1. Fakturovaný prístroj za 1 korunu (2 replies)
 2. Zmýlila som si účet (27 replies)
 3. Zostatková cena (5 replies)
 4. Zamestnanec+auto prenajaté od rodičov (11 replies)
 5. Zmluva o autoúvere (15 replies)
 6. Fakturácia slovenskej s.r.o. v CZK na účet v ČR vedený v CZK (3 replies)
 7. Inventúra zásob (1 replies)
 8. Tuzemská fa v EUR (4 replies)
 9. dph pri doprave osôb do ČR (3 replies)
 10. Uplatnenie dane v zmysle § 55 zákona o DPH (21 replies)
 11. TZ na prenajatom majetku (2 replies)
 12. splátkový kalendár (0 replies)
 13. riadky daňového priznania (31 replies)
 14. + položka? (3 replies)
 15. Kolky (2 replies)
 16. Hlásiť príjem DÚ? (1 replies)
 17. uplatnenie DPH pri službe (4 replies)
 18. presun peňaí medzi účtami v rôznych bankách (2 replies)
 19. Študent a nepodanie DzP kvôli štipendiu (5 replies)
 20. dátum vzniku daň.povinnosti § 19 (3 replies)
 21. prenajom bytu v nakladoch (5 replies)
 22. DPH v r.2003 (1 replies)
 23. Interná smernica (2 replies)
 24. kontrola z DÚ - daň z príjmov za r. 2006 (12 replies)
 25. Faktúra z Čiech (7 replies)
 26. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb (51 replies)
 27. Zakladanie dokladov (15 replies)
 28. dochodca a SZCO a zamestnanec sucastne (7 replies)
 29. platca DPH a pausalne vydavky (3 replies)
 30. zdanenie prijmu v medzinarodnych vodach (3 replies)
 31. Ukončenie leasingu (1 replies)
 32. odvody (3 replies)
 33. FA. z ČR z roku 2006 došla 07/2007 (1 replies)
 34. Premiestnenie tovaru medzištátne (6 replies)
 35. poplatok za úver (2 replies)
 36. refakturácia telefónu polročne (2 replies)
 37. Vrátenie Dlhodobého majetku-dobropis (16 replies)
 38. znova zálohy (1 replies)
 39. Daň z motorových vozidiel - zaradenie ťahača (5 replies)
 40. Prenájom (14 replies)
 41. Nadobudnutie tovaru z EÚ - samozdanenie (11 replies)
 42. zaúčtovanie (7 replies)
 43. Preúčtovanie telekomunikčných služieb (1 replies)
 44. Cudzie motorove vozidlo - pouzivanie (25 replies)
 45. Nesprávne zaradenie majetku (8 replies)
 46. halierové vyrovnanie vPU (0 replies)
 47. DPH - soc. fond (1 replies)
 48. DPH na výstupe (3 replies)
 49. registrácia a platba dane z mot vozidla (5 replies)
 50. registrácia a platba dane z mot vozidiel (0 replies)
 51. neviem si rady ..refakturovat ci nie? (10 replies)
 52. DPH a PHM? (3 replies)
 53. účtovanie miezd pri dohode o VP (6 replies)
 54. Zavedenie majetku do účtovníctva (6 replies)
 55. Plechová garáž (1 replies)
 56. ako správne účtovať valutovú pokladňu? (4 replies)
 57. 50% záloha a služba do EU (1 replies)
 58. PREDAJ drobného hmotného majetku v PU (7 replies)
 59. Leasing osob. auta (2 replies)
 60. Nákup kancelárskych potrieb v Rakúsku (13 replies)
 61. DPH - služby Turecko (0 replies)
 62. kurz pri euroucte (8 replies)
 63. Predaj HIM (1 replies)
 64. zaevidovanie faktúr (3 replies)
 65. účtovanie miezd (23 replies)
 66. prenájom bytu za účelom ubytovania zamestnancov (2 replies)
 67. prenájom bytu za účelom ubytovania zamestnancov (0 replies)
 68. autoškola-daňový náklad? (1 replies)
 69. Príjem na materskej dovolenke (1 replies)
 70. Preinvestovanie starej straty (14 replies)
 71. Leasing v PU (4 replies)
 72. nadobudnutie tovaru z ČŠ EU - neplatiteľ DPH (15 replies)
 73. Platba bankovou kartou - reklamácia platby (1 replies)
 74. neskoro vystavená faktúra (8 replies)
 75. účtovanie pri likvidácii predajne (11 replies)
 76. zverejnenie v Obchodnom vestníku (4 replies)
 77. Oslobodené od DPH (3 replies)
 78. ospisy - auto (3 replies)
 79. Finančný leasing (2 replies)
 80. Predaj nehnuteľnosti a DPH (4 replies)
 81. Korea-pridelené SK DIČ (4 replies)
 82. SZČO pilčík a PHM (6 replies)
 83. faktúra za služby z ČR bez DPH (1 replies)
 84. preradenie auta FO do osobneho uzivania (8 replies)
 85. proformafaktúra (6 replies)
 86. majetok - disco bar (1 replies)
 87. Prehľad o zaplatení dane (3 replies)
 88. Zmena sídla firmy (7 replies)
 89. predkontácie v PU MRP Win (3 replies)
 90. VRÁTENIE DPH ZO ZAHRANIĆIA ZA POHONNÉ LÁTKY (13 replies)
 91. bločik z 5/2007 (10 replies)
 92. Hal.vyrovnanie (1 replies)
 93. slnecne okuliare - šofer (1 replies)
 94. Daňová povinnosti z prij.platby pri intrak.nadobudnutí tovaru (4 replies)
 95. rýchla otázka - soc. fond (1 replies)
 96. zapožičaný stroj (1 replies)
 97. práca na dohodu a registracne + oznamovacie povinnosti voci danovemu uradu? (2 replies)
 98. Poskytnutá služba mimo EU (1 replies)
 99. postúpenie pohľadávky a DPH (6 replies)
 100. Firemné regále (6 replies)
 101. stravné lístky inak (29 replies)
 102. Ako stiahnuť ALFA jednoduché účtov. (2 replies)
 103. predaj automobilu do ČR (3 replies)
 104. Dodanie služby do MR (8 replies)
 105. predaj nového motocykla do EÚ (3 replies)
 106. Predaj auta do clenskeho statu EU (5 replies)
 107. DPH - tretie krajiny (7 replies)
 108. zálohová fa a DPH - zhrnutie (1 replies)
 109. Forwardovy obchod (5 replies)
 110. prvý krát daňové priznanie k dph (6 replies)
 111. záloha a služba poskytnutá do 15 dní (2 replies)
 112. Faktúra zo zahraničia (1 replies)
 113. opatrovatelsky prispevok (1 replies)
 114. Diéty v Čechách v SKK (7 replies)
 115. fa za sluzby z ciech s DPH al.bez DPH (10 replies)
 116. Služby vzťahujúce sa k automobilu (0 replies)
 117. finančný dar (5 replies)
 118. Detský kútik (2 replies)
 119. komplikovaný zápočet- DFA, OFA, PPD (1 replies)
 120. Dan z mot.vozidiel (1 replies)
 121. Rozpustenie obstarávacích nákladov k tovaru do nákladov (1 replies)
 122. služba do ČR - DPH (5 replies)
 123. umelecká činnosť a dph (1 replies)
 124. Účtovanie reklamných predmetov (4 replies)
 125. účtovanie investičného dôchodkového sporenia (2 replies)
 126. 2 pracovné cesty počas jedného dňa (1 replies)
 127. Vystavená faktúra do EÚ (3 replies)
 128. Faktúra dopredu (3 replies)
 129. Účtovanie bločkov - hal.vyrovnanie (14 replies)
 130. Dohoda o VP alebo faktúra? (11 replies)
 131. faktúra do ČR za náterové služby s DPH? (7 replies)
 132. veľmi súrne DPH za služby !!!!!!! (4 replies)
 133. registracia v CR (2 replies)
 134. Možnosť uplatniť 50 % DPH (4 replies)
 135. prerušenie živnosti a daňová kontrola (4 replies)
 136. nákup s DPH a vlastná spotreba (5 replies)
 137. automobil, odpis, danova strata,... (6 replies)
 138. Pozor, registrácia (114 replies)
 139. Podací lístok - účtovný doklad (5 replies)
 140. SZČO - súkromné auto, náhrady za kilometre (401 replies)
 141. prechod z FO na PO (3 replies)
 142. umorovanie straty (5 replies)
 143. nákup HM z EU a DPH (5 replies)
 144. nájomné a DPH (2 replies)
 145. ako zrušiť faktúru? (13 replies)
 146. zľava a DPH (9 replies)
 147. DPH v krajinách EÚ. (1 replies)
 148. Upísaný kapitál (2 replies)
 149. doklady pre ekonómku (19 replies)
 150. Leasing a odpisy (2 replies)
 151. Uhrada nulovej FA (1 replies)
 152. Schválená novela živnostenského zákona (0 replies)
 153. Postúpenie pohľadávky (11 replies)
 154. poskytnutei fin.daru prísp.organizáciii (1 replies)
 155. Zrušená živnosť (3 replies)
 156. ťarchopis z mimo EU (2 replies)
 157. drobny hmotny majetok - ako uctujete vy? (4 replies)
 158. Dobropis- r. 2006 (4 replies)
 159. brigádnici (1 replies)
 160. prerušená živnosť... (10 replies)
 161. Daň z príjmu PO v roku 2003 (11 replies)
 162. Majetok (9 replies)
 163. vystavená faktúra s DPH pred registráciou (4 replies)
 164. dátum dodania služby (2 replies)
 165. Kolky na zapísanie auta - sú súčasťou OC??? (16 replies)
 166. Ako zaúčtovať???? (8 replies)
 167. kupa ojazdeneho auta v Nemecku a Rakusku (6 replies)
 168. Prefakturacia energii - podklady z vyuctovania (1 replies)
 169. konateľ - (3 replies)
 170. Ako účtovať cukráreň so zmrzlinou? (15 replies)
 171. predaj podniku (2 replies)
 172. OF-platba cez QUATRO (1 replies)
 173. expozícia-ako účtovať? (2 replies)
 174. SZČO a zamestnanie ako stavebný dozor (8 replies)
 175. predaj podniku (2 replies)
 176. Nadobudnutie tovaru v Maďarsku (1 replies)
 177. oprava zaúčtovaného dokladu (3 replies)
 178. zálohová faktúra - pozemok (1 replies)
 179. Daň (1 replies)
 180. Preprava z Rakúska na Slovensko (0 replies)
 181. Samobonzovanie prenájmu nehnuteľnosti (7 replies)
 182. Predaj nehnuteľností (3 replies)
 183. zvýšenie nadmerného odpočtu do konrole (1 replies)
 184. RZZP-SZCO koniec v 2006,dochodca !? (6 replies)
 185. druhotné suroviny (0 replies)
 186. uplatnenie DPH april al. jun? (9 replies)
 187. Platim v hotovosti - davam original alebo kopiu VPD? (9 replies)
 188. minulorocna faktura (13 replies)
 189. Zakúpená letenka od českej firmy (5 replies)
 190. RZZP (1 replies)
 191. Financovanie stavby v sro (5 replies)
 192. Základá náhrada u motorového vozidla (2 replies)
 193. zmena aj daňových odpisov? (5 replies)
 194. Záloha pri predaji auta (2 replies)
 195. POVINNOST MAT REGIST.PLAN, PORIADOK (1 replies)
 196. likvidácia HIM (1 replies)
 197. predaj ojazdeného vozidla (8 replies)
 198. RZZP zaklad dane (2 replies)
 199. manko na zásobach (1 replies)
 200. RZZP SZCO a nedoplatok (2 replies)
 201. registracny list FO do Socpoist (21 replies)
 202. Finančné poradenstvo (6 replies)
 203. Motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku a daňové výdavky (4 replies)
 204. Odovzdávací protokol (1 replies)
 205. začiatok učtovania pri s.r.o (29 replies)
 206. nákup drobneho majetku (0 replies)
 207. deliaca stena v kancelárii (3 replies)
 208. príjem anglicko (2 replies)
 209. Kúpa traktora (9 replies)
 210. Zaučtovanie DPH (1 replies)
 211. Interná smernica (3 replies)
 212. Peňažný denník, DPH z minulého roka (6 replies)
 213. Čo všetko na účet 042? (16 replies)
 214. konateľ sro a DzP (2 replies)
 215. Nové potvrd. o PN alebo čerp.dovol. pre vodičov (1 replies)
 216. odpočet DPH, PHM, cestovné (11 replies)
 217. Počítač - ktorá odpisová skupina ? (1 replies)
 218. tuzemská platba v eur (12 replies)
 219. skončenie živnosti (1 replies)
 220. adresa (4 replies)
 221. leasing - DPH (0 replies)
 222. leasing, akontácia - uplatnenie DPH (1 replies)
 223. začíname s leasingom (8 replies)
 224. Pitný režim zamestnancov účtovanie (2 replies)
 225. DPH zo zahraničnej služby (5 replies)
 226. Dodanie tovaru a zaplatená zálohová fa (15 replies)
 227. Depozit z pôžičky (0 replies)
 228. Faktura neplatca DPH (6 replies)
 229. prerušenie odpisovania (11 replies)
 230. obrat (5 replies)
 231. Daňový výdavok-dokladovanie (17 replies)
 232. Prijem za poskytovanie sluzieb (1 replies)
 233. stravne listky - rozna cena (2 replies)
 234. Spoluúčasť (7 replies)
 235. Ako vystaviť faktúru (5 replies)
 236. Ukončenie živnosti (2 replies)
 237. uct.predpis na odpis pohľadávky (2 replies)
 238. je to služobná cesta do zahraničia? (1 replies)
 239. Faktúra z Anglicka (8 replies)
 240. Kupa obedara (1 replies)
 241. darčeková poukážka ako výhra (1 replies)
 242. Zamestnať maminu? (2 replies)
 243. platba konc. poplatkov za TV (1 replies)
 244. Putovný pohár (9 replies)
 245. užitkové auto a DPH (3 replies)
 246. dohoda a daň (3 replies)
 247. Preddavky z výhry a SZČO (11 replies)
 248. Stravné lístky (14 replies)
 249. Interné faktúry na poisťovňu (6 replies)
 250. Organizovanie konferencií v zahraničí (0 replies)