1. Súkromné auto v podnikaní (3 replies)
 2. Daňove priznanie typu B (19 replies)
 3. Kurzový rozdiel - obstarávacia cena majetku? (3 replies)
 4. Nezdaniteľná časť na manželku (3 replies)
 5. DB a príjem len zo zahraničia. (1 replies)
 6. Nákup regálov (1 replies)
 7. Konateľ na pracovnej ceste. (12 replies)
 8. Hlásenie 2006 a zametnanec so zráž. daňou (1 replies)
 9. učtovanie stavby (1 replies)
 10. Cestovné náhrady - spotreba nie je v TP (2 replies)
 11. Vzor daňového priznania (5 replies)
 12. Odpis záväzkov a pohľadávok (3 replies)
 13. zivnost a zavisla cinnost (0 replies)
 14. Neuhradenie dane z príjmov (0 replies)
 15. nakladne vodzidlo prenajate (2 replies)
 16. Odpisy - súrne (4 replies)
 17. DP firmy vymazanej z OR (1 replies)
 18. Postúpenie leasingu (3 replies)
 19. Sidlo firmy (1 replies)
 20. DPH pri medzinárodnej preprave (2 replies)
 21. dobropis k 31. 12. 2006 (1 replies)
 22. pôžička, dotácia, odpisy poradíte? (0 replies)
 23. Evidencia danovej straty v DP (0 replies)
 24. Menič na CD - do nákladov? (0 replies)
 25. strata z predaja SK (1 replies)
 26. Odpočítateľná položka na odsúdeného (1 replies)
 27. Prechod z jednoduchého na podvojné (3 replies)
 28. Odpis parkoviska (0 replies)
 29. danové priznanie typ A (2 replies)
 30. refakturacia sluzby poskytnutej v Taliansku (2 replies)
 31. Daňové priznanie (8 replies)
 32. Nerozdelený zisk a neuhradená strata (4 replies)
 33. DP typ A (9 replies)
 34. DPH -vývoz do EU (6 replies)
 35. co s tym (4 replies)
 36. vrátenie zálohy (3 replies)
 37. Preuctovanie-rozpis zostatku uctu 365 (2 replies)
 38. Dobrovoľne NP a daňové priznanie (0 replies)
 39. Ostatný príjem §8 (2 replies)
 40. výsluhový dôchodok-postih (18 replies)
 41. ešte raz dedičstvo (2 replies)
 42. úmrtie daňovníka a vysporiadanie dane (1 replies)
 43. Auto a odpočet DPH pri registrácii (0 replies)
 44. DPH zo zahraničia (1 replies)
 45. Užívanie bytu príbuznými osobami vlastníka bytu (9 replies)
 46. dan z prijmov FO (Anglicko) (5 replies)
 47. Daňové priznanie B (12 replies)
 48. evidencia km v knihe jázd-stav tachometra (6 replies)
 49. Dodanie tovaru s montážou pre SK vykonana v CR (8 replies)
 50. študentka na bigáde v ČR (5 replies)
 51. účet (8 replies)
 52. účtovanie spotreby (1 replies)
 53. Dividendy a prijem manzelky (1 replies)
 54. Faktúra za počítačovú sieť (3 replies)
 55. vysoky zostatok PHM (7 replies)
 56. Ktoré daňové priznanie? (8 replies)
 57. Oznámie-termín podania-zrážková daň r.2006 (0 replies)
 58. Súvaha Uc ROPO SFOV 1-01 (1 replies)
 59. Vreckové v cudzej mene vo výške 5-40% stravného (7 replies)
 60. na ake diety ma narok ... (3 replies)
 61. kam zauctovat ockovanie (7 replies)
 62. honoráre účtovníctvo (6 replies)
 63. DPPO-tabuľka D1 a D2 (6 replies)
 64. Pohľadávka,ktorá je predmetom súdneho sporu (0 replies)
 65. cestovné nahrady (4 replies)
 66. účtovanie pohľadávok v PU (0 replies)
 67. pozastavenie zivnosti (3 replies)
 68. Doklady z roku 2005 (2 replies)
 69. Nulový základ dane a daň z úroku z účtu (14 replies)
 70. upratovanie na dohodu (2 replies)
 71. Vrátenie dane (2 replies)
 72. DP v SR vs. rezident v UK od aprila 2006 (6 replies)
 73. DP,osoby pracujucej v irsku (11 replies)
 74. Účtovanie PNS (31 replies)
 75. leasing - predaj,odpis 2006 (0 replies)
 76. pozicali sme peniaze (2 replies)
 77. Účtovanie zápočtov (5 replies)
 78. Valutová pokladňa EUR (26 replies)
 79. Ako zaúčtovať nedoplatok na SP z min.rokov (2 replies)
 80. Účel použitia príspevku od ÚP (3 replies)
 81. Technický preukaz a spotreba (13 replies)
 82. Nezd. časť - nárok? (12 replies)
 83. Zahraničná prac. cesta (2 replies)
 84. typ daňového priznania (14 replies)
 85. Predčasné ukončenie leasingu stroja z dôvodu neplatenia (15 replies)
 86. nezdaniteľná čast ZD (4 replies)
 87. Tlmočníci a daň z prijmu (2 replies)
 88. Práca v Slovinsku (6 replies)
 89. Omylom zaplatená daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 90. Opravná položka k pohľadávkam (2 replies)
 91. Výdavky alebo Paušálne výdavky 40% (6 replies)
 92. DP FO a RZ ZP (2 replies)
 93. Dotácia z UP končí (81 replies)
 94. preukázanie nároku na daň. bonus (4 replies)
 95. výkazy na daň.úrad (0 replies)
 96. Odpis pohľadávky (0 replies)
 97. príkazné zmluvy a daňové (1 replies)
 98. Príjmy z podnikania (5 replies)
 99. zásoby (6 replies)
 100. Zmena skut.výdavkov na paušálne (6 replies)
 101. S.R.O. - naklady za auto aj bez zaplatenia cestnej dane (5 replies)
 102. Nesprávny kurz na FA v EUR (3 replies)
 103. pokuta (1 replies)
 104. rozšírenie parkoviska (4 replies)
 105. nezaplatená daň z nehnuteľností (2 replies)
 106. stravné lístky-zaúčtovanie-termín! (3 replies)
 107. parkovisko (2 replies)
 108. Zasielanie tovaru do zahranicia (1 replies)
 109. účet 052 v CZK-prepočet k 31.12. (3 replies)
 110. DPH výstup (18 replies)
 111. Danove priznanie (2 replies)
 112. Plus a míínus v daniach... (2 replies)
 113. Prechod z JÚ na paušálne výdavky? (0 replies)
 114. Dobropis k zalohovej platbe (1 replies)
 115. DP - r.84, typ B (3 replies)
 116. zivotne poistenie - nezdanitelna cast ZD (9 replies)
 117. kurz.rozdiel v PU (3 replies)
 118. Prílohy DP (6 replies)
 119. Prevod obchodneho podielu a danove priznanie (6 replies)
 120. Prijem len v Rakusku a DB (0 replies)
 121. Kanalizacna, vodovodna pripojka prip. oplotenie (9 replies)
 122. Predaj nehnuteľnosti (7 replies)
 123. Kurzové rozdiely zo zasob? (4 replies)
 124. Faktúra r.2004 (1 replies)
 125. DP FO typ B- chov zvierat (0 replies)
 126. DP typ B - problém (3 replies)
 127. vytvorenie opravnej položky (28 replies)
 128. SZČO a zamestnanie manželky (17 replies)
 129. špedícia (1 replies)
 130. Neuhradené DF z rokov 1997, 2004 (5 replies)
 131. daňovy bonus (18 replies)
 132. ukoncenie podnikania a vykazy (31 replies)
 133. zaokr. v DP (3 replies)
 134. Príjem z Anglicka (5 replies)
 135. VPD blocky (7 replies)
 136. kúpa dhim na manželku (2 replies)
 137. Statom povinna osoba a platenie zdravot. poistenia (5 replies)
 138. vyplatenie výsluhového dôchodku (2 replies)
 139. EŠTE RAZ O KURZE PRI ÚČTOVANÍ (2 replies)
 140. ukončená živnosť a DPFO (6 replies)
 141. Preddavky na daň (45 replies)
 142. Dôchodca a opatrovníctvo (15 replies)
 143. služba v zahraničí (11 replies)
 144. odpis pohľadávky (0 replies)
 145. poistenie tovaru (2 replies)
 146. Je to pripočítateľná položka??? (2 replies)
 147. Leasing formou pôžičky (8 replies)
 148. kúpna cena a trhová cena (0 replies)
 149. Náklady na zriadenie živnosti (2 replies)
 150. účtovanie zdravotne postihnutých (4 replies)
 151. zaradenie softwéru (2 replies)
 152. Prijata nahrada od poistovne po 3 rokoch (4 replies)
 153. preplatok na dani z príjmu (8 replies)
 154. Zrážková daň (2 replies)
 155. zdaňovanie príjmov fyzickej osoby registrovanej na českú živnosť (3 replies)
 156. odpisy (8 replies)
 157. Podať alebo nepodať DP (1 replies)
 158. Ignorovanie daň. kontroly (1 replies)
 159. príjem ? alebo výdaj so znamienkom "mínus" ? (5 replies)
 160. predaj neprevzatých akcií (0 replies)
 161. Odpočet straty (1 replies)
 162. dotácia z UP a danové priznanie (7 replies)
 163. Dalsie splacanie upisaneho vkladu (1 replies)
 164. ZRUSENIE PREVADZKY (3 replies)
 165. KZ na súvahových účtoch-"komentár" (5 replies)
 166. Ceny PHM za rok 2006 (5 replies)
 167. predaj akcií-oslobodený príjem??? (4 replies)
 168. Športovec (3 replies)
 169. Zdanovacie obdobie v DP PO (1 replies)
 170. daň zo zásob (12 replies)
 171. Príjem z Čiech (15 replies)
 172. Cestovne nahrady - SZCO (24 replies)
 173. Náklady-nedaňové (0 replies)
 174. telefon (13 replies)
 175. vrátenie DPH pri os. automobile (2 replies)
 176. poznámky (4 replies)
 177. danovy bonus (6 replies)
 178. Začiatočníčka - podvojné účtovníctvo (11 replies)
 179. Odpočet dane pri finančnom vysporiadaní (0 replies)
 180. centrálny depozitár (0 replies)
 181. konkurz - zostavenie DPPO (0 replies)
 182. daňový bonus (1 replies)
 183. Variabilný symbol (6 replies)
 184. Kurz CZK stred (5 replies)
 185. vydavok OZD v penaznom denniku (5 replies)
 186. Strata (9 replies)
 187. zahraničné príjmy (3 replies)
 188. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov (17 replies)
 189. daňové priznanie (0 replies)
 190. DPPO 2006-určenie výšky preddavku (1 replies)
 191. preddavky pravnickej osoby (4 replies)
 192. diéty SZČO (3 replies)
 193. príjem manželky na MD (2 replies)
 194. zacinam (6 replies)
 195. Výkaz o majetku? (2 replies)
 196. Nová súvaha a nový výkaz Z a S (12 replies)
 197. Škoda spôsobená iného subjektu (30 replies)
 198. A-čkové DP a platenie dane (2 replies)
 199. Ocenenie majetku (15 replies)
 200. Zasoby (1 replies)
 201. Mam podat danove priznanie+urcenie rezidentury (3 replies)
 202. krádež automobilu (1 replies)
 203. KURZOVY ROZDIEL (3 replies)
 204. Bankový účet v ČR (2 replies)
 205. Aká odpisová skupina pre AKU skrutkovač ? (1 replies)
 206. duplic.fa (5 replies)
 207. Paušálna daň (16 replies)
 208. Invalidny dochodok a urazova renta (4 replies)
 209. Záloha v JU (5 replies)
 210. Kúpnopredajné zmluvy (1 replies)
 211. prenájom auta szčo-szčo (3 replies)
 212. Združenie FO-lekáreň (4 replies)
 213. Spracovanie Knihy jázd dodatočne za celý rok (22 replies)
 214. koľko za to ? (43 replies)
 215. Cestovné náhrady firemného vozidla (2 replies)
 216. prechod z preukaz. na pausalne vydavky (2 replies)
 217. invalidný dôchodok a daňové priznanie (7 replies)
 218. Co so mnou bude?nepodala som DP :( (15 replies)
 219. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na daňovníka - poberateľ invalidného dôchodku (1 replies)
 220. odpočet príspevkov na DDP (3 replies)
 221. Devizova vkladna knizka - prijmy dvoch SZCO (7 replies)
 222. nie som živnostník, ale mám DIČ (5 replies)
 223. Vypocet dane z prijmu (3 replies)
 224. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (6 replies)
 225. kontrola DP B (24 replies)
 226. Remeselná živnosť a 60% (2 replies)
 227. "Prenájom" tlačiarne a telefónu (8 replies)
 228. dodatočné DP (0 replies)
 229. živnostník a PN (2 replies)
 230. Podat opravne danove priznanie dph? (5 replies)
 231. Rodicovska a mimoriadny prijem (5 replies)
 232. Rodicovska a mimoriadny prijem (1 replies)
 233. Sklad (3 replies)
 234. nadmerny odpocet (2 replies)
 235. DP-B za jeden mesiac ..... (4 replies)
 236. Podať či nepodať? DP-typB (3 replies)
 237. je to tak správne??? (1 replies)
 238. Česká výplatná páska (3 replies)
 239. Zrušenie združenie a rozdelenie zásob (1 replies)
 240. Neuhradené zdravo. poistenie (4 replies)
 241. Ukončenie živnosti 2004 (7 replies)
 242. riadky v X. oddieli DP (5 replies)
 243. Evidencia a paušál (3 replies)
 244. remeselná živnosť? (7 replies)
 245. je chalupa podnik. objekt? (22 replies)
 246. zdrav. poistenie za r. 05 v 06... (3 replies)
 247. faktura v EUR (3 replies)
 248. lízing v roku 2006 (2 replies)
 249. Dovoz tovaru a registrácia DPH (13 replies)
 250. danove priznanie (2 replies)