PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 [361] 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Tovar a jeho sestra DPH
 2. Kam s pokutami v DPPO?
 3. PODVOD? ZAÚČTOVANIE SUKROMNYCH NAKLADOV KONATEĽA/RIADITEĽA DO FIREMNÝCH NÁKLADOV?
 4. Zákazková výroba
 5. nedoplatok z dani príjmov
 6. doplnkove dochodkove sporenie
 7. vyplatena poistka - danovy prijem?
 8. Spätný leasing auta a DPFO
 9. Odpisy
 10. zahrnutie prijmov zo zahranicia do DP
 11. Predaj vlastného dreva
 12. treba zdaniť aj vyrovnávací podiel?
 13. Daň na účely platenia preddavkov na daň
 14. Zdanit prijmy z USA aj u nas?
 15. SZČO a stavebné sporenie
 16. prerušenie živnosti
 17. neuhradené fa
 18. Poplatok za ochrannu znamku
 19. Preukázanie platieb na ZP
 20. 2 % dane
 21. Daňovy bonus
 22. daňové priznanie
 23. Rodičovský príspevok
 24. Odkupná cena auta - leasing
 25. JU-zinkasovaný debetný úrok
 26. NČZD na manželku - v predčasnom dôchodku
 27. FO ako spoločnik s.r.o. a fakturacia
 28. Ako zauctovat cestovne nahrady zamestnanca ?
 29. účtovanie mzdy
 30. Daňové priznanie a účtovne doklady
 31. požiadal o ročné zúčtovanie dane, no nemal
 32. aký je deň dodania služby
 33. Aký je postup???
 34. MT- náklady roka 2006 vyúčtované v roku 2007
 35. dôchodca, zrážková - preddavková daň, zdravotné poistenie
 36. Tvorba opravných položiek
 37. PN a DP zo ZC
 38. Starobný dochodok a DP
 39. Ešte raz technické zhodnotenie leasingu.
 40. organizačná zložka v čechách
 41. odvoz zamestnanca na letisko
 42. dobropis z ČR
 43. Leasing v ALFE
 44. začínam podnikat
 45. účtovanie nákupu vianočných kolekcií
 46. odpočítateľná položka na manželku
 47. výkaz o MaZ
 48. oprávnená osoba v DP
 49. Živnostníčky
 50. Odpis na manželku
 51. uctovnictvo
 52. Zaradiť do majetku?
 53. Vypomáhajúca osoba
 54. Daňový výdavok?
 55. DP PO - riadok 901
 56. zapocet jednostranny pohla a zav
 57. Splátka v EUR
 58. Predaj nehnuteľnosti-paušálne výdavky
 59. poistenie účtovníka
 60. DP FO - chyba v suvahe riadok 110
 61. Uplatnenie nedoplatku na zdrav. poist. po ukonč. podnikateľ. činnosti?
 62. Spatné zaplatenie cestnej dane
 63. PHL -daňový výdaj
 64. Výkazy na OR OS
 65. Cestovný príkaz
 66. príjmy z prenájmu nehnuteľnosti u manželov
 67. umorovanie straty
 68. úroky z pôžičky a daňové priznanie
 69. Užívanie bytu príbuznými osobami vlastníka bytu
 70. SP a ZP
 71. Rekonštrukcia
 72. Výkaz o MaZáv
 73. Odpisová skupina - kotol na ohrev vody
 74. Forwardové operácie
 75. DP metóda vyňatia.
 76. Dotácia-UP
 77. Prvá strana - DP FO A
 78. mandátna zmluva a DPH
 79. interny doklad
 80. Poistné na ZP u SZČO
 81. vzor FA?
 82. ake meno do vykazov?
 83. Občan ČR so slovenskou živnosťou
 84. Poistné na ZP u SZČO
 85. danovy bonus
 86. Tržba za rok 2006, fa v roku 2007
 87. ešte raz - úroky z 645 odpoč.pol????
 88. Leasing pri úžitkovom automobile
 89. Preprava osôb
 90. Limit pokladne
 91. Pokladničný doklad
 92. Preco sa dnes neda otvorit www.ceniga.sk?
 93. Čo s neplatičom a takýmto návrhom od neho:
 94. Vrátenie daňového preplatku a daň.bonusu
 95. Kontrola - Daňový úrad
 96. Strava - obedy
 97. Daňové súbeh zahraničie a SR
 98. Maly sponzoring ale častejší ako ho účtovať?
 99. kalkulacny list
 100. faktura, vpd
 101. DPH a zájazd na Maldivy z Nemecka
 102. poštová poukážka
 103. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 104. invalid.dôchodca a sprostredkovanie poistenia
 105. DP
 106. Uzávierka a zisk
 107. Spoločník a ubytovanie
 108. Platby exekútorovi.
 109. faktúry na cd...
 110. faktúra z r. 2006
 111. Rekonštrukcia/modernizácia ?
 112. Zdanovanie darovanych podielov z podielovych fondov
 113. Pečiatka na bločkoch z registračky
 114. Dar do firmy
 115. Daň z príjmov PO
 116. strata na poškodenom materiály
 117. §8 daňové priznanie B
 118. Tabuľka na výpočet preddavkov FO.
 119. Umorovanie straty
 120. daňový bonus
 121. ostatné kapitálové fondy
 122. Repasácia počítača
 123. Rozpustenie rezervy v roku 2007
 124. prenajom suk.osob. a SZČO ta ista osoba
 125. Príjmy -zmluva o dielo §262,536 Obch.zákonník
 126. Prenájom kancelárie
 127. Nezdanený príjem dôchodcu
 128. Odpisy tech. zhod. odpisaneho HIM
 129. Prílohy k DPFO A, B
 130. študent a daňové priznanie
 131. nezdaniteľná časť základu dane
 132. Nové okná za staré
 133. Práca v Nemecku, mzda vyplatená v Maďarsku
 134. pôžička od PO
 135. zaradenie do odpisovej skupiny
 136. Refakturácia služby oslobodenej od DPH
 137. elektráreň
 138. Uplatnenie straty z prenajmu bytu
 139. Danove priznanie DO-typ A - FO
 140. HV strata
 141. faktúry zahraničné
 142. nakup HIM v zahran.
 143. Nájom a SZČO
 144. VY dobropis-výdavok budúcich období?
 145. Odstúpenie záväzku z hľadiska dĺžnika
 146. daňove priznanie typu B
 147. SZČO+Zamestnanec
 148. Dôchodca a daňové priznanie
 149. zaradenie Biolasera
 150. Daňové priznanie za 2006, bez príjmov a výdavkov
 151. dlhodobé alebo krátkodobé záväzky
 152. PREDAJ OS.AUTA
 153. Predaj softwaru
 154. hmotny majetok SZCO
 155. daňové priznanie dôchodcu
 156. dodatočné náklady
 157. PHM a vyúčt.
 158. Záväzky
 159. rezerva na odmenu - súrne !!!!
 160. Náhrada škody od poistovne
 161. Oneskorené uplatnenie DPH
 162. Zmluva o postúp.pohľadávky
 163. Výnosy z DDS-ktorý riadok DP?
 164. Profesionálny športovec
 165. Este raz rezervy po novom
 166. príspevok zamestnávateľa do DDS-účtovanie
 167. Komanditná spoločnosť.
 168. Zrážková daň a preddavky SZČO.
 169. dobropis alebo minusova faktura
 170. Prijem zo zahraničia a nedodané potrvrdenie
 171. Reklamácia tovaru
 172. zahraničná prac. cesta?
 173. aký je postup pri účtovaní na 082 a 022
 174. odložená daň - otázočka
 175. Zaplatene ZP v danovom priznani
 176. Opláštenie stožiara plechom - tovar, služba?
 177. Úhrada DzP a zrušenie účtu
 178. strata - čo s ňou ?
 179. cislovanie dokladov
 180. prenajom hnuteľnej veci od nepodnikateľa SRO-čke
 181. ZOSTATOK 428-ODUČTOVANIE REZERVY NA OPARVU HIM
 182. nesvojprávnosť
 183. Časové rozlýšenie v JÚ
 184. Odpočitateľná položka a Invalidný dôchodca
 185. vratena dan zo ZČ
 186. Strata a následne zisk
 187. úroky z omeškania nezaplatené z účtu 645 je odpoč.pol?
 188. doprava
 189. Jednoduché učtovníctvo +DPH
 190. zahrnutie podpory z ÚP do DP typu A
 191. Daň z príjmu v Taliansku
 192. Pohľadávky na prelome rokov.
 193. Španielsko
 194. nedoplatok na RZZP za r. 2005
 195. SZČO a odvody
 196. kúpa automobilu a záloha
 197. uhradenie nedoplatku na dani
 198. Dobropis.
 199. Ročný prevod
 200. PHM tankovane 31.12.06
 201. DPH - prekurzovanie
 202. výdaj pre potreby podnikateľa
 203. Fa do zahraničia a zah.fa
 204. PHM a auto na lízing
 205. Faktúra zahraničnej firmy
 206. stravné lístky
 207. SF a koniec roka
 208. bonus
 209. valutová pokladnica-tankovanie v ČR
 210. auditorstvo
 211. členenie výdavkov
 212. Prijmy z kapital. majetku
 213. Používanie mot.vozidla,podnikaleľom a konateľom
 214. zaokruhlovanie rocneho odpisu
 215. prenájom poľnohosp.pôdy
 216. www stránka na internete - 2% z dane
 217. danove priznanie pre FO
 218. krádež majetku z leasingu
 219. Prenajom nehnutelnosti
 220. strata 2006
 221. Technický preukaz a spotreba
 222. Daňový bonus prijem v ČR a SR
 223. Účtovnictno na živnosť-ako začať?
 224. Daňové priznanie
 225. Ako sa to rieši
 226. Zábezpeka
 227. Uctovanie konfirmácií na prelome rokov
 228. JU - postupy
 229. Dan z honorarov
 230. JÚ-začiatočník,problém s DP
 231. Ročné zúčtovanie alebo Daňové priznanie
 232. postenie zodpovednosti za škodu
 233. daňový bonus
 234. prilohy k DP
 235. Ako zaúčtovať "Prevod kreditného úroku"?
 236. Technické zhodnotenie alebo náklad?
 237. nezdanitelna cast na manzelku SZČO
 238. Aká zmluva?
 239. Doúčtovanie odpisov predchadz.rokov
 240. náhrada škody
 241. daň z MV ako daňový výdavok
 242. lizing uctovanie
 243. Je to správny postup?
 244. Preplatky a nedoplatky z RZD
 245. Faktúry s rovnakým číslom, ale iné sumy
 246. Odvody poistného do nákladov
 247. Použitie kurzu a nárok na Daňový bonus.
 248. Lízing
 249. ukončenie živnosti-zásoby
 250. ukončenie živnosti a výkazy