1. Filmy do nákladov? (12 replies)
 2. odpisy v súvahe (39 replies)
 3. výkaz o závazku a pohladavkach (13 replies)
 4. podávanie účtovných výkazov a priznania (1 replies)
 5. Úroky z požičky poskytnutej spoločníkovi (30 replies)
 6. rocne zuctovanie preddavok bez NC ZD (3 replies)
 7. Paušálne výdavky (2 replies)
 8. nezdaniteľná časť ZD na manželku (12 replies)
 9. Príjem z predaja nehnuteľnosti - problémy z prevodom vl.práv (0 replies)
 10. dan z kapitalovych prijmov (1 replies)
 11. Uzávierka pre spoločníka (0 replies)
 12. Leasing (1 replies)
 13. Kúpa hnuteľných vecí (6 replies)
 14. Poštové známky - materiál či ceniny (6 replies)
 15. QuatroCar - uplatnenie DPH a spôsob zaúčtovania (0 replies)
 16. obedy vo vlastnom zariadení+DPH (1 replies)
 17. Strata a výdavky percentom. (0 replies)
 18. Podielový fond v JU (2 replies)
 19. časové rozlíšenie (2 replies)
 20. Lízing a dôchodkové pripoistenie (2 replies)
 21. DB na deti z prveho manzelstva (7 replies)
 22. príjem zo závislej činnosti,materská (4 replies)
 23. Nákup mladých zvierat výdavok v nákupnej cene? (2 replies)
 24. odpisy (21 replies)
 25. Odpisova skupina (5 replies)
 26. cena PHM (5 replies)
 27. Strata r.2002 (2 replies)
 28. Odvody do sociálnej poisťovne (2 replies)
 29. ošatné (2 replies)
 30. prijrm z najmu FO (2 replies)
 31. provízia vo forme hmotného majetku (1 replies)
 32. potvrdenie o prijme - MD (2 replies)
 33. aupair (6 replies)
 34. Chýbajúca fa za internet - doklad o uhrade je (8 replies)
 35. Zaradenie výdajov do PD (4 replies)
 36. Ako vypísať daňové priznanie do ČR? (4 replies)
 37. Príjem zo SZČ aj z dohôd (2 replies)
 38. Ked nevznika narok na DPH (0 replies)
 39. Uctujem spravne pre obcianske zdruzenie? (7 replies)
 40. platitel DPH a obrat nizši ako 1,5 mil. (2 replies)
 41. preddavky v alfe (5 replies)
 42. potvrdenie na výpočet dane (28 replies)
 43. Prenájom pôdy a dobrovolne nezamestnaná (5 replies)
 44. Výsluhový dôchodok a daňové priznanie (12 replies)
 45. Kam zaradit príjem ? (10 replies)
 46. prechodný pobyt (2 replies)
 47. Zaokruhlovanie v DP (1 replies)
 48. obstaranie auta z CR (0 replies)
 49. Autorsky zakon, dohody, pracovna zmluva a samoplatca v jednom (0 replies)
 50. DP u a.s. (2 replies)
 51. školne-danovy vydavok (3 replies)
 52. príjem v Sr a HU (5 replies)
 53. spotreba PHM auto na predaj (0 replies)
 54. otázky k daňovému priznaniu (18 replies)
 55. Autorský zákon (0 replies)
 56. Poberateľ inv.dôchodku vo veku kedy mal... (4 replies)
 57. Tlaciva k dan.priznaniu. (3 replies)
 58. Predaj bytu v OV (4 replies)
 59. Zahr. cestovné u zamestnanca - nezamestnanca (3 replies)
 60. doklad o nákupe cudzej meny (3 replies)
 61. Fyzická osoba (21 replies)
 62. príjem z ČR a SR (13 replies)
 63. Prvízia za sprostredkovanie - hmotné dary (0 replies)
 64. Rozúčtovanie (1 replies)
 65. odpisova skupina (2 replies)
 66. DPH pri oprave zrealizovanej v EU (1 replies)
 67. Zánik zamestnávateľa (0 replies)
 68. Daňové priznanie SZČO+zamestnanec (4 replies)
 69. Dodatočné daňové priznanie (35 replies)
 70. Priemerný kurz - príjem z ČR (4 replies)
 71. advokat na zaklade osobitneho povolenia (16 replies)
 72. Ako spravne zauctovat (8 replies)
 73. leasing (149 replies)
 74. auto (3 replies)
 75. Umorovanie straty (1 replies)
 76. Jednorázový výdavok v účt. (2 replies)
 77. Nedodaný tovar do 31.12.06 z Číny (3 replies)
 78. Paušálne výdavky (30 replies)
 79. Zaradenie os.auta do majetku firmy (2 replies)
 80. Plnenie poskytnuté po skončení PP (7 replies)
 81. Chyba pri odpisovaní (7 replies)
 82. príjmy z činnosti sprostredkovateľov (9 replies)
 83. Nový soft v priebehu účtovného obdobia (18 replies)
 84. Nezdaniteľná položka 90.816 zamestnanec a potom študent (1 replies)
 85. zúčtovanie pohľadávky a k nej priradenej opravnej položky v roku 2007 (16 replies)
 86. odpočítatelná položka na manželku(SZČO) (3 replies)
 87. Registrácia pre DPH a úroky+príjmy z nájmu (5 replies)
 88. jednostranny zápočet pohľadávok (12 replies)
 89. Čo s takým príjmom? (4 replies)
 90. Daňový bonus a príjmy z VB (4 replies)
 91. postup JÚ (6 replies)
 92. zúčtovanie zálohy (1 replies)
 93. byt - odpisy (2 replies)
 94. Výkaz o majetku a záväzkoch (4 replies)
 95. Kolok na prepis auta (3 replies)
 96. leasing stroja (0 replies)
 97. uplatnenie nezd.časti na manželku (4 replies)
 98. Auto na lízing a DzMV (3 replies)
 99. neexistujúce faktúry (7 replies)
 100. účtovanie darov (6 replies)
 101. Zníženie základu dane (7 replies)
 102. odpisová skupina (2 replies)
 103. Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane (7 replies)
 104. Kam správne zaúčtovať faktúru? (7 replies)
 105. Chybná platba (4 replies)
 106. jednoduche uctovnictvo (3 replies)
 107. moze si uplatnit iba tento rok pausalne vydavky? (8 replies)
 108. Vyroba nakladov - zmluvy so studentami (2 replies)
 109. Daňové priznanie - zmluva o sprostredkovaní poistenia (18 replies)
 110. povolený debet na BU (5 replies)
 111. založenie sro (0 replies)
 112. daňový bonus, ak nie sme manželia (2 replies)
 113. Oprava úrokov s mínusovou čiastkou (10 replies)
 114. DPH a vyslanie na cestu (4 replies)
 115. vykazy a pausalne vydavky (4 replies)
 116. Rezervy (4 replies)
 117. daňová povinnosť nepresahujúca 500,- Sk (6 replies)
 118. Likvidácia majetku (2 replies)
 119. Autorský honorár + daň + budúce zdrav. poistenie (0 replies)
 120. DP-neplnoletá osoba-podpis (4 replies)
 121. vyuctovanie PHM (7 replies)
 122. predaj nehnuteľnosti a obrat pre DPH (6 replies)
 123. Bločky PHM v pokladni (4 replies)
 124. príjem z USA (2 replies)
 125. Tovar - komis (23 replies)
 126. daňové priznanie-ktorý riadok (4 replies)
 127. Odpočet na manželku, obidvaja manželia SZČO (2 replies)
 128. Dátum dodania (18 replies)
 129. TZ alebo investícia? (2 replies)
 130. Příjmy z ČR (0 replies)
 131. paušálne výdavky (1 replies)
 132. Pôžička (1 replies)
 133. kúpa motora (4 replies)
 134. ročné zúčtovanie - príjem z ĆR (0 replies)
 135. bolčky za ubytovanie (7 replies)
 136. Preddavky na daň - závislá činnosť (6 replies)
 137. danové priznanie (22 replies)
 138. Potvrdenie o príjme (5 replies)
 139. Zaradenie do prijmu (2 replies)
 140. Príjem nižší ako 45.408 (2 replies)
 141. Paušál a poistenie (12 replies)
 142. Rodičovské združenie - kôň (0 replies)
 143. Ako faktúrovať? (2 replies)
 144. Zaradenie budovy bez dôveryhodných dokladov (11 replies)
 145. aké DP? (4 replies)
 146. Daňové priznanie a ročné zúčtovanie zdravotného poist. (35 replies)
 147. faktúra 12/05 uhradená 01/06 (4 replies)
 148. faktúra vyplatená zo súkromného účtu (3 replies)
 149. Odvody (25 replies)
 150. príjmi zo zahraničia (4 replies)
 151. honorar,autorské práva, DzP FO (3 replies)
 152. Kurzová strata (2 replies)
 153. Platby platobnou kartou v JÚ (30 replies)
 154. Dialničná známka (15 replies)
 155. Prílohy k PD (9 replies)
 156. NČZD v EUR (13 replies)
 157. Poistenie (10 replies)
 158. Dan z predaja bytu (8 replies)
 159. Paušal a tlačivá (2 replies)
 160. zmliuva o dielo (0 replies)
 161. slovnaft a jeho ceny (11 replies)
 162. Podielove fondy (12 replies)
 163. havária vozidla - účtovanie o škode (25 replies)
 164. Tlačivo DDP na internete (17 replies)
 165. autorský honorár (1 replies)
 166. konečné stanovisko k úveru v JÚ (29 replies)
 167. nové tlačivo Výkaz a Súvaha (9 replies)
 168. priznanie reálnych výdajov (1 replies)
 169. ročné zúčtovanie poistenia (3 replies)
 170. prilezitostny prijem a oslobodenie od dane (17 replies)
 171. faktura za 12/06 vystavena v 1/07 (6 replies)
 172. zdaniteľný príjem (3 replies)
 173. Pracovná cesta. (2 replies)
 174. zákazky (9 replies)
 175. Postúpenie leasingu (2 replies)
 176. Zaplatené poistne za minulé roky (1 replies)
 177. Inventariz.pokladne (14 replies)
 178. živnostník v ČR a súčasne aj v SR (0 replies)
 179. dochodca a nezdanitelny zaklad (5 replies)
 180. Učet vedený EUR a Skk (6 replies)
 181. Ako účtovať (6 replies)
 182. Roznášanie letákov v Rakúsku. (19 replies)
 183. Neidentifikovateľné platby (3 replies)
 184. Odpisová skupina PC (4 replies)
 185. kúpele - náklady na repre (2 replies)
 186. Zauctovanie zrazkovej dane z uroku (5 replies)
 187. Úver na súkromné účely nie na podnikanie (3 replies)
 188. DP typA- prijem na Slovensku a v Nemecku (34 replies)
 189. Paušálne výdavky (2 replies)
 190. Paušálne výdavky (6 replies)
 191. Aký typ DP podať? (1 replies)
 192. Potvrdenie o prijme v nemcine. (199 replies)
 193. Daňové priznanie tap A (3 replies)
 194. Daňový bonus a príjem z ČR (1 replies)
 195. daň z príjmu a automobil (2 replies)
 196. Pozastavenie živnosti a daňové priznanie (2 replies)
 197. Výsluhový dôchodok z DDS a ročné zúčtovanie (0 replies)
 198. Tlačivo DP typ B - rôzne strany - (2 replies)
 199. Daň. prinanie a zrážková daň (11 replies)
 200. Predaj bytu a stav.sporenie.. (0 replies)
 201. Paušálne výdavky a predaj auta (34 replies)
 202. Úhrada faktúry v EUR v hotovosti. (6 replies)
 203. Nezdaniteľná časť ZD na manželku - nemocenské (4 replies)
 204. Životné poistenie - zdanenie (11 replies)
 205. dobrovolne nezamestnaný a DP (3 replies)
 206. Notebook (2 replies)
 207. Fakturacia do CR (7 replies)
 208. Odvody (5 replies)
 209. Nepovinne členské príspevky (9 replies)
 210. Daňové priznanie a príkazná zmluva (5 replies)
 211. Rocne zuctovanie dane (3 replies)
 212. colná zábezpeka (15 replies)
 213. Dohodári - študenti, nová s.r.o. (14 replies)
 214. Účtovanie sklad.karty, výdaj, DF (2 replies)
 215. Kupno-predajna zmulva na pc zostavu (1 replies)
 216. príjem ovp.ZD????? (1 replies)
 217. Nájom a živnosť u jednej FO. (23 replies)
 218. ako zaútovať:Podnikateľské konto plus (1 replies)
 219. Danove priznanie a zdravotne posistenie (1 replies)
 220. Provizie a odvody do ZP (1 replies)
 221. Zmluvy o dielo (1 replies)
 222. DP typu A + dávka v hmotnej núdzi (1 replies)
 223. Techn. zhodnot. leas.auta v 1. roku odpisovania (3 replies)
 224. firemna kreditna VISA karta (3 replies)
 225. sklad (5 replies)
 226. DPH a CLO na DOPLNKY VYZIVY (4 replies)
 227. ročne zúčtovanie a príjem z ČR (2 replies)
 228. Uplatnovaná vyššia nezdaniteľná čiastka ako 90816!!!! (6 replies)
 229. Provízie (2 replies)
 230. Tvorba RF a jeho použitie na zníženie straty firmy (1 replies)
 231. Neuhradená strata z minul. rokov (22 replies)
 232. Vysavená faktúra v r.2007 (9 replies)
 233. Paušálna náhrada výdavkov za použitie cestného mot.vozidla pri prac. cestách a mzda (7 replies)
 234. Kúpa auta na úver (24 replies)
 235. MV na lísing (5 replies)
 236. Dodatočné DP a pokuta (3 replies)
 237. Zaokrúhlenie - iný účet (2 replies)
 238. Súbeh viacerych príjmov (3 replies)
 239. Sponzorský príspevok pre ob.zdr. (1 replies)
 240. kurzové rozdiely (2 replies)
 241. Zdanenie príjmu zo zahraničia (6 replies)
 242. miesto rocneho zuctovania (1 replies)
 243. Pracovná cesta a diaľničná známka v Česku (1 replies)
 244. technické zhodnotenie (5 replies)
 245. Advokát a paušálne výdavky (1 replies)
 246. Taxikár nemá doklady o príjme (17 replies)
 247. auto-vyradit z obch.majetku (6 replies)
 248. časové rozlíšenie finančného úroku pri leasingu (2 replies)
 249. Odpočit. položka a príspevok z ÚPSVaR (5 replies)
 250. zaúčtovanie preplatku dane z minulosti (0 replies)