PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. ako sa učtuje
 2. Zasoby-spôsob A
 3. strateny doklad
 4. skladova evidencia
 5. uctovanie urokov z OF
 6. DP + príjem z prenájmu poľnohosp.pôdy
 7. PN ako zdanitelny prijem
 8. náklady na PHM
 9. Preddavky na daň z príjmu PO
 10. dôchodca + DoVP
 11. dotácia pokladne
 12. dodatočná daň z príjmu
 13. Diéty SZČO na Slovensku
 14. kúpa notebooku
 15. Náhrada škody
 16. Hlavná kniha
 17. predaj cenných papierov
 18. Odpisovanie auta bez ICO a jeho kradez
 19. zvýšenie ceny
 20. SZCO a náklady na auto
 21. Závazok z roku 2004
 22. JU-MV v podnikaní
 23. kurz.rozdiel
 24. Preddavky DPFO Typ B r.101
 25. 355
 26. Kniha pokladne
 27. daň z príjmu PO
 28. PHM a účtovanie
 29. Peňažný denník a DPH
 30. pohľadávka
 31. osobná asistencia
 32. Peňažný denník a DP
 33. Sponzorsky dar pri akcii meste
 34. nerozdeleny zisk
 35. vykazy - tlaciva
 36. douctovanie vydavkov zo strateneho dokladu do nakladov
 37. ukončenie činnosti
 38. Fakturovat skor?
 39. Paušálne výdavky - odvody
 40. nerozd.zisk z min.rokov
 41. zaciatocnik
 42. Sprostredkovateľ poistenia bez živnosti a výkazy
 43. Jednoduché účtovníctvo
 44. odpis auta
 45. Rozdelenie zisku dcerskej spoločnosti
 46. daňovník dieťa
 47. Zálohová faktúra
 48. Google
 49. Chyba v DP FO A
 50. Platba za DECEMBER do zdravotnej poistovne a danove priznanie.
 51. tlačiov FOB a PO
 52. Povinnosť podať daňové priznanie
 53. Daňové priznanie - dôchodca a SZČO
 54. vrátenie DPH z ČR
 55. daňové priznanie
 56. Leasing 2006 bez vyčíslenia úroku
 57. príspevok zo ŠR
 58. platiteľ DPH ako sprostredkovateľ pre neplatiteľa
 59. daňová strata
 60. OMEGA a úhrada zahraničnej odoslanej faktúry
 61. daňové priznanie a odpsiy
 62. Daň z príjmu FO
 63. kurzove rozdiely
 64. Príjem z Nemecka
 65. Daňové priznanie a priemerný kurz Eur
 66. Zaplatené poistné DAS.
 67. Úver pri s.r.o. na vyplatenie spoločníka
 68. DPFO a VI. oddiel
 69. Platba kartou z osobneho uctu
 70. registračna pokladňa
 71. účtovanie DPH pri obstaraní DLHM
 72. Prenájom auta
 73. DP a dôchodca
 74. Oslobodené príjmy
 75. Odpisy
 76. pokuta
 77. neplatený leasing
 78. XANAX
 79. Dph JÚ
 80. príjem zo zdravotnej reformy
 81. zamestnanec + SZČO
 82. DANOVNIK S OBMEDZENOU DAN.POVINNOSTOU?
 83. odvody do poisťovní
 84. leasing
 85. Úroky z vkladov na bežnom účte
 86. nevyčerpaný SF a ukončenie podnikania
 87. Nákup od nepodnikajúcej osoby
 88. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/prosím o kontro
 89. inventúrny súpis záväzkov a pohľadávok
 90. Paušálne náklady u člena združenia
 91. odpis príručného skladu
 92. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/prosím o kontro
 93. doklad na uroky z omeskania
 94. Výška obratu pre zásielkový predaj
 95. typ DPH
 96. Auto
 97. účet 381- podmienka zaplatenia
 98. zostatok na účte 701
 99. 40% ci 60%???
 100. Ako zvýšiť ZD ?
 101. paušálne výdavky
 102. nezdaniteľná časť na čiastočného invalidného dôchodcu
 103. 346 - dotácia na refun. mzdy - AKO UČTOVAŤ ?????
 104. reklama na športovom aute firmy
 105. služby na hnuteľnom majetku
 106. zaokrúhľovanie výkazov
 107. leasing v združení
 108. Poznámky k DzP FO s podvojnym uctovnictvom
 109. uctovanie
 110. Danové priznanie FO B
 111. pri akej vyske NO prisla kontrola???
 112. aky PD
 113. Faktura za december vystavena v roku 2007
 114. Danove priznanie -prijem v Irskej republike
 115. Daňový bonus uplatním alebo nie
 116. schválená súvaha
 117. Daňové priznanie FO typ. B -výdavky 20 000Sk
 118. a zase raz dotácia...
 119. Výkazy k DP "A"
 120. nákup, predaj, prenájom automobilu
 121. Vloženie dlhodobého majetku do podnikania
 122. Náhrada pohonných hmôt pri použití vlastného motorového vozidla
 123. Vyplnenie DP z odpočtom straty
 124. Štipendium - literárny fond
 125. zahranicna cesta szco
 126. orange
 127. Vreckové pri zahraničných pracovných cestách
 128. Bonus za odber tovaru
 129. Daňové Priznanie EXTRA
 130. Úrok na prelome rokov
 131. služba v SR od českého dodávateľa
 132. Učet 592 do daň.priznania do celkových nákladov
 133. DP madarsko
 134. krytie straty v s.r.o.
 135. Faktúra a dátum dod.
 136. prechod z paušálnych výd. na JU alebo PU
 137. prechod z paušálnych výd. na JU alebo PU
 138. INVALID, KTORÝ JE OD 1.8.2006 STAR.DOCH
 139. Výkaz o majetku a záväzkoch k DP.
 140. Parkovné,vstupné a odpočet DPH
 141. daňové priznanie-občianské združenie
 142. Začiatok roka
 143. Staré pohľadávky
 144. Bezpodielové spoluvlastníctvo a prenájom
 145. Oprava alebo odpis?
 146. Súrne:zníženie dane § 13 ods.3 az 7 366/1999
 147. 12 000
 148. Daňový bonus.
 149. Prívesný vozík v JÚ
 150. Školenie
 151. Výkaz o MaZ
 152. Strata
 153. ÚZ v JÚ
 154. Správa vkladu
 155. súhrnný výkaz k DPH
 156. evidencia a odpočet straty v DP DzP PO
 157. Dobropis v JU?
 158. Preplatok z roku 2005
 159. zdravotne poistenie
 160. prevod kreditu EASY na firmu
 161. Tlač výkazov
 162. Odpisy HIM
 163. Účtujete o dani PO nižšej ako 500,-?
 164. Dodatočné daňové priznanie
 165. 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 166. nepoužitý odpis
 167. príjem z prenájmu
 168. predaj z auta
 169. Popis položiek fa
 170. Daňová zráta za rok 2005
 171. Daňovo uznateľné náklady
 172. rozpustenie straty
 173. Nákup bez DPH,predaj s DPH
 174. Tabuľka danova strata
 175. Neuplatnenie si leasingu v nákladoch
 176. VH pri spájaní účtovných jednotiek
 177. Výkaz - prosim surne
 178. havarijné poistenie
 179. Vrátenie tovaru - zaúčtovanie
 180. letenky na prelome rokov
 181. Neuhradená dod.faktúra z r. 2001
 182. je to technické zhodnotenie?
 183. Príjem z Talianska
 184. Vykonané RZ, ale treba podať DP
 185. Cesťák
 186. zamedzenie dvojitého zdanenia - úplný zápočet
 187. Servisné práce v SR vykonané dodávateľom z Eú
 188. Nedaňové náklady a DPH
 189. poštovné
 190. správne zaúčtovanie
 191. Preprava medzi štátmi EU
 192. Ohlas. živnosť
 193. Ak nechce paušál...
 194. faktúra za letenku
 195. predaj osob. auta po splatení leasingu
 196. Záväzky
 197. Odpisy a vyska najomneho
 198. daňove priznanie konateľ ako SZČO+zamestnanec
 199. Odpočet danovej straty
 200. poistenie za predch.obdobia
 201. Kniha záväzkov
 202. Paušálne výdaje a pohľadávky
 203. 518 alebo 549
 204. NČ na životné poistenie
 205. Odpisy budovy
 206. číslovanie fa
 207. valut.pokl. v MRP-win
 208. Nákup kartou na konci roka
 209. odčítateľné položky
 210. Daňové priznanie.
 211. nápoje
 212. Perlička
 213. Dohodár a PN
 214. Kam zaúčtovať
 215. dobrovolne nem.poist, je povinným v DP?
 216. zavazky, pohladavky vs dotacia
 217. DPH a uzatvorená živnosť
 218. ktory riadok
 219. Motorove vozidlo na sukromne ucely - vymena auta
 220. kontrola účtov
 221. Ukončenie podnikania a daňové výdavky
 222. Odpisy
 223. vklad do podnikania
 224. Prechod z JU na % výdavky
 225. dôchodca pracujúci na dohodu
 226. Služba na nehnuteľnosti v ČR
 227. Správne účtovanie
 228. zahraničná faktúra v PU
 229. ktoré daňové priznanie použiť
 230. zvláštne potvrdenie
 231. úhrada faktúry platobnou kartou
 232. zvláštne potvrdenie
 233. sluzba pre zahranicie - USA
 234. pôžičky a priem. úroková miera
 235. Podpisovať či nie ?
 236. zriaďovacie výdavky
 237. zdravotné a nájomné
 238. refakturácia a DPH
 239. SZČO a prenájom bytu - znovu ja ...
 240. DP-zemestnaný v Slovinksu
 241. Zdanenie príjmu z predaja podielov v s.r.o.-čke
 242. predaj osobného automobilu
 243. Vklad do a.s.
 244. Výkaz o majetku a záväzkoch
 245. Odpisovanie nakúpenej kvóty
 246. internetova stranka - majetok?
 247. Platca DPH - mesacny alebo strvrtocny?
 248. a.s. akcionarom v inej a.s.
 249. Kurzový rozdiel fa r. 2002
 250. vybavenie koncesie