PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. odpis pohľadávky u postupcu
 2. Zahraničná DF
 3. Refakturácia grafického návrhu a novoročných pozdravov do EU.
 4. Zrážková daň na náhrady cestovného - umelec z CZ ?
 5. preddavky na daň r.2017
 6. Je to prevádzkareň?
 7. Elektronická schránka aktivácia
 8. Ako zaúčtovať príjem?
 9. Kúpa auta a DPH
 10. SZČO od 1.7.2016 - odvody 2017
 11. SZCO a odvody 2017
 12. Poistenie zodpovednosti pri vykone povolania, havarijne poistenie a PZP môžem všetko účtovať na učte 548 ?
 13. Výplata dividend formou zápočtu?
 14. Zmluva o dielo podľa občianskeho zákoníka?
 15. Licencia SW a zrazkova dan
 16. 355 - účetovanie
 17. Účtovanie českej FA v MRP
 18. Fakturovanie služby za dve účtovné obdobia
 19. Paušálne výdavky od 1.1.2017 60%. Koho sa to týka?
 20. Zálohová faktúra a DPH
 21. Oznámenie o nezrážaní dane z príjmov
 22. Treba vykonať samozdanenie?
 23. Ako vyriešit zapornu hodnotu v pokladni?
 24. PZP čas. rozlíšenie
 25. MRP mzdy a čerpanie SF
 26. rastový bonus
 27. dan v divadle
 28. ake DP podat pri zmene registracie na DPH?
 29. Ako zaúčtujem úhradu neevidovanej faktúry?
 30. INFO - Finančná správa - Jednoduchšie odklady platenia dane a nedoplatkov
 31. Výpočet úroku z pôžičky, ktorú poskytol konateľ SRO.
 32. adresa+IČ DPH dodávateľa z dokladu o nákupe
 33. Zostavenie suvahy spätne
 34. Faktury vysporiadanie
 35. Zivnost 2017
 36. Technické zhodnotenie - odpisy
 37. Daň z výhry
 38. platenie odvodov počas PN
 39. Szco a naklady na PHM
 40. Dan z nehnutelnosti pri predaji
 41. Faktúra od B2M - dopyty a DPH
 42. Zivnostnik a zahranicny obchod - byt ci nebyt platcom dph?
 43. Chybne odvody
 44. po kontrole DPH musím podať dodatočné DPH priznanie a následne priznanie k dani z príjmu?
 45. Potvrdenie pre banku od daňového úradu
 46. prestoj
 47. študent vš a živnosť
 48. Faktúra za spotrebovanú elektrinu zo Slovakia Energy je oprava ZD?
 49. Poresunutie Faktur do nasledujuceho mesiaca OMEGA
 50. dátum evidencie v JU
 51. Schválená novela zákona o správnych poplatkoch
 52. Daň z príjmu FO za rok 2016 sa účtuje ako náklad roku 2016 alebo náklad roku 2017?
 53. Stravné zamestnancov v jednoduchom účtovníctve
 54. stavebné práce
 55. Zaradenie rozostavanej stavby zapísanej na katastri
 56. Faktúry ORANGE
 57. Kniha zásob
 58. Financny dar pre sro - uctovanie a zdanovanie
 59. dobropis na zákazku z roku 2014
 60. Je zaplatená záloha za prijatú predfaktúru daňový alebo nedaňový výdavok v JU?
 61. danovy doklad k prijatej platbe vs. vyuct.FA pri prideleni IC DPH
 62. Môžu sa zmeniť odpisy (obdobie) u nehm.majetku odpísaného ale teraz na jeho nové techn.zhodnotenie?
 63. Do ktorého mesiaca zaúčtovať faktúru?
 64. oprava po danovej kontrole
 65. uhrada faktury za prepravu
 66. Ako zauctovat v PU "mylnu platbu" ?
 67. Predaj budovy - DPH, DZP
 68. Dobrovoľne nezamestnaný a DOPČ
 69. Omega - zaúčtovanie centových rozdielov
 70. Prenos daňovej povinnosti - oprava lesných ciest samohybným strojom
 71. daň z motorových vozidiel
 72. Ako to zaúčtujem v PU?
 73. Treba k bloku za parkovisko CP?
 74. faktura zo zahranicia
 75. Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre živnostníkov a dobrovoľne poistených 2017
 76. Aké dokumenty sú potrebné pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manželku na MD/RD?
 77. PN z dôvodu rizikového tehotenstva a zmena majiteľa na s.r.o.
 78. Invalidný dôchodok a živnosť - vplyv na daňové priznanie
 79. zmluva o umeleckom výkone namiesto faktúry?
 80. doklad zo Sconto nabytok - účtovanie
 81. Náhrada cestovných výdavkov konateľovi
 82. Zvýši zamestnanie na dohodu materskú?
 83. Nákup tovaru v PL a správne zaúčtovanie valutovej pokladne
 84. Uctovanie kupy auta na leasing
 85. Nevrátená DPH zo zahraničia - účtovanie v podvojnom účtovníctve
 86. Musím podávať hlásenie o prijatí aj odoslaní, ak som prekročila prah oslobodenia len pri prijatí?
 87. Účtovanie faktúr vyhotovených v prospech odberateľa
 88. Predĺženie rodičovského príspevku
 89. RZ ZP
 90. nárok na stravné lístky-neskorý nákup
 91. Ukončenie likvidácie,
 92. Bager kúpený na firmu, nepoužívaný a uplatnenie odpisov
 93. Samozdanenie v stavebníctve.
 94. pozastavenie živnosti na polroka
 95. Predaj firemného automobilu zamestnancovi
 96. Odplatný prevod obch.podielu - účtovanie a daň.hľadisko
 97. Výplata podielov na zisku za viac rokov
 98. Centrálny register
 99. Neplatca DPH
 100. Zrážková daň z úrokov na bankovom účte vedenom v Českej republike
 101. uskladnenie pneumatík na zimu a časové rozlíšeni
 102. Paušalne výdavky na rok 2017
 103. prijatie platby na účet a vystavenie príjmového dokladu
 104. szčo a prenájom priestorov
 105. Mám povinnosť evidovať tržby cez ERP?
 106. Kedy je možné zahrnúť zriaďovacie náklady do daňového priznania?
 107. Môžem pri použití auta na LPG+Benzín vyplácať náhrady iba podľa prepočtu Benzínu?
 108. Dodatočný kontrolný výkaz a kód opravy
 109. dodanie služby do zahraničia
 110. RZZP 2015 preplatok
 111. Krmivo pre zvieratá
 112. Nesprávne údaje odberateľa na faktúre
 113. dan z predaja auta fyzicka osoba po ukonceni leasingu
 114. Daňová strata a prenájom
 115. Nové paušálne výdavky 60 % a príjem podla par. 6 ods 4
 116. Ako upravím základ dane živnostníka účtujúceho v podvojnom účtovníctve pri ukončení živností?
 117. Žiadosť o kópiu daňového priznania
 118. Preukázanie nulového likvidného majetku
 119. Elektronická schránka a štatutár
 120. Mínusová pokladňa s.r.o.
 121. Konsig.sklad vs. call of sklad vs. ďalšia možnosť??
 122. Zmluva o umeleckom diele
 123. Nesprávny zostatok úveru z minulých rokov
 124. stravné pri výkone práce v zahraničí
 125. Mesacny prijem zivnostnika -dokladovanie na UPSaR
 126. Rezervný fond - tvorba
 127. Tvorba kapitálového fondu
 128. Odmena za výkon funkcie konatela - vyhlásenie na uplatnenie NČZD
 129. revízia v cene obstarania
 130. Prenajom bytu v OM
 131. predaj DHM
 132. Aký dátum daň. povinnosti a odpočtu za nákup t. z iného ČS
 133. Uctovanie medzi 2016 a 2017
 134. Mám OP s čipom. Čo ďalej?
 135. Má byť pri kúpe strešnej krytiny použité prenesenie daňovej povinnosti §69?
 136. Likvidácia s.r.o. a účet v banke
 137. Aký príjem sa berie pri výpočte nároku na sociálne štipendium
 138. pracovná cesta - kedy ako?
 139. Ako spravne zauctovat poistnu udalost??
 140. Ako riešite zásoby v kaderníctve dodané ako akciu?
 141. DPPO poučenie
 142. DPFO typ A a typ B vzor + poucenie 2016
 143. umorovanie straty 2013
 144. Odkiaľ viete najnovšie zmeny legislatívy, novinky, vyhlášky atď?
 145. Naskenovaný podpis na faktúre – je v súlade so zákonom?
 146. Dĺžka pracovnej doby
 147. Kontokorent ČSOB
 148. Nájom a predaj majetku a materiálu
 149. Platím dane z dotácie na podnikanie
 150. Majetok na 042 a vyradenie
 151. Do ktoreho roku sa mi zarata prijem?
 152. Elektronická schránka
 153. Stav majetku
 154. likvidačný zostatok - daň z príjmu
 155. Vyslanie zamestnanca do zahraničia a dovolenkový fond
 156. Stravné lístky - finančný príspevok na stravovanie
 157. Fakturácia nájmu - s DPH alebo bez DPH?
 158. Prijatá záloha z ČR za zhotovenie kúrenia v ČR
 159. Vypovedna doba a PN
 160. výdavkový pokladničný doklad bez DPH po termíne
 161. Používanie služobného auta na súkromné účely zamestnanca
 162. Vaše skúsenosti s výškou zábezpeky k DPH.
 163. je kupón cenina?
 164. Ako opraviť účet z minulého obdobia.
 165. Ako účtovať v jednoduchom účtovníctve (u platcu DPH) vydané darčekové poukážky na nákup tovaru v našom obchode?
 166. Dobropis k faktúre za kúpu pozemku
 167. Dodatočné priznanie k DPH - kedy vrátia preplatok?
 168. dobropis z minulého roku
 169. môžem fakturovať sám sebe
 170. Faktúra za výmenu ventilov ÚK s prenosom daňovej povinnosti
 171. Preprava a DPH
 172. Dodávka tovaru do IČS
 173. Veľvyslanectvo
 174. Prenájom bytu
 175. Zaradenie traktor + plošina
 176. Preprava tovaru
 177. Nerovnajú sa konečné stavy Ako to opravím v podvojnom účtovníctve?
 178. Účtovanie dobropisu v rozpočtovej organizácii
 179. Zdaňovanie 1% z OC vozidla - zamestnancovi späťne
 180. Oznámenie o schválení účtovnej závierky
 181. Doklad o premiestnení tovaru a daňové priznanie na DPH
 182. ukončenie podnikania SRO
 183. Vyučtovacia faktúra SPP.
 184. Stavebné práce vo Švajčiarsku, Dánsku - zdaňovanie príjmov
 185. Ako správne účtovať DPH za tovar kúpený v CZ?
 186. Ako účtovať registračnú pokladňu - kaderníctvo?
 187. Priebežné položky
 188. Na akom tlačive podám dodatočný kontrolný výkaz za 1Q2016?
 189. Dodatočné DP - danový bonus KONTROLA výpočtu
 190. aky je na rok 2016 minimalny prijem na platenie odvodov so SP ?
 191. Storno faktúry
 192. Ako casto mobil do nakladov SZCO?
 193. Ako zdaniť príjem z finančného sprostredkovania???
 194. Stav majetku ku konkrétnemu dňu
 195. Správne zaúčtovanie poštovného na faktúre - obchodný register
 196. Firemné auto a zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca
 197. Cestovne nahrady za vozidlo pouzite na podnikanie v inej firme
 198. Má sa vyhotoviť transferová dokumentácia aj ku každej kúpno-predajnej zmluve medzi konateľom a s.r.o. v ktorej je konateľom ?
 199. Majú tuzemské závislé osoby povinnosť obhajovať metódu a cenu ?
 200. fa z EÚ prišla 2.11.16, na fa datum 30.9.16 -môžme dať do DPDPH 10/16?
 201. Ako účtovať - tovar a práce na základe vykonaných prác a dodávok podľa súpisu..
 202. KV DPH Omega
 203. Refakturácia služieb - aký účet?
 204. zákazníkovi sme v októbri vystavili faktúru na súkr. osobu bez IC bez DIC
 205. jednorázová odmena z občianskeho združenia
 206. minimálny úrok na pôžičke spoločníka pre PO
 207. RZZP za rok 2015 zaúčtovanie v JU
 208. Interný doklad 20% daňovo neuznané telefonné poplatky
 209. Kto rieši DPH v prípade dolu popísanom?
 210. Kúpa auta do firmy
 211. Preradenie drobného majetku do osobného vlastníctva konateľa(spoločníka) - súvislosť s DPH
 212. inrakomunitárne dodávky
 213. Vypracovanie TO
 214. Kúpno predajná zmluva od nepodnikateľa
 215. Preúčtovanie 504 na konci roka
 216. vlastné darček. poukažky a JU
 217. Ako sa správne účtuje o poskytnutom úvere?
 218. Zahraničná osoba - predaj konečnému spotrebiteľovi???
 219. Zdaňovanie slovenského dôchodku v Rakúsku
 220. Uctovanie pracovneho odevu - na akom ucte sa uctuje nakup pracovneho oblecenia.
 221. Výdavky súvisiace s dovozom z tretích krajín a DPH
 222. Nákupy v hotovosti bez registračnej pokladne
 223. Letenky - zamestnanec - do nákladov?
 224. odoslaný dobropis
 225. Je možné poskytnúť gastrolístky za 3,30 € na začiatku 12/2016?
 226. Účtovníctvo
 227. Zaúčtovanie platby kartou
 228. Ukončenie živnosti a nespotrebované zásoby - platiteľ DPH
 229. outsourcované účtovníctvo v zahraničí
 230. PN - zamestnávateľ
 231. Faktúra v cudzej mene
 232. predaj tovaru zo skladu
 233. zásoby na sklade - účtovanie spôsob B
 234. elektronické podávanie dp dph
 235. Účtovanie predaja automobilu - neodpisovaneho
 236. Dovoz z 3Š
 237. Stravné lístky na prelome zvýšenia sumy
 238. Akým kurzom vystaviť faktúru v CZK za dodanie tovaru do ČR?
 239. rezervný fond účtovanie
 240. ako zaúčtujem produktívnu práca žiakov?
 241. Vytvorenie desig. návrhu na výrobok a odvod DPH osobou, ktorá prijala túto službu?
 242. Troj štvor zápočet - postúpenie pohľadávky
 243. Finančná správa - elektronicky podané dokumenty
 244. Nevystavená faktúra k prijatej platbe par.7a - zahraničie
 245. Zlúčenie spoločností
 246. vzory daňových tlačív
 247. Hotovosť prijatá v pokladni za mylnú platbu.
 248. Účtovanie skladu spôsobom A
 249. Prijatá platba
 250. Miesto dodania sluzby