1. DPH pri dovoze ojazdeného vozidla (0 replies)
 2. použitie súkromného vozidla (9 replies)
 3. Priznanie k cestnej dani (5 replies)
 4. Skartovanie (15 replies)
 5. Výdavkový pokladničný doklad - zaúčtovanie (8 replies)
 6. vyplatenie 1/2 bytu pri rozvode (5 replies)
 7. pomoc v hmotnej núdzi (1 replies)
 8. Motorka - odpisy, DPH (23 replies)
 9. Nevytvorena rezerva v r.2006 vs.naklady 2007 (3 replies)
 10. osobný asistent (0 replies)
 11. Faktúry na splátkový predaj (2 replies)
 12. neuhradená pohľad. - 20Sk (7 replies)
 13. Súvaha, VZaS - AJ (2 replies)
 14. Vystavenei faktúry do zahraničia EU (6 replies)
 15. Vystavenie faktúry do zahraničia (2 replies)
 16. DPH a materiál na súkromné použitie (2 replies)
 17. adresa uloženia DP (0 replies)
 18. ako účtujete? (7 replies)
 19. DPH a sluzby z EU (4 replies)
 20. došlá faktúra napr. Accor (3 replies)
 21. Odvod zdrav. poistenia (3 replies)
 22. Chaos vo fakturáciách (0 replies)
 23. zahraničný školiteľ (6 replies)
 24. odmena - predseda predstavenstva (0 replies)
 25. Prosim Vas skontroluje mi niekto DP, ide o prijmy aj zo Slovenska aj ž Česka (12 replies)
 26. registrovať či neregistrovať (6 replies)
 27. Fakturácia služby. (1 replies)
 28. leasing a DPH (2 replies)
 29. DPH, daň z MV, daň z nehnuteľnosti (3 replies)
 30. stravne v dvoch zahraničných menách (1 replies)
 31. Mozno drzovka, ale... (7 replies)
 32. Otázka na zamyslenie-advokát (5 replies)
 33. DPH a Rakusko (0 replies)
 34. Danove poradenstvo (2 replies)
 35. leasing (3 replies)
 36. spravcovske sluzby (7 replies)
 37. Preúčtovanie nákladov (1 replies)
 38. Zisk u SZČO (2 replies)
 39. zauctovanie kratkodobeho majetku na splatky (4 replies)
 40. opravné priznanie (2 replies)
 41. Prehlásenie o vklade správcovi dane (0 replies)
 42. Podiel na zisku (6 replies)
 43. Konkrétne podmienky registrácie k DPH v Nemecku (12 replies)
 44. Ako zaúčtovať mzdy? (30 replies)
 45. Paušálne výdavky (2 replies)
 46. Restauracia (4 replies)
 47. Účtovanie obväzu (5 replies)
 48. Material na sklade (4 replies)
 49. Amortizácia prenaj.auta (1 replies)
 50. Vyplatenie odmeny (1 replies)
 51. Príjem a odvody do S.POISŤ. (6 replies)
 52. Zmena obchodného názvu s.r.o. (2 replies)
 53. Úhrada interiérového vybavenia (1 replies)
 54. Predaj nehnuteľ.a priznanie DPH (5 replies)
 55. Elektronické podanie DP (4 replies)
 56. omeškanie zaplatenia dana o jeden deň (8 replies)
 57. Príjem z Rakúska (5 replies)
 58. Chyba v DP (9 replies)
 59. daň z MV 2006, konstantny symbol (4 replies)
 60. Sklad zahraničnej osoby na území SR (7 replies)
 61. Rozdelenie zisku v Účtovníctve podľa IAS a IFRS (3 replies)
 62. spravcovske sluzby (1 replies)
 63. poznámky k uzávierke (10 replies)
 64. Ošetrenie koňa-veterinár CH (1 replies)
 65. náklady a DPH pri autopožičovni (3 replies)
 66. Súrne - poznámky k účtovnej závierke (2 replies)
 67. krátenie stravného pri zahran.prac.ceste (2 replies)
 68. príjem v JU (5 replies)
 69. na znizenie dane s prijmu? (6 replies)
 70. preddavky na daň FO (1 replies)
 71. Štatutárny zástupca neziskovky - DzP (0 replies)
 72. Dôchodca SZČO (3 replies)
 73. vystavenie faktúry (10 replies)
 74. zaúčtovanie ZI (4 replies)
 75. DP-poštou (2 replies)
 76. Zaúčtovanie úhrady faktúry (20 replies)
 77. DANOVE - mam to dobre? (31 replies)
 78. DP + dôchodok + inv. dôchodok (1 replies)
 79. Podané DP z DZPO a 2% (1 replies)
 80. správna preddavková faktúra (2 replies)
 81. Daňové priznanie (8 replies)
 82. preddavky na daň z príjmov (3 replies)
 83. aky typ A alebo B? (1 replies)
 84. Chýbajúce prílohy k daňovému priznaniu (1 replies)
 85. Poznámky-vyplnenie ?? (0 replies)
 86. slobodné povolanie a DP (11 replies)
 87. Dan z MV, pokuta, penale (2 replies)
 88. Platba dane z cudziny a neodvedene preddavky (0 replies)
 89. práca v zahraničí (1 replies)
 90. Poznámky ako príloha k DP (2 replies)
 91. kontokorent na 221 (4 replies)
 92. invent. pokladne (3 replies)
 93. Manažérske účtovníctvo (8 replies)
 94. Odstúpenie LZ a DPH (1 replies)
 95. Vizitky (1 replies)
 96. Vykazy (1 replies)
 97. Odpočet DPH pri dovoze os.auta N1 z EÚ (1 replies)
 98. zaokruhl. pauš. výdavkov (1 replies)
 99. Fa do CR za sluzby (12 replies)
 100. student, danove II. (2 replies)
 101. zaúčtovanie DPH pri samozdaneni bez nároku na odpočet (1 replies)
 102. Uplatnenie výdavkov-živnosť+honoráre (3 replies)
 103. Fa za služby do ČR (0 replies)
 104. majetok a zrušenie živnosti (2 replies)
 105. DP za charitatívne združenie (0 replies)
 106. Hmotná zodpovednosť účtovníčky (31 replies)
 107. Faktúrky za energie (5 replies)
 108. 2.4.2007 - posledný deň! (3 replies)
 109. nemá povinnosť podať DP? (15 replies)
 110. aký dátum na výkazy (4 replies)
 111. Motocykel a dane (24 replies)
 112. dan z MV, penale, 2 SZCO (1 replies)
 113. DP a platba dane cez internet (13 replies)
 114. Nadmerný odpočet DPH (3 replies)
 115. Totl. škoda pri leasingu a odpisy (2 replies)
 116. Podať daňové? (6 replies)
 117. Prevzatie úveru (3 replies)
 118. vykazy (3 replies)
 119. SYMBOL _ PROSIM (2 replies)
 120. vratné obaly v JÚ (1 replies)
 121. zauctovanie straty v PU (4 replies)
 122. súrne prosím potrebujem vyplniť dp (12 replies)
 123. môžem platiť preddavky? (17 replies)
 124. zaúčtovanie dane PO (8 replies)
 125. Danový bonus a strata z podnikania (2 replies)
 126. Zaplatiť či nezaplatiť (2 replies)
 127. Príjem - autorský zákon (4 replies)
 128. Vysvetlenie k JU (7 replies)
 129. SURNE (3 replies)
 130. preddavky na daň FO . (7 replies)
 131. postúpenie pohľadávky (3 replies)
 132. výkaz o majetku a záväzkoch (3 replies)
 133. Futbalista v Čechách (11 replies)
 134. Zaokrúhlovanie (3 replies)
 135. Starobná dôchodkyňa a RZD (18 replies)
 136. Paušálne výdavky (5 replies)
 137. nezdaniteľná čiastka na manželku + ostatné (10 replies)
 138. ŠVAJČIARSKO-surne!!! (1 replies)
 139. danove priznanie-dobre je to? (32 replies)
 140. kontrola DO B (5 replies)
 141. čisla učtov na daň (5 replies)
 142. výkazy a paušálne výdavky (13 replies)
 143. Študent, danove, zdravotne (5 replies)
 144. Strata z roct.zuct.do ZP (0 replies)
 145. drobný majetok (15 replies)
 146. vykaz o prijmoch a vydavkoch, vykaz o majetku a zavazkoch (6 replies)
 147. Zaúčtovať všetko? (3 replies)
 148. Riadok DP - príjem taxík (2 replies)
 149. zostatky ku koncu roka (6 replies)
 150. 2% zo zaplatenej dane (1 replies)
 151. FO - podvojné účtovanie (3 replies)
 152. Letenka (2 replies)
 153. Omyl platba - vrátenie platby (2 replies)
 154. Student a dve brigady (7 replies)
 155. ešte raz príjem z prenájmu - zamestnaný občan ? (4 replies)
 156. daň.prizn.-strata FO (7 replies)
 157. vyspor.DP medzi ČR a SR (19 replies)
 158. Ešte raz-zájazd ako príjem (11 replies)
 159. zase problem (2 replies)
 160. PHL (8 replies)
 161. Telefonny ucet (28 replies)
 162. darovanim obchadzat kupnu zmluvu? (7 replies)
 163. FO dorub za smetie 2003 zapl.2006 (3 replies)
 164. nakup notebooku v Orange na splatky , ODPISY (5 replies)
 165. SZČO + príjmy podla §8 (5 replies)
 166. daňový bonus (1 replies)
 167. Daň z predaja nehnuteľnosti :( čo robiť (30 replies)
 168. Živnosť v Rakúsku aj na Slovensku (5 replies)
 169. daňové priznanie (1 replies)
 170. DP PO - vzor vyplnenia (8 replies)
 171. chybné prijatie tovaru na sklad (6 replies)
 172. výsluhovy dochodok dať ci nedať (10 replies)
 173. Tovar na sklade je znehodnotený (2 replies)
 174. daňové priznanie (21 replies)
 175. hodnota majetku na konci roka (1 replies)
 176. CLO! (5 replies)
 177. DzMV a paušálne výdavky (1 replies)
 178. ako s odvodom do SP (3 replies)
 179. celá odpočitateľná položka??? (9 replies)
 180. Preplatok na dani FO (4 replies)
 181. DZ a nezisková organizcácia (1 replies)
 182. JU - penazny dennik (20 replies)
 183. Cestovné (1 replies)
 184. Sprostredkovateľ a zamestnanec v TPP (4 replies)
 185. uroky (4 replies)
 186. vklad na učet (2 replies)
 187. DPH pri nepeňažnom vklade do ZI (0 replies)
 188. Obcianske zdruzenie a danove priznanie (5 replies)
 189. DF (1 replies)
 190. nákup stroja v zahraničí - platca DPH (3 replies)
 191. preddavky - dobrovoľne platenie (11 replies)
 192. učtovanie internetu (2 replies)
 193. odpočet na brigádnika (3 replies)
 194. daň.priznanie a preplatok dôchodcu (2 replies)
 195. daňové priznanie FO A (2 replies)
 196. ...poukázanie podielu... (2 replies)
 197. Úroky z úveru vo VOZD r.2005 a r.2006 (35 replies)
 198. Zaplatenie dane z DDP (2 replies)
 199. dobropis za minulý rok (0 replies)
 200. Uplatňovanie daňových výdavkov a strata (14 replies)
 201. Predaj auta (1 replies)
 202. odpoc.položka na daňovnika (4 replies)
 203. Dodatočné DP u FO. (3 replies)
 204. ciastocne danove priznanie - zaporny zaklad dane (1 replies)
 205. penále (9 replies)
 206. Daňové zvýhodnenie v ČR (2 replies)
 207. Odstúpenie leasingu v s.r.o. (2 replies)
 208. AKO zaučtovat DHM (60 replies)
 209. nárok na odpis? (3 replies)
 210. ubytovanie (17 replies)
 211. Príjmy v ČR aj SR (1 replies)
 212. príležitostný príjem? (10 replies)
 213. ucet dodavatelia-oprava (10 replies)
 214. dan z mot.vozidiel-uctovanie (9 replies)
 215. nezaplatena dan z mot.vodiel-uctovanie (1 replies)
 216. predajná cena nižšia ako ZC (2 replies)
 217. nezapl.preddavky a odpočet od dane (8 replies)
 218. Umelec a platby do DSS (2 replies)
 219. daňové priznanie B - odvody do ZP za 12/06 (3 replies)
 220. Daňový bonus a dieťa s štátnou príslušnosťou zahraničí (2 replies)
 221. čo so stratou z minulého roku? (11 replies)
 222. Nedodržanie splátok lízingu a odpisy (5 replies)
 223. Energetická vŕba - HIM ??? (11 replies)
 224. zdravotne odvody studenta zivnostnika (14 replies)
 225. príjmy zo zahraničia v ju (4 replies)
 226. česká fa (2 replies)
 227. Dlhodobý HM do 30 tis. (1 replies)
 228. Odložená daňová pohľadávka (2 replies)
 229. hráč futbalu a DP (4 replies)
 230. Odpisy-prerušenie (4 replies)
 231. DP PO - nedanove vydavky ucet 518, kam? (1 replies)
 232. Byť platcom alebo ostat neplatcom DPH ? (66 replies)
 233. Leasing MV N2 A DPH (0 replies)
 234. čo mám robiť s príspevkom z EF ? (3 replies)
 235. autorský a recyklačný poplatok (2 replies)
 236. hypotéka ako náklad? (3 replies)
 237. Zákon č. 511/92 Zb. o správe daní a popl. (2 replies)
 238. Paušálne výdavky (1 replies)
 239. kurzovy zisk (1 replies)
 240. Daňové priznanie v nemčine (3 replies)
 241. zrýchlený odpis (7 replies)
 242. predaj auta a DPH (1 replies)
 243. faktúra a dobropis v jednom (7 replies)
 244. platobná karta (3 replies)
 245. úroky na termínovanom účte? (1 replies)
 246. ? (8 replies)
 247. Sprostredkovateľ poistenia a DP (3 replies)
 248. regitracia DPH pri zisku z akcii (2 replies)
 249. Ktory ucet pouzit na uhradu dane? (1 replies)
 250. Účtovný audit (6 replies)