PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 [360] 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. výkaz o MaZ
 2. oprávnená osoba v DP
 3. Živnostníčky
 4. Odpis na manželku
 5. uctovnictvo
 6. Zaradiť do majetku?
 7. Vypomáhajúca osoba
 8. Daňový výdavok?
 9. DP PO - riadok 901
 10. zapocet jednostranny pohla a zav
 11. Splátka v EUR
 12. Predaj nehnuteľnosti-paušálne výdavky
 13. poistenie účtovníka
 14. DP FO - chyba v suvahe riadok 110
 15. Uplatnenie nedoplatku na zdrav. poist. po ukonč. podnikateľ. činnosti?
 16. Spatné zaplatenie cestnej dane
 17. PHL -daňový výdaj
 18. Výkazy na OR OS
 19. Cestovný príkaz
 20. príjmy z prenájmu nehnuteľnosti u manželov
 21. umorovanie straty
 22. úroky z pôžičky a daňové priznanie
 23. Užívanie bytu príbuznými osobami vlastníka bytu
 24. SP a ZP
 25. Rekonštrukcia
 26. Výkaz o MaZáv
 27. Odpisová skupina - kotol na ohrev vody
 28. Forwardové operácie
 29. DP metóda vyňatia.
 30. Dotácia-UP
 31. Prvá strana - DP FO A
 32. mandátna zmluva a DPH
 33. interny doklad
 34. Poistné na ZP u SZČO
 35. vzor FA?
 36. ake meno do vykazov?
 37. Občan ČR so slovenskou živnosťou
 38. Poistné na ZP u SZČO
 39. danovy bonus
 40. Tržba za rok 2006, fa v roku 2007
 41. ešte raz - úroky z 645 odpoč.pol????
 42. Leasing pri úžitkovom automobile
 43. Preprava osôb
 44. Limit pokladne
 45. Pokladničný doklad
 46. Preco sa dnes neda otvorit www.ceniga.sk?
 47. Čo s neplatičom a takýmto návrhom od neho:
 48. Vrátenie daňového preplatku a daň.bonusu
 49. Kontrola - Daňový úrad
 50. Strava - obedy
 51. Daňové súbeh zahraničie a SR
 52. Maly sponzoring ale častejší ako ho účtovať?
 53. kalkulacny list
 54. faktura, vpd
 55. DPH a zájazd na Maldivy z Nemecka
 56. poštová poukážka
 57. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 58. invalid.dôchodca a sprostredkovanie poistenia
 59. DP
 60. Uzávierka a zisk
 61. Spoločník a ubytovanie
 62. Platby exekútorovi.
 63. faktúry na cd...
 64. faktúra z r. 2006
 65. Rekonštrukcia/modernizácia ?
 66. Zdanovanie darovanych podielov z podielovych fondov
 67. Pečiatka na bločkoch z registračky
 68. Dar do firmy
 69. Daň z príjmov PO
 70. strata na poškodenom materiály
 71. §8 daňové priznanie B
 72. Tabuľka na výpočet preddavkov FO.
 73. Umorovanie straty
 74. daňový bonus
 75. ostatné kapitálové fondy
 76. Repasácia počítača
 77. Rozpustenie rezervy v roku 2007
 78. prenajom suk.osob. a SZČO ta ista osoba
 79. Príjmy -zmluva o dielo §262,536 Obch.zákonník
 80. Prenájom kancelárie
 81. Nezdanený príjem dôchodcu
 82. Odpisy tech. zhod. odpisaneho HIM
 83. Prílohy k DPFO A, B
 84. študent a daňové priznanie
 85. nezdaniteľná časť základu dane
 86. Nové okná za staré
 87. Práca v Nemecku, mzda vyplatená v Maďarsku
 88. pôžička od PO
 89. zaradenie do odpisovej skupiny
 90. Refakturácia služby oslobodenej od DPH
 91. elektráreň
 92. Uplatnenie straty z prenajmu bytu
 93. Danove priznanie DO-typ A - FO
 94. HV strata
 95. faktúry zahraničné
 96. nakup HIM v zahran.
 97. Nájom a SZČO
 98. VY dobropis-výdavok budúcich období?
 99. Odstúpenie záväzku z hľadiska dĺžnika
 100. daňove priznanie typu B
 101. SZČO+Zamestnanec
 102. Dôchodca a daňové priznanie
 103. zaradenie Biolasera
 104. Daňové priznanie za 2006, bez príjmov a výdavkov
 105. dlhodobé alebo krátkodobé záväzky
 106. PREDAJ OS.AUTA
 107. Predaj softwaru
 108. hmotny majetok SZCO
 109. daňové priznanie dôchodcu
 110. dodatočné náklady
 111. PHM a vyúčt.
 112. Záväzky
 113. rezerva na odmenu - súrne !!!!
 114. Náhrada škody od poistovne
 115. Oneskorené uplatnenie DPH
 116. Zmluva o postúp.pohľadávky
 117. Výnosy z DDS-ktorý riadok DP?
 118. Profesionálny športovec
 119. Este raz rezervy po novom
 120. príspevok zamestnávateľa do DDS-účtovanie
 121. Komanditná spoločnosť.
 122. Zrážková daň a preddavky SZČO.
 123. dobropis alebo minusova faktura
 124. Prijem zo zahraničia a nedodané potrvrdenie
 125. Reklamácia tovaru
 126. zahraničná prac. cesta?
 127. aký je postup pri účtovaní na 082 a 022
 128. odložená daň - otázočka
 129. Zaplatene ZP v danovom priznani
 130. Opláštenie stožiara plechom - tovar, služba?
 131. Úhrada DzP a zrušenie účtu
 132. strata - čo s ňou ?
 133. cislovanie dokladov
 134. prenajom hnuteľnej veci od nepodnikateľa SRO-čke
 135. ZOSTATOK 428-ODUČTOVANIE REZERVY NA OPARVU HIM
 136. nesvojprávnosť
 137. Časové rozlýšenie v JÚ
 138. Odpočitateľná položka a Invalidný dôchodca
 139. vratena dan zo ZČ
 140. Strata a následne zisk
 141. úroky z omeškania nezaplatené z účtu 645 je odpoč.pol?
 142. doprava
 143. Jednoduché učtovníctvo +DPH
 144. zahrnutie podpory z ÚP do DP typu A
 145. Daň z príjmu v Taliansku
 146. Pohľadávky na prelome rokov.
 147. Španielsko
 148. nedoplatok na RZZP za r. 2005
 149. SZČO a odvody
 150. kúpa automobilu a záloha
 151. uhradenie nedoplatku na dani
 152. Dobropis.
 153. Ročný prevod
 154. PHM tankovane 31.12.06
 155. DPH - prekurzovanie
 156. výdaj pre potreby podnikateľa
 157. Fa do zahraničia a zah.fa
 158. PHM a auto na lízing
 159. Faktúra zahraničnej firmy
 160. stravné lístky
 161. SF a koniec roka
 162. bonus
 163. valutová pokladnica-tankovanie v ČR
 164. auditorstvo
 165. členenie výdavkov
 166. Prijmy z kapital. majetku
 167. Používanie mot.vozidla,podnikaleľom a konateľom
 168. zaokruhlovanie rocneho odpisu
 169. prenájom poľnohosp.pôdy
 170. www stránka na internete - 2% z dane
 171. danove priznanie pre FO
 172. krádež majetku z leasingu
 173. Prenajom nehnutelnosti
 174. strata 2006
 175. Technický preukaz a spotreba
 176. Daňový bonus prijem v ČR a SR
 177. Účtovnictno na živnosť-ako začať?
 178. Daňové priznanie
 179. Ako sa to rieši
 180. Zábezpeka
 181. Uctovanie konfirmácií na prelome rokov
 182. JU - postupy
 183. Dan z honorarov
 184. JÚ-začiatočník,problém s DP
 185. Ročné zúčtovanie alebo Daňové priznanie
 186. postenie zodpovednosti za škodu
 187. daňový bonus
 188. prilohy k DP
 189. Ako zaúčtovať "Prevod kreditného úroku"?
 190. Technické zhodnotenie alebo náklad?
 191. nezdanitelna cast na manzelku SZČO
 192. Aká zmluva?
 193. Doúčtovanie odpisov predchadz.rokov
 194. náhrada škody
 195. daň z MV ako daňový výdavok
 196. lizing uctovanie
 197. Je to správny postup?
 198. Preplatky a nedoplatky z RZD
 199. Faktúry s rovnakým číslom, ale iné sumy
 200. Odvody poistného do nákladov
 201. Použitie kurzu a nárok na Daňový bonus.
 202. Lízing
 203. ukončenie živnosti-zásoby
 204. ukončenie živnosti a výkazy
 205. Postúpený leasing
 206. úver z nesplateného kontokrentu
 207. záloha
 208. ešte o opisoch
 209. DPH a postovne
 210. vypis DP pre SP
 211. priebežné položky
 212. komanditná spoločnosť-strata
 213. Nedaňové výdavky
 214. stravovanie
 215. Zájazd do daňového priznania - ako príjem
 216. Zrušenie žiadosti o vykonanie RZD po vykonaní RZD
 217. Nenávratný paušálny príspevok z UP
 218. predaj kníh do Poľska a DPH
 219. Služby spojené s nájomným
 220. auto-poistka-daň
 221. dan z prijmu - zamestnanec,SZCO
 222. SZČO a stravné lístky
 223. zálohová fa
 224. telefon
 225. spatne ziskanie budovy
 226. Splátky notebook
 227. Vznik občianstva SR v priebehu kal.roka
 228. Je to tak spravne?
 229. Prevod hm.majetku pri predaji podniku
 230. nezd. čiastka
 231. Sadzba základnej náhrady pre vozidlá
 232. Odsúhlasenie
 233. danove priznanie
 234. združenie FO - účtovanie
 235. Informácia
 236. STRATA.
 237. DP typ A
 238. komanditná spoločnosť
 239. Potvrdenie o prijme
 240. účet 341
 241. Preddavky.
 242. Valutová pokladňa, kurz. rozdiely ANO alebo NIE
 243. Účtovanie dotácie v PÚ
 244. DB na dieťa
 245. soc.poist.
 246. Zaradenie IM v JU
 247. Penále
 248. Paušálne výdavky
 249. PHM a odpočet DPH
 250. Ocenenie budovy a jej prislusenstva