PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. náklady na PHM
 2. Preddavky na daň z príjmu PO
 3. dôchodca + DoVP
 4. dotácia pokladne
 5. dodatočná daň z príjmu
 6. Diéty SZČO na Slovensku
 7. kúpa notebooku
 8. Náhrada škody
 9. Hlavná kniha
 10. predaj cenných papierov
 11. Odpisovanie auta bez ICO a jeho kradez
 12. zvýšenie ceny
 13. SZCO a náklady na auto
 14. Závazok z roku 2004
 15. JU-MV v podnikaní
 16. kurz.rozdiel
 17. Preddavky DPFO Typ B r.101
 18. 355
 19. Kniha pokladne
 20. daň z príjmu PO
 21. PHM a účtovanie
 22. Peňažný denník a DPH
 23. pohľadávka
 24. osobná asistencia
 25. Peňažný denník a DP
 26. Sponzorsky dar pri akcii meste
 27. nerozdeleny zisk
 28. vykazy - tlaciva
 29. douctovanie vydavkov zo strateneho dokladu do nakladov
 30. ukončenie činnosti
 31. Fakturovat skor?
 32. Paušálne výdavky - odvody
 33. nerozd.zisk z min.rokov
 34. zaciatocnik
 35. Sprostredkovateľ poistenia bez živnosti a výkazy
 36. Jednoduché účtovníctvo
 37. odpis auta
 38. Rozdelenie zisku dcerskej spoločnosti
 39. daňovník dieťa
 40. Zálohová faktúra
 41. Google
 42. Chyba v DP FO A
 43. Platba za DECEMBER do zdravotnej poistovne a danove priznanie.
 44. tlačiov FOB a PO
 45. Povinnosť podať daňové priznanie
 46. Daňové priznanie - dôchodca a SZČO
 47. vrátenie DPH z ČR
 48. daňové priznanie
 49. Leasing 2006 bez vyčíslenia úroku
 50. príspevok zo ŠR
 51. platiteľ DPH ako sprostredkovateľ pre neplatiteľa
 52. daňová strata
 53. OMEGA a úhrada zahraničnej odoslanej faktúry
 54. daňové priznanie a odpsiy
 55. Daň z príjmu FO
 56. kurzove rozdiely
 57. Príjem z Nemecka
 58. Daňové priznanie a priemerný kurz Eur
 59. Zaplatené poistné DAS.
 60. Úver pri s.r.o. na vyplatenie spoločníka
 61. DPFO a VI. oddiel
 62. Platba kartou z osobneho uctu
 63. registračna pokladňa
 64. účtovanie DPH pri obstaraní DLHM
 65. Prenájom auta
 66. DP a dôchodca
 67. Oslobodené príjmy
 68. Odpisy
 69. pokuta
 70. neplatený leasing
 71. XANAX
 72. Dph JÚ
 73. príjem zo zdravotnej reformy
 74. zamestnanec + SZČO
 75. DANOVNIK S OBMEDZENOU DAN.POVINNOSTOU?
 76. odvody do poisťovní
 77. leasing
 78. Úroky z vkladov na bežnom účte
 79. nevyčerpaný SF a ukončenie podnikania
 80. Nákup od nepodnikajúcej osoby
 81. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/prosím o kontro
 82. inventúrny súpis záväzkov a pohľadávok
 83. Paušálne náklady u člena združenia
 84. odpis príručného skladu
 85. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/prosím o kontro
 86. doklad na uroky z omeskania
 87. Výška obratu pre zásielkový predaj
 88. typ DPH
 89. Auto
 90. účet 381- podmienka zaplatenia
 91. zostatok na účte 701
 92. 40% ci 60%???
 93. Ako zvýšiť ZD ?
 94. paušálne výdavky
 95. nezdaniteľná časť na čiastočného invalidného dôchodcu
 96. 346 - dotácia na refun. mzdy - AKO UČTOVAŤ ?????
 97. reklama na športovom aute firmy
 98. služby na hnuteľnom majetku
 99. zaokrúhľovanie výkazov
 100. leasing v združení
 101. Poznámky k DzP FO s podvojnym uctovnictvom
 102. uctovanie
 103. Danové priznanie FO B
 104. pri akej vyske NO prisla kontrola???
 105. aky PD
 106. Faktura za december vystavena v roku 2007
 107. Danove priznanie -prijem v Irskej republike
 108. Daňový bonus uplatním alebo nie
 109. schválená súvaha
 110. Daňové priznanie FO typ. B -výdavky 20 000Sk
 111. a zase raz dotácia...
 112. Výkazy k DP "A"
 113. nákup, predaj, prenájom automobilu
 114. Vloženie dlhodobého majetku do podnikania
 115. Náhrada pohonných hmôt pri použití vlastného motorového vozidla
 116. Vyplnenie DP z odpočtom straty
 117. Štipendium - literárny fond
 118. zahranicna cesta szco
 119. orange
 120. Vreckové pri zahraničných pracovných cestách
 121. Bonus za odber tovaru
 122. Daňové Priznanie EXTRA
 123. Úrok na prelome rokov
 124. služba v SR od českého dodávateľa
 125. Učet 592 do daň.priznania do celkových nákladov
 126. DP madarsko
 127. krytie straty v s.r.o.
 128. Faktúra a dátum dod.
 129. prechod z paušálnych výd. na JU alebo PU
 130. prechod z paušálnych výd. na JU alebo PU
 131. INVALID, KTORÝ JE OD 1.8.2006 STAR.DOCH
 132. Výkaz o majetku a záväzkoch k DP.
 133. Parkovné,vstupné a odpočet DPH
 134. daňové priznanie-občianské združenie
 135. Začiatok roka
 136. Staré pohľadávky
 137. Bezpodielové spoluvlastníctvo a prenájom
 138. Oprava alebo odpis?
 139. Súrne:zníženie dane § 13 ods.3 az 7 366/1999
 140. 12 000
 141. Daňový bonus.
 142. Prívesný vozík v JÚ
 143. Školenie
 144. Výkaz o MaZ
 145. Strata
 146. ÚZ v JÚ
 147. Správa vkladu
 148. súhrnný výkaz k DPH
 149. evidencia a odpočet straty v DP DzP PO
 150. Dobropis v JU?
 151. Preplatok z roku 2005
 152. zdravotne poistenie
 153. prevod kreditu EASY na firmu
 154. Tlač výkazov
 155. Odpisy HIM
 156. Účtujete o dani PO nižšej ako 500,-?
 157. Dodatočné daňové priznanie
 158. 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 159. nepoužitý odpis
 160. príjem z prenájmu
 161. predaj z auta
 162. Popis položiek fa
 163. Daňová zráta za rok 2005
 164. Daňovo uznateľné náklady
 165. rozpustenie straty
 166. Nákup bez DPH,predaj s DPH
 167. Tabuľka danova strata
 168. Neuplatnenie si leasingu v nákladoch
 169. VH pri spájaní účtovných jednotiek
 170. Výkaz - prosim surne
 171. havarijné poistenie
 172. Vrátenie tovaru - zaúčtovanie
 173. letenky na prelome rokov
 174. Neuhradená dod.faktúra z r. 2001
 175. je to technické zhodnotenie?
 176. Príjem z Talianska
 177. Vykonané RZ, ale treba podať DP
 178. Cesťák
 179. zamedzenie dvojitého zdanenia - úplný zápočet
 180. Servisné práce v SR vykonané dodávateľom z Eú
 181. Nedaňové náklady a DPH
 182. poštovné
 183. správne zaúčtovanie
 184. Preprava medzi štátmi EU
 185. Ohlas. živnosť
 186. Ak nechce paušál...
 187. faktúra za letenku
 188. predaj osob. auta po splatení leasingu
 189. Záväzky
 190. Odpisy a vyska najomneho
 191. daňove priznanie konateľ ako SZČO+zamestnanec
 192. Odpočet danovej straty
 193. poistenie za predch.obdobia
 194. Kniha záväzkov
 195. Paušálne výdaje a pohľadávky
 196. 518 alebo 549
 197. NČ na životné poistenie
 198. Odpisy budovy
 199. číslovanie fa
 200. valut.pokl. v MRP-win
 201. Nákup kartou na konci roka
 202. odčítateľné položky
 203. Daňové priznanie.
 204. nápoje
 205. Perlička
 206. Dohodár a PN
 207. Kam zaúčtovať
 208. dobrovolne nem.poist, je povinným v DP?
 209. zavazky, pohladavky vs dotacia
 210. DPH a uzatvorená živnosť
 211. ktory riadok
 212. Motorove vozidlo na sukromne ucely - vymena auta
 213. kontrola účtov
 214. Ukončenie podnikania a daňové výdavky
 215. Odpisy
 216. vklad do podnikania
 217. Prechod z JU na % výdavky
 218. dôchodca pracujúci na dohodu
 219. Služba na nehnuteľnosti v ČR
 220. Správne účtovanie
 221. zahraničná faktúra v PU
 222. ktoré daňové priznanie použiť
 223. zvláštne potvrdenie
 224. úhrada faktúry platobnou kartou
 225. zvláštne potvrdenie
 226. sluzba pre zahranicie - USA
 227. pôžičky a priem. úroková miera
 228. Podpisovať či nie ?
 229. zriaďovacie výdavky
 230. zdravotné a nájomné
 231. refakturácia a DPH
 232. SZČO a prenájom bytu - znovu ja ...
 233. DP-zemestnaný v Slovinksu
 234. Zdanenie príjmu z predaja podielov v s.r.o.-čke
 235. predaj osobného automobilu
 236. Vklad do a.s.
 237. Výkaz o majetku a záväzkoch
 238. Odpisovanie nakúpenej kvóty
 239. internetova stranka - majetok?
 240. Platca DPH - mesacny alebo strvrtocny?
 241. a.s. akcionarom v inej a.s.
 242. Kurzový rozdiel fa r. 2002
 243. vybavenie koncesie
 244. Ako zaúčtovať zle zaokruhlenie
 245. Odpis ukradnutého majetku
 246. prerusenie zivnosti
 247. Pohľadávka
 248. ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 249. dôchodca-daň z príjmu
 250. Rozdelenie FA v MRP JU