1. poistenie osôb (2 replies)
 2. Par. 31 výdhovné a vzdel.služby a oslobodenie od dane (0 replies)
 3. Pomoc pri úzávierkových prácach (0 replies)
 4. Preprava v rámci ČR pre slovenskú firmu (6 replies)
 5. živnost aj zamestnanie (5 replies)
 6. Trojstr. obchod zálohová platba (2 replies)
 7. predaj OA (9 replies)
 8. Vyrovnanie pohľadávky (4 replies)
 9. Dodatočné DP r. 2004-2005 typ A (1 replies)
 10. Potvrdenie o zúčtovných a vyplatených príjmoch (4 replies)
 11. kurzové rozdiely - pomoc (6 replies)
 12. daň z mot. vozidiel (3 replies)
 13. Príjem - výdaj, (0 replies)
 14. Pausalny poplatok (1 replies)
 15. Zaokrúhľovanie DPH (1 replies)
 16. oprava (2 replies)
 17. Poštová schránka (4 replies)
 18. Leasingová zmluva (8 replies)
 19. Vyúčtovanie cesty (15 replies)
 20. Predaj firmy (4 replies)
 21. SZČO-povinnosti (3 replies)
 22. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa § 55 (1 replies)
 23. dražba a DPH (6 replies)
 24. DPH za rok 2005-nedoplatok (6 replies)
 25. zápis tržieb z ERP -denne alebo mesačne? (4 replies)
 26. opravné DP (10 replies)
 27. Daňová kontrola - poistná udalosť - JU (6 replies)
 28. Sprostredkovateľská činnosť (7 replies)
 29. Učtovanie leasingu užitk.auta v JU,je plátcom DPH (1 replies)
 30. uctovnictvo denne alebo nie (7 replies)
 31. Zlúčená spoločnosť a preddavky na r.2007 (7 replies)
 32. nový účet... (4 replies)
 33. Fa vystavená v Kč prepočítaná na Sk (4 replies)
 34. Skladová evidencia (0 replies)
 35. Fa v cudzej mene (10 replies)
 36. dan z prijmu pri predaji stavby (1 replies)
 37. DPH pre zahraničie (2 replies)
 38. Potvrdenie o zučtovaných a vyplatených príjmoch (0 replies)
 39. zrážkova daň (4 replies)
 40. Ročné zúčtovanie v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 41. faktúra platená v hotovosti bez bločka (6 replies)
 42. fotoaparát a clo (1 replies)
 43. pokuta (1 replies)
 44. smernica (0 replies)
 45. Vývoz (8 replies)
 46. Príjem z automatov (5 replies)
 47. Platnosť alebo účinnosť (2 replies)
 48. DPH (1 replies)
 49. zápis z VZ (3 replies)
 50. Faktúra z minulého roka (5 replies)
 51. odpocet DPH v SR u zahranicnej osoby (3 replies)
 52. Daňové priznanie ak je zamestnaný v ČR (3 replies)
 53. stravné živnostník a reklama (7 replies)
 54. Neuhradená faktúra (2 replies)
 55. nákup PHM so zlavou (7 replies)
 56. dovoz nového návesu z Rakúska za účelom podnikania (2 replies)
 57. prenájom auta (0 replies)
 58. faktúra z USA (2 replies)
 59. DPH (11 replies)
 60. platca DPH (4 replies)
 61. Kreditna karta v PU (2 replies)
 62. Povinný prechod z JÚ na PÚ? (1 replies)
 63. DPH pri preprave externych zamestnancov (0 replies)
 64. Ako fakturovať do Nemecka? (8 replies)
 65. konštantný symbol 0555 (3 replies)
 66. ubytovanie dohodára (2 replies)
 67. DPH?Ceska republika (1 replies)
 68. Nábytok (12 replies)
 69. Preprava pri trojstrannom obchode (24 replies)
 70. Druhý mobil - o2 do nákladov? (12 replies)
 71. Preplatok na DPH (2 replies)
 72. Zmeny v zamestnávaní živnostníkov (3 replies)
 73. Zmluva o dvojitom zdanení (11 replies)
 74. daň z r.2006, dialn.znamky (1 replies)
 75. propag.predmety alebo reklamne služby? (4 replies)
 76. Nákup automobilu (1 replies)
 77. Know-how a DPH (2 replies)
 78. obstaranie materiálu darovaním (2 replies)
 79. Stiahnutie tabulky kniha jazd (1 replies)
 80. odpisovanie po roku 2004 (2 replies)
 81. terminál a účtovanie (5 replies)
 82. dph a stravné (6 replies)
 83. miesto dodania služby a DPH (1 replies)
 84. nesprávne zaúčtované odpisy (5 replies)
 85. Nákup tovaru v Čechách (6 replies)
 86. Reklama (2 replies)
 87. odpis vozidla (11 replies)
 88. zriadovacie vydavky? (11 replies)
 89. interntovy vypis z BU (2 replies)
 90. kedy ucto.zavierka ? (3 replies)
 91. Provízia za dodanie strav.poukážok pre SZČO (11 replies)
 92. uplatnenie DPH z bločkov za PHM (16 replies)
 93. Refakturacia energii (34 replies)
 94. DDP typ A (0 replies)
 95. r. 910 (8 replies)
 96. dohoda o spolupráci-nájom (1 replies)
 97. DPH a faktúra z ČR od neplatcu DPH (14 replies)
 98. stare faktury (5 replies)
 99. DPH a predaj auta do zahraničia (1 replies)
 100. DDS - výška daňových výdavkov (1 replies)
 101. Odmena konateľovi a DP (3 replies)
 102. Vklad na účet soc.fondu. (2 replies)
 103. nebola mi vystavená faktúra, čo teraz? (36 replies)
 104. OSLOBODENIE od dane PREDAJ BYTU (13 replies)
 105. Nestihli sme sa z stvrtrocneho na mesacneho platitela zmenit (12 replies)
 106. dan z predaja bytu (11 replies)
 107. socialny fond,banka (3 replies)
 108. zalohova faktúra DPH-správne pomenovanie (6 replies)
 109. DPH z PHM pri prenajatom automobile. (10 replies)
 110. Registrácia platiteľa DPH (4 replies)
 111. Daň z urokov vo výpise- náklad (10 replies)
 112. prechod SZCO - PO a odvody (4 replies)
 113. UAD 1/2007 (0 replies)
 114. Čo ďalej, keď DP je už hotové a daň zaplatená? (11 replies)
 115. združenie FO-ukončenie (25 replies)
 116. par otazociek dph (3 replies)
 117. čerpanie soc.fondu, banka (0 replies)
 118. Aká odpisová skupina ? (5 replies)
 119. nakup auta (1 replies)
 120. nevyfakturovane záväzky (1 replies)
 121. Kurzy (6 replies)
 122. 10 a 19% DPH a daň.priznanie (2 replies)
 123. SZČO-STRAVNÉ LÍSTKY-DOKÁZANIE PRACOV.ČASU (3 replies)
 124. Nákup tovaru v ČR a DPH (2 replies)
 125. Účtovanie opravy (18 replies)
 126. Účtovanie zmluvných poistiek (33 replies)
 127. Zražková daň - účtovanie (8 replies)
 128. Podpis príjemcu (2 replies)
 129. Oprava auta v ČR (6 replies)
 130. vstupná cena pozemku (4 replies)
 131. Vrátenie preplatku (2 replies)
 132. Zrušenie vytvorenej rezervy (3 replies)
 133. oslobodené príjmy (8 replies)
 134. Cenove rozdiely refakturovane do EU (10 replies)
 135. Zodpovednosť za škodu (0 replies)
 136. Zmluva o prenájme (0 replies)
 137. Zmluva o prenájme (1 replies)
 138. PHM a účtovanie (5 replies)
 139. Preddavky (8 replies)
 140. chyba zistená po podaní daň. prizn. (8 replies)
 141. ako zauctovat ubytovanie na sluz. ceste? (4 replies)
 142. blok z ERP a DIC v tvare SK2020XXXXXX (5 replies)
 143. Registrácia platiteľa DPH (13 replies)
 144. stravné vraj aj v roku 2007 len 55% (14 replies)
 145. Pracovné cesty- poskytovanie preddavku (0 replies)
 146. Dodatočné priznanie DPH (7 replies)
 147. dosly dobropis, nevyfaktur.dodavky (12 replies)
 148. Materiál, tovar a výrobky preradené do školiacich pomôcok (4 replies)
 149. Daňové priznanie a daň. bonus (3 replies)
 150. SZČO a nákl.automobil v prenájme (3 replies)
 151. Zaokrúhľovanie (2 replies)
 152. pokuta za neskore odhlasenie DMV (6 replies)
 153. Archív - lekári (1 replies)
 154. predaj bytu v bsm - platenie dane z príjmu (5 replies)
 155. Vklad súkromného PC do podnikania (30 replies)
 156. Nešťastný leasing (3 replies)
 157. Príloha k DP PO (8 replies)
 158. faktúry v realitnej kancelárii (1 replies)
 159. PC + operačný systém (4 replies)
 160. prenájom os. auta na základe zmluvy o reklame (2 replies)
 161. NB-invent,kartu alebo nie? (1 replies)
 162. Daň z príjmu pri predaji bytu (1 replies)
 163. Leasing (4 replies)
 164. Sankcia (4 replies)
 165. DPH pri kúpe výherných hracích prístrojov (0 replies)
 166. Víza - fakturácia (5 replies)
 167. Prenájom kamionov z CZ (7 replies)
 168. Kedy je potrebné platiť DPH (4 replies)
 169. postúpenie postúpenia (4 replies)
 170. DPH - poštovné (19 replies)
 171. RZD+zrážková daň-dodatočné priznanie (0 replies)
 172. rekonštrukcia účtovníctva (9 replies)
 173. Doklad o ubytovaní (12 replies)
 174. servisné práce na hnuteľnom majetku (4 replies)
 175. ako zauctovat?????????? (4 replies)
 176. Ubytovanie a DPH (2 replies)
 177. úrazové poistenie (2 replies)
 178. Dodací list ? (2 replies)
 179. Služba dodaná v Nórsku (7 replies)
 180. Nedaň. náklady a DPH (3 replies)
 181. Ako zaúčtovať (2 replies)
 182. zmluva o spolupráci ? (3 replies)
 183. Predaj budovy (5 replies)
 184. odpisovanie tovaru - DPH (5 replies)
 185. organizovanie sportoveho podujatia (0 replies)
 186. Poistne sluzby DPH (4 replies)
 187. POŽIČKA (5 replies)
 188. Odpisový plán - jeho úprava (4 replies)
 189. Kúpna zmluva na byt (3 replies)
 190. Faktúra z ČR za "know-how" (0 replies)
 191. vozik z PL (2 replies)
 192. vývoj DPH (2 replies)
 193. Mylna platba (6 replies)
 194. Tachografová karta a DPH (33 replies)
 195. DPH (12 replies)
 196. danová kontrola (14 replies)
 197. Prijatá služba z ČR a DPH (4 replies)
 198. Koeficient DPH a žiadne oslodené plnenie (4 replies)
 199. co s tym??? (2 replies)
 200. nezdaniteľná časť na družku (5 replies)
 201. opekačka a soc. fond (10 replies)
 202. Obchodný register (7 replies)
 203. daňové po termíne (5 replies)
 204. Cestovné (2 replies)
 205. DPH (2 replies)
 206. preddavok platca DPH (4 replies)
 207. Aký kurz? (2 replies)
 208. predaj a prenajom pozemku (26 replies)
 209. Kúpa montovaného stanu z ČR a DPH (3 replies)
 210. Dodanie tovaru v zahraničí (2 replies)
 211. 501 al. 542 (2 replies)
 212. Kam zaradiť dochádzkový systém (4 replies)
 213. 2x úhrada (0 replies)
 214. 2s úhrada (1 replies)
 215. zabudnutý príjem (4 replies)
 216. Refundácia príjmov (2 replies)
 217. Prenajom auta do SRO od FO nepodnikatela (1 replies)
 218. Nezdaniteľná časť (2 replies)
 219. Výpis z DP a ZP (2 replies)
 220. DPH a autá / nákladné / (2 replies)
 221. analyticka evidencia účtov (3 replies)
 222. Účtovanie stravného živnostníka v PÚ (3 replies)
 223. Stravné SZČO vo vlastnej reštaurácii (7 replies)
 224. samozdanenie (10 replies)
 225. prechod z JU na PU (3 replies)
 226. Pohoda - nastavenia (2 replies)
 227. Ako napraviť chybu pokladníčky? (21 replies)
 228. Nakup tovaru z Čiech... (3 replies)
 229. časové rozlišovanie (32 replies)
 230. Maturitná otázka (3 replies)
 231. FO-oslobodenie od dane z prijmov? (2 replies)
 232. interne cislovanie OF (30 replies)
 233. 30. január (2 replies)
 234. dôležité termíny (1 replies)
 235. danove priznie za rok 2006 (8 replies)
 236. Zivnostnik-kupa novostavby bytu-odpocet DPH (1 replies)
 237. zaplatená daň (3 replies)
 238. Predaj tovaru do Maďarska (1 replies)
 239. Výkazy na medzinárovné účt. štandardy (6 replies)
 240. Občianske združenie a DPH (3 replies)
 241. Preprava do zahraničia (1 replies)
 242. socialny fond (1 replies)
 243. Prenájom auto zo zahraničia a DPH (9 replies)
 244. Uplatniť DPH? (4 replies)
 245. zaplatenie dane (2 replies)
 246. Kúpa DHM (2 replies)
 247. Predaj Avie a DPH (6 replies)
 248. Treba vycliť? (3 replies)
 249. DPH a úrok z omeškania (3 replies)
 250. je možne prenajať motorove vozidlo za 1,-sk (1 replies)