1. Omeškaná faktúra (16 replies)
 2. živnostník a PC (10 replies)
 3. Daň z nehnuteľností-dodatočná (2 replies)
 4. Predfaktúra (11 replies)
 5. stravenky a DPH (7 replies)
 6. Súrne (2 replies)
 7. Účtovanie krádeže výrobkov (6 replies)
 8. valutova pokladna (11 replies)
 9. Daňový zástupca pri dovoze tovaru §69a DPH (4 replies)
 10. BONUSOVÁ KARTA NA PHM a súvis s uplatňovaním DPH (0 replies)
 11. Stravné podnikateľa (41 replies)
 12. Prijata zaloha (4 replies)
 13. Pečiatka došlej pošty na faktúre (6 replies)
 14. časové rozlíšenie N a V (5 replies)
 15. Obec - autobus (6 replies)
 16. Výpis z DP - dotácia (5 replies)
 17. Ubytovanie (3 replies)
 18. účtovná závierka (5 replies)
 19. Pohostenie (1 replies)
 20. DPH pri zálohovej platbe (5 replies)
 21. cestovné náklady (4 replies)
 22. Fakturácia do Srbska - preprava ľudí (0 replies)
 23. DPH manuálik :) (5 replies)
 24. Vývoz tovaru do tretích krajín (12 replies)
 25. Dodatočné DP PO (8 replies)
 26. slovenský živnostník podnikajúci v zahraničí (4 replies)
 27. narok DPH pri dokladoch z predchozieho obdobia (1 replies)
 28. Výroba prípravkov na výrobu (2 replies)
 29. Daň z príjmov a DPH (14 replies)
 30. Krádež auta s výrobkami (13 replies)
 31. Úhrada faktúry (10 replies)
 32. likvidácia firmy (14 replies)
 33. Factoring (3 replies)
 34. autoškola do nákladov (4 replies)
 35. DPH - vývoz tovaru mimo EÚ (3 replies)
 36. nákup pneumatík cez internet a DPH (3 replies)
 37. Dosl.faktury na uhradeny preddavok (0 replies)
 38. zásoby vlastnej výroby - inventarizácia (2 replies)
 39. Akreditív-odberat.faktúra (0 replies)
 40. Tickety živnostnik (7 replies)
 41. Rôzne dátumy (10 replies)
 42. DHM alebo TZ (20 replies)
 43. Daňový bonus zaúčtovanie (7 replies)
 44. Súhrnný výkaz DPH (10 replies)
 45. Mes.uzávierka ERP za 6/07 urobena v 7/07 (12 replies)
 46. Opravné položky k pohľadávkam (9 replies)
 47. Blok z ERP nad 50 tisíc vč. DPH (13 replies)
 48. rezerva na brakovanie sliepok (3 replies)
 49. Vrátenie dane z DDP (5 replies)
 50. samozdanenie (9 replies)
 51. odvod ZP (1 replies)
 52. Nájomné (1 replies)
 53. naklady suvisiace s obstaranim zasob pri sposobe B (21 replies)
 54. Ubytovňa pre zamestnancov (8 replies)
 55. DPH-ĆR (7 replies)
 56. GPS navigačný systém... (5 replies)
 57. DPH z cestovného (3 replies)
 58. strata bločkov - čestné vyhlásenie (2 replies)
 59. poistná udalosť na aute (3 replies)
 60. Založenie podniku v JÚ (3 replies)
 61. Kedy začínam byť platiteľom DPH? (9 replies)
 62. Čo zo storno faktúrou (1 replies)
 63. zapožičanie auta z CZ (1 replies)
 64. koľko si účtujete za vedenie j.ú? (2 replies)
 65. Aké dane pri prevode a darovaní (6 replies)
 66. Oprava strechy (3 replies)
 67. dobropisovany tovar na ceste (7 replies)
 68. práce v 3 krajine pre SR platiteľa (1 replies)
 69. Prechod na platcu DPH (4 replies)
 70. Kontrola inventura (3 replies)
 71. Rozúčtovanie fa (1 replies)
 72. postúpenie leasingu (3 replies)
 73. Účasť na výstave v Maďarsku a DPH (2 replies)
 74. služby poskytnuté v inom čl.štáte EU (66 replies)
 75. nesprávne účtovanie na 353 (12 replies)
 76. opravná faktúra (3 replies)
 77. kúpa PC od súkromnej osoby do podnikania (10 replies)
 78. dotacia pre vysoku skolu zo SR (2 replies)
 79. DPH za služby dodané mimo SR (10 replies)
 80. nákup valút bez dokladu (1 replies)
 81. Daňové priznanie PO: Podať alebo Nepodať (15 replies)
 82. Letecké pomocné práce a DPH (0 replies)
 83. kontokorentný úver (5 replies)
 84. Zaokrúhľovanie (2 replies)
 85. DPH z prijatej platy (zalohy) ak plnenie bude ciastocne alebo uplne oslobodene (CA) (0 replies)
 86. Nepeňažný príjem zamestnancov? (2 replies)
 87. dva rozne doklady (13 replies)
 88. daň z prenájmu nehnuteľnosti (36 replies)
 89. Preplatok k RZZP (2 replies)
 90. fiškálne vyclenie (5 replies)
 91. Urad práce a brigáda (1 replies)
 92. DPH pri PHM (3 replies)
 93. Dan z predaja nehnutelnosti (15 replies)
 94. DDP (2 replies)
 95. nájomné (6 replies)
 96. zmluva vs. živnosť -súúúúrne (12 replies)
 97. admin.poplatok na konci LZ (26 replies)
 98. sudno-znalecky posudok (2 replies)
 99. ako zaučtovať ? (5 replies)
 100. pôžička (3 replies)
 101. Preúčtovanie medzi 365 a 479 (19 replies)
 102. chyba minulých období (4 replies)
 103. Vyrovnanie straty (5 replies)
 104. nakup tovaru od FO nepodnikatel (1 replies)
 105. Uplatnenie výdavkov za PHM (4 replies)
 106. DPH a leasing (13 replies)
 107. Dátumovo správne zaradený doklad (8 replies)
 108. Zaúčtovanie faktúry (5 replies)
 109. učtovanie poistného (3 replies)
 110. likvidácia stavby - daňový výdavok? (4 replies)
 111. Nesprávne uvedené DIČ na tlačivách pre DÚ. (1 replies)
 112. auto na súčiastky (1 replies)
 113. Zálohová faktúra a zápočet (15 replies)
 114. Vystavenie faktúr a zápočet (3 replies)
 115. Prima karta - kde zaúčtovať (4 replies)
 116. zaúčtovanie starého záväzku (7 replies)
 117. účtovanie nákupu pneu+opravy automobilu (11 replies)
 118. Bezplatné nadobudnutie (0 replies)
 119. Predavky na dan z prijmu pri kombinacii SZCO a TPP (1 replies)
 120. Firma a automobil (7 replies)
 121. moje povinnosti! (1 replies)
 122. Peňažný dar (4 replies)
 123. cestovný príkaz (20 replies)
 124. Tipos,a.s.-DPH z kurzových činností (4 replies)
 125. zriaďovacie výdavky (2 replies)
 126. DPH - opravné daň. priznanie (12 replies)
 127. prijaté platby a DPH (1 replies)
 128. DPH pri lízingu (4 replies)
 129. VFa za produkciu do CR s dodanim v SR (2 replies)
 130. Daňový bonus (5 replies)
 131. Dan z prímu nehnuteľnosť (13 replies)
 132. Daňovo uznateľný náklad??? (2 replies)
 133. Dobierka (2 replies)
 134. oneskorené predloženie FA (2 replies)
 135. Reklamna kampan (4 replies)
 136. Fakturovaný prístroj za 1 korunu (2 replies)
 137. Zmýlila som si účet (27 replies)
 138. Zostatková cena (5 replies)
 139. Zamestnanec+auto prenajaté od rodičov (11 replies)
 140. Zmluva o autoúvere (15 replies)
 141. Fakturácia slovenskej s.r.o. v CZK na účet v ČR vedený v CZK (3 replies)
 142. Inventúra zásob (1 replies)
 143. Tuzemská fa v EUR (4 replies)
 144. dph pri doprave osôb do ČR (3 replies)
 145. Uplatnenie dane v zmysle § 55 zákona o DPH (21 replies)
 146. TZ na prenajatom majetku (2 replies)
 147. splátkový kalendár (0 replies)
 148. riadky daňového priznania (31 replies)
 149. + položka? (3 replies)
 150. Kolky (2 replies)
 151. Hlásiť príjem DÚ? (1 replies)
 152. uplatnenie DPH pri službe (4 replies)
 153. presun peňaí medzi účtami v rôznych bankách (2 replies)
 154. Študent a nepodanie DzP kvôli štipendiu (5 replies)
 155. dátum vzniku daň.povinnosti § 19 (3 replies)
 156. prenajom bytu v nakladoch (5 replies)
 157. DPH v r.2003 (1 replies)
 158. Interná smernica (2 replies)
 159. kontrola z DÚ - daň z príjmov za r. 2006 (12 replies)
 160. Faktúra z Čiech (7 replies)
 161. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb (51 replies)
 162. Zakladanie dokladov (15 replies)
 163. dochodca a SZCO a zamestnanec sucastne (7 replies)
 164. platca DPH a pausalne vydavky (3 replies)
 165. zdanenie prijmu v medzinarodnych vodach (3 replies)
 166. Ukončenie leasingu (1 replies)
 167. odvody (3 replies)
 168. FA. z ČR z roku 2006 došla 07/2007 (1 replies)
 169. Premiestnenie tovaru medzištátne (6 replies)
 170. poplatok za úver (2 replies)
 171. refakturácia telefónu polročne (2 replies)
 172. Vrátenie Dlhodobého majetku-dobropis (16 replies)
 173. znova zálohy (1 replies)
 174. Daň z motorových vozidiel - zaradenie ťahača (5 replies)
 175. Prenájom (14 replies)
 176. Nadobudnutie tovaru z EÚ - samozdanenie (11 replies)
 177. zaúčtovanie (7 replies)
 178. Preúčtovanie telekomunikčných služieb (1 replies)
 179. Cudzie motorove vozidlo - pouzivanie (25 replies)
 180. Nesprávne zaradenie majetku (8 replies)
 181. halierové vyrovnanie vPU (0 replies)
 182. DPH - soc. fond (1 replies)
 183. DPH na výstupe (3 replies)
 184. registrácia a platba dane z mot vozidla (5 replies)
 185. registrácia a platba dane z mot vozidiel (0 replies)
 186. neviem si rady ..refakturovat ci nie? (10 replies)
 187. DPH a PHM? (3 replies)
 188. účtovanie miezd pri dohode o VP (6 replies)
 189. Zavedenie majetku do účtovníctva (6 replies)
 190. Plechová garáž (1 replies)
 191. ako správne účtovať valutovú pokladňu? (4 replies)
 192. 50% záloha a služba do EU (1 replies)
 193. PREDAJ drobného hmotného majetku v PU (7 replies)
 194. Leasing osob. auta (2 replies)
 195. Nákup kancelárskych potrieb v Rakúsku (13 replies)
 196. DPH - služby Turecko (0 replies)
 197. kurz pri euroucte (8 replies)
 198. Predaj HIM (1 replies)
 199. zaevidovanie faktúr (3 replies)
 200. účtovanie miezd (23 replies)
 201. prenájom bytu za účelom ubytovania zamestnancov (2 replies)
 202. prenájom bytu za účelom ubytovania zamestnancov (0 replies)
 203. autoškola-daňový náklad? (1 replies)
 204. Príjem na materskej dovolenke (1 replies)
 205. Preinvestovanie starej straty (14 replies)
 206. Leasing v PU (4 replies)
 207. nadobudnutie tovaru z ČŠ EU - neplatiteľ DPH (15 replies)
 208. Platba bankovou kartou - reklamácia platby (1 replies)
 209. neskoro vystavená faktúra (8 replies)
 210. účtovanie pri likvidácii predajne (11 replies)
 211. zverejnenie v Obchodnom vestníku (4 replies)
 212. Oslobodené od DPH (3 replies)
 213. ospisy - auto (3 replies)
 214. Finančný leasing (2 replies)
 215. Predaj nehnuteľnosti a DPH (4 replies)
 216. Korea-pridelené SK DIČ (4 replies)
 217. SZČO pilčík a PHM (6 replies)
 218. faktúra za služby z ČR bez DPH (1 replies)
 219. preradenie auta FO do osobneho uzivania (8 replies)
 220. proformafaktúra (6 replies)
 221. majetok - disco bar (1 replies)
 222. Prehľad o zaplatení dane (3 replies)
 223. Zmena sídla firmy (7 replies)
 224. predkontácie v PU MRP Win (3 replies)
 225. VRÁTENIE DPH ZO ZAHRANIĆIA ZA POHONNÉ LÁTKY (13 replies)
 226. bločik z 5/2007 (10 replies)
 227. Hal.vyrovnanie (1 replies)
 228. slnecne okuliare - šofer (1 replies)
 229. Daňová povinnosti z prij.platby pri intrak.nadobudnutí tovaru (4 replies)
 230. rýchla otázka - soc. fond (1 replies)
 231. zapožičaný stroj (1 replies)
 232. práca na dohodu a registracne + oznamovacie povinnosti voci danovemu uradu? (2 replies)
 233. Poskytnutá služba mimo EU (1 replies)
 234. postúpenie pohľadávky a DPH (6 replies)
 235. Firemné regále (6 replies)
 236. stravné lístky inak (29 replies)
 237. Ako stiahnuť ALFA jednoduché účtov. (2 replies)
 238. predaj automobilu do ČR (3 replies)
 239. Dodanie služby do MR (8 replies)
 240. predaj nového motocykla do EÚ (3 replies)
 241. Predaj auta do clenskeho statu EU (5 replies)
 242. DPH - tretie krajiny (7 replies)
 243. zálohová fa a DPH - zhrnutie (1 replies)
 244. Forwardovy obchod (5 replies)
 245. prvý krát daňové priznanie k dph (6 replies)
 246. záloha a služba poskytnutá do 15 dní (2 replies)
 247. Faktúra zo zahraničia (1 replies)
 248. opatrovatelsky prispevok (1 replies)
 249. Diéty v Čechách v SKK (7 replies)
 250. fa za sluzby z ciech s DPH al.bez DPH (10 replies)