PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. SZČO-STRAVNÉ LÍSTKY-DOKÁZANIE PRACOV.ČASU
 2. Nákup tovaru v ČR a DPH
 3. Účtovanie opravy
 4. Účtovanie zmluvných poistiek
 5. Zražková daň - účtovanie
 6. Podpis príjemcu
 7. Oprava auta v ČR
 8. vstupná cena pozemku
 9. Vrátenie preplatku
 10. Zrušenie vytvorenej rezervy
 11. oslobodené príjmy
 12. Cenove rozdiely refakturovane do EU
 13. Zodpovednosť za škodu
 14. Zmluva o prenájme
 15. Zmluva o prenájme
 16. PHM a účtovanie
 17. Preddavky
 18. chyba zistená po podaní daň. prizn.
 19. ako zauctovat ubytovanie na sluz. ceste?
 20. blok z ERP a DIC v tvare SK2020XXXXXX
 21. Registrácia platiteľa DPH
 22. stravné vraj aj v roku 2007 len 55%
 23. Pracovné cesty- poskytovanie preddavku
 24. Dodatočné priznanie DPH
 25. dosly dobropis, nevyfaktur.dodavky
 26. Materiál, tovar a výrobky preradené do školiacich pomôcok
 27. Daňové priznanie a daň. bonus
 28. SZČO a nákl.automobil v prenájme
 29. Zaokrúhľovanie
 30. pokuta za neskore odhlasenie DMV
 31. Archív - lekári
 32. predaj bytu v bsm - platenie dane z príjmu
 33. Vklad súkromného PC do podnikania
 34. Nešťastný leasing
 35. Príloha k DP PO
 36. faktúry v realitnej kancelárii
 37. PC + operačný systém
 38. prenájom os. auta na základe zmluvy o reklame
 39. NB-invent,kartu alebo nie?
 40. Daň z príjmu pri predaji bytu
 41. Leasing
 42. Sankcia
 43. DPH pri kúpe výherných hracích prístrojov
 44. Víza - fakturácia
 45. Prenájom kamionov z CZ
 46. Kedy je potrebné platiť DPH
 47. postúpenie postúpenia
 48. DPH - poštovné
 49. RZD+zrážková daň-dodatočné priznanie
 50. rekonštrukcia účtovníctva
 51. Doklad o ubytovaní
 52. servisné práce na hnuteľnom majetku
 53. ako zauctovat??????????
 54. Ubytovanie a DPH
 55. úrazové poistenie
 56. Dodací list ?
 57. Služba dodaná v Nórsku
 58. Nedaň. náklady a DPH
 59. Ako zaúčtovať
 60. zmluva o spolupráci ?
 61. Predaj budovy
 62. odpisovanie tovaru - DPH
 63. organizovanie sportoveho podujatia
 64. Poistne sluzby DPH
 65. POŽIČKA
 66. Odpisový plán - jeho úprava
 67. Kúpna zmluva na byt
 68. Faktúra z ČR za "know-how"
 69. vozik z PL
 70. vývoj DPH
 71. Mylna platba
 72. Tachografová karta a DPH
 73. DPH
 74. danová kontrola
 75. Prijatá služba z ČR a DPH
 76. Koeficient DPH a žiadne oslodené plnenie
 77. co s tym???
 78. nezdaniteľná časť na družku
 79. opekačka a soc. fond
 80. Obchodný register
 81. daňové po termíne
 82. Cestovné
 83. DPH
 84. preddavok platca DPH
 85. Aký kurz?
 86. predaj a prenajom pozemku
 87. Kúpa montovaného stanu z ČR a DPH
 88. Dodanie tovaru v zahraničí
 89. 501 al. 542
 90. Kam zaradiť dochádzkový systém
 91. 2x úhrada
 92. 2s úhrada
 93. zabudnutý príjem
 94. Refundácia príjmov
 95. Prenajom auta do SRO od FO nepodnikatela
 96. Nezdaniteľná časť
 97. Výpis z DP a ZP
 98. DPH a autá / nákladné /
 99. analyticka evidencia účtov
 100. Účtovanie stravného živnostníka v PÚ
 101. Stravné SZČO vo vlastnej reštaurácii
 102. samozdanenie
 103. prechod z JU na PU
 104. Pohoda - nastavenia
 105. Ako napraviť chybu pokladníčky?
 106. Nakup tovaru z Čiech...
 107. časové rozlišovanie
 108. Maturitná otázka
 109. FO-oslobodenie od dane z prijmov?
 110. interne cislovanie OF
 111. 30. január
 112. dôležité termíny
 113. danove priznie za rok 2006
 114. Zivnostnik-kupa novostavby bytu-odpocet DPH
 115. zaplatená daň
 116. Predaj tovaru do Maďarska
 117. Výkazy na medzinárovné účt. štandardy
 118. Občianske združenie a DPH
 119. Preprava do zahraničia
 120. socialny fond
 121. Prenájom auto zo zahraničia a DPH
 122. Uplatniť DPH?
 123. zaplatenie dane
 124. Kúpa DHM
 125. Predaj Avie a DPH
 126. Treba vycliť?
 127. DPH a úrok z omeškania
 128. je možne prenajať motorove vozidlo za 1,-sk
 129. Pre odreagovanie-ako by ste zaúčtovali :o)
 130. Zaradenie na základe znaleckého posudku
 131. Kúpa ojazdeného auta - účtovanie
 132. neviem zaúčtovať tržby
 133. Trojstranný obchod alebo ... ?
 134. Kúpa bytu, rekonštrukcia, predaj
 135. Trojstranný obchod - ťarchopis
 136. obsah auditorskej správy
 137. Konateľ - materská dovolenka
 138. Stavba polyfunkcie a odpisy
 139. Cestaky - stravne
 140. Zálohova faktura - neplatca DPH
 141. Lístky na MHD do N?
 142. paušál 6,20 ?
 143. chybná úhrada cez internetbanking - účtovanie
 144. Prihláška k registrácii daňovníka
 145. Lekárska prehliadka - preplatenie
 146. Zrušenie PP-absencia
 147. dodanie stavebných prác v ČR
 148. Neplatené voľno
 149. DPH - Rakusko
 150. Technické zhodnotenie?
 151. DPH pri dovoze ojazdeného vozidla
 152. použitie súkromného vozidla
 153. Priznanie k cestnej dani
 154. Skartovanie
 155. Výdavkový pokladničný doklad - zaúčtovanie
 156. vyplatenie 1/2 bytu pri rozvode
 157. pomoc v hmotnej núdzi
 158. Motorka - odpisy, DPH
 159. Nevytvorena rezerva v r.2006 vs.naklady 2007
 160. osobný asistent
 161. Faktúry na splátkový predaj
 162. neuhradená pohľad. - 20Sk
 163. Súvaha, VZaS - AJ
 164. Vystavenei faktúry do zahraničia EU
 165. Vystavenie faktúry do zahraničia
 166. DPH a materiál na súkromné použitie
 167. adresa uloženia DP
 168. ako účtujete?
 169. DPH a sluzby z EU
 170. došlá faktúra napr. Accor
 171. Odvod zdrav. poistenia
 172. Chaos vo fakturáciách
 173. zahraničný školiteľ
 174. odmena - predseda predstavenstva
 175. Prosim Vas skontroluje mi niekto DP, ide o prijmy aj zo Slovenska aj ž Česka
 176. registrovať či neregistrovať
 177. Fakturácia služby.
 178. leasing a DPH
 179. DPH, daň z MV, daň z nehnuteľnosti
 180. stravne v dvoch zahraničných menách
 181. Mozno drzovka, ale...
 182. Otázka na zamyslenie-advokát
 183. DPH a Rakusko
 184. Danove poradenstvo
 185. leasing
 186. spravcovske sluzby
 187. Preúčtovanie nákladov
 188. Zisk u SZČO
 189. zauctovanie kratkodobeho majetku na splatky
 190. opravné priznanie
 191. Prehlásenie o vklade správcovi dane
 192. Podiel na zisku
 193. Konkrétne podmienky registrácie k DPH v Nemecku
 194. Ako zaúčtovať mzdy?
 195. Paušálne výdavky
 196. Restauracia
 197. Účtovanie obväzu
 198. Material na sklade
 199. Amortizácia prenaj.auta
 200. Vyplatenie odmeny
 201. Príjem a odvody do S.POISŤ.
 202. Zmena obchodného názvu s.r.o.
 203. Úhrada interiérového vybavenia
 204. Predaj nehnuteľ.a priznanie DPH
 205. Elektronické podanie DP
 206. omeškanie zaplatenia dana o jeden deň
 207. Príjem z Rakúska
 208. Chyba v DP
 209. daň z MV 2006, konstantny symbol
 210. Sklad zahraničnej osoby na území SR
 211. Rozdelenie zisku v Účtovníctve podľa IAS a IFRS
 212. spravcovske sluzby
 213. poznámky k uzávierke
 214. Ošetrenie koňa-veterinár CH
 215. náklady a DPH pri autopožičovni
 216. Súrne - poznámky k účtovnej závierke
 217. krátenie stravného pri zahran.prac.ceste
 218. príjem v JU
 219. na znizenie dane s prijmu?
 220. preddavky na daň FO
 221. Štatutárny zástupca neziskovky - DzP
 222. Dôchodca SZČO
 223. vystavenie faktúry
 224. zaúčtovanie ZI
 225. DP-poštou
 226. Zaúčtovanie úhrady faktúry
 227. DANOVE - mam to dobre?
 228. DP + dôchodok + inv. dôchodok
 229. Podané DP z DZPO a 2%
 230. správna preddavková faktúra
 231. Daňové priznanie
 232. preddavky na daň z príjmov
 233. aky typ A alebo B?
 234. Chýbajúce prílohy k daňovému priznaniu
 235. Poznámky-vyplnenie ??
 236. slobodné povolanie a DP
 237. Dan z MV, pokuta, penale
 238. Platba dane z cudziny a neodvedene preddavky
 239. práca v zahraničí
 240. Poznámky ako príloha k DP
 241. kontokorent na 221
 242. invent. pokladne
 243. Manažérske účtovníctvo
 244. Odstúpenie LZ a DPH
 245. Vizitky
 246. Vykazy
 247. Odpočet DPH pri dovoze os.auta N1 z EÚ
 248. zaokruhl. pauš. výdavkov
 249. Fa do CR za sluzby
 250. student, danove II.