1. JU - DF za služby min. roku uhradená v tomto roku (2 replies)
 2. Poistná udalosť - zníženie plnenia (1 replies)
 3. Ročné zúčtovanie - prerušená živnosť (2 replies)
 4. Odpis pohladávky (6 replies)
 5. Postupy účtovania zo sústavy jednoduchého účtoníctva na podvojné (3 replies)
 6. Ročné zúčtovanie ZP (0 replies)
 7. nákup kávovaru (14 replies)
 8. registracna pokladna (5 replies)
 9. Leasing (14 replies)
 10. DPH a poškodený tovar (11 replies)
 11. Živnostník a živnostník = dohoda o vyk.práce (42 replies)
 12. organizovanie majálesu (2 replies)
 13. Zdaňovanie bez zmluvy / praca pre irsku spoločnosť (1 replies)
 14. Provízny predaj CK-služby (4 replies)
 15. platca DPH (2 replies)
 16. Srbsko fakturované Slovákom (2 replies)
 17. Odkúpna cena leasingu (9 replies)
 18. nahlásenie učtu (3 replies)
 19. Náklady na stavbu (4 replies)
 20. EÚ-nákup, predaj auta a DPH (3 replies)
 21. nákup EUR z firmy (4 replies)
 22. zahraničná faktúra (3 replies)
 23. Výpočet úrokov (4 replies)
 24. Lekáreň (4 replies)
 25. DPH zo služby v inom štáte (1 replies)
 26. SZCO PN a RZZP (2 replies)
 27. prijmy priznanie 2006 (0 replies)
 28. Vreckové na ZPC (9 replies)
 29. prefakturovanie s DPH alebo bez DPH???? (6 replies)
 30. kapitálové výdavky v základnej škole (0 replies)
 31. Neplatiči faktúr (21 replies)
 32. Kúpa ojazdeného auta Opel Zafira 7-miestne z Nemecka (3 replies)
 33. RZZP a preplatok poistneho (15 replies)
 34. Daňovy bonus (7 replies)
 35. 581 Náklady na zmenu metódy (6 replies)
 36. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (2 replies)
 37. Predaj tovaru v EÚ (3 replies)
 38. Preprava po Slovensku- objednávateľ Holanská firma (8 replies)
 39. Nezmluvné penále podľa Obch.zákonníka...? (6 replies)
 40. Refakturácia leteniek sesterskej firme (4 replies)
 41. Platba za poskytnutú službu - čo najjednoduchšie (4 replies)
 42. kradez auta - danovy zaklad (1 replies)
 43. kradez auta (1 replies)
 44. Tabuľka "ZÁSOBOVANIE" (2 replies)
 45. Ako fakturovat fotograficke prace? (0 replies)
 46. nenárokovateľná DPH/osobný automobil (8 replies)
 47. Podnikanie popri zamestnaní a odvody (2 replies)
 48. Lízing-zvýšená splátka (7 replies)
 49. Dátum zdaniteľného plnenia (392 replies)
 50. Služba v zahraničí a DPH (15 replies)
 51. kúpa pozemku (7 replies)
 52. Bloček mix... (4 replies)
 53. sociálny fond-bloček (4 replies)
 54. Ktorý dátum použiť? (1 replies)
 55. Dodávka s montážou (6 replies)
 56. Daň (3 replies)
 57. Stavba na prenajatom pozemku (3 replies)
 58. Koniec živnosti (5 replies)
 59. realitna cinnost alebo cinnost CK? (2 replies)
 60. Hnuteľná vec (0 replies)
 61. platnost ceny v internetovom obchode (1 replies)
 62. inzercia v ČR (5 replies)
 63. Chcem byt platcom DPH (7 replies)
 64. notárska úschova (2 replies)
 65. Faktúra zaplatená deň vopred (2 replies)
 66. Daň z dedičstva a predaja (15 replies)
 67. Mzda konatela a odvody (15 replies)
 68. Koniec živnosti a leasing (6 replies)
 69. Faktúra z G Profitu (0 replies)
 70. Recyklačný a autorský poplatok. (0 replies)
 71. povinnosti s.r.o. (7 replies)
 72. navýšenie spotreby PHM pri ťahaní prívesu (5 replies)
 73. jednoduché účtovníctvo (1 replies)
 74. odpisy staršieho odpisovaneho automobilu (5 replies)
 75. Nadobudnutie tovaru z ČS ??? (5 replies)
 76. zaradenie krátk.majetku (3 replies)
 77. Registracia DPH v Nemecku (3 replies)
 78. Dovoz auta z Nemecka (22 replies)
 79. Odpustený poplatok (1 replies)
 80. podielové fondy (0 replies)
 81. Číselník OKEč (10 replies)
 82. potvrdenie k DPPO (2 replies)
 83. Náklady na stravovanie SZČO a právo na odpočítanie dane (12 replies)
 84. Prezutie pneumatik na fir.aute (5 replies)
 85. (Ne)/Daňový náklad - účasť na konferencii (1 replies)
 86. Leasing a splátkový kalendár (2 replies)
 87. pomerne odp. DPH pri os. aute (5 replies)
 88. Ako zaučtovať? (3 replies)
 89. inventarizačný prebytok (1 replies)
 90. tžba z ERP (0 replies)
 91. prenajom a DMV (2 replies)
 92. zásoby (6 replies)
 93. Pobytové poukazy (2 replies)
 94. Spotreba benzínu do elektrocentrály (2 replies)
 95. podnikateľský plán (2 replies)
 96. cestovne nahrady (5 replies)
 97. Pokladnicny doklad a MD / D (12 replies)
 98. faktúra - srn (4 replies)
 99. Poistná udalosť a DPH (4 replies)
 100. Sidlo spolocnosti (16 replies)
 101. Konsolidovaná účtovná závierka (3 replies)
 102. Investovanie - zmenka (7 replies)
 103. Stravovanie SZČO a DPH - usmernenie DRSR (46 replies)
 104. reklamacna faktura a DPH (8 replies)
 105. Podanie najneskôr dnes (11 replies)
 106. Klíma v aute do nákladov (2 replies)
 107. Zmluva o reklame (1 replies)
 108. vydana faktura (1 replies)
 109. pozicka v SKK a jej splatenie (2 replies)
 110. Tlačivá k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia. (3 replies)
 111. Oprava faktúry (13 replies)
 112. podnik. plan (2 replies)
 113. súvaha (25 replies)
 114. noteboook + OS WIN (15 replies)
 115. Odpisová skupina (20 replies)
 116. Odstupné a daňový náklad (1 replies)
 117. zaúčtovanie rozdelenia zisku (6 replies)
 118. Neuhradená pohľadávka (2 replies)
 119. odkúpenie vlastných dlhopisov (1 replies)
 120. Vntrpodniková smernica (3 replies)
 121. cash flow - priama+nepriama metoda (0 replies)
 122. Deň zaradenia prípojky do užívania (4 replies)
 123. Mesačné preddavky (8 replies)
 124. Predaj auta (17 replies)
 125. know how (4 replies)
 126. služby a DPH (4 replies)
 127. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (10 replies)
 128. Zaúčtovanie dokladu z r. 2006 (3 replies)
 129. Požičiavanie zamestnancov a DPH (5 replies)
 130. Dodanie tovaru do členského štátu - DPH (6 replies)
 131. Prosím poradte (5 replies)
 132. Kúpa majetku od úpadcu v konkurznom konaní (2 replies)
 133. Opčná cena na pozemok (2 replies)
 134. Dohoda do RZZP (2 replies)
 135. Služobná cesta do zahraničia s autom akcionára (5 replies)
 136. Úhrada faktúr (4 replies)
 137. Stavba rodinného domu - účtovanie (5 replies)
 138. Výhra - zaúčtovanie + daň (2 replies)
 139. samoplatitel ZP (12 replies)
 140. počet registračných pokladní (4 replies)
 141. Faktúra za letenky vs. cesťák (2 replies)
 142. daňovo neuznaná pohľadávka (8 replies)
 143. Dočasné pridelenie zamestnancov do ČR (5 replies)
 144. Nárok na odpočet DPH (1 replies)
 145. reklama (4 replies)
 146. Odpis casti pohladavky (0 replies)
 147. Odvody do SP- neplatenie (17 replies)
 148. KURZOVE ROZDIELY (1 replies)
 149. Triangulárny obchod (2 replies)
 150. Zúčtovanie opravnej položky (2 replies)
 151. PREVOD PODIELU V S.R.O. - DANOVY DOPAD (0 replies)
 152. záloha a leasing (14 replies)
 153. Ako účtovať? (3 replies)
 154. Stavba (3 replies)
 155. Podvod platobnou kartou (6 replies)
 156. Musím účtovať cez 131 (4 replies)
 157. Živnostník a dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 158. predaj ERP (1 replies)
 159. 2 x vystavena faktura (12 replies)
 160. materiál + služba + CZ (3 replies)
 161. opäť platba súkromnou kartou (1 replies)
 162. Uzitkovy voz na sukromne ucely (10 replies)
 163. motocykel (1 replies)
 164. účtovanie v zákazkovej výrobe (2 replies)
 165. vklad pozemku do s.r.o. (2 replies)
 166. kontrola z DU (10 replies)
 167. bezodplatný prevod cesty (3 replies)
 168. Clo (2 replies)
 169. Fakturacia zahranicnej meny. (2 replies)
 170. jednoduché účtovníctvo (44 replies)
 171. preddavky na dan po zrušení živnosti (20 replies)
 172. Rozpis cien (3 replies)
 173. Služba a DPH (27 replies)
 174. platba platobn.poukazmi (4 replies)
 175. učtovanie OF - lekareň (2 replies)
 176. Dovoz novej lode z USA (4 replies)
 177. Použitie 2% zaplatenej dane (1 replies)
 178. Faktúra k prijatej zálohe (4 replies)
 179. FO a podvojné účtovníctvo (8 replies)
 180. Účtovanie zásob (2 replies)
 181. Poistné a daň z motorových vozdiel prihlásených v zahraničí (0 replies)
 182. technicke zhodnotenie (72 replies)
 183. Kúpa materiálu, vlastná výroba, predaj výrobko (2 replies)
 184. diaľničná známka (26 replies)
 185. práca pre cez sprostredkovateľa v EU (0 replies)
 186. recyklačny poplatok - kto ma povinnost? (9 replies)
 187. Zrušenie registrácie DPH (2 replies)
 188. Reklamácia a odobratie dokladu (7 replies)
 189. vecný dar (1 replies)
 190. Povinnosti pri vedení PÚ (0 replies)
 191. Oprava auta v Čechách (32 replies)
 192. podnikanie v autopreprave (4 replies)
 193. s.r.o. v likvidácii (0 replies)
 194. SZČO-Slovák,fakturácia o Čiech (3 replies)
 195. Úplný začiatok (36 replies)
 196. den vzniku dan. povinnosti (9 replies)
 197. Daňový bonus (4 replies)
 198. nakup auta (6 replies)
 199. DPH pri odpredaji osobneho motoroveho vozidla (10 replies)
 200. Nehnutelnost a jej prenajom (6 replies)
 201. odkúpenie nehnuteľnosti (4 replies)
 202. predfaktúry v MRP PU (2 replies)
 203. Dodanie služby zo SR do ČR (2 replies)
 204. fa elektronickou poštou (2 replies)
 205. pomoc s odpismi (10 replies)
 206. účtovanie softvéru (2 replies)
 207. Sluzby do USA a pripadna registracia pre DPH (4 replies)
 208. GPS - daňovo uznaný náklad? (4 replies)
 209. pausalne vydavky (13 replies)
 210. bufet a reštaurácia (0 replies)
 211. kurzový rozdiel 261? (10 replies)
 212. Predaj bytu neoslobodený od dane z príjmu (5 replies)
 213. Zmena čísla účtu (5 replies)
 214. Obytný príves (4 replies)
 215. Cestná daň a leasing (6 replies)
 216. nákup materiálu bez nároku odpočtu DPH (6 replies)
 217. rezervny fond (7 replies)
 218. Vyčíslenie DPH - služba z ČR do SR (36 replies)
 219. Tovar z colneho sklada a DPH (6 replies)
 220. Inventarizácia rozdielu majetku a záväzkov (4 replies)
 221. nezaplatená daň (3 replies)
 222. Koncesionárske poplatky (3 replies)
 223. výmena dolárov zamestnancovi (4 replies)
 224. živnostníci - stravne listky (11 replies)
 225. golfove ihrisko (1 replies)
 226. ako získať informácie o dani z príjmov (3 replies)
 227. ostatné fondy (2 replies)
 228. vydavka s.r.o. pred založenim (4 replies)
 229. Ake odvody? (11 replies)
 230. Grand z Európskych fondov (2 replies)
 231. oneskorené zaslanie potvr.o príjem z ČR (2 replies)
 232. Provízia z uzatvorených leasingových zmlúv a DPH (11 replies)
 233. dodatočné DP (5 replies)
 234. Faktúra vystavená pred splnením dodávky (8 replies)
 235. dodanie služby do EU (1 replies)
 236. Spoločníci = konatelia (8 replies)
 237. fin. stratégia (5 replies)
 238. Kurzový rozdiel valutovej pokladne (10 replies)
 239. § 38 prevádzka penziónu (2 replies)
 240. Vyradenie automobilu po skončení leasingu (7 replies)
 241. refakturácia z Čiech (4 replies)
 242. Účtovanie faktúry pri trojstrannom obchode (3 replies)
 243. preprava v jednom štáte (2 replies)
 244. Kalkulacia ceny zasob (4 replies)
 245. postúpenie leasingu z PO na FO (0 replies)
 246. dph a faktúra od google (3 replies)
 247. Paušálna náhrada výdavkov poslanci MsZ (1 replies)
 248. Zaúčtovanie rezervy (14 replies)
 249. Trojstranný obchod (1 replies)
 250. Daň z príjmu predaja bytu (19 replies)