1. Zmena ceny spatne od 01/01/2017 - dobropis (4 replies)
 2. Zábezpeka - prenájom budovy (2 replies)
 3. Verejné obstarávanie (1 replies)
 4. Svadobny salon a saty nad 1700 EUR zaradenie a uctovanie salonu (0 replies)
 5. vyplatenie dividend (0 replies)
 6. Dátum zaradenia automobilu do majetku (3 replies)
 7. uplatnenie nákladov z Telekom (1 replies)
 8. Ako mám fakturovať služby pre zahraničné firmy? (6 replies)
 9. DPH-samozdanenie tovaru (1 replies)
 10. Predaj pozemku a dedictvo (3 replies)
 11. Výťah - účtovanie na učet 022 stroje ? (3 replies)
 12. Účtovanie dohody o urovnaní (4 replies)
 13. S akým dátumom zaúčtujem faktúru z CZ za tovar? (1 replies)
 14. Ako učtovať "spravne poplatky" ? (0 replies)
 15. 40 % paušálne výdavky a daňová strata (2 replies)
 16. SZČO v ČR - a podanie DP na SK (3 replies)
 17. Prenos daňovej povinnosti betónovanie betón pumpou ako fakturovať betón a pumpu? (0 replies)
 18. Vrátenie položky - treba účtovať? (4 replies)
 19. Neplatená rodičovská dovolenka a ocr (5 replies)
 20. Dan z predaja nehnutelnosti po predoslom odkupeni podielu (4 replies)
 21. Zákon o účtovníctve v nemeckom jazyku (0 replies)
 22. Ako účtovať poštovné pri dodani sluzby ? (2 replies)
 23. ako účtujete "platbu mobilom" (1 replies)
 24. účtovanie (1 replies)
 25. Dvojkotúčová pokosová píla - odpisová skupina (0 replies)
 26. Dodatočné priznanie PO (1 replies)
 27. Podľa čoho sa určujú koeficienty diskriminačných funkcíí bankrotových modelov? (0 replies)
 28. Krátiť úroky zo spotrebného úveru na auto? (1 replies)
 29. 80% uplatnenie výdavkov pri automobile (2 replies)
 30. Veľká alebo malá účtovná jednotka......? (2 replies)
 31. Auto - 80%pri kupe, 100%z blockov? (3 replies)
 32. ALZA SK, CZ a dph (4 replies)
 33. mnozstevny bonus bez dph (5 replies)
 34. preprava v zahraničí a DPH (1 replies)
 35. Faktúra za železný šrot (1 replies)
 36. Mám nárok na odpočet dph z faktúry, kde je uvedená kúpa nehnuteľnosti spolu s pozemkom? (1 replies)
 37. ako uctovat vypracovanie Projektovej dokumentacie vynos ? (1 replies)
 38. Dodatočné priznanie PO Neziskovej organizácie (1 replies)
 39. Nárok na stravné pri PC do zahraničia (4 replies)
 40. Povinnosť obce-veľkokapacitný kontajner. (4 replies)
 41. Kde ziskat prazdnu ucetnu uzavierku? (2 replies)
 42. Odborná prax študentov - dohoda medzi školou a firmou (5 replies)
 43. Rozdelenie výšky vkladu sro z jedného spoločníka na dvoch (1 replies)
 44. Má niekto vzor žiadosti vrátenia poistného ZP pri spätnom priznaní ID? (5 replies)
 45. české kontrolné hlásenie DPH? (7 replies)
 46. Zahraničná pracovná cesta Nemecko (0 replies)
 47. Faktura do Ciech. (9 replies)
 48. mesacny platca DPH (1 replies)
 49. Účtovanie vzájomného zápočtu v MRP PU pomocou účtu 395? (0 replies)
 50. Účtovný odpis záporného goodwillu (0 replies)
 51. Ako správne zaúčtuje príkaznú zmluvu v jednoduchom účtovníctve SZČO, platenie dane a odvody. (0 replies)
 52. Práca absolventa po 01.05.2017 (0 replies)
 53. Ukončenie živnosti a zostatok v banke - súkromný účet (3 replies)
 54. Faktúra z roku 2016 (3 replies)
 55. Dobropis k dokladu k prijatej platbe s prenosom daň.povinnosti (0 replies)
 56. Zložená zábezpeka k palubnej jednotke (mýto) (0 replies)
 57. Priznanie invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať prácu o 50%. (9 replies)
 58. Problém s Dsinger-om (5 replies)
 59. faktúra za služby - Švajčiarsko (1 replies)
 60. Ako zaradiť do obchodného majetku stavbu s pozemkom, ak ocenenie v znaleckom posudku je vyššie než kúpna cena? (0 replies)
 61. Započítanie pôžičky spoločníka so stratou (2 replies)
 62. Pokuta a splátkový kalendár účtovanie (0 replies)
 63. Čo mám robiť s neplatičmi nájomného? (6 replies)
 64. Tovar predaný do ČR - dph?? (2 replies)
 65. Kúpa stánku rýchleho občerstvenia účtovanie (2 replies)
 66. odvody za firmu /odvody za platbu v hotovosti za gastrolístky/ - do nákladov alebo PP - (0 replies)
 67. Ako účtovať úroky z omeškania (3 replies)
 68. Vyúčtovacia faktúra od OVS (0 replies)
 69. Ako zaúčtovať faktúru za reklamné predmety.. (1 replies)
 70. nákup tovaru z číny (0 replies)
 71. daň z príjmu szčo a danove priznanie z UK (0 replies)
 72. Rozúčtovanie faktúry za mesačné permanentky do fitness centra pre zamestnancov a rodinných príslušníkov (0 replies)
 73. Dan z Nemcka (1 replies)
 74. Ako účtovať refundáciu mzdy z UPSVR v príspevkovej organizácii? (1 replies)
 75. Prefakturácia služby (3 replies)
 76. ako účtujete Fa - DECODOM? (4 replies)
 77. DPH služba z EU, ktorý riadok (2 replies)
 78. Likvidácia spoločnosti a podiel na úhrade výdavkov (1 replies)
 79. Jaká je forma zdanění prodeje akcií slovenskou společností? (2 replies)
 80. Dohoda o brigádnickej práci študentov (0 replies)
 81. úhrada nedoplatkov po ukončení živnosti (2 replies)
 82. vyfakturovanie omylnej platby medzi firmami (1 replies)
 83. Nedoplatok z RTVS (1 replies)
 84. Faktura na 123dopyt.sk (1 replies)
 85. Je splátka úveru výdavkom ktorým sa zníži daň z prenájmu nehnuteľnosti? (2 replies)
 86. zrusena firma - neuhradenie dan. licencie (3 replies)
 87. postúpenie leasingu - platnosť (2 replies)
 88. Faktúra za podnájom priestorov - platené vopred (1 replies)
 89. Evidenčný list dôchodca starobný pracujúci na dohodu o vykonaní práce (1 replies)
 90. Na fakture je napisany - odpocet preddavku,ale prijmovy doklad je v rovnaky den. Ako to zauctovat ? (0 replies)
 91. Odpisy hmotného majetku -zaokrúhľovanie (3 replies)
 92. Účtovanie skladu v OMEGE (0 replies)
 93. samozdanenie (2 replies)
 94. účtovanie prepravy vstup a výstup (0 replies)
 95. Dohoda o pracovnej činnosti- práca 1 deň v týždni (2 replies)
 96. Ako je to s odvodmi pri dohode o pracovnej činnosti ? (2 replies)
 97. Má zmestnanec nárok na stravný lístok za NV? (5 replies)
 98. rozpis kilometrovného u szčo (0 replies)
 99. Ako zaúčtovať fa z Národnej diaľničnej na 0,- eur a následne fa od firmy, kde mám uzatvorenú zmluvu za mýto? (2 replies)
 100. Došlá platba SAMSUNG bonus zníženie uplatnenej DPH (0 replies)
 101. Daňové priznanie a uhradené zdravotné poistenie (2 replies)
 102. neplatca DPH a sluzby z tretich krajin §69 ods. 3 (1 replies)
 103. osobna spotreba - vklad do pokladne (0 replies)
 104. Dodatočné DPFO A - nevyplatený bonus (0 replies)
 105. ČSOB - účtovanie povoleného prečerpania účtu (5 replies)
 106. platba pred dodaním faktúry (2 replies)
 107. dobropis (2 replies)
 108. Faktúra - základné školy (1 replies)
 109. Fa vystavená s DPH a nezahrnutá do výkazu DPH. (4 replies)
 110. zlúčenie firiem a záväzok jednej z nich voči druhej (2 replies)
 111. Zmluva o výkone funkcie konateľa v jednoosobovej sro. (3 replies)
 112. Faktura MS Office z Írska (0 replies)
 113. Vystavenie faktúry (2 replies)
 114. Oprava chyby z minulého účtovného obdobia bez účtovných dokladov (2 replies)
 115. KV a nedaň.výdavky na bločku (5 replies)
 116. DP na SK, ak bol 4 mesiace SZCO a od 5 na zmluvu v Rakusku (6 replies)
 117. Je ťažné zariadenie auta jeho technické zhodnotenie? (8 replies)
 118. Povinnosť odovzdať účtovníctvo v elektronickej forme ? (12 replies)
 119. Krátkodobá pôžička spoločníkovi (4 replies)
 120. Živnosť a zároveň práca na dohodu (9 replies)
 121. akcia zamestnávateľa ku dňu detí (2 replies)
 122. Dohoda o brig.praci studentov (0 replies)
 123. Dohoda o brigadnickej práci študentov (1 replies)
 124. Pôžička bez stanoveného úroku (10 replies)
 125. Dividendy (0 replies)
 126. Kde uvediem v dodatočnom daňovom priznaní FO A už vyplatený preplatok daňový na základe ročného zúčtovania. V dodatočnom sa žiada o vyplatenie bonusu na 1 dieťa - 10 mesiacov. vďaka (1 replies)
 127. Premiestnenie stroja do EU na vyskúšanie - je to dodanie tovaru? (1 replies)
 128. refakturovanie prepravy (1 replies)
 129. Môžem požiadať o vrátenie DPH? (5 replies)
 130. Zaúčtovanie dodávky a montáž poškodenej priemyselnej brány (1 replies)
 131. Paypal - zdanovanie prijmu (fyzická osoba)? (0 replies)
 132. Nové pravidlá pre elektronickú komunikáciu (20 replies)
 133. Podpora v nezamestnanosti po ukoncenej rodicovskej dovolenke (5 replies)
 134. zálohová fa na prenos DP v stavebníctve (6 replies)
 135. Dodatocne DP - kde preplatok dane z riadneho DP? (0 replies)
 136. postúpenie leasingu - cena vozidla (0 replies)
 137. Kúpna zmluva na materiál - výška hodnoty materiálnu (0 replies)
 138. Koniec prevádzky a zostatok alkoholu (0 replies)
 139. Do ktorých riadkov KV DPH zaradím DF faktúru z ČR za tovar ? (1 replies)
 140. krátenie operatívneho leasingu (0 replies)
 141. Nočná práca (4 replies)
 142. úver a mikrouzávierka (5 replies)
 143. Dodatočné daňové priznanie - sankcie (6 replies)
 144. Trovy právneho zastúpenia a súdny poplatok? (2 replies)
 145. Dodatočný súhrnný výkaz (2 replies)
 146. Zdanenie príjmov z rakuska (8 replies)
 147. Vklad tovaru spoločníka do s.r.o. (3 replies)
 148. spoločnosť ex offo a ročné hlásenie (0 replies)
 149. Daňové priznanie PO (4 replies)
 150. Opravna faktura DPH (0 replies)
 151. Faktura do Ciech (1 replies)
 152. Čo je výhodnejšie pre podnikateľa - PO, zmluva o reklame alebo zmluva o sponzorstve v športe z pohľadu zákona o dani z príjmov? (1 replies)
 153. Konateľ s.r.o. a cest.náhrady (4 replies)
 154. Predaj nehnuteľnosti - kedy nastáva zdaniteľné plnenie (1 replies)
 155. Ako zaúčtovať faktúry vystavené odberateľom v mene a na účet dodávateľa? (1 replies)
 156. Účtovanie reštaurácie - uzávierky (4 replies)
 157. Ročné zúčtovanie dane (0 replies)
 158. Ako uctujem v PU prijmy buducich obdobi ? (3 replies)
 159. Ake odvody plati živnostnik z vreckoveho pri zahraničnej pracovnej ceste? (4 replies)
 160. chybné RZD (3 replies)
 161. Zaúčtovanie nákladov (0 replies)
 162. Doktorand a odvody (5 replies)
 163. Účtovanie v MRP: zálohované dáta (4 replies)
 164. Skylink a faktúra (1 replies)
 165. Daň za komunálny odpad (36 replies)
 166. Mesačné preddavky (4 replies)
 167. Ako platiť preddavky na daň z príjmu? (0 replies)
 168. Aký je postup pri vyhotovení transferovej dokumentácie? (0 replies)
 169. starobny dôchodca dohoda o vykonani prace prihláška do socialky (1 replies)
 170. Prenájom školiacich miestností a DPH (0 replies)
 171. Daňové priznanie opatrovateľky so slovenskou živnosťou práca vo Švajčiarsku (18 replies)
 172. Ako zaúčtovať škodu na aute. (1 replies)
 173. 1. Ako dlho spatne od zalozenia s.r.o. (popripade zivnosti) mozem zauctovat faktury z nakupov inventaru a zariadenia pre stavajucu sa prevadzku? (1 replies)
 174. Cestovny prikaz. (6 replies)
 175. platenie preddavkov PO2017 (1 replies)
 176. potvrdenie o príjme z Nemecka (0 replies)
 177. Motorové vozidlo v obchodnom majetku alebo nie ? (1 replies)
 178. Funguje Vám portál finančnej správy? (18 replies)
 179. DPH priznanie v anglickom jazyku (0 replies)
 180. Podal som kontrolny vykaz ale DPH mam nulove. Treba zaziadat o storno dokladu? (1 replies)
 181. Ako zaúčtovať FA s nákladmi do r. 2016 a dátumom dodania r. 2017? (3 replies)
 182. Vratenie dane zo zisku z DDS (0 replies)
 183. Fakturácia e-book-u /internetová kniha/ do Česka osobou registrovanou pre DPH podľa § 7. (1 replies)
 184. vysvetlenie (2 replies)
 185. DDP DPH a kontrolny vykaz (2 replies)
 186. Kapitalizácia pohľadávky z pohľadu veriteľa (2 replies)
 187. Je výmena výťahu zákazkovou výrobou? (6 replies)
 188. platba kartou v zahraničí účtovanie (2 replies)
 189. Faktúra z ČR za prenájom školiacej miestnosti. (0 replies)
 190. Ako sa vedie účtovníctvo v s.r.o., ktorá nemá žiadne pohyby (7 replies)
 191. Nový podpisovač pre elektronickú komunikáciu s FR SR. Dotkne sa to podávania dokumentov na FR SR cez EZ? (2 replies)
 192. Potvrdenie o príjme z Talianska (3 replies)
 193. Mame povinost analyticky rozclenit ucet 341 ? (2 replies)
 194. do ktoreho riadku dan.priznania PO pisem - danove naklady po uhradeni ? (1 replies)
 195. Problem s pohladavkou (0 replies)
 196. Ako účtovať províziu? (2 replies)
 197. Spoločnosť v likvidácii a daňová licencia (0 replies)
 198. ekonomicke sluzby za rok 2016,zaplatene v r.2017 , su danovy naklad roku 2017 ? (5 replies)
 199. Priebežné položky na prelome rokov - ako ich vyrovnať? (4 replies)
 200. Ako zariadim, aby mi chodil písomný výpis z účtu? (16 replies)
 201. Registrovaný podľa par. 7 (neplatca DPH) a platba na Google Adwords (0 replies)
 202. Smernica pre pracovné oblečenie (0 replies)
 203. Aplikačná a oplachová vaňa - zaradenie do OS (4 replies)
 204. sociálny fond (5 replies)
 205. Stravne (4 replies)
 206. mýto vo Veľkej Británii nikto? (0 replies)
 207. konsignačný sklad v čr (0 replies)
 208. Registrácia na danovom urade pri autorskej zmluve??? (1 replies)
 209. Hlasenie na DU zamestnavatela SZCO (2 replies)
 210. Oplatí sa mi živnosť? (18 replies)
 211. Môžem uplatniť prenos DP za Rekonštrukciu technolog.časti trafostanice (3 replies)
 212. predaj firemného auta (1 replies)
 213. zahraničná faktúra a dph (2 replies)
 214. Povinnosť účtovania výdavkov (5 replies)
 215. Podpora (13 replies)
 216. zostatok na účet 341 (0 replies)
 217. Preúčtovanie dlhodobého úveru na krátkodobý (8 replies)
 218. Kúpa auta v sro (11 replies)
 219. Ako zaúčtovať poplatky vyúčtované pri zakúpení letenky. (0 replies)
 220. dátum vyhotovenia faktúry cez víkend (1 replies)
 221. Výpočet zdravotného poistenia (3 replies)
 222. fa od neplatcu dph z čiech za stavebne prace na Slovensku (3 replies)
 223. Evidovaný nezamestnaný, absolventská prax a dohoda od 1.5.2017 (3 replies)
 224. dodatocne danove priznanie za 2004-06 (2 replies)
 225. Neskoro zaplatená DPH jeden den (1 replies)
 226. Na aký účet účtovať vystavenú faktúru za prevedené inštalačné práce - na 602 alebo 606? (1 replies)
 227. Môžem vystaviť mimoriadne faktúru za prenájom priestorov na dve hodiny aj keď na to nemám živnosť? (1 replies)
 228. Zostatok po zrušení firmy v.o.s. (0 replies)
 229. dohoda a invalidný dôchodca? (2 replies)
 230. Preddavky na DPPO - prechod z mesačných záloh na štvrťročné (4 replies)
 231. Dovoz tovaru z krajiny mimo EÚ a následný predaj do EÚ. (0 replies)
 232. Je toto pôžička od spoločníka v hotovosti? (4 replies)
 233. Slovenský odberateľ i dodávateľ (SK IČDPH), tovar ide priamo do ČR - DPH (1 replies)
 234. Omega - predkontačné lístky vs likvidačné listy (2 replies)
 235. predaj odpísaného automobilu (12 replies)
 236. Centové vyrovnanie pri DPH (9 replies)
 237. Dodatočný kontrolný výkaz (1 replies)
 238. Zmluva o spolupráci- účtovanie?? (0 replies)
 239. Nákup zariadenia diskového pola v hodnote 1534,47 € je TZ PC siete? (5 replies)
 240. Zrusena firma FO/ dokedy podavat nulove DPH? (6 replies)
 241. Rocne zuctovanie dane- Hlasenie o vyuctovani dane (5 replies)
 242. Prijem podla §43ods.14zákona č.595/2003 a zivnost (3 replies)
 243. Vyživovaná osoba - exekúcia (1 replies)
 244. Oprava RZD kvoli DB (1 replies)
 245. Ako vyplním oddiel VII v dodatočnom DP typu A (0 replies)
 246. konateľ v maďarskej kft (0 replies)
 247. Zjednodušená faktúra (1 replies)
 248. Dobropis z EU - neplatca (registrovany podla 7a) (0 replies)
 249. likvidácia poistnej udalosti (7 replies)
 250. Nakup tovar zo zahraničia - KV a DPH (1 replies)