1. 2 pracovné cesty počas jedného dňa (1 replies)
 2. Vystavená faktúra do EÚ (3 replies)
 3. Faktúra dopredu (3 replies)
 4. Účtovanie bločkov - hal.vyrovnanie (14 replies)
 5. Dohoda o VP alebo faktúra? (11 replies)
 6. faktúra do ČR za náterové služby s DPH? (7 replies)
 7. veľmi súrne DPH za služby !!!!!!! (4 replies)
 8. registracia v CR (2 replies)
 9. Možnosť uplatniť 50 % DPH (4 replies)
 10. prerušenie živnosti a daňová kontrola (4 replies)
 11. nákup s DPH a vlastná spotreba (5 replies)
 12. automobil, odpis, danova strata,... (6 replies)
 13. Pozor, registrácia (114 replies)
 14. Podací lístok - účtovný doklad (5 replies)
 15. SZČO - súkromné auto, náhrady za kilometre (401 replies)
 16. prechod z FO na PO (3 replies)
 17. umorovanie straty (5 replies)
 18. nákup HM z EU a DPH (5 replies)
 19. nájomné a DPH (2 replies)
 20. ako zrušiť faktúru? (13 replies)
 21. zľava a DPH (9 replies)
 22. DPH v krajinách EÚ. (1 replies)
 23. Upísaný kapitál (2 replies)
 24. doklady pre ekonómku (19 replies)
 25. Leasing a odpisy (2 replies)
 26. Uhrada nulovej FA (1 replies)
 27. Schválená novela živnostenského zákona (0 replies)
 28. Postúpenie pohľadávky (11 replies)
 29. poskytnutei fin.daru prísp.organizáciii (1 replies)
 30. Zrušená živnosť (3 replies)
 31. ťarchopis z mimo EU (2 replies)
 32. drobny hmotny majetok - ako uctujete vy? (4 replies)
 33. Dobropis- r. 2006 (4 replies)
 34. brigádnici (1 replies)
 35. prerušená živnosť... (10 replies)
 36. Daň z príjmu PO v roku 2003 (11 replies)
 37. Majetok (9 replies)
 38. vystavená faktúra s DPH pred registráciou (4 replies)
 39. dátum dodania služby (2 replies)
 40. Kolky na zapísanie auta - sú súčasťou OC??? (16 replies)
 41. Ako zaúčtovať???? (8 replies)
 42. kupa ojazdeneho auta v Nemecku a Rakusku (6 replies)
 43. Prefakturacia energii - podklady z vyuctovania (1 replies)
 44. konateľ - (3 replies)
 45. Ako účtovať cukráreň so zmrzlinou? (15 replies)
 46. predaj podniku (2 replies)
 47. OF-platba cez QUATRO (1 replies)
 48. expozícia-ako účtovať? (2 replies)
 49. SZČO a zamestnanie ako stavebný dozor (8 replies)
 50. predaj podniku (2 replies)
 51. Nadobudnutie tovaru v Maďarsku (1 replies)
 52. oprava zaúčtovaného dokladu (3 replies)
 53. zálohová faktúra - pozemok (1 replies)
 54. Daň (1 replies)
 55. Preprava z Rakúska na Slovensko (0 replies)
 56. Samobonzovanie prenájmu nehnuteľnosti (7 replies)
 57. Predaj nehnuteľností (3 replies)
 58. zvýšenie nadmerného odpočtu do konrole (1 replies)
 59. RZZP-SZCO koniec v 2006,dochodca !? (6 replies)
 60. druhotné suroviny (0 replies)
 61. uplatnenie DPH april al. jun? (9 replies)
 62. Platim v hotovosti - davam original alebo kopiu VPD? (9 replies)
 63. minulorocna faktura (13 replies)
 64. Zakúpená letenka od českej firmy (5 replies)
 65. RZZP (1 replies)
 66. Financovanie stavby v sro (5 replies)
 67. Základá náhrada u motorového vozidla (2 replies)
 68. zmena aj daňových odpisov? (5 replies)
 69. Záloha pri predaji auta (2 replies)
 70. POVINNOST MAT REGIST.PLAN, PORIADOK (1 replies)
 71. likvidácia HIM (1 replies)
 72. predaj ojazdeného vozidla (8 replies)
 73. RZZP zaklad dane (2 replies)
 74. manko na zásobach (1 replies)
 75. RZZP SZCO a nedoplatok (2 replies)
 76. registracny list FO do Socpoist (21 replies)
 77. Finančné poradenstvo (6 replies)
 78. Motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku a daňové výdavky (4 replies)
 79. Odovzdávací protokol (1 replies)
 80. začiatok učtovania pri s.r.o (29 replies)
 81. nákup drobneho majetku (0 replies)
 82. deliaca stena v kancelárii (3 replies)
 83. príjem anglicko (2 replies)
 84. Kúpa traktora (9 replies)
 85. Zaučtovanie DPH (1 replies)
 86. Interná smernica (3 replies)
 87. Peňažný denník, DPH z minulého roka (6 replies)
 88. Čo všetko na účet 042? (16 replies)
 89. konateľ sro a DzP (2 replies)
 90. Nové potvrd. o PN alebo čerp.dovol. pre vodičov (1 replies)
 91. odpočet DPH, PHM, cestovné (11 replies)
 92. Počítač - ktorá odpisová skupina ? (1 replies)
 93. tuzemská platba v eur (12 replies)
 94. skončenie živnosti (1 replies)
 95. adresa (4 replies)
 96. leasing - DPH (0 replies)
 97. leasing, akontácia - uplatnenie DPH (1 replies)
 98. začíname s leasingom (8 replies)
 99. Pitný režim zamestnancov účtovanie (2 replies)
 100. DPH zo zahraničnej služby (5 replies)
 101. Dodanie tovaru a zaplatená zálohová fa (15 replies)
 102. Depozit z pôžičky (0 replies)
 103. Faktura neplatca DPH (6 replies)
 104. prerušenie odpisovania (11 replies)
 105. obrat (5 replies)
 106. Daňový výdavok-dokladovanie (17 replies)
 107. Prijem za poskytovanie sluzieb (1 replies)
 108. stravne listky - rozna cena (2 replies)
 109. Spoluúčasť (7 replies)
 110. Ako vystaviť faktúru (5 replies)
 111. Ukončenie živnosti (2 replies)
 112. uct.predpis na odpis pohľadávky (2 replies)
 113. je to služobná cesta do zahraničia? (1 replies)
 114. Faktúra z Anglicka (8 replies)
 115. Kupa obedara (1 replies)
 116. darčeková poukážka ako výhra (1 replies)
 117. Zamestnať maminu? (2 replies)
 118. platba konc. poplatkov za TV (1 replies)
 119. Putovný pohár (9 replies)
 120. užitkové auto a DPH (3 replies)
 121. dohoda a daň (3 replies)
 122. Preddavky z výhry a SZČO (11 replies)
 123. Stravné lístky (14 replies)
 124. Interné faktúry na poisťovňu (6 replies)
 125. Organizovanie konferencií v zahraničí (0 replies)
 126. Škoda leasing 50/50 (6 replies)
 127. Pohovor (0 replies)
 128. Organizovanie konferencií v zahraničí (0 replies)
 129. Zálohová faktúra do zahraničia v JÚ (5 replies)
 130. Kurz EUR pri predpise na ID (12 replies)
 131. preddavky FO + SZČO (1 replies)
 132. Krádež (1 replies)
 133. Zrušená a zase založená živnosť. (15 replies)
 134. Príspevková organizácia-neštátne školské zariadenie (1 replies)
 135. Tovar dodaný do zahraničia (4 replies)
 136. Uloženie závierky (38 replies)
 137. zaradenie stroja (7 replies)
 138. Preprava osôb a DPH (1 replies)
 139. Oprava zlého zaúčtovania zrušenia rezerv (1 replies)
 140. Preddavky na DzP FO (7 replies)
 141. Súhrnný výkaz-dodatočný (14 replies)
 142. Zdanenie úroku zahr.osobe (3 replies)
 143. stravné lístky (50 replies)
 144. sadzba dane (5 replies)
 145. daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 146. Dodatočné daňové priznanie PO (5 replies)
 147. paušálne výdavky a dotácia (7 replies)
 148. Vrátený preplatok z RZZP (2 replies)
 149. Bonus - PHM pri vozidle (2 replies)
 150. Kupa police+montaz (2 replies)
 151. Slovenské aj české stravné (7 replies)
 152. Fakturácia penálov (3 replies)
 153. Lekárnička (2 replies)
 154. Notár (6 replies)
 155. ina sadzba dane (2 replies)
 156. Vzor zmluvy (0 replies)
 157. danova kontrola (2 replies)
 158. Zúčtovanie soc. poist. (3 replies)
 159. platca dph (8 replies)
 160. odpočítanie dph z kúpy v ČR (1 replies)
 161. daň s prijmu (6 replies)
 162. Bosna a Hercegovina (0 replies)
 163. Zahraničná faktúra z EU vystavená s DPH (9 replies)
 164. Odpisy v príspevkovej organizácii (0 replies)
 165. Predaj budovy vyradenej z majetku (4 replies)
 166. Zahranicny konatel (1 replies)
 167. faktúry a dph v JU autopreprava (6 replies)
 168. Poisťovňa a faktúra (2 replies)
 169. Podvojné účtovníctvo (5 replies)
 170. kontrola (3 replies)
 171. výpis z daňového priznania (5 replies)
 172. odobraty prídavok na deti (2 replies)
 173. Zápočet cez pokladňu z českou firmou (6 replies)
 174. Poskytnutie daru - kosačka (9 replies)
 175. Odpočet DPH (16 replies)
 176. Prívesný vozík (2 replies)
 177. výška stravného pri vyučtovaní cest.prík. (2 replies)
 178. Faktúra z UK -§69 ods.2 (4 replies)
 179. Trojstranná zmluva (0 replies)
 180. Daňová kontrola (6 replies)
 181. Rozdiel na 395 (2 replies)
 182. úroky z omeškania do zahraničia (6 replies)
 183. Zmena odvodov (3 replies)
 184. doprava z EU a DPH (1 replies)
 185. Exekúcia (2 replies)
 186. Zuctovanie poistneho (0 replies)
 187. Centrálny depozitár (4 replies)
 188. Predaj osobneho vozidla (1 replies)
 189. Ukončenie SZČO a uradny zaznam (1 replies)
 190. Nákup auta - účtovanie (22 replies)
 191. dodanie do EU (2 replies)
 192. Faktúra za služby vopred (6 replies)
 193. Splátkový kalendár v Euro. (19 replies)
 194. Obchodne meno na fakture (10 replies)
 195. ceny PHM (4 replies)
 196. účtujete alebo nie (7 replies)
 197. Postúpenie pohľadávky (3 replies)
 198. organizovanie osláv (3 replies)
 199. mimoriadna účtovná závierka (1 replies)
 200. EU platby predom tovar ešte nedodaný (2 replies)
 201. Prechod z JU na PU (9 replies)
 202. Prenajom a moznost znizenie dane z prijmu (6 replies)
 203. Bezplatné poskytnutie služ. auta na súkromné účely (14 replies)
 204. výkup zberového papiera a DPH (0 replies)
 205. Nplátca DPH a energie (7 replies)
 206. Penazny (prip. nepenazny) dar a dan z prijmu (1 replies)
 207. celofán (10 replies)
 208. Pohonne hmoty - uhrada (3 replies)
 209. Vyplatenie PN u SZČO (1 replies)
 210. správa bytov- nie SVB-kto ma zaučí do účtovania? (0 replies)
 211. ako viesť učtovnictvo??? (7 replies)
 212. Odpočet DPH z navigačné systému (6 replies)
 213. záväzky voči dodávateľovi (10 replies)
 214. SZČO+Zamestnany a preddavky na dan z prijimov (7 replies)
 215. overovanie IČ DPH (9 replies)
 216. Prenájom bytu (1 replies)
 217. Aký kurz použijem pre DPH - začiatočník (2 replies)
 218. IČ DPH (5 replies)
 219. Doklad z ERP (21 replies)
 220. Ktorý kurz použiť? (0 replies)
 221. medzinárodná preprava osôb (6 replies)
 222. Konsignačný sklad a výkaz DPH (2 replies)
 223. prevod pohľadávky zo živnosti na s.r.o. (5 replies)
 224. predaj na splátky a dph (2 replies)
 225. Splátkový kalendár s 0,10 Sk (7 replies)
 226. fa z čiech a DPH (7 replies)
 227. Pausalne vydavky FO (5 replies)
 228. poplatok GPS (9 replies)
 229. RZZP a vazneny zivnostnik (5 replies)
 230. Vystavene FA a DPH Neplatca DPH sa nechce stat platca (4 replies)
 231. Trojstranný obchod, intrastat (1 replies)
 232. Členský príspevok (1 replies)
 233. Stravné poskytované prostredíctvom čipových kariet - účtovanie (0 replies)
 234. RZZP (6 replies)
 235. kamery (10 replies)
 236. účtovanie os. auta (5 replies)
 237. konatel-samoplatitel ZP z uctu sro (3 replies)
 238. Aký kurz použiť? (4 replies)
 239. DPH - nadmerný odpočet (3 replies)
 240. Zahrničná mena v PÚ (7 replies)
 241. Nesprávne zostatky banka (19 replies)
 242. odpisovanie - začatie (1 replies)
 243. predaj nezaradeneho majetku (2 replies)
 244. podlahová konštrukcia (2 replies)
 245. Kontokorentný úver (10 replies)
 246. dan z prijmu pre sro (1 replies)
 247. kontrola soi (4 replies)
 248. dotácia (4 replies)
 249. ako správne účtovať - 648 (21 replies)
 250. rzzp (1 replies)