. DPH a preplatok za plyn (4 replies)
 17. tlačivo DPH a riadok 35 (2 replies)
 18. dovoz stravy a DPH (3 replies)
 19. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku. (5 replies)
 20. Nákup DVD a CD (1 replies)
 21. odpočet DPH pri zabezpečení stravovania zamestnancov (2 replies)
 22. S daňou alebo bez (7 replies)
 23. DPH zo zahraničia ? riadok 15 ? (4 replies)
 24. Klimatizácia (5 replies)
 25. Koberce (3 replies)
 26. Predaj vozidla (11 replies)
 27. storno pokladničného bloku (0 replies)
 28. Pitný režim (3 replies)
 29. Daňová povinnosť (3 replies)
 30. tretie štáty, § 15ods.7,8 (28 replies)
 31. Predaj pod nákupnú cenu (19 replies)
 32. Marketingový prieskum - faktúra (2 replies)
 33. prijata zaloha v USD (1 replies)
 34. Zrušenie predajne (8 replies)
 35. Tlmočník pri zahraničnej pracovnej ceste (6 replies)
 36. Sprchový šampón pre zamestnancov (2 replies)
 37. Sponzorovanie (4 replies)
 38. nadmerný odpočet - stavebná firma (2 replies)
 39. leasing - obstarávacia cena (54 replies)
 40. dobropis tovaru z roku 2003 (1 replies)
 41. Faktúra do EÚ (1 replies)
 42. Montaž v CR a DPH (2 replies)
 43. Doprava k leasovanému stroju (2 replies)
 44. Uplatnenie odpočítateľnej DPH k majetku (5 replies)
 45. ako účtovať DPH a osobná spotreba (2 replies)
 46. Sankcia z dodatočného priznania (2 replies)
 47. Leasing (3 replies)
 48. Prenájom pozemku na autokemp (1 replies)
 49. automobil (2 replies)
 50. dobropis - daňové obdobie??? (2 replies)
 51. komplikácia - faktúra z EÚ (7 replies)
 52. fa za sponzorske sluzby (3 replies)
 53. Uzatvorené účtovníctvo (1 replies)
 54. zle zaúčtované zaväzky (0 replies)
 55. dodanie tovaru do EU - kurz (3 replies)
 56. DOVOZ PIVA (58 replies)
 57. Postúpenie lízingu (1 replies)
 58. mesačná páska z registračnej pokladne (9 replies)
 59. Kúpa podniku a odpisy (6 replies)
 60. Narok na odpocet DPH pri fa za stravu (7 replies)
 61. Poisťovacie služby (3 replies)
 62. Kurz NBS-tovar z tuzemska (10 replies)
 63. Oprava DP za rok 2006? (0 replies)
 64. DPH pri leasingu (8 replies)
 65. Odpustenie pohľadávky za škodu spôsobenú pracovníkom (0 replies)
 66. Kredit EU a dph (2 replies)
 67. JÚ-postúpenie leasingu pri skončení živnosti (4 replies)
 68. Dar ako daňový výdavok (3 replies)
 69. kniha jázd (20 replies)
 70. Nevyplatená mzda (1 replies)
 71. narok na odpocet z fa (2 replies)
 72. DPH pri sluzbach (12 replies)
 73. Nadmerný odpočet? (24 replies)
 74. Práce na hnuteľnom majetku (1 replies)
 75. DPH pri leasingu (4 replies)
 76. Zásielka z EÚ (2 replies)
 77. služba z EU (3 replies)
 78. byt ako kancelária (2 replies)
 79. zaúčtovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku (1 replies)
 80. súhrnný výkaz a preprava (4 replies)
 81. zdaňovanie príjmu zo ZI (13 replies)
 82. Predaj tovaru do ČR (1 replies)
 83. Zamestnanec-daň z MV, použitie cudzieho MV (4 replies)
 84. Kolkové známky - ako vydokladovať? (3 replies)
 85. zaradenie danove tlačivo dph (8 replies)
 86. DPH - predaj auta (4 replies)
 87. Aky §? (9 replies)
 88. školenie (5 replies)
 89. uhrada od SLOVGRAMU (6 replies)
 90. je mozne zdedit tu istu vec 2krat? (5 replies)
 91. účet 538 (4 replies)
 92. zrieknutie sa dedicstva (19 replies)
 93. zavet verzus darovacia zmluva (7 replies)
 94. faktúra od dodávateľa z min. roku (1 replies)
 95. potvrdenka ERP z EÚ (4 replies)
 96. Požiadanie DPH z ČR a zaúčtovanie v SR (1 replies)
 97. Autopožičovňa - DPH (2 replies)
 98. ako správne oddeliť doklady v združení? (6 replies)
 99. Účtovanie internetu (4 replies)
 100. 20% zaloha za tovar z EU - aky kurz pre DPH??? (5 replies)
 101. Spotreba PHM - interná smernica (3 replies)
 102. predaj pohľadníc do ČR (1 replies)
 103. DPH a nehnuteľnosť (3 replies)
 104. Predaj majetku - predmet DPH? (4 replies)
 105. Registratúrny poriadok - termin 30.6.07?? (1 replies)
 106. HĽADAME TECH.PREUKAZ (3 replies)
 107. zaradenie IM WIFI Hardware (5 replies)
 108. Dovoz tovaru z Izraela (2 replies)
 109. Nárok na daňový bónus (2 replies)
 110. auto na úver a odpočet DPH (11 replies)
 111. Nehnuteľnosti v ČR (2 replies)
 112. Vyuctovacia faktura za energiu (2 replies)
 113. Žatevné práce v Čechách (1 replies)
 114. Pomoc v dileme (3 replies)
 115. dan z predaja bytu (20 replies)
 116. Oprava účtovania zaradenia DDHM (2 replies)
 117. faktura v euro a dph (4 replies)
 118. AVIA A 31T - L (2 replies)
 119. zriadovacie vydavky (21 replies)
 120. Refakturácia PL zo zahraničia (11 replies)
 121. Chyba v číslovaní faktúr. (4 replies)
 122. Povinné zmluvné poistenie-prefakturácia (6 replies)
 123. ako správne zaúčtovať? (3 replies)
 124. odpisova skupina (4 replies)
 125. započet fa v PU (9 replies)
 126. Zomrel živnostník (10 replies)
 127. Tovar z ČR (3 replies)
 128. zivnostnik a sudny prekladatel (1 replies)
 129. Účtovanie vyplatenie zisku spoločníka (13 replies)
 130. Predaj auta pri zrušení živnosti (4 replies)
 131. Vyradenie majetku (5 replies)
 132. Odpisy vozidla - spravny leasing (6 replies)
 133. darčekové poukážky-vydané (5 replies)
 134. refakturácia (7 replies)
 135. Dovoz (1 replies)
 136. Účtovanie výrobkov (4 replies)
 137. spoluvlastnícky podiel (2 replies)
 138. TZ u nájomcu (8 replies)
 139. Dodanie služby s oslobodením a nákup (2 replies)
 140. volba DPH (2 replies)
 141. Oprava daňového priznania za rok 2006 (5 replies)
 142. Stavba a odpočet DPH (1 replies)
 143. DPH § 25-dobropis (2 replies)
 144. Prosím (9 replies)
 145. Prechod zo živnostníka na s r.o. (4 replies)
 146. Účtovanie o náhrade príjmu za PN (3 replies)
 147. faktura - vyvoz do 3-tej krajiny (5 replies)
 148. uvadzanie cien s DPH (11 replies)
 149. Doklady pripnute k cesťaku a DPH (5 replies)
 150. Refakturácia-s DPH alebo bez (3 replies)
 151. prenájom majetku -účtovanie (2 replies)
 152. Obstaranie majetku + súvisiace náklady (7 replies)
 153. DPH pri kúpe z CZ (2 replies)
 154. Vyúčtovanie PHM zamestnanca (11 replies)
 155. DPH z nák. PHM do zamestnancovho auta (2 replies)
 156. predcasne ukoncena cinnsot a registracia DPH (14 replies)
 157. Lízing a pravidelné zmeny spl. kalendára. (2 replies)
 158. účtovanie nákladov na MV (7 replies)
 159. Zálohy prekliate... (12 replies)
 160. zrážková daň do ČR (0 replies)
 161. pevne stanovený kurz v zmluve (2 replies)
 162. nevymozitelna pohladavka vs sud (4 replies)
 163. faktúra za prístavné poplatky (4 replies)
 164. vývoz do 3. krajiny (9 replies)
 165. vratenie dph (1 replies)
 166. Mesačná DPH (1 replies)
 167. rozdiel v 2% z dani z prijmu z dodatocneho dan.priznania (2 replies)
 168. účtovanie kolkov (15 replies)
 169. prelom mesiacov,fakturácia,dohoda (5 replies)
 170. Živé kvety ako dekorácia. (2 replies)
 171. stavebne konanie (0 replies)
 172. Forward na menu (predaj) (5 replies)
 173. kurz UAH (4 replies)
 174. Predaj neodpísaného auta, cena a DPH??? (26 replies)
 175. Tranzit tovaru (2 replies)
 176. DPH samozdanenie pri vyúčtovacej faktúre z EÚ (2 replies)
 177. Pod aký §? (3 replies)
 178. pohostenie a náklady (30 replies)
 179. inventura-iba rukou? (9 replies)
 180. refakturácia obstarania HIM (1 replies)
 181. Kúpa venca na pohreb zamestnanca (1 replies)
 182. Služba v zahraničí (0 replies)
 183. Preplatok dani z príjmu zo závislej činnosti (6 replies)
 184. faktura so započtom zalohy (20 replies)
 185. DPH - zaciatocnik (1 replies)
 186. vystavenie fa a DPH (5 replies)
 187. Faktúracia iný štát - dovoz iný štát (1 replies)
 188. dátum odpočtu na dph (6 replies)
 189. odpis zavazku z roku 2001 (29 replies)
 190. faktúra - z ČR - miesto dodania Taliansko (1 replies)
 191. datumy faktur (0 replies)
 192. uzávierka mesiaca a DPH (3 replies)
 193. Predaj nákladného automobilu (22 replies)
 194. uhrada vydavku z nepodnikat.uctu (3 replies)
 195. Poskytnutá služba v tretích krajinách (9 replies)
 196. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (3 replies)
 197. ako uplatniť v sro náklady na vlastné auto? (5 replies)
 198. Prenájom nehnut. a preukazateľné výdavky (1 replies)
 199. Sklad v SR-fakturácia s českou DPH (3 replies)
 200. FA za telefón a odpočet DPH pri registr. (1 replies)
 201. 413 (25 replies)
 202. Faktúra za prepravu v EU pre 3.krajinu (1 replies)
 203. Lekáreň - účtovanie poukážok od poisťovní (4 replies)
 204. termín dan.priznania (1 replies)
 205. prenájom (1 replies)
 206. od kedy platiteľ DPH (2 replies)
 207. fa za služby z iného členského štátu (195 replies)
 208. preúčtovanie - daň prijatá z úrokov (2 replies)
 209. Autoalarm - ako zaúčtovať + DPH (2 replies)
 210. SZČO (10 replies)
 211. kúpa automobilu (13 replies)
 212. Provízia CA a dátum dodania (4 replies)
 213. Úplné znenie Zákonníka práce už v DRAKovi (12 replies)
 214. Dodatočné DP? (7 replies)
 215. Provízia a DPH (2 replies)
 216. Dovoz tovaru z USA (0 replies)
 217. Vyúčtovanie nájomného (2 replies)
 218. obchodný register, obchodny vestnik (1 replies)
 219. stravné počas služob.cestyv SR (1 replies)
 220. Prijatý hnuteľný majetok ako dar (10 replies)
 221. pomoc (1 replies)
 222. dodatočné daňové priznanie dieťa (1 replies)
 223. preradenie auta (8 replies)
 224. Zmluva o najme nebytovych priestorov - vypoved (27 replies)
 225. oprava faktury a DPH (9 replies)
 226. DPH z fin.prenájmu pred registráciou (1 replies)
 227. Dobitie Easy karty bankomatom - DPH (7 replies)
 228. Zlá dodavatelska faktúra (neochota opravy) (3 replies)
 229. účtovanie výdavkov zamestnanca (3 replies)
 230. obchodovanie a spolupráca s firmou v ČR a DPH (5 replies)
 231. LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI (1 replies)
 232. Daňová kontrola (10 replies)
 233. Dotaz (8 replies)
 234. "Pracovný" odev architekta (3 replies)
 235. Konateľ a jeho cesta do práce (8 replies)
 236. vloženie majetku z 491 do SZCO (1 replies)
 237. Nákup auta SZČO (8 replies)
 238. Prenájom automobilu a odpočet DPH... (40 replies)
 239. Omeškaná faktúra (16 replies)
 240. živnostník a PC (10 replies)
 241. Daň z nehnuteľností-dodatočná (2 replies)
 242. Predfaktúra (11 replies)
 243. stravenky a DPH (7 replies)
 244. Súrne (2 replies)
 245. Účtovanie krádeže výrobkov (6 replies)
 246. valutova pokladna (11 replies)
 247. Daňový zástupca pri dovoze tovaru §69a DPH (4 replies)
 248. BONUSOVÁ KARTA NA PHM a súvis s uplatňovaním DPH (0 replies)
 249. Stravné podnikateľa (41 replies)
 250. Prijata zaloha (4 replies)