1. Daňová kontrola (17 replies)
 2. Príjemka (6 replies)
 3. vzor zápisnice z val.zhrom. (10 replies)
 4. daň - určenie hmotnosti (26 replies)
 5. DPH pri predaji budovy (2 replies)
 6. Stravné Sk a súčasne EUR (3 replies)
 7. Vyradenie z firemného archívu (7 replies)
 8. Vývoz tovaru do ČR (5 replies)
 9. náhradný doklad - ERP (2 replies)
 10. denná uzávierka ERP (4 replies)
 11. Česká faktúra (33 replies)
 12. Predaj a obstaranie IM na základe záložného práva (1 replies)
 13. Oprava účtovania (1 replies)
 14. Odpisovanie pri lízingu (2 replies)
 15. nevyplatený preplatok (17 replies)
 16. Samozdanenie (8 replies)
 17. Dovoz švajčiarsko (2 replies)
 18. dan.bonus (4 replies)
 19. bulkcredit (5 replies)
 20. Odpočítateľné položky r.2006 (3 replies)
 21. Leasing motorky (2 replies)
 22. príjmový pokl.dokl z čiech (9 replies)
 23. Motorove vozidlo v BSM na podnikanie (2 replies)
 24. fyz.osoba-ako vystaviť potvrdenku? (18 replies)
 25. Pohyby na účte (6 replies)
 26. Daň z MV- pokuty, penále (2 replies)
 27. Daň z MV- pokuty, penále (1 replies)
 28. VYSVETLENIE DANE Z PRIJMU FO (3 replies)
 29. Služba s DPH alebo nie ? (5 replies)
 30. auto zo SZČO na s.r.o. (0 replies)
 31. autoškola a dph (3 replies)
 32. Sukromne auto - PHM (4 replies)
 33. Zodpovedný zástupca (8 replies)
 34. kupa a predaj internetovej domeny (3 replies)
 35. poistenie pohľadávky (5 replies)
 36. STK (1 replies)
 37. živnostník (8 replies)
 38. Náýkup sadeníc okrasných kríčkov a stromčekov. (1 replies)
 39. pracovný pomer (10 replies)
 40. stravné lístky v PU (5 replies)
 41. Motorka a dane s ňou súvisiace (8 replies)
 42. SZČO v ČR a DP v SR (7 replies)
 43. platba na nesprávny účet (3 replies)
 44. medz. účt. štandardy a ÚZ (0 replies)
 45. Stavba bufetu (4 replies)
 46. Prefakturovanie dopravy (2 replies)
 47. zuctovanie DPH za stvrtrok (2 replies)
 48. oslobodenie od dane z nehnutelnosti (11 replies)
 49. FA za službu podľa §15 ods.8 ZDPH (0 replies)
 50. podiel spoločnikov na zisku-zapisnica (3 replies)
 51. Verejné toalety a RP (24 replies)
 52. Zaúčtovanie mesačných faktúr jedným zápisom (29 replies)
 53. Kúpa ojazdeného auta (6 replies)
 54. Dohodár a odvody (7 replies)
 55. vypísanie fa - pc,alebo ručne? (6 replies)
 56. Navigačný systém v nákladoch (13 replies)
 57. §19 -overenie ÚZ audítorom (2 replies)
 58. odpisy a odpisové skupiny (87 replies)
 59. Poistné SZČO (1 replies)
 60. DPH - neviem si dať rady :( (9 replies)
 61. preddavky na daň z príjmov FO (20 replies)
 62. Prepravne služby s tretích krajín (2 replies)
 63. Ročné zučtovanie (5 replies)
 64. príjmy oslobodené od dane (1 replies)
 65. Nová prevádzka (1 replies)
 66. nákup kancelárskej stoličky a platba manzelkinou kartou (1 replies)
 67. mínusový stav v pokladni (8 replies)
 68. Konateľ a stravné lístky. (2 replies)
 69. Letaky a ich bezodplatne dodanie (2 replies)
 70. Výška zisku na rozdelenie (4 replies)
 71. Uzávierkové účty (7 replies)
 72. novela zákona o účtovníctve (0 replies)
 73. tabuľka B DP - odpisy hmotného maj (4 replies)
 74. Upomienka (2 replies)
 75. Zmluva o predaji tovaru (2 replies)
 76. dobropis a storno fa (3 replies)
 77. Vstupenky versus registračná pokladňa (2 replies)
 78. Vyplnenie prehľadu o zrazených preddavkov (0 replies)
 79. podanie daň.priznania za rok 2006 (8 replies)
 80. čo so zadĺženou s.r.o.? (1 replies)
 81. Výdavky budúcich období (30 replies)
 82. Reklamné predmety (49 replies)
 83. Univerzálny nosič náradia - odpisová skupina (2 replies)
 84. podpis osoby zodpovednej za ved. účtovníctva (2 replies)
 85. Účtovníctvo v občianskom združení - neziskovej organizácie (0 replies)
 86. predfaktura a dph (4 replies)
 87. Fa z Čiech s dopravou (2 replies)
 88. Faktúra v SKK, úhrada v EUR (20 replies)
 89. Faktúra v SKK úhrada v EUR (1 replies)
 90. Registrácia k DPH - leasing (3 replies)
 91. Súvaha - posledný stlpec (4 replies)
 92. asociácia (0 replies)
 93. Dotácia z EÚ (6 replies)
 94. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch za štvrťrok (4 replies)
 95. storno poplatok a DPH (3 replies)
 96. Splátkový úver (4 replies)
 97. Storno faktúry (143 replies)
 98. Hľadám účtovníčku - Bratislava II (Nivy, Ružinov) (27 replies)
 99. daň z nehnuteľností (3 replies)
 100. bločky z obdhodu EU (11 replies)
 101. DPH neplatca nie som a dodávatelia dávajú na fa IČDPH moju neexistujúcu (3 replies)
 102. príspevok z ÚP na refundáciu mzdy (6 replies)
 103. Najskor DHIM neskor HIM? (9 replies)
 104. Súvaha (3 replies)
 105. učtovanie ročného vučtovania dane (1 replies)
 106. DPH (13 replies)
 107. vypocet odvodov do soc. a zdr. poist. (19 replies)
 108. Účtovanie náhrady za nevyčerpanú dovolenku (1 replies)
 109. účtovná užávierka v JU (2 replies)
 110. kalkulačný vzorec (2 replies)
 111. Prefakturovaný prenájom vozidla zo zahraničia (3 replies)
 112. čo urobiť? (2 replies)
 113. dividendy (6 replies)
 114. §71 ods.3 (11 replies)
 115. uctovanie sankcneho uroku na sukromnej plat.karte (2 replies)
 116. poradte: (13 replies)
 117. Platca DPH od polovice mesiaca (8 replies)
 118. DPH a nakupne poukážky (0 replies)
 119. refakturácia do ČR alebo EU (0 replies)
 120. refakturácia do ČR alebo EU (0 replies)
 121. Kúpa technického zhodnotenia (4 replies)
 122. Predaj prenajatej DHM. (4 replies)
 123. anglicko (3 replies)
 124. Daň z príjmu pri predaji bytu (11 replies)
 125. česká fa (30 replies)
 126. Preprava osôb (3 replies)
 127. Leasing auta a faktury (0 replies)
 128. Daň. priznanie teraz (6 replies)
 129. Vyplatenie sumy FO - daňovo uznaný náklad? (16 replies)
 130. Nepriamy vývoz a DPH (0 replies)
 131. povinnosti pri zmene sídla spoločnosti (6 replies)
 132. Spätne uplatnenie DPH (5 replies)
 133. tlačivá (11 replies)
 134. Fa do zahraničia (14 replies)
 135. nakup deckeho oblecenia v anglicku bez DPH (1 replies)
 136. Nákup automobilu (17 replies)
 137. Odpočítanie DPH pri prenájme automobilu (3 replies)
 138. Zostava k DPH v Alfe (2 replies)
 139. Paušálne výdavky (6 replies)
 140. Zaradenie stavby (2 replies)
 141. Oslobodené od dane uviesť či nie (6 replies)
 142. financovanie priestorov (1 replies)
 143. stravné zamestnancov (1 replies)
 144. Ako fakturovať pre odberateľa v ČR (4 replies)
 145. ockovanie zamestnanca (1 replies)
 146. Ako zdaniť predaj budovy? (1 replies)
 147. Faktura roku 2006 prišla teraz (9 replies)
 148. Auto a IČO (2 replies)
 149. faktury r.2006-zmena,ako zaučtovať (10 replies)
 150. dph pri prenájme auta do zahraničia (5 replies)
 151. Miesto dodania tretia krajina (3 replies)
 152. Ako s firmou v konkurze? (2 replies)
 153. DPH - zahraničný komitent (1 replies)
 154. KTK (1 replies)
 155. Uctovanie dobropisu v Alfe (3 replies)
 156. Ako účtovať (2 replies)
 157. sluzba dodana v elektronickej forme a DPH (1 replies)
 158. Podklady pre uplatnenie DPH z PHM (0 replies)
 159. Zaokruhlenie DPH na vstupe a vystupe (7 replies)
 160. Odpočet DPH pri nájme nehnuteľnosti (5 replies)
 161. daňové priznanie (15 replies)
 162. nakup ambulantne (12 replies)
 163. opocianie DPH pri registracii? (6 replies)
 164. odvody živnostnika (3 replies)
 165. DPH a komis tovaru z ČR (2 replies)
 166. Prvy odberatel - kam do vykazu? (1 replies)
 167. Služby vykonané v ČR a DPH (18 replies)
 168. FAKTURA Z EU - NAROK NA ODPOCET (1 replies)
 169. združenie fyz. osôb a DPH (8 replies)
 170. Rozpustenie rezervy (2 replies)
 171. Dovoz tovaru z Ciny (3 replies)
 172. DPH pri penalizácii (3 replies)
 173. Nadmerný odpočet (9 replies)
 174. faktúra do zahraničia (5 replies)
 175. Pôžička poskytnutá zamestnancovi (9 replies)
 176. Prenájom auta znova (1 replies)
 177. Dodanie športovej služby do ČR (1 replies)
 178. Zálohová faktúra/faktúra (3 replies)
 179. DPH z JCD v ČR (0 replies)
 180. HV vo výročnej správe s.r.o. (2 replies)
 181. fakturovanie prepravy tovaru do ČŠ a DPH (3 replies)
 182. odvod-vyúčtovanie stravných lístkov (0 replies)
 183. inventarizácia pokladne paušálistu (5 replies)
 184. Ubytovanie konateľa (2 replies)
 185. preradenie auta (6 replies)
 186. miesto dodania (3 replies)
 187. Nájom byt-aké doklady? (4 replies)
 188. Záloha na inštaláciu v EUR-ách (4 replies)
 189. vyvozna FA mimo EU (5 replies)
 190. Zaradenie (6 replies)
 191. Aký kurz? (27 replies)
 192. 2% z dane (2 replies)
 193. čiastková úhrada zahraničnej FA (5 replies)
 194. Výdavky na podnikanie v súkr.byte (11 replies)
 195. nespotrebovane poistne (2 replies)
 196. Príjmy záujmového združenia (3 replies)
 197. Ako zaúčtovať zahraničnú predfaktúru. (1 replies)
 198. Treba vypisovať cestovný príkaz? (8 replies)
 199. Vystavenie Fa (3 replies)
 200. suprava na telefon do auta (2 replies)
 201. predaj DHM a odpisy (14 replies)
 202. Koeficient celý rok??? (7 replies)
 203. vstupenky na autosalón (3 replies)
 204. vystavený zahraničný dobropis (7 replies)
 205. Dan z príjmu (6 replies)
 206. Preprava Rakusko (19 replies)
 207. Osobný účet (11 replies)
 208. nakup deckeho oblecenia v UK bez DPH (2 replies)
 209. odpredaj sukr.majetok-na fakturu?? (3 replies)
 210. Tovar na sklade v PÚ (33 replies)
 211. prerušenie živnosti (5 replies)
 212. nákup a predaj valút od firmy XY (3 replies)
 213. Uctovanie trzby z ERP v JU (53 replies)
 214. Zdanenie primu z prace vykonanej na uzemi CR (0 replies)
 215. Kontrola PD (4 replies)
 216. Uctovanie PHM v JU (4 replies)
 217. vyvozna faktura (11 replies)
 218. vyhlasenie na zdanenie (4 replies)
 219. ojazdené, či nové (4 replies)
 220. Fa za opravu stroja a DPH (3 replies)
 221. Potvrdenie o prevzatí tovaru (11 replies)
 222. Preddavky DPFO (24 replies)
 223. bločky zo zahraničia (2 replies)
 224. DPH-zahraničné bločky (6 replies)
 225. s.r.o. alebo Ltd? (4 replies)
 226. zavazok voci konatelom..... (2 replies)
 227. Nákladovanie energií fakturovaných na FO (3 replies)
 228. Ubytovanie v apartmánoch a DPH na vstupe a výstupe (6 replies)
 229. Peňažný dar pre s.r.o. (1 replies)
 230. Ktorý mesiac DPH (4 replies)
 231. palety a ostatny DHIM (5 replies)
 232. Kontokorenktný úver (5 replies)
 233. výkaz DPH (3 replies)
 234. povinnosť vystavenia fa pre odpočet DPH (13 replies)
 235. hlasenie o vyučtovani dane a o uhrne prijmov (2 replies)
 236. Platba kartou (13 replies)
 237. Daňová povinnosť. (4 replies)
 238. sortovanie a DPH (1 replies)
 239. Prenájom a koeficient DPH (2 replies)
 240. nákupy v zahraničí (2 replies)
 241. Daň pri TO-ktrorý riadok DP (2 replies)
 242. Daň. povinnosť pri opakovanom dodani (40 replies)
 243. Dobropis časti zvýšenej splátky vopred pri prevode leasingu (7 replies)
 244. FA z Čiech a výkaz DPH (3 replies)
 245. odpis ,,pohľadávky" ako najlepšie (2 replies)
 246. Refakturácia SC (4 replies)
 247. Ako s halier. vyrovnaním (3 replies)
 248. Báger- rýpadlo.nakladača (4 replies)
 249. umorovanie straty (9 replies)
 250. Stravovanie (1 replies)