1. auto na úver a odpočet DPH (11 replies)
 2. Nehnuteľnosti v ČR (2 replies)
 3. Vyuctovacia faktura za energiu (2 replies)
 4. Žatevné práce v Čechách (1 replies)
 5. Pomoc v dileme (3 replies)
 6. dan z predaja bytu (20 replies)
 7. Oprava účtovania zaradenia DDHM (2 replies)
 8. faktura v euro a dph (4 replies)
 9. AVIA A 31T - L (2 replies)
 10. zriadovacie vydavky (21 replies)
 11. Refakturácia PL zo zahraničia (11 replies)
 12. Chyba v číslovaní faktúr. (4 replies)
 13. Povinné zmluvné poistenie-prefakturácia (6 replies)
 14. ako správne zaúčtovať? (3 replies)
 15. odpisova skupina (4 replies)
 16. započet fa v PU (9 replies)
 17. Zomrel živnostník (10 replies)
 18. Tovar z ČR (3 replies)
 19. zivnostnik a sudny prekladatel (1 replies)
 20. Účtovanie vyplatenie zisku spoločníka (13 replies)
 21. Predaj auta pri zrušení živnosti (4 replies)
 22. Vyradenie majetku (5 replies)
 23. Odpisy vozidla - spravny leasing (6 replies)
 24. darčekové poukážky-vydané (5 replies)
 25. refakturácia (7 replies)
 26. Dovoz (1 replies)
 27. Účtovanie výrobkov (4 replies)
 28. spoluvlastnícky podiel (2 replies)
 29. TZ u nájomcu (8 replies)
 30. Dodanie služby s oslobodením a nákup (2 replies)
 31. volba DPH (2 replies)
 32. Oprava daňového priznania za rok 2006 (5 replies)
 33. Stavba a odpočet DPH (1 replies)
 34. DPH § 25-dobropis (2 replies)
 35. Prosím (9 replies)
 36. Prechod zo živnostníka na s r.o. (4 replies)
 37. Účtovanie o náhrade príjmu za PN (3 replies)
 38. faktura - vyvoz do 3-tej krajiny (5 replies)
 39. uvadzanie cien s DPH (11 replies)
 40. Doklady pripnute k cesťaku a DPH (5 replies)
 41. Refakturácia-s DPH alebo bez (3 replies)
 42. prenájom majetku -účtovanie (2 replies)
 43. Obstaranie majetku + súvisiace náklady (7 replies)
 44. DPH pri kúpe z CZ (2 replies)
 45. Vyúčtovanie PHM zamestnanca (11 replies)
 46. DPH z nák. PHM do zamestnancovho auta (2 replies)
 47. predcasne ukoncena cinnsot a registracia DPH (14 replies)
 48. Lízing a pravidelné zmeny spl. kalendára. (2 replies)
 49. účtovanie nákladov na MV (7 replies)
 50. Zálohy prekliate... (12 replies)
 51. zrážková daň do ČR (0 replies)
 52. pevne stanovený kurz v zmluve (2 replies)
 53. nevymozitelna pohladavka vs sud (4 replies)
 54. faktúra za prístavné poplatky (4 replies)
 55. vývoz do 3. krajiny (9 replies)
 56. vratenie dph (1 replies)
 57. Mesačná DPH (1 replies)
 58. rozdiel v 2% z dani z prijmu z dodatocneho dan.priznania (2 replies)
 59. účtovanie kolkov (15 replies)
 60. prelom mesiacov,fakturácia,dohoda (5 replies)
 61. Živé kvety ako dekorácia. (2 replies)
 62. stavebne konanie (0 replies)
 63. Forward na menu (predaj) (5 replies)
 64. kurz UAH (4 replies)
 65. Predaj neodpísaného auta, cena a DPH??? (26 replies)
 66. Tranzit tovaru (2 replies)
 67. DPH samozdanenie pri vyúčtovacej faktúre z EÚ (2 replies)
 68. Pod aký §? (3 replies)
 69. pohostenie a náklady (30 replies)
 70. inventura-iba rukou? (9 replies)
 71. refakturácia obstarania HIM (1 replies)
 72. Kúpa venca na pohreb zamestnanca (1 replies)
 73. Služba v zahraničí (0 replies)
 74. Preplatok dani z príjmu zo závislej činnosti (6 replies)
 75. faktura so započtom zalohy (20 replies)
 76. DPH - zaciatocnik (1 replies)
 77. vystavenie fa a DPH (5 replies)
 78. Faktúracia iný štát - dovoz iný štát (1 replies)
 79. dátum odpočtu na dph (6 replies)
 80. odpis zavazku z roku 2001 (29 replies)
 81. faktúra - z ČR - miesto dodania Taliansko (1 replies)
 82. datumy faktur (0 replies)
 83. uzávierka mesiaca a DPH (3 replies)
 84. Predaj nákladného automobilu (22 replies)
 85. uhrada vydavku z nepodnikat.uctu (3 replies)
 86. Poskytnutá služba v tretích krajinách (9 replies)
 87. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (3 replies)
 88. ako uplatniť v sro náklady na vlastné auto? (5 replies)
 89. Prenájom nehnut. a preukazateľné výdavky (1 replies)
 90. Sklad v SR-fakturácia s českou DPH (3 replies)
 91. FA za telefón a odpočet DPH pri registr. (1 replies)
 92. 413 (25 replies)
 93. Faktúra za prepravu v EU pre 3.krajinu (1 replies)
 94. Lekáreň - účtovanie poukážok od poisťovní (4 replies)
 95. termín dan.priznania (1 replies)
 96. prenájom (1 replies)
 97. od kedy platiteľ DPH (2 replies)
 98. fa za služby z iného členského štátu (195 replies)
 99. preúčtovanie - daň prijatá z úrokov (2 replies)
 100. Autoalarm - ako zaúčtovať + DPH (2 replies)
 101. SZČO (10 replies)
 102. kúpa automobilu (13 replies)
 103. Provízia CA a dátum dodania (4 replies)
 104. Úplné znenie Zákonníka práce už v DRAKovi (12 replies)
 105. Dodatočné DP? (7 replies)
 106. Provízia a DPH (2 replies)
 107. Dovoz tovaru z USA (0 replies)
 108. Vyúčtovanie nájomného (2 replies)
 109. obchodný register, obchodny vestnik (1 replies)
 110. stravné počas služob.cestyv SR (1 replies)
 111. Prijatý hnuteľný majetok ako dar (10 replies)
 112. pomoc (1 replies)
 113. dodatočné daňové priznanie dieťa (1 replies)
 114. preradenie auta (8 replies)
 115. Zmluva o najme nebytovych priestorov - vypoved (27 replies)
 116. oprava faktury a DPH (9 replies)
 117. DPH z fin.prenájmu pred registráciou (1 replies)
 118. Dobitie Easy karty bankomatom - DPH (7 replies)
 119. Zlá dodavatelska faktúra (neochota opravy) (3 replies)
 120. účtovanie výdavkov zamestnanca (3 replies)
 121. obchodovanie a spolupráca s firmou v ČR a DPH (5 replies)
 122. LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI (1 replies)
 123. Daňová kontrola (10 replies)
 124. Dotaz (8 replies)
 125. "Pracovný" odev architekta (3 replies)
 126. Konateľ a jeho cesta do práce (8 replies)
 127. vloženie majetku z 491 do SZCO (1 replies)
 128. Nákup auta SZČO (8 replies)
 129. Prenájom automobilu a odpočet DPH... (40 replies)
 130. Omeškaná faktúra (16 replies)
 131. živnostník a PC (10 replies)
 132. Daň z nehnuteľností-dodatočná (2 replies)
 133. Predfaktúra (11 replies)
 134. stravenky a DPH (7 replies)
 135. Súrne (2 replies)
 136. Účtovanie krádeže výrobkov (6 replies)
 137. valutova pokladna (11 replies)
 138. Daňový zástupca pri dovoze tovaru §69a DPH (4 replies)
 139. BONUSOVÁ KARTA NA PHM a súvis s uplatňovaním DPH (0 replies)
 140. Stravné podnikateľa (41 replies)
 141. Prijata zaloha (4 replies)
 142. Pečiatka došlej pošty na faktúre (6 replies)
 143. časové rozlíšenie N a V (5 replies)
 144. Obec - autobus (6 replies)
 145. Výpis z DP - dotácia (5 replies)
 146. Ubytovanie (3 replies)
 147. účtovná závierka (5 replies)
 148. Pohostenie (1 replies)
 149. DPH pri zálohovej platbe (5 replies)
 150. cestovné náklady (4 replies)
 151. Fakturácia do Srbska - preprava ľudí (0 replies)
 152. DPH manuálik :) (5 replies)
 153. Vývoz tovaru do tretích krajín (12 replies)
 154. Dodatočné DP PO (8 replies)
 155. slovenský živnostník podnikajúci v zahraničí (4 replies)
 156. narok DPH pri dokladoch z predchozieho obdobia (1 replies)
 157. Výroba prípravkov na výrobu (2 replies)
 158. Daň z príjmov a DPH (14 replies)
 159. Krádež auta s výrobkami (13 replies)
 160. Úhrada faktúry (10 replies)
 161. likvidácia firmy (14 replies)
 162. Factoring (3 replies)
 163. autoškola do nákladov (4 replies)
 164. DPH - vývoz tovaru mimo EÚ (3 replies)
 165. nákup pneumatík cez internet a DPH (3 replies)
 166. Dosl.faktury na uhradeny preddavok (0 replies)
 167. zásoby vlastnej výroby - inventarizácia (2 replies)
 168. Akreditív-odberat.faktúra (0 replies)
 169. Tickety živnostnik (7 replies)
 170. Rôzne dátumy (10 replies)
 171. DHM alebo TZ (20 replies)
 172. Daňový bonus zaúčtovanie (7 replies)
 173. Súhrnný výkaz DPH (10 replies)
 174. Mes.uzávierka ERP za 6/07 urobena v 7/07 (12 replies)
 175. Opravné položky k pohľadávkam (9 replies)
 176. Blok z ERP nad 50 tisíc vč. DPH (13 replies)
 177. rezerva na brakovanie sliepok (3 replies)
 178. Vrátenie dane z DDP (5 replies)
 179. samozdanenie (9 replies)
 180. odvod ZP (1 replies)
 181. Nájomné (1 replies)
 182. naklady suvisiace s obstaranim zasob pri sposobe B (21 replies)
 183. Ubytovňa pre zamestnancov (8 replies)
 184. DPH-ĆR (7 replies)
 185. GPS navigačný systém... (5 replies)
 186. DPH z cestovného (3 replies)
 187. strata bločkov - čestné vyhlásenie (2 replies)
 188. poistná udalosť na aute (3 replies)
 189. Založenie podniku v JÚ (3 replies)
 190. Kedy začínam byť platiteľom DPH? (9 replies)
 191. Čo zo storno faktúrou (1 replies)
 192. zapožičanie auta z CZ (1 replies)
 193. koľko si účtujete za vedenie j.ú? (2 replies)
 194. Aké dane pri prevode a darovaní (6 replies)
 195. Oprava strechy (3 replies)
 196. dobropisovany tovar na ceste (7 replies)
 197. práce v 3 krajine pre SR platiteľa (1 replies)
 198. Prechod na platcu DPH (4 replies)
 199. Kontrola inventura (3 replies)
 200. Rozúčtovanie fa (1 replies)
 201. postúpenie leasingu (3 replies)
 202. Účasť na výstave v Maďarsku a DPH (2 replies)
 203. služby poskytnuté v inom čl.štáte EU (66 replies)
 204. nesprávne účtovanie na 353 (12 replies)
 205. opravná faktúra (3 replies)
 206. kúpa PC od súkromnej osoby do podnikania (10 replies)
 207. dotacia pre vysoku skolu zo SR (2 replies)
 208. DPH za služby dodané mimo SR (10 replies)
 209. nákup valút bez dokladu (1 replies)
 210. Daňové priznanie PO: Podať alebo Nepodať (15 replies)
 211. Letecké pomocné práce a DPH (0 replies)
 212. kontokorentný úver (5 replies)
 213. Zaokrúhľovanie (2 replies)
 214. DPH z prijatej platy (zalohy) ak plnenie bude ciastocne alebo uplne oslobodene (CA) (0 replies)
 215. Nepeňažný príjem zamestnancov? (2 replies)
 216. dva rozne doklady (13 replies)
 217. daň z prenájmu nehnuteľnosti (36 replies)
 218. Preplatok k RZZP (2 replies)
 219. fiškálne vyclenie (5 replies)
 220. Urad práce a brigáda (1 replies)
 221. DPH pri PHM (3 replies)
 222. Dan z predaja nehnutelnosti (15 replies)
 223. DDP (2 replies)
 224. nájomné (6 replies)
 225. zmluva vs. živnosť -súúúúrne (12 replies)
 226. admin.poplatok na konci LZ (26 replies)
 227. sudno-znalecky posudok (2 replies)
 228. ako zaučtovať ? (5 replies)
 229. pôžička (3 replies)
 230. Preúčtovanie medzi 365 a 479 (19 replies)
 231. chyba minulých období (4 replies)
 232. Vyrovnanie straty (5 replies)
 233. nakup tovaru od FO nepodnikatel (1 replies)
 234. Uplatnenie výdavkov za PHM (4 replies)
 235. DPH a leasing (13 replies)
 236. Dátumovo správne zaradený doklad (8 replies)
 237. Zaúčtovanie faktúry (5 replies)
 238. učtovanie poistného (3 replies)
 239. likvidácia stavby - daňový výdavok? (4 replies)
 240. Nesprávne uvedené DIČ na tlačivách pre DÚ. (1 replies)
 241. auto na súčiastky (1 replies)
 242. Zálohová faktúra a zápočet (15 replies)
 243. Vystavenie faktúr a zápočet (3 replies)
 244. Prima karta - kde zaúčtovať (4 replies)
 245. zaúčtovanie starého záväzku (7 replies)
 246. účtovanie nákupu pneu+opravy automobilu (11 replies)
 247. Bezplatné nadobudnutie (0 replies)
 248. Predavky na dan z prijmu pri kombinacii SZCO a TPP (1 replies)
 249. Firma a automobil (7 replies)
 250. moje povinnosti! (1 replies)