PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 [364] 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Dodatočné DP
 2. Faktura za najom
 3. poplatok za preukaz splnomocnenca
 4. mesačné preddavky
 5. čo sa započítava do príjmu manželky
 6. účtovanie odstupného
 7. zaúčtovanie automobilu
 8. preddavky na daň
 9. Dotácia na zamestnancov.
 10. Prerušenie živnosti
 11. kedy platit
 12. Odpočítateľná položka
 13. Ú
 14. Vlastná výroba
 15. nezdanitelna čast na manželku
 16. Paušálne výdavky - doteraz som viedol JÚ
 17. softver z Irska
 18. Zaúčtovanie DPH z dovozu auta v OMEGE
 19. Automobil-vyradenie
 20. úmrtie a daňovéí priznanie
 21. Preplatok na preddavkoch z roku 2005
 22. zuctovanie dane byvalej zamestnankyne
 23. Zákonná poistka a daňový výdavok
 24. poplatky v banke
 25. Vedenie účtovníctva súdneho prekladateľa
 26. jednoduche uctovnictvo
 27. Úhrada faktúry
 28. Autorský zákon
 29. Daňové priznanie za rok 2007
 30. Podanie danoveho priznania - student VS
 31. Vzor daňového priznania PO za rok 2006
 32. výkazy a paušálne výdavky
 33. paušálne výdavky
 34. Poštová zloženka ako doklad bez faktúry
 35. Neviem ako
 36. zdanený honorár
 37. Pausalne vydavky
 38. Podať DP
 39. pozastavená živnosť
 40. Oslobodenie od DzP pri nehnuteľnostiach
 41. Interny doklad
 42. Daň z prenájmu - príjmové položky
 43. Auto a uplatnenie DPH
 44. Cestná daň
 45. Bankové účty v zahraničnej mene
 46. Zaúčtovanie DB v JU.
 47. 321/311? Ano, ale...
 48. Pocitac - danovy vydavok?
 49. Nahlasovacia povinnosť - bežný účet?????
 50. PPD pri každej dennej uzávierke???
 51. Firma a jej pobocky
 52. nezaplatená fa pri pauš.výdajoch
 53. Dôchodcovia a daň z prenájmu
 54. prijem v hotovosti
 55. Nenávratný finančný príspevok na vytvorenie pracovného miesta z úradu práce
 56. Dotácia - príjem podľa par.6?
 57. Mzdy ostatné záväzky
 58. Živnostník a zdravotné poistenie
 59. Starobný dôchodok príjem nepodliehajúci dani z príjmov
 60. Stravné lísky v ALFE
 61. Predaj tovaru alebo služieb?
 62. Predaj auta
 63. Faktúra za DP
 64. príjmy, výdavky ovplyvňujúce ZD
 65. Úrok z požičiek
 66. Vývoz Švajčiarsko - služby
 67. Poistenie vozidla
 68. jednoduche uctovnictvo
 69. Príspevky na DDS
 70. jednoduche uctovnictvo
 71. technické zhodnotenie alebo réžia
 72. daňové priznanie, príjem z ČR a SR
 73. Leasing auta v JU
 74. faktura do Nemecka
 75. Daňový náklad DPH 2006 alebo 2007
 76. nevrátené vývozné JCD
 77. zaúčtovanie pohľadávky
 78. Príjem v zahraničí
 79. Výpis z DP do SP resp. ZP
 80. termín podania žiadosti o predĺženie lehoty na odovzdanie DP
 81. Založenie Bú skôr ako živnosť
 82. Daňový bonus
 83. Originál alebo fotokópia (potvrdenie od životnej poisťovne)
 84. príjem z ČR a SR
 85. študent-DP
 86. DDS
 87. paušalne výdavky a vypisy z účtu
 88. účtovanie lekára
 89. DP v Čechách a na Slovensku
 90. Inventarizácia účtu 082
 91. Student v zahranici a danove priznanie
 92. Pridelenie DIČ a povinnosť podať DP
 93. Poskytnutá záloha - VNZD r. 2006 _?
 94. študent a odpočítateľná položka
 95. nezaplatenie DzMV a uznanie výdavkov
 96. daňové priznanie
 97. co je to vlastne obrat???
 98. Pozastavenie živnosti - výkazy
 99. preplatok RZZP a rodičovská dovolenka
 100. Poplatok banke za úver
 101. Daň do 500,- SK
 102. výkaz o majetku a záväzkoch
 103. Vyradenie budovy z majetku firmy
 104. Účet 341
 105. Sprostredkovatel leasing.
 106. Ukončenie živnosti-paušál a pohľadávky
 107. nevyfakturované dodávky - účet 326
 108. pôžička
 109. Prepis
 110. Preddavky na daň, §42, ZDP
 111. Likvidácia materialu
 112. Editovateľné tlačivá už na DRSR:)
 113. Zmluva o dielo
 114. vymazanie faktury z JU
 115. Ako zaúčtovať Mobil na prelome rokov
 116. JU - vystavená faktúra v EUR
 117. Fa z t-mobilu
 118. dividendy
 119. Ako učovať nemocenské dávky zo sociálnej poisťovni za PN?
 120. daňové priznanie A, daňový bonus vyšší ako daň
 121. uhrada fa + postovne
 122. Nedodržanie podmienky §11,ods.6
 123. predaj kníh a DPH
 124. Poskytovanie služieb čs. firmám - povinnosti voči čs. úradom
 125. Halierove vyrovnanie 341
 126. stravne listky
 127. Predaj bytu - dedičstvo
 128. dph pri dovoze
 129. 481 - odlozeny dan.zavazok
 130. kadernictvo-nájom-oprav
 131. Percentuálne výdavky môžem ?
 132. dlhodobe preddavky
 133. Dodatočné DP
 134. Stravné - aký doklad
 135. Príjem študenta - daňový bonus
 136. Je vynutene nadobudnuta pohladavka sucast obst.ceny leasingu?
 137. účtovanie overnigt
 138. Učtovníctvo advokáta - plátcu DPH
 139. môže vyjsť preddavok zo ZČ zaplatený v ČR v DP"A"ako preplatok?
 140. autolekarnička a sadzba DPH
 141. chybné a nedodané faktúry, neschopnosť riešiť problém - čo ja s tým?
 142. nezdanitelna cast pre dochodcu
 143. Strata pri paušálnych výdavkoch
 144. Inventúra
 145. DP "B" + prílohy, ak živnostník nemal príjmy zo živnosti
 146. majetok
 147. Daň z príjmov PO
 148. predaj kníh a DPH
 149. Účtovanie leasingu
 150. Odvody ZP
 151. Zvyšovanie vzdelania
 152. Reprezentačné v CP
 153. Pokuta za podanie DP po lehote
 154. Príspevok z úradu práce na zamestnávanie
 155. DP - pre slov. občana s českou živnosťou
 156. zoznam spoločností úre 2%
 157. Zverejenenei uctovnej uzavierky
 158. Danovy vydavok k prislusenstvu pohladavky
 159. Uplatnenie nezdaniteľných častí - FO živnostník
 160. Faktúry do Čiech
 161. Služobná cesta a DPH.
 162. Faktúry do Čiech
 163. Čerpanie SF
 164. Poznámky k účtovnej závierke
 165. Ešte raz valutová pokladňa
 166. vykaz o majetku
 167. Opravy do nákladov?
 168. Preddavky SZČO a zamestnanca
 169. PHM
 170. Oslobodené od dane+výkazy
 171. výška jednorazového príjmu
 172. Paušálne výdavky-vrátka poistného
 173. Náhradné diely
 174. PN a zákonný soc.náklad
 175. vozidlo a cestná daň
 176. prevádzkový preddavok
 177. DP a materská
 178. Automobil na úver - doba odpisovania
 179. daňové odpisy
 180. PHM - rýchla pomoc
 181. oddiel VII - DPFO B
 182. DP typ A pomoc pri vyplnení
 183. Auto z požičovne pri poistnej udalosti
 184. pozastavenie zivnosti + pausalne vydavky
 185. DP u študentov
 186. nezaplatené lízingové splátky
 187. Fa za telefón
 188. financny poradca - danove priznanie?
 189. prosim o pomoc pri vyplneni DP - FO A
 190. dotacia
 191. Zamestnavatel nevystavil potvrdenie o prijme
 192. Daňové priznanie A alebo B?
 193. Dochodca - danove priznanie A a rocne zuctovanie.
 194. Nedoplatok na RZZP.
 195. Dodatočné daňové priznanie
 196. Mzdy za december 2006 v JÚ
 197. Zaúčtovanie zistených rozdielov
 198. Faktúra v nemčine
 199. rozdiel medzi 325 a 379
 200. poistné ako nezdaniteľná časť
 201. Výkaz o príjmoch a výdavkach - príloha
 202. obedy a a nesprávne určenie jej hodnoty
 203. poistka-nezdaniteľná časť
 204. zamestanec neskor SZCO
 205. Kurzový rozdiel
 206. účet
 207. Odkúpenie obchodného podielu?
 208. Zásoby
 209. Danove priznanie PO
 210. Podané DP v ČR + príjmy z prenájmu v SR
 211. Daňový bonus
 212. Budova, stroje
 213. Pripoistenie auta nad zákonnú poistku
 214. Zdanit preplatok RZZP?
 215. Palety, preprava
 216. daň z príjmov § 13 odst. 1 písm. e)
 217. DDP za rok 2005-vyplnenie
 218. Daňový nedoplatok
 219. dodatocne DP za rok 2005 vyplnenie
 220. Precenenie a dodanie + DPH
 221. Dan zo zmenky
 222. Internet pro SZČO - faktúra vystavená na manželku
 223. zrážková daň
 224. koeficient
 225. Strata?
 226. Výpis k danovemu priznaniu typu B
 227. Pamäťová karta
 228. ZLA adresa na dod. fa
 229. Kódy DPH v Money S3
 230. Vrátenie a odpčítanie DzP PO
 231. Spotreba nižšia ako v TP
 232. Pokladnična kniha
 233. Pokuta
 234. SZCO - Sluzobna cesta na sukromnom aute
 235. účtovný denník a hl. kniha
 236. Predaj cenných papierov
 237. Auto-limit?
 238. vozidlo
 239. ako na preddavky na daň?
 240. Preplatky a nedoplatky RZZP v DP
 241. Autoradio a DPH
 242. Tlačivo daň z príjmov PO
 243. zvyšovanie a znižovanie ZI ????
 244. úhrada na konateľov súkromný účet
 245. RZZP-platia tlačivá
 246. tak ako vy......
 247. SZČO a prenájom bytu
 248. jednoduche uctovnictvo
 249. Zaúčtovanie miezd
 250. MRP