1. povinnosť nahlásiť DÚ? (5 replies)
 2. Cestovné náhrady a SZČO. (3 replies)
 3. Miesto 341 omylom 431 (9 replies)
 4. geodeticky plan (1 replies)
 5. základné imanie (5 replies)
 6. daňové priznanie a nedoplatok ZP (2 replies)
 7. Daň z motorových vozidiel, odpisy (5 replies)
 8. DHM predany (2 replies)
 9. Oprava stroja (6 replies)
 10. príjem umelcov v záhraničí (0 replies)
 11. Prechod na paušalne výdavky z klasickeho uctovania. Je to vobec mozne bez pripravy? (3 replies)
 12. Leasingová tabuľka (0 replies)
 13. Čo s odpusteným dlhom (0 replies)
 14. Zaokruhlovanie prijmov (2 replies)
 15. združenie FO + FO (2 replies)
 16. Potvrdenie o materskej dovolenke k DP (1 replies)
 17. Treba este nieco? (1 replies)
 18. účet 333 - úhrada cest.náhrad zamestnancovi (5 replies)
 19. DP aj sprostredkovanie (16 replies)
 20. Pokladna (2 replies)
 21. Zrušenie živnosti, majetok a paušálne výdavky (6 replies)
 22. DP FO typu B - ake prilohy (1 replies)
 23. Zvolanie VZ (4 replies)
 24. predaj auta a DPH (2 replies)
 25. Práca v Írsku (32 replies)
 26. Cestovné diéty s SZČO (13 replies)
 27. úroky spoločníkov v spoločnsti s.r.o. (0 replies)
 28. Know-how (5 replies)
 29. Materiál ako vklad (9 replies)
 30. Poraďte ako znížiť daň (43 replies)
 31. prerušenie živnosti (1 replies)
 32. audit (1 replies)
 33. Pravidelny prijem z prenajmu hnutelnosti (35 replies)
 34. zrazenie sumy na zabezpečenie dane (2 replies)
 35. clo (5 replies)
 36. Chyba v zdan. obchode (1 replies)
 37. Chyba v zdan. odchode (1 replies)
 38. slobodne povolanie, JU a ucet (2 replies)
 39. Opäť leasing (5 replies)
 40. Prilohy k DP-deti (4 replies)
 41. Kúpa podniku (0 replies)
 42. Materske (0 replies)
 43. Aký typ DP - A alebo B (5 replies)
 44. platca dph mesacne (2 replies)
 45. Leasing pri zrušení živnosti (5 replies)
 46. Pohľadávka v EUR - paušálne výdavky (10 replies)
 47. premlčanie pohľadavky (11 replies)
 48. oprava DP (3 replies)
 49. Daň z príjmu pri trvalom pobyte v SR (0 replies)
 50. kurzove rozdiely (6 replies)
 51. Nedoplatok - kam zaplatiť (10 replies)
 52. ukoncenie zivnosti (4 replies)
 53. predaj bytu (4 replies)
 54. DP a dotácia z ÚP (9 replies)
 55. odpočet straty (5 replies)
 56. Úver (12 replies)
 57. nevyfaktur.dodavky (2 replies)
 58. DP typu B + uľavy na dani (3 replies)
 59. strata z prenájmu nehnuteľností (4 replies)
 60. oslobodene od dane? (8 replies)
 61. Opravné položky k pohľadávkam - musím? (8 replies)
 62. Preplatok z roč.zúčt.ZP treba dať do príjmov? (21 replies)
 63. Daňové priznanie X.oddiel príjmy zo zahraničia (14 replies)
 64. Daňové priznanie (1 replies)
 65. účtovanie dotácie (11 replies)
 66. PHM z účtu (14 replies)
 67. Pohľadávka voči DÚ (18 replies)
 68. dobrovoľné dôchodkové poistenie - daňovo uznateľný výdavok? (5 replies)
 69. Zamestnavanie manzelky a odpocitat.polozka (3 replies)
 70. predaj nehnutelnosti a nezdanitelná časť (3 replies)
 71. Nejedná sa v tomto prípade o 2x zdanený príjem ??? (47 replies)
 72. DP a RZZP (0 replies)
 73. uroky z pozicky spolocnika (4 replies)
 74. uctovanie.. (15 replies)
 75. uhrada FA na sukromny ucet (3 replies)
 76. Súbor hnut.vecí + leasing (2 replies)
 77. Vyplnenie dodatočného daňového priznania (26 replies)
 78. Výkazy a dan.priznanie z prenajmu (2 replies)
 79. Záväzky v EUR k 31.12.2006 (0 replies)
 80. Prenajom + podielove fondy - CHYBA v tlacive DP (3 replies)
 81. Sprostredkovanie p. (3 replies)
 82. Schvaľovanie výsledku hospodárenia (19 replies)
 83. Sprostredkovanie (4 replies)
 84. Poistenie preávnej ochrany motorových vozidiel (0 replies)
 85. Rezervny fond (1 replies)
 86. Kompletná rekonštrukcia prenajatých priestorov (3 replies)
 87. nezdanitelna ciastka (15 replies)
 88. Zlé učtovanie (7 replies)
 89. Predaj obchodných podielov (7 replies)
 90. Odpisy a zmluva o uvere (1 replies)
 91. Stroj na vodu (1 replies)
 92. paušalna daň a iný príjem (3 replies)
 93. Paušálne výdavky (0 replies)
 94. Koľko % ??? (3 replies)
 95. Podpisy spolocnikov (0 replies)
 96. Faktura 3/07 služba 7/07 (14 replies)
 97. DPH z preplatenia zamestnancovi sumy za získanie zbroj.preukazu ? (3 replies)
 98. Odpis SW nad 50 tis. SK (17 replies)
 99. darovacia zmluva (1 replies)
 100. daňové priznanie - povinnosť (2 replies)
 101. umorenie straty z viacerých rokov (0 replies)
 102. Zopar konkretnych uctovnych pripadov (1 replies)
 103. Rezerva na dovolenku (35 replies)
 104. Hráčska zmluva (12 replies)
 105. neuplatnená DPH (2 replies)
 106. Faktúra. (9 replies)
 107. Zamestnávateľ a dohoda (8 replies)
 108. DAnove priznanie, zamestnanec + zivnost (2 replies)
 109. Prosím Vás o pomoc (12 replies)
 110. Danove priznanie (11 replies)
 111. Danove priznanie-student (2 replies)
 112. DDP pri prechode na paušálne výdavky + zabudnutý kurzový rozdiel (8 replies)
 113. kontrolne cislo vo vykazoch (1 replies)
 114. Odvody uhradené v januári 2007 (1 replies)
 115. Neopods.platby a ich vrátenie (14 replies)
 116. kedy má nárok na odpočet DPH motor.vozidlo (3 replies)
 117. DP-vrátenie čiastky Havarijnej a zákonnej poistky (5 replies)
 118. Príjem zo závislej činnosti, prerušená živnosť a príjem zo športového klubu. (0 replies)
 119. Zápis do OR (22 replies)
 120. dodávka stavby - montované rodinné domy (0 replies)
 121. vyrovnanie za restituovane pozemky (1 replies)
 122. 479 - dlhodobe zavazky (4 replies)
 123. vykaz o majetku a zavazkoch (1 replies)
 124. zdanenie zisku FO za predaj hnuteľného majetku (1 replies)
 125. Daňový výdavok 2006? (2 replies)
 126. paušálne výdavka a dph (3 replies)
 127. daň z príjmu FO (4 replies)
 128. Preddavky na dan z prijmu PO (4 replies)
 129. Konkretny prípad (2 replies)
 130. Príjem zo sprostredkovania DSS (5 replies)
 131. DP-prijem z predaja auta (3 replies)
 132. Odpočítateľná položka na dôchodcu (8 replies)
 133. ako správne zaúčtovať (1 replies)
 134. výkazy v jed.účtovníctve (1 replies)
 135. Strata účtovná a umor.daň.straty (1 replies)
 136. predaj majetku (1 replies)
 137. zrážková daň (3 replies)
 138. hlásenie o zrážkovej dani (3 replies)
 139. Prosba o pomoc s kontrolou DP za rok 2006 typ A (6 replies)
 140. kurz cez víkend - pondelok? (2 replies)
 141. Odpisy a škoda (1 replies)
 142. Sprostredkovanie-ako (6 replies)
 143. Predaj auta-JU (2 replies)
 144. Preplatok RZZP - kedy znížiť N? (12 replies)
 145. Príjem zo Švajčiarska (36 replies)
 146. dátumy (3 replies)
 147. uctovanie zvierat v JU (0 replies)
 148. Vykaz o prijmoch a vydavkoch (0 replies)
 149. prevod auta do osobného vlastníctva (27 replies)
 150. Predaj nehnuteľnosti (3 replies)
 151. urok (2 replies)
 152. Zabudnuté záväzky (2 replies)
 153. Kúpa monitora (3 replies)
 154. predaj starých zásob (4 replies)
 155. Z JU na paušálne výdavky (0 replies)
 156. par.9,ods.1,pism.d (5 replies)
 157. nezd.cast? (7 replies)
 158. Faktúry bez PPD (6 replies)
 159. DPH (5 replies)
 160. DP 2006? celý rok mimo SR (12 replies)
 161. lekari-faktura (5 replies)
 162. Penale za oneskorenu platbu DzP (2 replies)
 163. daňova strata (6 replies)
 164. daň z príjmu a zisk vo v.o.s. (1 replies)
 165. Dovoz motorového vozidla (3 replies)
 166. Doplnkové dôchodkové sporenie - nedodržanie podmienok (4 replies)
 167. Sůvaha k daňovému přiznání (1 replies)
 168. DP typ B-kde zaradit forwardové obchody (2 replies)
 169. Nedokončená výroba (0 replies)
 170. paušálne výdavky (16 replies)
 171. nedokončená výroba - vzor (1 replies)
 172. odpočet daňovej straty (0 replies)
 173. Daňové priznanie (4 replies)
 174. Prevody medzi devízovým a korunovým účtom (1 replies)
 175. Odpočítateľná položka na manžela (93 replies)
 176. Období v tabulce daňová strata (12 replies)
 177. Cestná daň podielovo do nákladov ? (2 replies)
 178. Tvorba rezervného fondu (1 replies)
 179. Výkup kovového odpadu (3 replies)
 180. Živnostníkom 6,5 mesiaca (2 replies)
 181. Co znamená proinvestování straty (2 replies)
 182. Preddavky PO- doplatenie dane (0 replies)
 183. DP+ príjem za sprostredkovanie (1 replies)
 184. regis.na urade prace a DP (15 replies)
 185. opravné DP (2 replies)
 186. devízový účet na začiatku roka (4 replies)
 187. Odpisy budovy (9 replies)
 188. Hlásenie (9 replies)
 189. Daňové priznanie (1 replies)
 190. Storno na registračnej pokladne (4 replies)
 191. Zhodnotenie a KS na suvahe. (1 replies)
 192. Danove priznanie CR -bonus (2 replies)
 193. odpočet straty v daňovom priznaní (12 replies)
 194. Prvy rok podnikania (2 replies)
 195. nesulad suvaha a hl.kniha (1 replies)
 196. nárok na daňový bonus (2 replies)
 197. DP FO typ B - predaj a kupa akcii (4 replies)
 198. Preddavky (42 replies)
 199. nákup a predaj nafty (9 replies)
 200. príjem lekára (1 replies)
 201. ešte raz paušálne výdavky (5 replies)
 202. SZČO a predaj CP (1 replies)
 203. Zaradenie auta do podnikania (6 replies)
 204. predaj bytu, DP - co vsetko do vydavkov (10 replies)
 205. Energie a vyučtovanie (2 replies)
 206. práca v zahraničí (2 replies)
 207. Odpis majetku (2 replies)
 208. DP z programu Alfa (2 replies)
 209. zaradenie auta (10 replies)
 210. Tabuľka F Daň.priznania PO (1 replies)
 211. ake DP? (6 replies)
 212. ktory je nadobudaci rok? (1 replies)
 213. registračná povinnosť §4 (6 replies)
 214. O PÚ aj keď trochu inak (0 replies)
 215. DPFO B (7 replies)
 216. Služby a DPH (7 replies)
 217. Možno v DP stratu z r.2003 uplatniť až tera? (1 replies)
 218. Neznáme zostatky účtov (6 replies)
 219. Kuchynské linky - odpisy (10 replies)
 220. Obcianske zdruzenie (1 replies)
 221. vaše želania na vypracovanie otázok (2 replies)
 222. Kde zaradit fakturu? (2 replies)
 223. prepl. z RZ a hlásenie príp.prehľad (1 replies)
 224. Preplatok za zdravotné poistenie (4 replies)
 225. odpocitatelna polozka na manzelku (0 replies)
 226. krádež tovaru-daňový náklad (2 replies)
 227. SZČO - ČR (2 replies)
 228. Peniaze - aká forma majetku? (1 replies)
 229. Fakturácia pre nesúkromnú osobu (6 replies)
 230. Tlačivo na SP (12 replies)
 231. Účtovanie na účet 588,688 (1 replies)
 232. Daňové priznanie a materská (23 replies)
 233. Daňová strata - preinvestovanie (7 replies)
 234. úrok z omeškania platby (2 replies)
 235. Daňové priznanie FO (0 replies)
 236. Termín podanie DP 2006 (3 replies)
 237. Recyklačný poplatok - ktorý nákladový účet použiť? (8 replies)
 238. Predaj DHIM (2 replies)
 239. SZČO a príjem z predaja kozmetiky (5 replies)
 240. Oslobodenie od dane podla §13 ods. 1 pism. e) (2 replies)
 241. obedy (1 replies)
 242. Danove priznanie a zmluva o dielo. (28 replies)
 243. Odpisy budovy (0 replies)
 244. Číslovanie účtov účtovnej osnovy... (3 replies)
 245. DPH z registrácie a daň z príjmu (1 replies)
 246. opravne DP (4 replies)
 247. zaradenie do odpis.skupin (7 replies)
 248. OPRAVY A ÚDRŽBA (3 replies)
 249. tabuľka D2 k tlačivu DPPO (8 replies)
 250. Predaj CP z 1.vlny kuponovej privatizácie (2 replies)