PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 [359] 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. predaj osobného automobilu
 2. Vklad do a.s.
 3. Výkaz o majetku a záväzkoch
 4. Odpisovanie nakúpenej kvóty
 5. internetova stranka - majetok?
 6. Platca DPH - mesacny alebo strvrtocny?
 7. a.s. akcionarom v inej a.s.
 8. Kurzový rozdiel fa r. 2002
 9. vybavenie koncesie
 10. Ako zaúčtovať zle zaokruhlenie
 11. Odpis ukradnutého majetku
 12. prerusenie zivnosti
 13. Pohľadávka
 14. ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 15. dôchodca-daň z príjmu
 16. Rozdelenie FA v MRP JU
 17. Odpisy - zriaďov.naklady
 18. nákup kompresora na kupno-pred. zmluvu
 19. Služby z ČR
 20. Faktura zaplatena v hotovosti
 21. Ako zdaniť dohodu o vykonaní práce?
 22. všetko o odpisovaní budov
 23. nezdaniteľná časť
 24. Služba zo zahraničia a DPH
 25. Čo je hodnota podniku pri jeho predaji?
 26. Výkaz príjmov a výdavkov, majetku
 27. Príjem zo zahraničia - možnosť vrátenia zaplatenej dane
 28. platba seku (penazneho poukazu U) z uctu
 29. Rozvoj vidieka
 30. DIČ či rodné číslo
 31. neplatca DPH a zahraničie
 32. prevod automobilu do podnikania
 33. číslo účtu
 34. úroky z úveru
 35. príjmy z Francuzka
 36. Odpočitateľná položka pri dôchodcovi
 37. Pozicka od sukrom.osoby na podnikanie-SZCO
 38. Nezamestnaný a daňové priznanie
 39. Daňové priznanie
 40. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/
 41. prerušenie živnosti- čo s mobilom
 42. Nedoplatok z roč. zúčt. ZP a daňové priznanie
 43. príjem z prenájmu - ako zdaniť?
 44. Analytika účtu 341
 45. Manko - dańový výdavok
 46. DP a nehnutelnost
 47. Odpisy na staršie úžitkové MV
 48. usmernenie vo FS stále platí?? bonusy a vyúčtovania
 49. Vyplatenie honoráru
 50. úrok
 51. rocne zuct.-zmluva o vykonani audiovizualneho diela
 52. Spätné odpisovanie majetku
 53. Daň z príjmov u zdravotníkov
 54. Paušálne výdavky
 55. Poškodený tovar a DPH
 56. PÚ alebo JÚ?
 57. odpis
 58. poistenie
 59. Vloženie ZI
 60. zakladne veci co kam zauctovat jednoduche uctovnictvo
 61. Odklad dane
 62. občianske združenie-nákup PHM.
 63. 546 Odpis pohľadávky
 64. Zmena účt. rozvrhu
 65. Prijem z prenajmu polnohospodarskych pozemkov PO
 66. DP"A" a 2% zo zaplatenej dane
 67. daňový bonus
 68. Nezdaniteľná časť zákl.dane-príjem 3 mes.
 69. Danove priznanie
 70. IM - zámenná zmluva
 71. predavky na dani z príjmou PO
 72. finančný leasing - prív.vozík
 73. aké preddavky
 74. Výnos roku 2006 alebo 2007
 75. JE TO VOZD?
 76. Penále alebo daňový výdavok
 77. nechceme stratu...
 78. Osvedčenie o akreditácii - účtovanie
 79. Čo ďalej s účtom 069?
 80. Daňové priznanie sprostredkovateľa SDS
 81. daňové priznanie Zamestnanec + SZCO
 82. Danové priznanie
 83. Aký druh výdavku?
 84. do DP ?
 85. Odmena za postúpenie pohľadávky
 86. Chyba vo výške odpisov
 87. STRAVNÉ - správne zaúčtovanie
 88. zaciatky leasingu
 89. socialny fond
 90. Evidenzia zakaziek (sluzby)
 91. Dobropis roku 2007 k VF roku 2006
 92. Príjem z urbáru-lesné spoločenstvo.
 93. DP ČR
 94. Daňové priznanie Typ A
 95. Materská a mandátna zmluva
 96. Dotácia - delenie
 97. Daň PO
 98. Dátum dodania
 99. faktúra za reklamné predmety
 100. Kreditná karta - mesačne splátky za používanie
 101. Vyradenie neodpis.maj.-neziskovka
 102. hrubá pridaná hodnota
 103. Príjem pre banku
 104. výdavky na zariadenie pracovne
 105. FA za práce v roku 2006
 106. Príjem zo záv.činnosti v ÍRSKU - ako postupovať?
 107. výkaz DPH
 108. mám priložiť výkazy?
 109. Dodatočná kvóta
 110. Paušálne výdavky
 111. Registrácia v Poľsku - DPH
 112. notársky výkon z SR do ČR , ČR do SR
 113. Prevod výrobkov pri spôsobe B
 114. účtový rozvrh
 115. Odmena za postúpenie pohľadávky
 116. príjem z ČR - zamestnanec
 117. zníženie základu dane
 118. pouzitie koeficientu pri samozdaneni
 119. Príloha k DP
 120. typ DPH
 121. a zase paušálne výdavky
 122. VRATKA DPH Z ČR - ÚČTOVANIE
 123. Pohľadávka v konkurze
 124. Dotácia v poľnohospodárstve
 125. Zrážková daň z dlhopisov v DP
 126. Aký účet?
 127. Rôzne % výšky vreckového pri zahraničných pracovných cestách
 128. Ako spraviť DP?
 129. Súvaha - chybové hlásenie
 130. dan.priznanie-úmrtie zamestnanca
 131. Nevyplatený bonus od r.2004
 132. tlačivo DP
 133. stravné
 134. kurzovy rozdiel
 135. prijmy ostatne
 136. Odpisova trieda
 137. uzavierka 2006
 138. DHM nepouzivany
 139. Ročné zúčtovanie - neskore potvrdenie ŽP - surne
 140. účtovníctvo - FO prekladateľ
 141. Fakturacia internych nakladov do EU s DPH alebo bez?
 142. Oprava zakladu DPH - riadok 23
 143. dodatočné daňové za rok 2003
 144. zmarená investícia
 145. ZC nákladom?
 146. oddiel VIII-výpočet základu dane z ostatných príjmov § 8 r. 8 dôchodky a podobné...
 147. hospodarsky vysledok
 148. poistné nákladom?
 149. znova paušálne výdavky
 150. faktura za mobil
 151. Odpisy majetku v MRP
 152. Prenájom v SR - občan Rakúska
 153. Paušálne výdavky rok 2004, voľná živnosť
 154. Kto mi odpovie
 155. predaj pozemkov, ako sukromna osoba
 156. Lízing
 157. Výkazy k DP - čí podpis?
 158. Dodatočné daňové priznanie
 159. Nie som platca DPH,ale mám ju platiť!
 160. Pôžička v EU - kurzové rozdiely
 161. maximálny príjem na dohodu
 162. Student a odpocitatelna polozka
 163. telefón, stravné OZ
 164. Odpočitatelná položka
 165. Prerušenie živnosti a drobný majetok
 166. DP-príjem z prac.pom.v ČR+prac.pom.v SR+SZCO
 167. Overovanie účtovnej závierky audítorom
 168. Dôchodca a odpočítateľná položka na životné poistenie
 169. kam zaúčtovať spotrebu PHM
 170. Autobazár - náklady na prenajatom pozemku
 171. Remeselná živnosť
 172. Kurz pri platbe kartou
 173. rekonštrukcia prenajatej budovy
 174. obchodny majetok
 175. oprava - uhradená neuhradená faktúra
 176. Úroky z podnk. účtu a DP
 177. vydavky OZD
 178. daň z prevodu
 179. interný doklad
 180. problém sparovať 343, 341 ako to riešiť ???
 181. odpisová skupina
 182. Ako na dobropis?
 183. Ešte k prerušeniu živnosti
 184. Mačky - daňové priznanie
 185. odpočet straty a ukončenie živnosti
 186. Preddavok v cudzej mene
 187. Prenájom os.automobilu v rámci EU
 188. zaúčtovanie DPH v JÚ
 189. daňové priznanie
 190. SZČO príjem v EURO
 191. iný príjem
 192. Musi dochodca podat dp?
 193. Trezor - ktorá odpisová skupina?
 194. Daňové priznanie v ČR
 195. lízing auta
 196. Príjem zo zahraničia - DP 2006 riadok 49
 197. Dotácia a paušálne výdavky
 198. Přeplatek- nedoplatek RZZP a měsíční základ daně
 199. Výpis z DP
 200. Odvod valút
 201. vklad podnikatela v ALFE
 202. Student-nahodily prijem-cez zmluvu o dielo
 203. Student-nahodily prijem-cey zmluvu o dielo
 204. Predaj bytu + záv.činnosť - aké DP?
 205. Faktura od zahranicneho dodavatela v EUR so slovenskou DPH
 206. zlý VS pri uhrade fa v roku 2005
 207. Tovar či prevádzková réžia
 208. Súkromné auto v podnikaní
 209. Daňove priznanie typu B
 210. Kurzový rozdiel - obstarávacia cena majetku?
 211. Nezdaniteľná časť na manželku
 212. DB a príjem len zo zahraničia.
 213. Nákup regálov
 214. Konateľ na pracovnej ceste.
 215. Hlásenie 2006 a zametnanec so zráž. daňou
 216. učtovanie stavby
 217. Cestovné náhrady - spotreba nie je v TP
 218. Vzor daňového priznania
 219. Odpis záväzkov a pohľadávok
 220. zivnost a zavisla cinnost
 221. Neuhradenie dane z príjmov
 222. nakladne vodzidlo prenajate
 223. Odpisy - súrne
 224. DP firmy vymazanej z OR
 225. Postúpenie leasingu
 226. Sidlo firmy
 227. DPH pri medzinárodnej preprave
 228. dobropis k 31. 12. 2006
 229. pôžička, dotácia, odpisy poradíte?
 230. Evidencia danovej straty v DP
 231. Menič na CD - do nákladov?
 232. strata z predaja SK
 233. Odpočítateľná položka na odsúdeného
 234. Prechod z jednoduchého na podvojné
 235. Odpis parkoviska
 236. danové priznanie typ A
 237. refakturacia sluzby poskytnutej v Taliansku
 238. Daňové priznanie
 239. Nerozdelený zisk a neuhradená strata
 240. DP typ A
 241. DPH -vývoz do EU
 242. co s tym
 243. vrátenie zálohy
 244. Preuctovanie-rozpis zostatku uctu 365
 245. Dobrovoľne NP a daňové priznanie
 246. Ostatný príjem §8
 247. výsluhový dôchodok-postih
 248. ešte raz dedičstvo
 249. úmrtie daňovníka a vysporiadanie dane
 250. Auto a odpočet DPH pri registrácii