PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Danove priznanie
 2. Danove priznanie-student
 3. DDP pri prechode na paušálne výdavky + zabudnutý kurzový rozdiel
 4. kontrolne cislo vo vykazoch
 5. Odvody uhradené v januári 2007
 6. Neopods.platby a ich vrátenie
 7. kedy má nárok na odpočet DPH motor.vozidlo
 8. DP-vrátenie čiastky Havarijnej a zákonnej poistky
 9. Príjem zo závislej činnosti, prerušená živnosť a príjem zo športového klubu.
 10. Zápis do OR
 11. dodávka stavby - montované rodinné domy
 12. vyrovnanie za restituovane pozemky
 13. 479 - dlhodobe zavazky
 14. vykaz o majetku a zavazkoch
 15. zdanenie zisku FO za predaj hnuteľného majetku
 16. Daňový výdavok 2006?
 17. paušálne výdavka a dph
 18. daň z príjmu FO
 19. Preddavky na dan z prijmu PO
 20. Konkretny prípad
 21. Príjem zo sprostredkovania DSS
 22. DP-prijem z predaja auta
 23. Odpočítateľná položka na dôchodcu
 24. ako správne zaúčtovať
 25. výkazy v jed.účtovníctve
 26. Strata účtovná a umor.daň.straty
 27. predaj majetku
 28. zrážková daň
 29. hlásenie o zrážkovej dani
 30. Prosba o pomoc s kontrolou DP za rok 2006 typ A
 31. kurz cez víkend - pondelok?
 32. Odpisy a škoda
 33. Sprostredkovanie-ako
 34. Predaj auta-JU
 35. Preplatok RZZP - kedy znížiť N?
 36. Príjem zo Švajčiarska
 37. dátumy
 38. uctovanie zvierat v JU
 39. Vykaz o prijmoch a vydavkoch
 40. prevod auta do osobného vlastníctva
 41. Predaj nehnuteľnosti
 42. urok
 43. Zabudnuté záväzky
 44. Kúpa monitora
 45. predaj starých zásob
 46. Z JU na paušálne výdavky
 47. par.9,ods.1,pism.d
 48. nezd.cast?
 49. Faktúry bez PPD
 50. DPH
 51. DP 2006? celý rok mimo SR
 52. lekari-faktura
 53. Penale za oneskorenu platbu DzP
 54. daňova strata
 55. daň z príjmu a zisk vo v.o.s.
 56. Dovoz motorového vozidla
 57. Doplnkové dôchodkové sporenie - nedodržanie podmienok
 58. Sůvaha k daňovému přiznání
 59. DP typ B-kde zaradit forwardové obchody
 60. Nedokončená výroba
 61. paušálne výdavky
 62. nedokončená výroba - vzor
 63. odpočet daňovej straty
 64. Daňové priznanie
 65. Prevody medzi devízovým a korunovým účtom
 66. Odpočítateľná položka na manžela
 67. Období v tabulce daňová strata
 68. Cestná daň podielovo do nákladov ?
 69. Tvorba rezervného fondu
 70. Výkup kovového odpadu
 71. Živnostníkom 6,5 mesiaca
 72. Co znamená proinvestování straty
 73. Preddavky PO- doplatenie dane
 74. DP+ príjem za sprostredkovanie
 75. regis.na urade prace a DP
 76. opravné DP
 77. devízový účet na začiatku roka
 78. Odpisy budovy
 79. Hlásenie
 80. Daňové priznanie
 81. Storno na registračnej pokladne
 82. Zhodnotenie a KS na suvahe.
 83. Danove priznanie CR -bonus
 84. odpočet straty v daňovom priznaní
 85. Prvy rok podnikania
 86. nesulad suvaha a hl.kniha
 87. nárok na daňový bonus
 88. DP FO typ B - predaj a kupa akcii
 89. Preddavky
 90. nákup a predaj nafty
 91. príjem lekára
 92. ešte raz paušálne výdavky
 93. SZČO a predaj CP
 94. Zaradenie auta do podnikania
 95. predaj bytu, DP - co vsetko do vydavkov
 96. Energie a vyučtovanie
 97. práca v zahraničí
 98. Odpis majetku
 99. DP z programu Alfa
 100. zaradenie auta
 101. Tabuľka F Daň.priznania PO
 102. ake DP?
 103. ktory je nadobudaci rok?
 104. registračná povinnosť §4
 105. O PÚ aj keď trochu inak
 106. DPFO B
 107. Služby a DPH
 108. Možno v DP stratu z r.2003 uplatniť až tera?
 109. Neznáme zostatky účtov
 110. Kuchynské linky - odpisy
 111. Obcianske zdruzenie
 112. vaše želania na vypracovanie otázok
 113. Kde zaradit fakturu?
 114. prepl. z RZ a hlásenie príp.prehľad
 115. Preplatok za zdravotné poistenie
 116. odpocitatelna polozka na manzelku
 117. krádež tovaru-daňový náklad
 118. SZČO - ČR
 119. Peniaze - aká forma majetku?
 120. Fakturácia pre nesúkromnú osobu
 121. Tlačivo na SP
 122. Účtovanie na účet 588,688
 123. Daňové priznanie a materská
 124. Daňová strata - preinvestovanie
 125. úrok z omeškania platby
 126. Daňové priznanie FO
 127. Termín podanie DP 2006
 128. Recyklačný poplatok - ktorý nákladový účet použiť?
 129. Predaj DHIM
 130. SZČO a príjem z predaja kozmetiky
 131. Oslobodenie od dane podla §13 ods. 1 pism. e)
 132. obedy
 133. Danove priznanie a zmluva o dielo.
 134. Odpisy budovy
 135. Číslovanie účtov účtovnej osnovy...
 136. DPH z registrácie a daň z príjmu
 137. opravne DP
 138. zaradenie do odpis.skupin
 139. OPRAVY A ÚDRŽBA
 140. tabuľka D2 k tlačivu DPPO
 141. Predaj CP z 1.vlny kuponovej privatizácie
 142. ĎAKUJEM
 143. Prefaktúrovanie prepravy do EU
 144. Výkat Cash-flow
 145. žiadny príjem - DP?
 146. Výkaz cash-flow
 147. Pravne služby poskytnuté v zahraniči
 148. nové účty
 149. výpis z daňového prizania
 150. archivácia dokladov
 151. Nezd. časť - manželka - strata
 152. daň z elektriny
 153. Danový bonus - narodenie
 154. prerušená živnosť, predaj podniku
 155. Dan z prijmu pri predaji majetku
 156. príjem z odstupného za byt a iné príjmy
 157. predaj auta- zdanenie prijmu v roku 2006
 158. Prepočítanie PHM
 159. Paušálne výdavky
 160. nákup v zahraničí
 161. kam zaúčtovať pozvánky
 162. Stravné v cudzej mene
 163. stravne listky
 164. odpisy
 165. Riadok 67 v DP typu B
 166. prístup k súvahám
 167. Dohoda o hospodárení so spoločnou vecou.
 168. Korekcia v Súvahe
 169. preplatok na dani z prijmov PO
 170. Ako zadotovať pokladňu v s.r.o.???
 171. postúpenie záväzku - účet 249xx
 172. úhrada dane
 173. Začínajúci SZČO a auto
 174. DPH pri predaji vozíka do ČR
 175. DP FO typ A alebo B?
 176. Daň z úrokov
 177. Ťažný kôň a ZC
 178. DP B - kontrola vyplnenia súrne.
 179. Súkromné auto vložené do podnikania
 180. zloženky
 181. vysporiadanie podielu v s.r.o
 182. Daňové přiznání-evidence a odpočet ztráty
 183. Srážková daň za rok 2005
 184. Zaplatené preddavky na DzP PO
 185. Je úrok z úveru daňový výdaj?
 186. Pasienkové spoločenstvo
 187. nezdaniteľná časť - dôchodca
 188. Ako na to?!
 189. rok nadobodnutia nehnutelnosti
 190. transformacia na s.r.o.
 191. vyrovnanie veriteľov
 192. Dobrovolne nezamestnany a prilezitostny prijem
 193. podielové cenné papiere
 194. Dobrovolne nezamestnany a prilezitostny prijem
 195. zaúčtovanie doprav. nehody
 196. podielové cenné papiere
 197. Parkovacie miesto
 198. Danove priznanie - co uviest namiesto ICO ?
 199. Nedokončená výroba - vzor
 200. kontokorentný úver v PÚ
 201. príležitostná práca
 202. nezrovnalost v knihe zavazkov
 203. Oprava DP za rok 2005, z dôvodu limitu na registráciu DPH
 204. Dodatočné DP PO
 205. min prijem na platbu do SP
 206. Dva typy príjmov a suma 23 650,-
 207. Zle účtované záväzky
 208. preddavky - kde?
 209. daňové priznanie dôchodca
 210. Čo treba k daňovému priznaniu
 211. Kurz.rozdiel aj pri zostatku leasingu v EUR?
 212. Danove priznanie - prijem z ciech
 213. Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného
 214. lízing
 215. dan. uznané výdavky
 216. Nezdanitelna cas zakladu dane na danovnika
 217. Dochodca a vratenie dane
 218. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 219. Dohoda o vykonaní práce
 220. Nákup PHM
 221. refakturácia
 222. Učtovanie lízingu v JU
 223. Bytový dom
 224. Darovanie krvi a príjem
 225. strata
 226. Danovy bonus
 227. Ako postupovať?
 228. potvrdenie o podani DP
 229. Na zváženie.
 230. dotácia z úradu práce, zálohové faktúry
 231. koncoročné faktúry
 232. Honoráre a zamestnanec
 233. 381 alebo 518?
 234. Daňový bonus
 235. Prijmy u SZCO do 50tis.
 236. DPFO a príjmy zo ZČ zo záhraničia
 237. Osobný automobil a DPH
 238. Cestovné náklady a požičané auto
 239. DPH
 240. Predaj obchodného podielu
 241. Paušálne výdavky a neuhradené fa
 242. Nezoberiete niekto JÚ v Bratislave
 243. majetok a záväzky
 244. Odpis závazkov
 245. sprostredkovateľka
 246. chybajuce mesiace
 247. Zmena zo živnosti na s.r.o.
 248. Odpisy u pozastavenej živnosti
 249. Zaradenie motorového vozidla
 250. Daňové priznanie