1. faktúry v realitnej kancelárii (1 replies)
 2. PC + operačný systém (4 replies)
 3. prenájom os. auta na základe zmluvy o reklame (2 replies)
 4. NB-invent,kartu alebo nie? (1 replies)
 5. Daň z príjmu pri predaji bytu (1 replies)
 6. Leasing (4 replies)
 7. Sankcia (4 replies)
 8. DPH pri kúpe výherných hracích prístrojov (0 replies)
 9. Víza - fakturácia (5 replies)
 10. Prenájom kamionov z CZ (7 replies)
 11. Kedy je potrebné platiť DPH (4 replies)
 12. postúpenie postúpenia (4 replies)
 13. DPH - poštovné (19 replies)
 14. RZD+zrážková daň-dodatočné priznanie (0 replies)
 15. rekonštrukcia účtovníctva (9 replies)
 16. Doklad o ubytovaní (12 replies)
 17. servisné práce na hnuteľnom majetku (4 replies)
 18. ako zauctovat?????????? (4 replies)
 19. Ubytovanie a DPH (2 replies)
 20. úrazové poistenie (2 replies)
 21. Dodací list ? (2 replies)
 22. Služba dodaná v Nórsku (7 replies)
 23. Nedaň. náklady a DPH (3 replies)
 24. Ako zaúčtovať (2 replies)
 25. zmluva o spolupráci ? (3 replies)
 26. Predaj budovy (5 replies)
 27. odpisovanie tovaru - DPH (5 replies)
 28. organizovanie sportoveho podujatia (0 replies)
 29. Poistne sluzby DPH (4 replies)
 30. POŽIČKA (5 replies)
 31. Odpisový plán - jeho úprava (4 replies)
 32. Kúpna zmluva na byt (3 replies)
 33. Faktúra z ČR za "know-how" (0 replies)
 34. vozik z PL (2 replies)
 35. vývoj DPH (2 replies)
 36. Mylna platba (6 replies)
 37. Tachografová karta a DPH (33 replies)
 38. DPH (12 replies)
 39. danová kontrola (14 replies)
 40. Prijatá služba z ČR a DPH (4 replies)
 41. Koeficient DPH a žiadne oslodené plnenie (4 replies)
 42. co s tym??? (2 replies)
 43. nezdaniteľná časť na družku (5 replies)
 44. opekačka a soc. fond (10 replies)
 45. Obchodný register (7 replies)
 46. daňové po termíne (5 replies)
 47. Cestovné (2 replies)
 48. DPH (2 replies)
 49. preddavok platca DPH (4 replies)
 50. Aký kurz? (2 replies)
 51. predaj a prenajom pozemku (26 replies)
 52. Kúpa montovaného stanu z ČR a DPH (3 replies)
 53. Dodanie tovaru v zahraničí (2 replies)
 54. 501 al. 542 (2 replies)
 55. Kam zaradiť dochádzkový systém (4 replies)
 56. 2x úhrada (0 replies)
 57. 2s úhrada (1 replies)
 58. zabudnutý príjem (4 replies)
 59. Refundácia príjmov (2 replies)
 60. Prenajom auta do SRO od FO nepodnikatela (1 replies)
 61. Nezdaniteľná časť (2 replies)
 62. Výpis z DP a ZP (2 replies)
 63. DPH a autá / nákladné / (2 replies)
 64. analyticka evidencia účtov (3 replies)
 65. Účtovanie stravného živnostníka v PÚ (3 replies)
 66. Stravné SZČO vo vlastnej reštaurácii (7 replies)
 67. samozdanenie (10 replies)
 68. prechod z JU na PU (3 replies)
 69. Pohoda - nastavenia (2 replies)
 70. Ako napraviť chybu pokladníčky? (21 replies)
 71. Nakup tovaru z Čiech... (3 replies)
 72. časové rozlišovanie (32 replies)
 73. Maturitná otázka (3 replies)
 74. FO-oslobodenie od dane z prijmov? (2 replies)
 75. interne cislovanie OF (30 replies)
 76. 30. január (2 replies)
 77. dôležité termíny (1 replies)
 78. danove priznie za rok 2006 (8 replies)
 79. Zivnostnik-kupa novostavby bytu-odpocet DPH (1 replies)
 80. zaplatená daň (3 replies)
 81. Predaj tovaru do Maďarska (1 replies)
 82. Výkazy na medzinárovné účt. štandardy (6 replies)
 83. Občianske združenie a DPH (3 replies)
 84. Preprava do zahraničia (1 replies)
 85. socialny fond (1 replies)
 86. Prenájom auto zo zahraničia a DPH (9 replies)
 87. Uplatniť DPH? (4 replies)
 88. zaplatenie dane (2 replies)
 89. Kúpa DHM (2 replies)
 90. Predaj Avie a DPH (6 replies)
 91. Treba vycliť? (3 replies)
 92. DPH a úrok z omeškania (3 replies)
 93. je možne prenajať motorove vozidlo za 1,-sk (1 replies)
 94. Pre odreagovanie-ako by ste zaúčtovali :o) (11 replies)
 95. Zaradenie na základe znaleckého posudku (13 replies)
 96. Kúpa ojazdeného auta - účtovanie (25 replies)
 97. neviem zaúčtovať tržby (8 replies)
 98. Trojstranný obchod alebo ... ? (23 replies)
 99. Kúpa bytu, rekonštrukcia, predaj (6 replies)
 100. Trojstranný obchod - ťarchopis (3 replies)
 101. obsah auditorskej správy (4 replies)
 102. Konateľ - materská dovolenka (11 replies)
 103. Stavba polyfunkcie a odpisy (7 replies)
 104. Cestaky - stravne (1 replies)
 105. Zálohova faktura - neplatca DPH (2 replies)
 106. Lístky na MHD do N? (7 replies)
 107. paušál 6,20 ? (7 replies)
 108. chybná úhrada cez internetbanking - účtovanie (1 replies)
 109. Prihláška k registrácii daňovníka (8 replies)
 110. Lekárska prehliadka - preplatenie (3 replies)
 111. Zrušenie PP-absencia (1 replies)
 112. dodanie stavebných prác v ČR (1 replies)
 113. Neplatené voľno (1 replies)
 114. DPH - Rakusko (3 replies)
 115. Technické zhodnotenie? (1 replies)
 116. DPH pri dovoze ojazdeného vozidla (0 replies)
 117. použitie súkromného vozidla (9 replies)
 118. Priznanie k cestnej dani (5 replies)
 119. Skartovanie (15 replies)
 120. Výdavkový pokladničný doklad - zaúčtovanie (8 replies)
 121. vyplatenie 1/2 bytu pri rozvode (5 replies)
 122. pomoc v hmotnej núdzi (1 replies)
 123. Motorka - odpisy, DPH (23 replies)
 124. Nevytvorena rezerva v r.2006 vs.naklady 2007 (3 replies)
 125. osobný asistent (0 replies)
 126. Faktúry na splátkový predaj (2 replies)
 127. neuhradená pohľad. - 20Sk (7 replies)
 128. Súvaha, VZaS - AJ (2 replies)
 129. Vystavenei faktúry do zahraničia EU (6 replies)
 130. Vystavenie faktúry do zahraničia (2 replies)
 131. DPH a materiál na súkromné použitie (2 replies)
 132. adresa uloženia DP (0 replies)
 133. ako účtujete? (7 replies)
 134. DPH a sluzby z EU (4 replies)
 135. došlá faktúra napr. Accor (3 replies)
 136. Odvod zdrav. poistenia (3 replies)
 137. Chaos vo fakturáciách (0 replies)
 138. zahraničný školiteľ (6 replies)
 139. odmena - predseda predstavenstva (0 replies)
 140. Prosim Vas skontroluje mi niekto DP, ide o prijmy aj zo Slovenska aj ž Česka (12 replies)
 141. registrovať či neregistrovať (6 replies)
 142. Fakturácia služby. (1 replies)
 143. leasing a DPH (2 replies)
 144. DPH, daň z MV, daň z nehnuteľnosti (3 replies)
 145. stravne v dvoch zahraničných menách (1 replies)
 146. Mozno drzovka, ale... (7 replies)
 147. Otázka na zamyslenie-advokát (5 replies)
 148. DPH a Rakusko (0 replies)
 149. Danove poradenstvo (2 replies)
 150. leasing (3 replies)
 151. spravcovske sluzby (7 replies)
 152. Preúčtovanie nákladov (1 replies)
 153. Zisk u SZČO (2 replies)
 154. zauctovanie kratkodobeho majetku na splatky (4 replies)
 155. opravné priznanie (2 replies)
 156. Prehlásenie o vklade správcovi dane (0 replies)
 157. Podiel na zisku (6 replies)
 158. Konkrétne podmienky registrácie k DPH v Nemecku (12 replies)
 159. Ako zaúčtovať mzdy? (30 replies)
 160. Paušálne výdavky (2 replies)
 161. Restauracia (4 replies)
 162. Účtovanie obväzu (5 replies)
 163. Material na sklade (4 replies)
 164. Amortizácia prenaj.auta (1 replies)
 165. Vyplatenie odmeny (1 replies)
 166. Príjem a odvody do S.POISŤ. (6 replies)
 167. Zmena obchodného názvu s.r.o. (2 replies)
 168. Úhrada interiérového vybavenia (1 replies)
 169. Predaj nehnuteľ.a priznanie DPH (5 replies)
 170. Elektronické podanie DP (4 replies)
 171. omeškanie zaplatenia dana o jeden deň (8 replies)
 172. Príjem z Rakúska (5 replies)
 173. Chyba v DP (9 replies)
 174. daň z MV 2006, konstantny symbol (4 replies)
 175. Sklad zahraničnej osoby na území SR (7 replies)
 176. Rozdelenie zisku v Účtovníctve podľa IAS a IFRS (3 replies)
 177. spravcovske sluzby (1 replies)
 178. poznámky k uzávierke (10 replies)
 179. Ošetrenie koňa-veterinár CH (1 replies)
 180. náklady a DPH pri autopožičovni (3 replies)
 181. Súrne - poznámky k účtovnej závierke (2 replies)
 182. krátenie stravného pri zahran.prac.ceste (2 replies)
 183. príjem v JU (5 replies)
 184. na znizenie dane s prijmu? (6 replies)
 185. preddavky na daň FO (1 replies)
 186. Štatutárny zástupca neziskovky - DzP (0 replies)
 187. Dôchodca SZČO (3 replies)
 188. vystavenie faktúry (10 replies)
 189. zaúčtovanie ZI (4 replies)
 190. DP-poštou (2 replies)
 191. Zaúčtovanie úhrady faktúry (20 replies)
 192. DANOVE - mam to dobre? (31 replies)
 193. DP + dôchodok + inv. dôchodok (1 replies)
 194. Podané DP z DZPO a 2% (1 replies)
 195. správna preddavková faktúra (2 replies)
 196. Daňové priznanie (8 replies)
 197. preddavky na daň z príjmov (3 replies)
 198. aky typ A alebo B? (1 replies)
 199. Chýbajúce prílohy k daňovému priznaniu (1 replies)
 200. Poznámky-vyplnenie ?? (0 replies)
 201. slobodné povolanie a DP (11 replies)
 202. Dan z MV, pokuta, penale (2 replies)
 203. Platba dane z cudziny a neodvedene preddavky (0 replies)
 204. práca v zahraničí (1 replies)
 205. Poznámky ako príloha k DP (2 replies)
 206. kontokorent na 221 (4 replies)
 207. invent. pokladne (3 replies)
 208. Manažérske účtovníctvo (8 replies)
 209. Odstúpenie LZ a DPH (1 replies)
 210. Vizitky (1 replies)
 211. Vykazy (1 replies)
 212. Odpočet DPH pri dovoze os.auta N1 z EÚ (1 replies)
 213. zaokruhl. pauš. výdavkov (1 replies)
 214. Fa do CR za sluzby (12 replies)
 215. student, danove II. (2 replies)
 216. zaúčtovanie DPH pri samozdaneni bez nároku na odpočet (1 replies)
 217. Uplatnenie výdavkov-živnosť+honoráre (3 replies)
 218. Fa za služby do ČR (0 replies)
 219. majetok a zrušenie živnosti (2 replies)
 220. DP za charitatívne združenie (0 replies)
 221. Hmotná zodpovednosť účtovníčky (31 replies)
 222. Faktúrky za energie (5 replies)
 223. 2.4.2007 - posledný deň! (3 replies)
 224. nemá povinnosť podať DP? (15 replies)
 225. aký dátum na výkazy (4 replies)
 226. Motocykel a dane (24 replies)
 227. dan z MV, penale, 2 SZCO (1 replies)
 228. DP a platba dane cez internet (13 replies)
 229. Nadmerný odpočet DPH (3 replies)
 230. Totl. škoda pri leasingu a odpisy (2 replies)
 231. Podať daňové? (6 replies)
 232. Prevzatie úveru (3 replies)
 233. vykazy (3 replies)
 234. SYMBOL _ PROSIM (2 replies)
 235. vratné obaly v JÚ (1 replies)
 236. zauctovanie straty v PU (4 replies)
 237. súrne prosím potrebujem vyplniť dp (12 replies)
 238. môžem platiť preddavky? (17 replies)
 239. zaúčtovanie dane PO (8 replies)
 240. Danový bonus a strata z podnikania (2 replies)
 241. Zaplatiť či nezaplatiť (2 replies)
 242. Príjem - autorský zákon (4 replies)
 243. Vysvetlenie k JU (7 replies)
 244. SURNE (3 replies)
 245. preddavky na daň FO . (7 replies)
 246. postúpenie pohľadávky (3 replies)
 247. výkaz o majetku a záväzkoch (3 replies)
 248. Futbalista v Čechách (11 replies)
 249. Zaokrúhlovanie (3 replies)
 250. Starobná dôchodkyňa a RZD (18 replies)