PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 [363] 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Dátum dodania
 2. TZ alebo investícia?
 3. Příjmy z ČR
 4. paušálne výdavky
 5. Pôžička
 6. kúpa motora
 7. ročné zúčtovanie - príjem z ĆR
 8. bolčky za ubytovanie
 9. Preddavky na daň - závislá činnosť
 10. danové priznanie
 11. Potvrdenie o príjme
 12. Zaradenie do prijmu
 13. Príjem nižší ako 45.408
 14. Paušál a poistenie
 15. Rodičovské združenie - kôň
 16. Ako faktúrovať?
 17. Zaradenie budovy bez dôveryhodných dokladov
 18. aké DP?
 19. Daňové priznanie a ročné zúčtovanie zdravotného poist.
 20. faktúra 12/05 uhradená 01/06
 21. faktúra vyplatená zo súkromného účtu
 22. Odvody
 23. príjmi zo zahraničia
 24. honorar,autorské práva, DzP FO
 25. Kurzová strata
 26. Platby platobnou kartou v JÚ
 27. Dialničná známka
 28. Prílohy k PD
 29. NČZD v EUR
 30. Poistenie
 31. Dan z predaja bytu
 32. Paušal a tlačivá
 33. zmliuva o dielo
 34. slovnaft a jeho ceny
 35. Podielove fondy
 36. havária vozidla - účtovanie o škode
 37. Tlačivo DDP na internete
 38. autorský honorár
 39. konečné stanovisko k úveru v JÚ
 40. nové tlačivo Výkaz a Súvaha
 41. priznanie reálnych výdajov
 42. ročné zúčtovanie poistenia
 43. prilezitostny prijem a oslobodenie od dane
 44. faktura za 12/06 vystavena v 1/07
 45. zdaniteľný príjem
 46. Pracovná cesta.
 47. zákazky
 48. Postúpenie leasingu
 49. Zaplatené poistne za minulé roky
 50. Inventariz.pokladne
 51. živnostník v ČR a súčasne aj v SR
 52. dochodca a nezdanitelny zaklad
 53. Učet vedený EUR a Skk
 54. Ako účtovať
 55. Roznášanie letákov v Rakúsku.
 56. Neidentifikovateľné platby
 57. Odpisová skupina PC
 58. kúpele - náklady na repre
 59. Zauctovanie zrazkovej dane z uroku
 60. Úver na súkromné účely nie na podnikanie
 61. DP typA- prijem na Slovensku a v Nemecku
 62. Paušálne výdavky
 63. Paušálne výdavky
 64. Aký typ DP podať?
 65. Potvrdenie o prijme v nemcine.
 66. Daňové priznanie tap A
 67. Daňový bonus a príjem z ČR
 68. daň z príjmu a automobil
 69. Pozastavenie živnosti a daňové priznanie
 70. Výsluhový dôchodok z DDS a ročné zúčtovanie
 71. Tlačivo DP typ B - rôzne strany -
 72. Daň. prinanie a zrážková daň
 73. Predaj bytu a stav.sporenie..
 74. Paušálne výdavky a predaj auta
 75. Úhrada faktúry v EUR v hotovosti.
 76. Nezdaniteľná časť ZD na manželku - nemocenské
 77. Životné poistenie - zdanenie
 78. dobrovolne nezamestnaný a DP
 79. Notebook
 80. Fakturacia do CR
 81. Odvody
 82. Nepovinne členské príspevky
 83. Daňové priznanie a príkazná zmluva
 84. Rocne zuctovanie dane
 85. colná zábezpeka
 86. Dohodári - študenti, nová s.r.o.
 87. Účtovanie sklad.karty, výdaj, DF
 88. Kupno-predajna zmulva na pc zostavu
 89. príjem ovp.ZD?????
 90. Nájom a živnosť u jednej FO.
 91. ako zaútovať:Podnikateľské konto plus
 92. Danove priznanie a zdravotne posistenie
 93. Provizie a odvody do ZP
 94. Zmluvy o dielo
 95. DP typu A + dávka v hmotnej núdzi
 96. Techn. zhodnot. leas.auta v 1. roku odpisovania
 97. firemna kreditna VISA karta
 98. sklad
 99. DPH a CLO na DOPLNKY VYZIVY
 100. ročne zúčtovanie a príjem z ČR
 101. Uplatnovaná vyššia nezdaniteľná čiastka ako 90816!!!!
 102. Provízie
 103. Tvorba RF a jeho použitie na zníženie straty firmy
 104. Neuhradená strata z minul. rokov
 105. Vysavená faktúra v r.2007
 106. Paušálna náhrada výdavkov za použitie cestného mot.vozidla pri prac. cestách a mzda
 107. Kúpa auta na úver
 108. MV na lísing
 109. Dodatočné DP a pokuta
 110. Zaokrúhlenie - iný účet
 111. Súbeh viacerych príjmov
 112. Sponzorský príspevok pre ob.zdr.
 113. kurzové rozdiely
 114. Zdanenie príjmu zo zahraničia
 115. miesto rocneho zuctovania
 116. Pracovná cesta a diaľničná známka v Česku
 117. technické zhodnotenie
 118. Advokát a paušálne výdavky
 119. Taxikár nemá doklady o príjme
 120. auto-vyradit z obch.majetku
 121. časové rozlíšenie finančného úroku pri leasingu
 122. Odpočit. položka a príspevok z ÚPSVaR
 123. zaúčtovanie preplatku dane z minulosti
 124. Keby sa ešte niekto pýtal
 125. pozastavenie živnosti
 126. urbárske spoločenstvo
 127. Odpočítateľná položka-môžem ju neuplatniť?
 128. poistne na ZP za rok 2005
 129. Mylná platba PU
 130. od kedy platiť DPH?
 131. Pracovná cesta - vyúčtovanie
 132. Mám správne DP A
 133. Daňová strata
 134. Prehlad , hlasenie?
 135. Fondy do SP a DP
 136. tvorba OP k pohladavkam
 137. PHM ako pripočítateľná položka
 138. Daňové priznanie za nebohého.
 139. Príjem z prenájmu
 140. Súvaha+VZaS+DPPO 2006
 141. Vloženie majetku do podnikania.
 142. Pracujúci dôchodca a nezdaniteľná čiastka (nástup na starobný dôchodok bol 1.4.2006)
 143. Podvojné účto v.o.s. a vyrovnací podiel
 144. Kúpa podniku-leasing
 145. predaj auta
 146. au-pair a danova povinnost
 147. telefon
 148. predajna cena odpisaneho majetku
 149. Lizing OA a NA
 150. Môže prokurista podpísať DP?
 151. Danove priznanie - pomoc pri vyplnani
 152. Odpisy
 153. Autor a dávky v nezamestnanosti
 154. Stroj na úpravu ľadu
 155. Havarijné poistenie
 156. Výkazy, hlásenia, priznania a iné
 157. odkedy uplatniť výdavky?
 158. Preddavky na daň PO - preplatok
 159. Paušálne výdavky
 160. vyššie výdavky ako príjmy
 161. DP A alebo B FO?
 162. Nová živnosť a daň
 163. Prechod z JÚ na paušálne výdavky.
 164. 2 %
 165. Krádež
 166. Daňový bonus v podvojnom účt.
 167. oznacenie miesta podnikania
 168. Faktúra a hneď vystavený dobropis
 169. zaokruhlovanie 2
 170. Kam mám dať príjem?
 171. učet 474AE a leasing auta spl. do 1r
 172. Paušálne výdavky pri príležitostn. príjmoch
 173. Dodatočne daňové priznanie
 174. daňový bonus - externý študent VŠ
 175. správnosť vyplnenia DP PO
 176. odpocet na manzela
 177. Ako oceniť zásoby?
 178. platca dph vs PU (JU)
 179. Daňove priznanie
 180. Daňové priznanie typ B
 181. založenie a.s.
 182. zrážková daň a DP
 183. prijatá faktúra - uný odberateľ
 184. auto
 185. daň zrazená v banke
 186. Kúpno-predajná zmluva ako VOZD
 187. SZČO - zamestnanec -paušálne výdavky
 188. ucelove sporenie
 189. Ako zaúčtujem DPH v decembri ak FA prišla v januári
 190. priznat to v dan. priznaní?
 191. Priebežné položky
 192. ALFA -zahr.fa
 193. pauš.výdavky a výkazy o PaV a MaZ
 194. Leasingova zmluva na 35 splatok
 195. Zrušenie životného poistenia a DPFO
 196. Prosím o rada k daň. priz. FO
 197. Povinnosť mať registračnú pokladňu
 198. Vreckové
 199. SZČO a príjem zo sprostredkovania
 200. daňový odpis pohľadávky
 201. Daňové priznanie "B"
 202. Musím podať DP?
 203. Faktúra z 12/06 došlá 31.01.2007
 204. riadok 63
 205. HLADKÉ PLATBY
 206. DPH a zahraničná firma s aktivitami na Slovensku
 207. pozastavená živnosť - zaúčtovať bank.výpisy?
 208. Podsúvahové účty
 209. dan.strata
 210. Prilezitostne prijmy
 211. Ročné daňové hlásenie
 212. Preúčtovanie vkladu spoločníkov
 213. DP PO - príloha "potvrdenie o podaní DP"
 214. zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenia
 215. nájomné za pôdu
 216. Priznanie DPH v exceli
 217. rezerva na kurzove straty r.2002
 218. Nerezident
 219. zaokrúhlovanie DPH
 220. VoMaZ
 221. Tlacivo z DU
 222. Cestovné náhrady
 223. S. r. o. v likvidácii
 224. uctovanie-oblozene zemle
 225. nezd.cast
 226. Vyškrtaný pokladničný bloček?
 227. Dotácia z úradu práce
 228. Doklady k DP typ B
 229. Pracujúci dôchodca - daň, odvody, možnosť vrátenia dane
 230. Výpomoc od manžela
 231. DP typ B musia byť prílohy majetok a záväzky, Príjumy a výdaje?
 232. odpustená pokuta z DU
 233. Účtovanie úroku zo Soc.poisťovne
 234. dodanie tovaru na Slovensko, faktúra do Rakúska
 235. Valutová pokladňa - zaokrúhliť ?
 236. Účtovanie banky nie od začiatku roka.
 237. Udaje o zakonnom zastupcovi
 238. Paušálne výdavky - príjem
 239. Rodičovský príspevok
 240. Kódy OKEČ
 241. jednoduche uctovnictvo
 242. odmena z man. zmluvy aký § v DP?
 243. SUBOR MAJETKU - 15 LCD monitorov?
 244. Lístky z MHD do nákladov?
 245. ukončenie živnosti-čo s HIM?
 246. zahr. pracovná cesta
 247. ide o daňové výdavky znižujúce ZD?
 248. zaúčtovanie auta na lízing od začiatku
 249. Paušálne výdavky
 250. Nájomné za stroje