1. maximalny mozny vyber z bankomatu v CR (2 replies)
 2. Faktúra do ČR - dph (18 replies)
 3. Zaúčtovanie darov pri príležitosti životného jubilea (1 replies)
 4. Založenie s.r.o. (11 replies)
 5. Osl. od DPH (3 replies)
 6. Rozdelenie zisku v a.s. (1 replies)
 7. Predaj nehnuteľnosti (6 replies)
 8. Obstaranie kanalizačnej prípojky (0 replies)
 9. Pôžička na zaobstaranie služ. auta SZČO platcu DPH (6 replies)
 10. Naklady na obstaranie (1 replies)
 11. Kto sa ma prihlasit? (29 replies)
 12. Pokuta za nedodržanie doby splatnosti (3 replies)
 13. POMOC - Mzda (12 replies)
 14. zaúčtovanie geodetických prác (3 replies)
 15. odvody pri prenájme (34 replies)
 16. Odpisuje sa??? (4 replies)
 17. UCTOVNICTVO V IRSKU (0 replies)
 18. dodaci list (2 replies)
 19. Bankový účet (9 replies)
 20. Odvod DPH z plnenia od zahr. firmy (10 replies)
 21. Uctovne alebo danove odpisy v JU (4 replies)
 22. Kapitálový výdavok? (3 replies)
 23. Aká odpisová skupina DHM (3 replies)
 24. Stála prevádzkáreň (1 replies)
 25. Zražková daň EUR (0 replies)
 26. Zrušenie živnosti - DPH majetku + nadmerný odpočet (0 replies)
 27. DPH a refakturácia montáže lešenia v CZ (4 replies)
 28. zmluva (11 replies)
 29. Trojstranný obchod - dodávat. a odberat.mimo EU, objednávateľ.z EU (3 replies)
 30. nové tlačivo k DPH -platné od 1.10.2007 (11 replies)
 31. spotreba energie alebo ostatné služby? (5 replies)
 32. povinnosť odviezť DPH zo str.lístkov? (66 replies)
 33. Spotrebný materiál alebo služby,údržba ? (9 replies)
 34. charita (5 replies)
 35. sklad tovaru v ČR a DPH (4 replies)
 36. výkopové práce v Poľsku (4 replies)
 37. DPH opravné daňové p. (4 replies)
 38. Nedokončená výroba (1 replies)
 39. Zrusenie zivnosti (8 replies)
 40. faktúra v EUR (1 replies)
 41. Zaradenie podľa KP (3 replies)
 42. viesť podvoj.účtovníctvo? (4 replies)
 43. Percentá (3 replies)
 44. LÍZING-zmena vstupnej ceny (3 replies)
 45. predaj automobilu nezaradeného do majetku (2 replies)
 46. darovanie alebo vymena bytu (2 replies)
 47. príjem z prenájmu nehnuteľnosti (26 replies)
 48. daňová kontrola (6 replies)
 49. uctovanie DPH pri nadmernom odpocte (7 replies)
 50. Cestovné náhrady - auto manžela (3 replies)
 51. PHM v s.r.o. (1 replies)
 52. fakturacia dobropisov (2 replies)
 53. Platba znalcov do sociálnej poisťovne (4 replies)
 54. Storno došlej faktúry (3 replies)
 55. Kurzové rozdiely úč.triedy 3 (16 replies)
 56. Doklad z reg. pokladne nad 50 000,- (17 replies)
 57. Subdodávka a dph (7 replies)
 58. Znalci, advokáti, notári, poisťováci...od 1.1.2008 nemajú platiť odvody do SP (52 replies)
 59. Paušálné výdavky, súhrnný výkaz? (7 replies)
 60. Obchodné meno v daň. dokladoch (8 replies)
 61. overovanie uct. zavierky auditorom (7 replies)
 62. náklady vo firme, ktorá je v konkurze (0 replies)
 63. Môže uplaťňovať paušálne výdavky platca DPH ? (6 replies)
 64. rozpustenie rezerv z roku 2005 (2 replies)
 65. Prefakturovanie PHM (4 replies)
 66. dokladová previerka osobného vozidla - DPH (1 replies)
 67. obstaravanie, aktivacia, vyradovanie HM (1 replies)
 68. réžia alebo nie?? (35 replies)
 69. Zakonna poistka na auto (4 replies)
 70. Dovoz ojazdeného auta z mimo EU (0 replies)
 71. Faktúra za plyn (5 replies)
 72. daň z divident (2 replies)
 73. darovanie majetku z 2 % (2 replies)
 74. Prijmy zo zahranicia - offshore (19 replies)
 75. úhrada FA (2 replies)
 76. vyradenie havarovaneho vozidla. (0 replies)
 77. lekáreň (2 replies)
 78. Odpočet dph (2 replies)
 79. České ŠPZ (1 replies)
 80. Súkromná materská škola (s.r.o.) (0 replies)
 81. Fakturácia do Čiech (7 replies)
 82. DPH a + polozka (2 replies)
 83. SZČO (3 replies)
 84. Výpočet koeficienta (1 replies)
 85. darovane umelecke dielo (2 replies)
 86. Odberateľ,dobropis (6 replies)
 87. účtovanie spôsobom A (1 replies)
 88. Kredit karty (3 replies)
 89. Prenájom a DPH (4 replies)
 90. vybavenie zivnosti (8 replies)
 91. Prevzatie účtovníctva v priebehu roka (27 replies)
 92. daň zo závislej činnosti (1 replies)
 93. Ročné hlásenie r.2006 (1 replies)
 94. dedenie (1 replies)
 95. kontrola DPH (3 replies)
 96. odpisy (7 replies)
 97. Stravné lístky a DPH (3 replies)
 98. ovplyvní rezerva vysku pokuty? (1 replies)
 99. Sluzba poskytnuta z inej krajiny EU (6 replies)
 100. dobrý anjel (13 replies)
 101. uplatnenie dph (4 replies)
 102. Vodiči (3 replies)
 103. prepočet kurzu na konci roka (3 replies)
 104. DPH- 12 mesačný obrat (3 replies)
 105. Vystavena faktura do EU (1 replies)
 106. Vratenie DPH zo zasob nakupenych v Cechach (5 replies)
 107. ako zdanit prijem za akcie (4 replies)
 108. Opravná položka na brakovanie sliepok (9 replies)
 109. 1 % (2 replies)
 110. Prepočet a ukončenie leasingu v JU (1 replies)
 111. Podnikanie popri materskej (1 replies)
 112. prosim, poradte... (4 replies)
 113. nápoje (1 replies)
 114. VUB maestro debetna karta (20 replies)
 115. zákon o účtovníctve (1 replies)
 116. dotácie z úradu práce (34 replies)
 117. MV evidované v zahraničí (ČR) (8 replies)
 118. dph za telefón (2 replies)
 119. Dobropis (3 replies)
 120. DPH v CR (16 replies)
 121. Prechod z JÚ do PÚ (3 replies)
 122. Poistné + zriaďovacie náklady (3 replies)
 123. DPH pri čiastočnej platbe pri prevode nehnuteľnosti (3 replies)
 124. PHM (2 replies)
 125. Vystavenie faktúry pre českého občana. (1 replies)
 126. Odpis žacieho stroja (3 replies)
 127. je tato pokuta danovo uznany naklad? (3 replies)
 128. Daň z MV-oslobodenie (3 replies)
 129. Certifikaty (7 replies)
 130. Zľava z faktúry (3 replies)
 131. Predaj pohľadávky (4 replies)
 132. Vrátenie DPH pri dovoze auta zo Švajčiarska (1 replies)
 133. Dátum povinnosti a odpočtu dph - tovar z Čr (14 replies)
 134. Nákup v hotovosti v CM (1 replies)
 135. Nákup zariadenia pre zdravotníctvo (1 replies)
 136. faktúra (3 replies)
 137. Refakturácia súdneho poplatku (6 replies)
 138. Odpisovanie DHM (1 replies)
 139. zrážková daň - prenájom atrakcií z ČR (1 replies)
 140. aktivácia materiálu, spôsob B (2 replies)
 141. Vrátené peniaze za tovar-ako zaúčtovať (3 replies)
 142. odpisovanie darovaného majetku (0 replies)
 143. odpočet DPH pri čerpaní Soc.Fondu (1 replies)
 144. Pracovna cesta (9 replies)
 145. techn.zhodn. vs naklady (22 replies)
 146. Skladová evidencia reštaurácie (3 replies)
 147. faktura - Gibraltar (2 replies)
 148. Konateľ a cestovné náklady (1 replies)
 149. Vydanie diela (2 replies)
 150. minerálka v nákladoch (18 replies)
 151. PREDAJ POZEMKU - DPH (2 replies)
 152. poštovné inak (0 replies)
 153. Oceňovanie (3 replies)
 154. úžitková hodnota (6 replies)
 155. žiadna DPH za službu, účtovný doklad (11 replies)
 156. účtovanie preplatku a nedoplatu ZP (1 replies)
 157. časové rozlíšenie diaľ. známky (4 replies)
 158. 10% DPH na lieky ako účtovať? (6 replies)
 159. pokladňa (11 replies)
 160. navrhar a krajcirka (3 replies)
 161. predaj tovaru bez faktury na vstupe (2 replies)
 162. dodatočná DPH (6 replies)
 163. Datum uzavierky obcianskeho zdruzenia (1 replies)
 164. Nenávratný finančný príspevok z EU (1 replies)
 165. invalidný dôchodca a prenájom auta (2 replies)
 166. Dátum vzniku daň. povinnosti (2 replies)
 167. vnútropodnikové normy strát pri spotrebe potravín vo vlastnom stravovacom zariadení (1 replies)
 168. Predaj PC (10 replies)
 169. Cestovný príkaz (14 replies)
 170. Príkazná zmluva pre študenta (3 replies)
 171. predčasné ukončenie leasingu kontrola daň. úrad (8 replies)
 172. Kalibrácia vlhkomeru (0 replies)
 173. S.r.o. a zmluva o výpožičke (6 replies)
 174. daňová pokuta (6 replies)
 175. Preprava v ČR (1 replies)
 176. poistenie (9 replies)
 177. prijatá záloha a poskytnutá služba (2 replies)
 178. kurz účtovníctva (5 replies)
 179. Ukončenie živnosti a prechod na s.r.o. (3 replies)
 180. rozdiel pri vrátení preplatku, kurzové rozdiely (8 replies)
 181. leasing - totálna škoda (1 replies)
 182. DPH pri projektovaní stavby v zahraničí. (11 replies)
 183. auditor schválený VZ (3 replies)
 184. Preprava osôb tuzemsko-EU-tuzemsko (3 replies)
 185. DPH Kufre prvej pomoci (1 replies)
 186. Írsko (3 replies)
 187. prenajom auta (1 replies)
 188. prevod podielov (0 replies)
 189. Opakovaná dodávka plynu (1 replies)
 190. servisna prehliadka auta (2 replies)
 191. DPH par. 25 odst. 6 finančný bonus z predčasnej platby (1 replies)
 192. DPH - par.15 odst.2 (2 replies)
 193. Tovar v ramci EU a DPH (5 replies)
 194. Zaučtovanie splátky (2 replies)
 195. neuvedná DPH na zmluve (2 replies)
 196. kapitalový účet (1 replies)
 197. učtovanie v cudzej mene-kurzy (5 replies)
 198. Daňová povinnosť (2 replies)
 199. Predaj separovaneho odpadu (1 replies)
 200. uniformy (1 replies)
 201. motocykel + oblecenie.....zamestnanec a sukromne jazdy (2 replies)
 202. Zamestnanec a živnostník (2 replies)
 203. Zle vypocitana DPH na fa (5 replies)
 204. účet 701 (10 replies)
 205. kúpa a predaj DHM (6 replies)
 206. Provizie (1 replies)
 207. dokupenie kamery do kamertoveho systemu (9 replies)
 208. dodatočný súhrnný výkaz DPH (0 replies)
 209. motocykel + doplnky, co ide do OC ? (3 replies)
 210. Koľko zarábate? (37 replies)
 211. Výška penále (1 replies)
 212. Splátkový kalendár - nájomné (2 replies)
 213. Daňový bonus - druh a družka (6 replies)
 214. Ktorá odpisová skupina? (14 replies)
 215. Spravovanie mestského majetku a DPH. (3 replies)
 216. účtovanie rezerv (3 replies)
 217. podnikateľský úver (7 replies)
 218. umytie vozidla (3 replies)
 219. Stravné v Nemecku (1 replies)
 220. Práca v zahraničí a DPH (0 replies)
 221. ???koeficient dph (2 replies)
 222. dovoz tovaru z krajin mimo EU (4 replies)
 223. vykázanie r. 23 v daňovom priznaní (1 replies)
 224. Účtovanie stravovania (15 replies)
 225. JU (2 replies)
 226. zaúčtovanie nákupu automobilu (0 replies)
 227. Obstaranie auta + prislusenstvo (5 replies)
 228. oprava v PU (15 replies)
 229. Kurz podvojného účtovníctva (4 replies)
 230. vykázanie r. 23 v daňovom priznaní k DPH (9 replies)
 231. zaúčtovanie dobropisu ako faktury (4 replies)
 232. kupna zmluva a splatky (1 replies)
 233. Stravne nad ramec zakona (6 replies)
 234. Služobná cesta (3 replies)
 235. DPH - zdaniteľné plnenie (3 replies)
 236. Faktúra za službu do Rakúska (8 replies)
 237. nezaúčtovaný výnos-chyba programu (12 replies)
 238. bezodplatne prijatý krátkodobý majetok (9 replies)
 239. blocky zo zahranicia (1 replies)
 240. Zdanenie prijmov v zahranici a na Slovensku a nezdanitelne minimum (1 replies)
 241. pozastavnie zivnosti v r.2003 (2 replies)
 242. neodovzdane danove priznanie (0 replies)
 243. Do kedy som povinný zaplatiť DPH (2 replies)
 244. Registrovať sa ako platca DPH (3 replies)
 245. postupenie splatok (1 replies)
 246. Zmluva o prenajme (2 replies)
 247. spravne zauctovanie (3 replies)
 248. Odpisovanie tovaru (1 replies)
 249. Daň z pridanej hodnoty (1 replies)
 250. odkupenie pohladavky (2 replies)