1. Valutová pokladňa? (5 replies)
 2. cestovné náhrady a dohodár (6 replies)
 3. Prenajímanie bytu (2 replies)
 4. aka odpisová skupina ???? (4 replies)
 5. Nákup terénneho automobilu v inom ČŠ (10 replies)
 6. refundacia nakladov na majetok (4 replies)
 7. Plazma do nakladov? (10 replies)
 8. Výber konateľa spoločnosti (2 replies)
 9. Predčasné zaplatenie lízingu (0 replies)
 10. storno faktúra - vzor (5 replies)
 11. odvody z vyrovnavacieho prispevku hasica (0 replies)
 12. Kniha došlých faktúr- hotovosť??? (15 replies)
 13. Prevod nehnuteľnosti z hľadiska daní a poplatkov (3 replies)
 14. Darovanie a následné predanie domu (4 replies)
 15. neskorá faktúra za služby (0 replies)
 16. Obstaranie obchodného podielu v s.r.o. (3 replies)
 17. VPD (8 replies)
 18. Telefonne vydavky (3 replies)
 19. školenie a DPH (2 replies)
 20. Faktúra za dopravu od českej špedície (11 replies)
 21. finančná stratégia (2 replies)
 22. Fa roku 2006 (10 replies)
 23. Platca DPH od určitého dátumu (1 replies)
 24. Dar - peňažný (1 replies)
 25. Oprava dokladu (0 replies)
 26. dovoz automobilu a cestná daň (5 replies)
 27. účtovanie štipendií (0 replies)
 28. Vklady na BU zo zahranicia (4 replies)
 29. predaj návesu na Ukrajinu (3 replies)
 30. reexport (4 replies)
 31. zaradenie majetku (3 replies)
 32. Kurz NBS 08.05.2007 (4 replies)
 33. zoznam, súpis DHIM (8 replies)
 34. Provízia ? (2 replies)
 35. Dan z motorovych vozidiel (6 replies)
 36. zisk z predaja bytu... (5 replies)
 37. dph pri prefakturácii hav.a zák.poistenia auta (0 replies)
 38. autoalarm (6 replies)
 39. Odoslaná faktúra na miestný poplatok (27 replies)
 40. Poplatky za odvoz odpadu v trv. bydlisku - musim platit ak tam nie som? (1 replies)
 41. Povinne zdravotne poistenie - da sa vyhnut plateniu pri pobyte v zahranici? (13 replies)
 42. odpočet DPH pri došlej faktúre (6 replies)
 43. Pokladňa (12 replies)
 44. predaj nehnutelnosti a BSM (4 replies)
 45. platba z BU a nemám bloček (2 replies)
 46. Zálohová FA - mám to správne? (12 replies)
 47. Účtovanie v realitke (0 replies)
 48. Identita importera v zahranici (nas export) (1 replies)
 49. Platca/Neplatca DPH (2 replies)
 50. Platca/Neplatca DPH (1 replies)
 51. vratenie dane 2 (4 replies)
 52. dph rekonstrukcia a predaj bytov (8 replies)
 53. Bankový výpis z UniBanky (10 replies)
 54. DPH - fakturacia matke, dodavka vramci SR (2 replies)
 55. Prerušené odpisy a vplyv na zostatkovú cenu ? (2 replies)
 56. preddavky na dan - zavisl.cinn.+prenajom (6 replies)
 57. Faktúra S dph, či BEZ? (4 replies)
 58. Vratenie dane (1 replies)
 59. prefakturácia straveniek (2 replies)
 60. Dobropis za skorú úhradu - účtovanie? (49 replies)
 61. Samozdanenie (5 replies)
 62. Oslobodený prenájom nehnuteľnosti (7 replies)
 63. mylná platba (2 replies)
 64. internetovy obchod (1 replies)
 65. Nákup predaj pozemku a DPH (3 replies)
 66. Honorare (7 replies)
 67. Ročné zučtovanie ZP (4 replies)
 68. DDS - na aký účet ? (3 replies)
 69. SZČO a výkaz do ZP (9 replies)
 70. strata z minulých rokov (2 replies)
 71. Nákup z colného skladu a Intrastat??? (0 replies)
 72. Účtovanie poplatku za STK vozidla (2 replies)
 73. pausalny vydavok za prenajom bytu (182 replies)
 74. predaj nehnuteľnosti a daň (3 replies)
 75. faktoring v JU (2 replies)
 76. dph pri prefakturácii miezd (3 replies)
 77. Daň z príjmu (2 replies)
 78. Vyúčtovanie zálohy v EU (22 replies)
 79. správne zaúčtovanie (22 replies)
 80. faktura v ramci EU aj s DPH (8 replies)
 81. Je nutné časové rozlišovanie? (53 replies)
 82. datum zdanitelneho plnenia (1 replies)
 83. Výpočet cesťakov hl.časov (1 replies)
 84. Účtovanie (5 replies)
 85. Fa zo zahranicia (2 replies)
 86. sudny poplatok, poplatok za omeškanie (4 replies)
 87. Dodacie listy - kontrola DPH (4 replies)
 88. Provizia a DPH (1 replies)
 89. Výpis z OR (8 replies)
 90. Potrebujem pomoc (0 replies)
 91. úhrada na nesprávny účet (5 replies)
 92. Zabudnuta evidencia uctu 381 (3 replies)
 93. Dohoda o vykonani prace (2 replies)
 94. stravovanie (4 replies)
 95. nezaúčtovaný zisk (3 replies)
 96. Nákup v Metre v ČR (4 replies)
 97. konateľ sro a odvody (2 replies)
 98. Internet Chello do nákladov (3 replies)
 99. jazykovy kurz a danove vydavky (10 replies)
 100. chyba v suvahe (7 replies)
 101. jednorázový príjem (8 replies)
 102. platba za energie bez najom. zmluvy (3 replies)
 103. SZČO a stravné rok 2005 (2 replies)
 104. Predaj nezaradeneho stroja (6 replies)
 105. Účtovanie nedokončenej výroby (2 replies)
 106. stravne (1 replies)
 107. účtovanie podľa IFRS/IAS (32 replies)
 108. daňový bonus (5 replies)
 109. zrážková daň-zmluva medzi ČR a SR (2 replies)
 110. Faktúra na dresy (2 replies)
 111. valorizacia dochodkov (1 replies)
 112. Opravné položky k pohľadávkam - zúčtovanie (3 replies)
 113. peniaze na ceste-bank.poplatky? (7 replies)
 114. dátum zdanit.plnenia (13 replies)
 115. daňovo uznat.náklad? (13 replies)
 116. kontokorentný úver (3 replies)
 117. Daň za pivnice (1 replies)
 118. Jednoduché účtovníctvo - začiatočníčka (13 replies)
 119. Úroky z omeskania - odvody Soc.poist. (1 replies)
 120. Splátka (1 replies)
 121. ako vypísať cesťák - cestovné náhrady (8 replies)
 122. účtovanie zahr.spoločnosti - podľa IFRS? (0 replies)
 123. predfaktury (4 replies)
 124. Dátumy na faktúre (14 replies)
 125. zdan.plnenie (33 replies)
 126. Úpravy v prenájme (1 replies)
 127. daňový bonus (5 replies)
 128. DPH-dobropis (1 replies)
 129. Dodanie služby (2 replies)
 130. 8.máj - aký kurz? (1 replies)
 131. Kúpa auta (2 replies)
 132. Čo s DPH? (4 replies)
 133. Oznamenie platcu DPH na DU (1 replies)
 134. druhové členenie mzdy alebo platby do fondov (7 replies)
 135. Dovoz materiálu zo Švajčiarska a späť - DPH (0 replies)
 136. Dan z motorových vozidiel (10 replies)
 137. čo s takou faktúrou (15 replies)
 138. účtovanie preddavkov (68 replies)
 139. Auto - úver + hotovosť (1 replies)
 140. Čo mi neprešlo daňovou kontrolou? (442 replies)
 141. obrat za rok = (4 replies)
 142. Preplatok z dane z prijmu (7 replies)
 143. alkohol (0 replies)
 144. Vysporiadanie majetku počas života (1 replies)
 145. Faktúra za vedenie účtovníctva (15 replies)
 146. Správne učtovanie DPH (5 replies)
 147. Odkaz na Českú fa (1 replies)
 148. uhrady pri zahranicnych FA (15 replies)
 149. 2krat zaúčtovaná faktura (10 replies)
 150. soc.fond a stravenky (2 replies)
 151. česká faktúra (5 replies)
 152. Prechod z DOS na WINDOWS (8 replies)
 153. auto na spotrebný úver (2 replies)
 154. Ako zaradit repliku obrazu?? (3 replies)
 155. Sluzby do USA, obrat a registracia pre DPH (4 replies)
 156. Nafta (2 replies)
 157. Daň za pozemok (3 replies)
 158. účtujem správne? (1 replies)
 159. Ako na DPH koeficient? (2 replies)
 160. Pausalne vydavky a obrat (4 replies)
 161. oprava náhradných dielov (4 replies)
 162. Pausalne vydavky a sro (3 replies)
 163. DPH (5 replies)
 164. Vyfakturovaná doprava pri montáži (1 replies)
 165. Je to § 6 alebo § 8 (13 replies)
 166. interná smernica na úbytku (14 replies)
 167. Vývoz tovaru (1 replies)
 168. DAŇ Z DEDIČSTVA, DAŇ Z PRÍJMU (3 replies)
 169. dodatočné DP (13 replies)
 170. Prepravné služby a DPH (9 replies)
 171. fa za obedy (4 replies)
 172. Účet s.r.o. a konzervatívny fond (11 replies)
 173. Peňažný denník (1 replies)
 174. preddavky na daň FO za rok 2007 (10 replies)
 175. Prefakturácia a DPH (3 replies)
 176. Pitný režim do nákladov (3 replies)
 177. finančný plán (4 replies)
 178. jú. v autodoprave (11 replies)
 179. Kolky - účtovanie (13 replies)
 180. jazdy zamestnaca pre obed (3 replies)
 181. zbrojny preukaz zamestnanca ako naklad SZCO (11 replies)
 182. náležitosti pokladničných dokladov (26 replies)
 183. socialny fond? (19 replies)
 184. náklad-nezadaná adresa (5 replies)
 185. Od kedy účtovať DPH? (5 replies)
 186. potrebujem pomoc pre zmenach v uctovani od 2007 (7 replies)
 187. Zmena softwaru (2 replies)
 188. vrátenie DPH (5 replies)
 189. auto z pod.učtu nezaradené do podnikania. (1 replies)
 190. co sa da a co sa neda odpocitat od DPH (11 replies)
 191. Platca DPH a faktúry bez DPH? (1 replies)
 192. Uznaný výdavok? (7 replies)
 193. Mozem od (1 replies)
 194. daňový bonus po úmrtí (7 replies)
 195. Kurz NBS pri vyúčtovaní ZSC (17 replies)
 196. Stravovanie vo vlastnom zariadení (1 replies)
 197. socialny fond (10 replies)
 198. nájomné (4 replies)
 199. faktura z ciech (10 replies)
 200. betonove kocky (1 replies)
 201. trativod (11 replies)
 202. Darčekové poukážky v JU (20 replies)
 203. kto hradi poplatok za vypracovanie kupnej zmluvy? (4 replies)
 204. Duplicitná evidencia (16 replies)
 205. predaj auta na splátky (15 replies)
 206. Vedenie akcií Centrálnym depozitárom (3 replies)
 207. Povinnosť po predaji bytu (15 replies)
 208. Dovolenka 20+5, 25+5 (2 replies)
 209. Schválená účtovná závierka na DÚ??? (9 replies)
 210. Doklad z RP (12 replies)
 211. DPH - odberateľ 3. krajiny (oprava auta) (3 replies)
 212. nárok na odpočet (2 replies)
 213. Platenie DPH (ale po lopate prosiiim Vás!) (8 replies)
 214. pracovna cesta a DPH (3 replies)
 215. zmluva a nahrada za dopravu (2 replies)
 216. Tester - daňový náklad?? (3 replies)
 217. Pomóóóóc JÚ (6 replies)
 218. Ad destilácia (2 replies)
 219. SZCO koniec leasingu a prechod na odpisovanie km (1 replies)
 220. preplatok zdanit (6 replies)
 221. DPH a členské štáty EÚ (4 replies)
 222. Záporná hodnota DPH vo faktúre. (18 replies)
 223. mam vystavit 2 faktury alebo to mozem dat na jednu? (5 replies)
 224. dph (6 replies)
 225. Nový formulár SUVAHY na rok 2007 (12 replies)
 226. kupna zmluva-poplatok (3 replies)
 227. Rozhodnutie o rozdelení zisku (6 replies)
 228. Čo s bežiacimi zmluvami, keď sme sa stali platcom DPH (17 replies)
 229. Storno fa za min.obdobie (19 replies)
 230. Zahran.cesta vlastným autom (1 replies)
 231. Daňové priznanie (26 replies)
 232. dedičstvo - ako postupovať? (1 replies)
 233. Vstupenky na spol.akciu (8 replies)
 234. Ťarchopis. (4 replies)
 235. Dlhodob.záväzky_prepočet na súčasnú hodnotu (0 replies)
 236. Toner - súčasť vstupnej ceny ? (2 replies)
 237. refakturácia - otázky (12 replies)
 238. Kam s orávkami a opravnými položkami (0 replies)
 239. Ojazdené vozidlá (10 replies)
 240. Dopravné služby v ČR (2 replies)
 241. Kvety do nákladov? (9 replies)
 242. Prefakturovať s DPH alebo bez? (10 replies)
 243. Paušálne náhrady za fax (1 replies)
 244. Dátumy (1 replies)
 245. fa za neodovzdané palety?? (1 replies)
 246. vznik a založenie s.r.o. v 03/2007, platca až od 04/2007... (2 replies)
 247. Sociálny fond ako náklad (3 replies)
 248. Faktúra v USD (4 replies)
 249. Jednoduché v cestovnej agentúre (1 replies)
 250. SZOC - stravne listky (4 replies)