PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Odpisy - zriaďov.naklady
 2. nákup kompresora na kupno-pred. zmluvu
 3. Služby z ČR
 4. Faktura zaplatena v hotovosti
 5. Ako zdaniť dohodu o vykonaní práce?
 6. všetko o odpisovaní budov
 7. nezdaniteľná časť
 8. Služba zo zahraničia a DPH
 9. Čo je hodnota podniku pri jeho predaji?
 10. Výkaz príjmov a výdavkov, majetku
 11. Príjem zo zahraničia - možnosť vrátenia zaplatenej dane
 12. platba seku (penazneho poukazu U) z uctu
 13. Rozvoj vidieka
 14. DIČ či rodné číslo
 15. neplatca DPH a zahraničie
 16. prevod automobilu do podnikania
 17. číslo účtu
 18. úroky z úveru
 19. príjmy z Francuzka
 20. Odpočitateľná položka pri dôchodcovi
 21. Pozicka od sukrom.osoby na podnikanie-SZCO
 22. Nezamestnaný a daňové priznanie
 23. Daňové priznanie
 24. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/
 25. prerušenie živnosti- čo s mobilom
 26. Nedoplatok z roč. zúčt. ZP a daňové priznanie
 27. príjem z prenájmu - ako zdaniť?
 28. Analytika účtu 341
 29. Manko - dańový výdavok
 30. DP a nehnutelnost
 31. Odpisy na staršie úžitkové MV
 32. usmernenie vo FS stále platí?? bonusy a vyúčtovania
 33. Vyplatenie honoráru
 34. úrok
 35. rocne zuct.-zmluva o vykonani audiovizualneho diela
 36. Spätné odpisovanie majetku
 37. Daň z príjmov u zdravotníkov
 38. Paušálne výdavky
 39. Poškodený tovar a DPH
 40. PÚ alebo JÚ?
 41. odpis
 42. poistenie
 43. Vloženie ZI
 44. zakladne veci co kam zauctovat jednoduche uctovnictvo
 45. Odklad dane
 46. občianske združenie-nákup PHM.
 47. 546 Odpis pohľadávky
 48. Zmena účt. rozvrhu
 49. Prijem z prenajmu polnohospodarskych pozemkov PO
 50. DP"A" a 2% zo zaplatenej dane
 51. daňový bonus
 52. Nezdaniteľná časť zákl.dane-príjem 3 mes.
 53. Danove priznanie
 54. IM - zámenná zmluva
 55. predavky na dani z príjmou PO
 56. finančný leasing - prív.vozík
 57. aké preddavky
 58. Výnos roku 2006 alebo 2007
 59. JE TO VOZD?
 60. Penále alebo daňový výdavok
 61. nechceme stratu...
 62. Osvedčenie o akreditácii - účtovanie
 63. Čo ďalej s účtom 069?
 64. Daňové priznanie sprostredkovateľa SDS
 65. daňové priznanie Zamestnanec + SZCO
 66. Danové priznanie
 67. Aký druh výdavku?
 68. do DP ?
 69. Odmena za postúpenie pohľadávky
 70. Chyba vo výške odpisov
 71. STRAVNÉ - správne zaúčtovanie
 72. zaciatky leasingu
 73. socialny fond
 74. Evidenzia zakaziek (sluzby)
 75. Dobropis roku 2007 k VF roku 2006
 76. Príjem z urbáru-lesné spoločenstvo.
 77. DP ČR
 78. Daňové priznanie Typ A
 79. Materská a mandátna zmluva
 80. Dotácia - delenie
 81. Daň PO
 82. Dátum dodania
 83. faktúra za reklamné predmety
 84. Kreditná karta - mesačne splátky za používanie
 85. Vyradenie neodpis.maj.-neziskovka
 86. hrubá pridaná hodnota
 87. Príjem pre banku
 88. výdavky na zariadenie pracovne
 89. FA za práce v roku 2006
 90. Príjem zo záv.činnosti v ÍRSKU - ako postupovať?
 91. výkaz DPH
 92. mám priložiť výkazy?
 93. Dodatočná kvóta
 94. Paušálne výdavky
 95. Registrácia v Poľsku - DPH
 96. notársky výkon z SR do ČR , ČR do SR
 97. Prevod výrobkov pri spôsobe B
 98. účtový rozvrh
 99. Odmena za postúpenie pohľadávky
 100. príjem z ČR - zamestnanec
 101. zníženie základu dane
 102. pouzitie koeficientu pri samozdaneni
 103. Príloha k DP
 104. typ DPH
 105. a zase paušálne výdavky
 106. VRATKA DPH Z ČR - ÚČTOVANIE
 107. Pohľadávka v konkurze
 108. Dotácia v poľnohospodárstve
 109. Zrážková daň z dlhopisov v DP
 110. Aký účet?
 111. Rôzne % výšky vreckového pri zahraničných pracovných cestách
 112. Ako spraviť DP?
 113. Súvaha - chybové hlásenie
 114. dan.priznanie-úmrtie zamestnanca
 115. Nevyplatený bonus od r.2004
 116. tlačivo DP
 117. stravné
 118. kurzovy rozdiel
 119. prijmy ostatne
 120. Odpisova trieda
 121. uzavierka 2006
 122. DHM nepouzivany
 123. Ročné zúčtovanie - neskore potvrdenie ŽP - surne
 124. účtovníctvo - FO prekladateľ
 125. Fakturacia internych nakladov do EU s DPH alebo bez?
 126. Oprava zakladu DPH - riadok 23
 127. dodatočné daňové za rok 2003
 128. zmarená investícia
 129. ZC nákladom?
 130. oddiel VIII-výpočet základu dane z ostatných príjmov § 8 r. 8 dôchodky a podobné...
 131. hospodarsky vysledok
 132. poistné nákladom?
 133. znova paušálne výdavky
 134. faktura za mobil
 135. Odpisy majetku v MRP
 136. Prenájom v SR - občan Rakúska
 137. Paušálne výdavky rok 2004, voľná živnosť
 138. Kto mi odpovie
 139. predaj pozemkov, ako sukromna osoba
 140. Lízing
 141. Výkazy k DP - čí podpis?
 142. Dodatočné daňové priznanie
 143. Nie som platca DPH,ale mám ju platiť!
 144. Pôžička v EU - kurzové rozdiely
 145. maximálny príjem na dohodu
 146. Student a odpocitatelna polozka
 147. telefón, stravné OZ
 148. Odpočitatelná položka
 149. Prerušenie živnosti a drobný majetok
 150. DP-príjem z prac.pom.v ČR+prac.pom.v SR+SZCO
 151. Overovanie účtovnej závierky audítorom
 152. Dôchodca a odpočítateľná položka na životné poistenie
 153. kam zaúčtovať spotrebu PHM
 154. Autobazár - náklady na prenajatom pozemku
 155. Remeselná živnosť
 156. Kurz pri platbe kartou
 157. rekonštrukcia prenajatej budovy
 158. obchodny majetok
 159. oprava - uhradená neuhradená faktúra
 160. Úroky z podnk. účtu a DP
 161. vydavky OZD
 162. daň z prevodu
 163. interný doklad
 164. problém sparovať 343, 341 ako to riešiť ???
 165. odpisová skupina
 166. Ako na dobropis?
 167. Ešte k prerušeniu živnosti
 168. Mačky - daňové priznanie
 169. odpočet straty a ukončenie živnosti
 170. Preddavok v cudzej mene
 171. Prenájom os.automobilu v rámci EU
 172. zaúčtovanie DPH v JÚ
 173. daňové priznanie
 174. SZČO príjem v EURO
 175. iný príjem
 176. Musi dochodca podat dp?
 177. Trezor - ktorá odpisová skupina?
 178. Daňové priznanie v ČR
 179. lízing auta
 180. Príjem zo zahraničia - DP 2006 riadok 49
 181. Dotácia a paušálne výdavky
 182. Přeplatek- nedoplatek RZZP a měsíční základ daně
 183. Výpis z DP
 184. Odvod valút
 185. vklad podnikatela v ALFE
 186. Student-nahodily prijem-cez zmluvu o dielo
 187. Student-nahodily prijem-cey zmluvu o dielo
 188. Predaj bytu + záv.činnosť - aké DP?
 189. Faktura od zahranicneho dodavatela v EUR so slovenskou DPH
 190. zlý VS pri uhrade fa v roku 2005
 191. Tovar či prevádzková réžia
 192. Súkromné auto v podnikaní
 193. Daňove priznanie typu B
 194. Kurzový rozdiel - obstarávacia cena majetku?
 195. Nezdaniteľná časť na manželku
 196. DB a príjem len zo zahraničia.
 197. Nákup regálov
 198. Konateľ na pracovnej ceste.
 199. Hlásenie 2006 a zametnanec so zráž. daňou
 200. učtovanie stavby
 201. Cestovné náhrady - spotreba nie je v TP
 202. Vzor daňového priznania
 203. Odpis záväzkov a pohľadávok
 204. zivnost a zavisla cinnost
 205. Neuhradenie dane z príjmov
 206. nakladne vodzidlo prenajate
 207. Odpisy - súrne
 208. DP firmy vymazanej z OR
 209. Postúpenie leasingu
 210. Sidlo firmy
 211. DPH pri medzinárodnej preprave
 212. dobropis k 31. 12. 2006
 213. pôžička, dotácia, odpisy poradíte?
 214. Evidencia danovej straty v DP
 215. Menič na CD - do nákladov?
 216. strata z predaja SK
 217. Odpočítateľná položka na odsúdeného
 218. Prechod z jednoduchého na podvojné
 219. Odpis parkoviska
 220. danové priznanie typ A
 221. refakturacia sluzby poskytnutej v Taliansku
 222. Daňové priznanie
 223. Nerozdelený zisk a neuhradená strata
 224. DP typ A
 225. DPH -vývoz do EU
 226. co s tym
 227. vrátenie zálohy
 228. Preuctovanie-rozpis zostatku uctu 365
 229. Dobrovoľne NP a daňové priznanie
 230. Ostatný príjem §8
 231. výsluhový dôchodok-postih
 232. ešte raz dedičstvo
 233. úmrtie daňovníka a vysporiadanie dane
 234. Auto a odpočet DPH pri registrácii
 235. DPH zo zahraničia
 236. Užívanie bytu príbuznými osobami vlastníka bytu
 237. dan z prijmov FO (Anglicko)
 238. Daňové priznanie B
 239. evidencia km v knihe jázd-stav tachometra
 240. Dodanie tovaru s montážou pre SK vykonana v CR
 241. študentka na bigáde v ČR
 242. účet
 243. účtovanie spotreby
 244. Dividendy a prijem manzelky
 245. Faktúra za počítačovú sieť
 246. vysoky zostatok PHM
 247. Ktoré daňové priznanie?
 248. Oznámie-termín podania-zrážková daň r.2006
 249. Súvaha Uc ROPO SFOV 1-01
 250. Vreckové v cudzej mene vo výške 5-40% stravného