1. reklamácia - výmena tovaru (0 replies)
 2. ktoré zákony boli publikované v Daňových zákonoch 2007? (1 replies)
 3. oprava Faktúry (1 replies)
 4. tvorba SF - zaokrúhľovanie (5 replies)
 5. Prenájom domu pre zamestnancov (11 replies)
 6. občerstvenie-daňovo uznateľný náklad? (2 replies)
 7. oprava krátkodobého hmotného majetku (2 replies)
 8. Opravnený náklad (1 replies)
 9. Dodatočné danove priznanie (4 replies)
 10. Prechod na EURO (29 replies)
 11. Zaradenie klimatizácie (2 replies)
 12. aktivácia majetku a zaradenie (2 replies)
 13. Dan z prijmu doleasovaneho auta na zivnost (1 replies)
 14. Odsúhlasenie pohľadávok (2 replies)
 15. čo počítať do obratu? (3 replies)
 16. finančna odmena (4 replies)
 17. Občianske združenie a daňové priznanie (2 replies)
 18. Prevod lízingovej zmluvy (1 replies)
 19. zmena mot.vozidla z firmi na sukromnu osobu (6 replies)
 20. Dodatočné daň.priznanie - výkazy (1 replies)
 21. vyúčtovanie prac. cesty - záloha a bloky v inej mene (3 replies)
 22. leasing (3 replies)
 23. dane (2 replies)
 24. Oprava chýb (9 replies)
 25. windows, zmluva (1 replies)
 26. dôchodca a odpočítateľná položka (7 replies)
 27. Uhrada faktúr v zahraničnej mene cez akczentu.cz (1 replies)
 28. Odpisy - zlá VC (1 replies)
 29. Zmenáreň - účtovanie (4 replies)
 30. Účtovanie zákazníckych kariet v lekárni (8 replies)
 31. Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávky (3 replies)
 32. Súťaž podnikateľka roka 2007 (0 replies)
 33. Nesedí mi súvaha (5 replies)
 34. podanie DP k DPH (1 replies)
 35. Vklad peňažných prostriedkov podnikateľa (7 replies)
 36. podanie DP k DPH (7 replies)
 37. predčasné ukončenie lizingu (1 replies)
 38. predaj tovaru do zahranicia (3 replies)
 39. cena za jednoduché účtovníctvo: (4 replies)
 40. Odpisy automatickej práčky (1 replies)
 41. Zaradenie autoplachty (8 replies)
 42. Leasing-odpis (3 replies)
 43. koeficient-nahrada za pouz. mot. voz. (2 replies)
 44. Zaciatky v s.r.o. (5 replies)
 45. otázka (3 replies)
 46. kupa bytu (1 replies)
 47. Samozdanenie pri nakupe tovaru z CZ a koeficient/ (7 replies)
 48. Zdan.plnenie a DPH (1 replies)
 49. Sklady-inventúra (3 replies)
 50. ŽSR a MHD (7 replies)
 51. Socialne odvody v CR (2 replies)
 52. Navrh noveho tlaciva DPH (3 replies)
 53. Dan z pozemku (3 replies)
 54. ukončenie konkurzu (2 replies)
 55. Rezerva (opravná položka) brakovania sliepok (0 replies)
 56. Predaj bytu (5 replies)
 57. Sklad (4 replies)
 58. Oprava alebo TZ nákladného auta (4 replies)
 59. Žiadosť o zníženie výšky preddavkov na VZP od 1.7.2007 (12 replies)
 60. Nepeňažný vklad do ZI (2 replies)
 61. Odpis - zaokrúhlovanie - zostatok (6 replies)
 62. Finančný spravodajca č. 3/1998 (0 replies)
 63. fakturácia-3stranný obchod (6 replies)
 64. Odpočet DPH (6 replies)
 65. Náklady za školenie za živnostníka (5 replies)
 66. Neuhradená pohľadávka (18 replies)
 67. výdavok pri predaji akcií - know how (2 replies)
 68. Odpis (12 replies)
 69. Prenájom bytu - vzor zmluvy (9 replies)
 70. Zdanovanie dividend (1 replies)
 71. Externé štúdium z hľadiska DzPPO (5 replies)
 72. DPH (5 replies)
 73. príjemky a výdajky (2 replies)
 74. Odpis pohľadávky (11 replies)
 75. Dátum dodania prepravnej služby (1 replies)
 76. Suvaha-ukoncenie cinnosti (0 replies)
 77. náhradné diely nad 30 000,- (3 replies)
 78. Odpis pohľadávky (3 replies)
 79. Nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (35 replies)
 80. Nadobudnutie pozemku (1 replies)
 81. So zmluvou alebo bez zmluvy? (4 replies)
 82. platobná neschopnosť (0 replies)
 83. zistenie platica dane (3 replies)
 84. šeky - aktiva (2 replies)
 85. DPH služba z ineho čl.štátu (1 replies)
 86. uctovna malina:) (11 replies)
 87. Blokovaný kontokorentný úver (0 replies)
 88. Posúdenie projektovej dokumentácie (5 replies)
 89. Tržby na úver (10 replies)
 90. DPH (14 replies)
 91. Platba poukážkou (3 replies)
 92. Vrátenie preplatku na dani (9 replies)
 93. Tovar, alebo prevádzková réžia (5 replies)
 94. Spotrebná daň z tabakových výrobkov (0 replies)
 95. odpisy a leasing (15 replies)
 96. osobný automobil a DPH (16 replies)
 97. Ktorá skupina (1 replies)
 98. faktúra zo zahranicia (5 replies)
 99. EU-Vrátenie DPH (10 replies)
 100. podpis príjemci pri hromadnej úhrade (2 replies)
 101. Dohodnuté splátky (6 replies)
 102. daň z eurofondov (1 replies)
 103. Auto v prenájme (3 replies)
 104. Kúpa auta z CZ (2 replies)
 105. Rezident v Anglicku a DP (1 replies)
 106. Zákonný rezervný fond (18 replies)
 107. Faktúra z roku 2006 (3 replies)
 108. Faktúra z roku 2006 (15 replies)
 109. Kvalifikovaný odhad odpisov (4 replies)
 110. Faktúra do ČR (3 replies)
 111. Nadobudnutie tovaru zo zahraničia (28 replies)
 112. Služba do Poľska (5 replies)
 113. Uplatnenie koeficientu (1 replies)
 114. Faktúra za viac zdaňovacích období. (5 replies)
 115. pôžička spoločníka - obmedzenie (0 replies)
 116. platobná karta (2 replies)
 117. postupeny lizing (4 replies)
 118. Odborná kniha o DPH po vstupe do EU (0 replies)
 119. Nové výkazy v editovatelnej podobe (0 replies)
 120. vyplatenie podilelu na zisku (1 replies)
 121. Danové priznanie (6 replies)
 122. odpočítanie zálohy na dod.faktúre (6 replies)
 123. Zápočet (17 replies)
 124. Zamestnávateľ hradí 100% str.lístka (10 replies)
 125. vyplatenie podielu na zisku (1 replies)
 126. OF do Kanady (3 replies)
 127. Doklad k cestovnému príkazu? (3 replies)
 128. NO (1 replies)
 129. vznik spolocnost a dph (31 replies)
 130. Oneskorená faktura (61 replies)
 131. Kúpa PC s televíznou kartou (1 replies)
 132. Ako preúčtovať? (5 replies)
 133. Irsko FA (3 replies)
 134. Stravné lístky - zamestnávateľ (9 replies)
 135. Stravné lístky (8 replies)
 136. Faktúra na konateľa. (3 replies)
 137. Ako odviesť DPHčku? (3 replies)
 138. obstaranie ojazdeného automobilu (§66) do majetku a jeho následný predaj (6 replies)
 139. Rezerva na odmenu (32 replies)
 140. dlhopis (5 replies)
 141. Predaj vozidla (5 replies)
 142. Praca vyhradne v zahranici - zhrnutie (3 replies)
 143. nezdanit.ciastka-dôchodca (2 replies)
 144. poplatok za vykonanie zmeny pri prevzatí leasingu (2 replies)
 145. účtovanie opráv prenajatého DHM (1 replies)
 146. Dodanie služby (zdravotnej) do IČŠ. (15 replies)
 147. nutné samozdaniť? (12 replies)
 148. predaný tovar alebo služba? (2 replies)
 149. prenájom vozidla a daň z motor. vozidiel (1 replies)
 150. zapožičanie vozidla zdarma-PHM náklad,DPH? (2 replies)
 151. stravné lístky a DPH+ich predaj ďalej (7 replies)
 152. DPH a preplatok za plyn (4 replies)
 153. tlačivo DPH a riadok 35 (2 replies)
 154. dovoz stravy a DPH (3 replies)
 155. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku. (5 replies)
 156. Nákup DVD a CD (1 replies)
 157. odpočet DPH pri zabezpečení stravovania zamestnancov (2 replies)
 158. S daňou alebo bez (7 replies)
 159. DPH zo zahraničia ? riadok 15 ? (4 replies)
 160. Klimatizácia (5 replies)
 161. Koberce (3 replies)
 162. Predaj vozidla (11 replies)
 163. storno pokladničného bloku (0 replies)
 164. Pitný režim (3 replies)
 165. Daňová povinnosť (3 replies)
 166. tretie štáty, § 15ods.7,8 (28 replies)
 167. Predaj pod nákupnú cenu (19 replies)
 168. Marketingový prieskum - faktúra (2 replies)
 169. prijata zaloha v USD (1 replies)
 170. Zrušenie predajne (8 replies)
 171. Tlmočník pri zahraničnej pracovnej ceste (6 replies)
 172. Sprchový šampón pre zamestnancov (2 replies)
 173. Sponzorovanie (4 replies)
 174. nadmerný odpočet - stavebná firma (2 replies)
 175. leasing - obstarávacia cena (54 replies)
 176. dobropis tovaru z roku 2003 (1 replies)
 177. Faktúra do EÚ (1 replies)
 178. Montaž v CR a DPH (2 replies)
 179. Doprava k leasovanému stroju (2 replies)
 180. Uplatnenie odpočítateľnej DPH k majetku (5 replies)
 181. ako účtovať DPH a osobná spotreba (2 replies)
 182. Sankcia z dodatočného priznania (2 replies)
 183. Leasing (3 replies)
 184. Prenájom pozemku na autokemp (1 replies)
 185. automobil (2 replies)
 186. dobropis - daňové obdobie??? (2 replies)
 187. komplikácia - faktúra z EÚ (7 replies)
 188. fa za sponzorske sluzby (3 replies)
 189. Uzatvorené účtovníctvo (1 replies)
 190. zle zaúčtované zaväzky (0 replies)
 191. dodanie tovaru do EU - kurz (3 replies)
 192. DOVOZ PIVA (58 replies)
 193. Postúpenie lízingu (1 replies)
 194. mesačná páska z registračnej pokladne (9 replies)
 195. Kúpa podniku a odpisy (6 replies)
 196. Narok na odpocet DPH pri fa za stravu (7 replies)
 197. Poisťovacie služby (3 replies)
 198. Kurz NBS-tovar z tuzemska (10 replies)
 199. Oprava DP za rok 2006? (0 replies)
 200. DPH pri leasingu (8 replies)
 201. Odpustenie pohľadávky za škodu spôsobenú pracovníkom (0 replies)
 202. Kredit EU a dph (2 replies)
 203. JÚ-postúpenie leasingu pri skončení živnosti (4 replies)
 204. Dar ako daňový výdavok (3 replies)
 205. kniha jázd (20 replies)
 206. Nevyplatená mzda (1 replies)
 207. narok na odpocet z fa (2 replies)
 208. DPH pri sluzbach (12 replies)
 209. Nadmerný odpočet? (24 replies)
 210. Práce na hnuteľnom majetku (1 replies)
 211. DPH pri leasingu (4 replies)
 212. Zásielka z EÚ (2 replies)
 213. služba z EU (3 replies)
 214. byt ako kancelária (2 replies)
 215. zaúčtovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku (1 replies)
 216. súhrnný výkaz a preprava (4 replies)
 217. zdaňovanie príjmu zo ZI (13 replies)
 218. Predaj tovaru do ČR (1 replies)
 219. Zamestnanec-daň z MV, použitie cudzieho MV (4 replies)
 220. Kolkové známky - ako vydokladovať? (3 replies)
 221. zaradenie danove tlačivo dph (8 replies)
 222. DPH - predaj auta (4 replies)
 223. Aky §? (9 replies)
 224. školenie (5 replies)
 225. uhrada od SLOVGRAMU (6 replies)
 226. je mozne zdedit tu istu vec 2krat? (5 replies)
 227. účet 538 (4 replies)
 228. zrieknutie sa dedicstva (19 replies)
 229. zavet verzus darovacia zmluva (7 replies)
 230. faktúra od dodávateľa z min. roku (1 replies)
 231. potvrdenka ERP z EÚ (4 replies)
 232. Požiadanie DPH z ČR a zaúčtovanie v SR (1 replies)
 233. Autopožičovňa - DPH (2 replies)
 234. ako správne oddeliť doklady v združení? (6 replies)
 235. Účtovanie internetu (4 replies)
 236. 20% zaloha za tovar z EU - aky kurz pre DPH??? (5 replies)
 237. Spotreba PHM - interná smernica (3 replies)
 238. predaj pohľadníc do ČR (1 replies)
 239. DPH a nehnuteľnosť (3 replies)
 240. Predaj majetku - predmet DPH? (4 replies)
 241. Registratúrny poriadok - termin 30.6.07?? (1 replies)
 242. HĽADAME TECH.PREUKAZ (3 replies)
 243. zaradenie IM WIFI Hardware (5 replies)
 244. Dovoz tovaru z Izraela (2 replies)
 245. Nárok na daňový bónus (2 replies)
 246. auto na úver a odpočet DPH (11 replies)
 247. Nehnuteľnosti v ČR (2 replies)
 248. Vyuctovacia faktura za energiu (2 replies)
 249. Žatevné práce v Čechách (1 replies)
 250. Pomoc v dileme (3 replies)