PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 [362] 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. kompenzácia
 2. nedoplatok z RZZP
 3. Odpocitatelna polozka
 4. Majetok -PU
 5. danový bonus-príjem v zahranicí
 6. účtovanie investičného úveru ? - HELP
 7. ako opraviť
 8. DDP za rok 2004
 9. Usporiadanie dokladov v JU
 10. Zaúčtovanie DPH pri dovoze v PÚ
 11. JU-Výkazo o príjmoch a výdavkoch
 12. Výpočet preddavkov DP na r. 2007
 13. objednávka prepojená s faktúrou
 14. Výpis z bankového účtu
 15. Vrátenie preplatku SZČO z RZZP.
 16. odmena poslanca
 17. Platca DPH
 18. Škoda na aute
 19. Invalidný dôchodca-DP
 20. Predaj tovaru do Maďarska
 21. daňové priznanie v ČR
 22. platby z osobného účtu
 23. zdaňovanie operatívneho prenájmu materskej firme do IČŠ od 1.1.2007
 24. ODPOC.POLOZKA
 25. Prerušenie živnosti a výdavky
 26. cestovné náhrady
 27. milionóvé poistenie
 28. euro účet+zápočet v eurách
 29. predaj nehnutelnosti a vydavky
 30. Oslobodenie či sprostredkovanie
 31. DP starobného dôchodcu a vyživovanie manželky
 32. Prívesný vozík
 33. Prerusena zivnost a DP
 34. Je toto intrakomunitarne nadobudnutie tovaru v SR?
 35. Daňové priznanie v Alfe - ako doplniť stratu?
 36. Interný doklad
 37. uctovnictvo
 38. Drobný hmotný majetok
 39. Účtovanie úveru v JÚ
 40. Stravné pre SZČO
 41. Dodatočné DP
 42. Faktura za najom
 43. poplatok za preukaz splnomocnenca
 44. mesačné preddavky
 45. čo sa započítava do príjmu manželky
 46. účtovanie odstupného
 47. zaúčtovanie automobilu
 48. preddavky na daň
 49. Dotácia na zamestnancov.
 50. Prerušenie živnosti
 51. kedy platit
 52. Odpočítateľná položka
 53. Ú
 54. Vlastná výroba
 55. nezdanitelna čast na manželku
 56. Paušálne výdavky - doteraz som viedol JÚ
 57. softver z Irska
 58. Zaúčtovanie DPH z dovozu auta v OMEGE
 59. Automobil-vyradenie
 60. úmrtie a daňovéí priznanie
 61. Preplatok na preddavkoch z roku 2005
 62. zuctovanie dane byvalej zamestnankyne
 63. Zákonná poistka a daňový výdavok
 64. poplatky v banke
 65. Vedenie účtovníctva súdneho prekladateľa
 66. jednoduche uctovnictvo
 67. Úhrada faktúry
 68. Autorský zákon
 69. Daňové priznanie za rok 2007
 70. Podanie danoveho priznania - student VS
 71. Vzor daňového priznania PO za rok 2006
 72. výkazy a paušálne výdavky
 73. paušálne výdavky
 74. Poštová zloženka ako doklad bez faktúry
 75. Neviem ako
 76. zdanený honorár
 77. Pausalne vydavky
 78. Podať DP
 79. pozastavená živnosť
 80. Oslobodenie od DzP pri nehnuteľnostiach
 81. Interny doklad
 82. Daň z prenájmu - príjmové položky
 83. Auto a uplatnenie DPH
 84. Cestná daň
 85. Bankové účty v zahraničnej mene
 86. Zaúčtovanie DB v JU.
 87. 321/311? Ano, ale...
 88. Pocitac - danovy vydavok?
 89. Nahlasovacia povinnosť - bežný účet?????
 90. PPD pri každej dennej uzávierke???
 91. Firma a jej pobocky
 92. nezaplatená fa pri pauš.výdajoch
 93. Dôchodcovia a daň z prenájmu
 94. prijem v hotovosti
 95. Nenávratný finančný príspevok na vytvorenie pracovného miesta z úradu práce
 96. Dotácia - príjem podľa par.6?
 97. Mzdy ostatné záväzky
 98. Živnostník a zdravotné poistenie
 99. Starobný dôchodok príjem nepodliehajúci dani z príjmov
 100. Stravné lísky v ALFE
 101. Predaj tovaru alebo služieb?
 102. Predaj auta
 103. Faktúra za DP
 104. príjmy, výdavky ovplyvňujúce ZD
 105. Úrok z požičiek
 106. Vývoz Švajčiarsko - služby
 107. Poistenie vozidla
 108. jednoduche uctovnictvo
 109. Príspevky na DDS
 110. jednoduche uctovnictvo
 111. technické zhodnotenie alebo réžia
 112. daňové priznanie, príjem z ČR a SR
 113. Leasing auta v JU
 114. faktura do Nemecka
 115. Daňový náklad DPH 2006 alebo 2007
 116. nevrátené vývozné JCD
 117. zaúčtovanie pohľadávky
 118. Príjem v zahraničí
 119. Výpis z DP do SP resp. ZP
 120. termín podania žiadosti o predĺženie lehoty na odovzdanie DP
 121. Založenie Bú skôr ako živnosť
 122. Daňový bonus
 123. Originál alebo fotokópia (potvrdenie od životnej poisťovne)
 124. príjem z ČR a SR
 125. študent-DP
 126. DDS
 127. paušalne výdavky a vypisy z účtu
 128. účtovanie lekára
 129. DP v Čechách a na Slovensku
 130. Inventarizácia účtu 082
 131. Student v zahranici a danove priznanie
 132. Pridelenie DIČ a povinnosť podať DP
 133. Poskytnutá záloha - VNZD r. 2006 _?
 134. študent a odpočítateľná položka
 135. nezaplatenie DzMV a uznanie výdavkov
 136. daňové priznanie
 137. co je to vlastne obrat???
 138. Pozastavenie živnosti - výkazy
 139. preplatok RZZP a rodičovská dovolenka
 140. Poplatok banke za úver
 141. Daň do 500,- SK
 142. výkaz o majetku a záväzkoch
 143. Vyradenie budovy z majetku firmy
 144. Účet 341
 145. Sprostredkovatel leasing.
 146. Ukončenie živnosti-paušál a pohľadávky
 147. nevyfakturované dodávky - účet 326
 148. pôžička
 149. Prepis
 150. Preddavky na daň, §42, ZDP
 151. Likvidácia materialu
 152. Editovateľné tlačivá už na DRSR:)
 153. Zmluva o dielo
 154. vymazanie faktury z JU
 155. Ako zaúčtovať Mobil na prelome rokov
 156. JU - vystavená faktúra v EUR
 157. Fa z t-mobilu
 158. dividendy
 159. Ako učovať nemocenské dávky zo sociálnej poisťovni za PN?
 160. daňové priznanie A, daňový bonus vyšší ako daň
 161. uhrada fa + postovne
 162. Nedodržanie podmienky §11,ods.6
 163. predaj kníh a DPH
 164. Poskytovanie služieb čs. firmám - povinnosti voči čs. úradom
 165. Halierove vyrovnanie 341
 166. stravne listky
 167. Predaj bytu - dedičstvo
 168. dph pri dovoze
 169. 481 - odlozeny dan.zavazok
 170. kadernictvo-nájom-oprav
 171. Percentuálne výdavky môžem ?
 172. dlhodobe preddavky
 173. Dodatočné DP
 174. Stravné - aký doklad
 175. Príjem študenta - daňový bonus
 176. Je vynutene nadobudnuta pohladavka sucast obst.ceny leasingu?
 177. účtovanie overnigt
 178. Učtovníctvo advokáta - plátcu DPH
 179. môže vyjsť preddavok zo ZČ zaplatený v ČR v DP"A"ako preplatok?
 180. autolekarnička a sadzba DPH
 181. chybné a nedodané faktúry, neschopnosť riešiť problém - čo ja s tým?
 182. nezdanitelna cast pre dochodcu
 183. Strata pri paušálnych výdavkoch
 184. Inventúra
 185. DP "B" + prílohy, ak živnostník nemal príjmy zo živnosti
 186. majetok
 187. Daň z príjmov PO
 188. predaj kníh a DPH
 189. Účtovanie leasingu
 190. Odvody ZP
 191. Zvyšovanie vzdelania
 192. Reprezentačné v CP
 193. Pokuta za podanie DP po lehote
 194. Príspevok z úradu práce na zamestnávanie
 195. DP - pre slov. občana s českou živnosťou
 196. zoznam spoločností úre 2%
 197. Zverejenenei uctovnej uzavierky
 198. Danovy vydavok k prislusenstvu pohladavky
 199. Uplatnenie nezdaniteľných častí - FO živnostník
 200. Faktúry do Čiech
 201. Služobná cesta a DPH.
 202. Faktúry do Čiech
 203. Čerpanie SF
 204. Poznámky k účtovnej závierke
 205. Ešte raz valutová pokladňa
 206. vykaz o majetku
 207. Opravy do nákladov?
 208. Preddavky SZČO a zamestnanca
 209. PHM
 210. Oslobodené od dane+výkazy
 211. výška jednorazového príjmu
 212. Paušálne výdavky-vrátka poistného
 213. Náhradné diely
 214. PN a zákonný soc.náklad
 215. vozidlo a cestná daň
 216. prevádzkový preddavok
 217. DP a materská
 218. Automobil na úver - doba odpisovania
 219. daňové odpisy
 220. PHM - rýchla pomoc
 221. oddiel VII - DPFO B
 222. DP typ A pomoc pri vyplnení
 223. Auto z požičovne pri poistnej udalosti
 224. pozastavenie zivnosti + pausalne vydavky
 225. DP u študentov
 226. nezaplatené lízingové splátky
 227. Fa za telefón
 228. financny poradca - danove priznanie?
 229. prosim o pomoc pri vyplneni DP - FO A
 230. dotacia
 231. Zamestnavatel nevystavil potvrdenie o prijme
 232. Daňové priznanie A alebo B?
 233. Dochodca - danove priznanie A a rocne zuctovanie.
 234. Nedoplatok na RZZP.
 235. Dodatočné daňové priznanie
 236. Mzdy za december 2006 v JÚ
 237. Zaúčtovanie zistených rozdielov
 238. Faktúra v nemčine
 239. rozdiel medzi 325 a 379
 240. poistné ako nezdaniteľná časť
 241. Výkaz o príjmoch a výdavkach - príloha
 242. obedy a a nesprávne určenie jej hodnoty
 243. poistka-nezdaniteľná časť
 244. zamestanec neskor SZCO
 245. Kurzový rozdiel
 246. účet
 247. Odkúpenie obchodného podielu?
 248. Zásoby
 249. Danove priznanie PO
 250. Podané DP v ČR + príjmy z prenájmu v SR