1. Paušálne výdavky + zamestnanie (10 replies)
 2. Príjem len v Rakúsku (12 replies)
 3. Ročné zúčtovanie ZP (3 replies)
 4. Príjem zo Švajčiarska (2 replies)
 5. Pausalne vydavky a poistne za 12/05 (0 replies)
 6. Ako zaučtovať garáž do JU (5 replies)
 7. Ukončenie živnosti a platenie preddavkov na daň (9 replies)
 8. Skončenie podnikania a odpis DM (1 replies)
 9. Prerušenie živnosti a daňové priznanie (124 replies)
 10. Ojazdené autá (0 replies)
 11. Nákup a predaj tovaru v ČR (1 replies)
 12. SR a CR v danovom priznani (7 replies)
 13. Tovar a jeho sestra DPH (32 replies)
 14. Kam s pokutami v DPPO? (1 replies)
 15. PODVOD? ZAÚČTOVANIE SUKROMNYCH NAKLADOV KONATEĽA/RIADITEĽA DO FIREMNÝCH NÁKLADOV? (49 replies)
 16. Zákazková výroba (15 replies)
 17. nedoplatok z dani príjmov (3 replies)
 18. doplnkove dochodkove sporenie (2 replies)
 19. vyplatena poistka - danovy prijem? (3 replies)
 20. Spätný leasing auta a DPFO (2 replies)
 21. Odpisy (19 replies)
 22. zahrnutie prijmov zo zahranicia do DP (4 replies)
 23. Predaj vlastného dreva (6 replies)
 24. treba zdaniť aj vyrovnávací podiel? (1 replies)
 25. Daň na účely platenia preddavkov na daň (2 replies)
 26. Zdanit prijmy z USA aj u nas? (17 replies)
 27. SZČO a stavebné sporenie (1 replies)
 28. prerušenie živnosti (7 replies)
 29. neuhradené fa (3 replies)
 30. Poplatok za ochrannu znamku (1 replies)
 31. Preukázanie platieb na ZP (3 replies)
 32. 2 % dane (4 replies)
 33. Daňovy bonus (8 replies)
 34. daňové priznanie (18 replies)
 35. Rodičovský príspevok (9 replies)
 36. Odkupná cena auta - leasing (2 replies)
 37. JU-zinkasovaný debetný úrok (2 replies)
 38. NČZD na manželku - v predčasnom dôchodku (10 replies)
 39. FO ako spoločnik s.r.o. a fakturacia (17 replies)
 40. Ako zauctovat cestovne nahrady zamestnanca ? (2 replies)
 41. účtovanie mzdy (1 replies)
 42. Daňové priznanie a účtovne doklady (10 replies)
 43. požiadal o ročné zúčtovanie dane, no nemal (2 replies)
 44. aký je deň dodania služby (9 replies)
 45. Aký je postup??? (1 replies)
 46. MT- náklady roka 2006 vyúčtované v roku 2007 (0 replies)
 47. dôchodca, zrážková - preddavková daň, zdravotné poistenie (1 replies)
 48. Tvorba opravných položiek (7 replies)
 49. PN a DP zo ZC (2 replies)
 50. Starobný dochodok a DP (2 replies)
 51. Ešte raz technické zhodnotenie leasingu. (13 replies)
 52. organizačná zložka v čechách (18 replies)
 53. odvoz zamestnanca na letisko (4 replies)
 54. dobropis z ČR (7 replies)
 55. Leasing v ALFE (6 replies)
 56. začínam podnikat (2 replies)
 57. účtovanie nákupu vianočných kolekcií (2 replies)
 58. odpočítateľná položka na manželku (13 replies)
 59. výkaz o MaZ (5 replies)
 60. oprávnená osoba v DP (1 replies)
 61. Živnostníčky (60 replies)
 62. Odpis na manželku (1 replies)
 63. uctovnictvo (3 replies)
 64. Zaradiť do majetku? (8 replies)
 65. Vypomáhajúca osoba (3 replies)
 66. Daňový výdavok? (4 replies)
 67. DP PO - riadok 901 (1 replies)
 68. zapocet jednostranny pohla a zav (2 replies)
 69. Splátka v EUR (5 replies)
 70. Predaj nehnuteľnosti-paušálne výdavky (4 replies)
 71. poistenie účtovníka (8 replies)
 72. DP FO - chyba v suvahe riadok 110 (5 replies)
 73. Uplatnenie nedoplatku na zdrav. poist. po ukonč. podnikateľ. činnosti? (3 replies)
 74. Spatné zaplatenie cestnej dane (5 replies)
 75. PHL -daňový výdaj (4 replies)
 76. Výkazy na OR OS (2 replies)
 77. Cestovný príkaz (6 replies)
 78. príjmy z prenájmu nehnuteľnosti u manželov (1 replies)
 79. umorovanie straty (1 replies)
 80. úroky z pôžičky a daňové priznanie (1 replies)
 81. Užívanie bytu príbuznými osobami vlastníka bytu (0 replies)
 82. SP a ZP (1 replies)
 83. Rekonštrukcia (1 replies)
 84. Výkaz o MaZáv (10 replies)
 85. Odpisová skupina - kotol na ohrev vody (7 replies)
 86. Forwardové operácie (2 replies)
 87. DP metóda vyňatia. (2 replies)
 88. Dotácia-UP (4 replies)
 89. Prvá strana - DP FO A (2 replies)
 90. mandátna zmluva a DPH (3 replies)
 91. interny doklad (3 replies)
 92. Poistné na ZP u SZČO (4 replies)
 93. vzor FA? (2 replies)
 94. ake meno do vykazov? (3 replies)
 95. Občan ČR so slovenskou živnosťou (5 replies)
 96. Poistné na ZP u SZČO (4 replies)
 97. danovy bonus (4 replies)
 98. Tržba za rok 2006, fa v roku 2007 (5 replies)
 99. ešte raz - úroky z 645 odpoč.pol???? (2 replies)
 100. Leasing pri úžitkovom automobile (3 replies)
 101. Preprava osôb (0 replies)
 102. Limit pokladne (5 replies)
 103. Pokladničný doklad (1 replies)
 104. Preco sa dnes neda otvorit www.ceniga.sk? (6 replies)
 105. Čo s neplatičom a takýmto návrhom od neho: (9 replies)
 106. Vrátenie daňového preplatku a daň.bonusu (2 replies)
 107. Kontrola - Daňový úrad (1 replies)
 108. Strava - obedy (1 replies)
 109. Daňové súbeh zahraničie a SR (8 replies)
 110. Maly sponzoring ale častejší ako ho účtovať? (10 replies)
 111. kalkulacny list (1 replies)
 112. faktura, vpd (3 replies)
 113. DPH a zájazd na Maldivy z Nemecka (5 replies)
 114. poštová poukážka (5 replies)
 115. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (15 replies)
 116. invalid.dôchodca a sprostredkovanie poistenia (6 replies)
 117. DP (7 replies)
 118. Uzávierka a zisk (7 replies)
 119. Spoločník a ubytovanie (4 replies)
 120. Platby exekútorovi. (4 replies)
 121. faktúry na cd... (2 replies)
 122. faktúra z r. 2006 (2 replies)
 123. Rekonštrukcia/modernizácia ? (11 replies)
 124. Zdanovanie darovanych podielov z podielovych fondov (3 replies)
 125. Pečiatka na bločkoch z registračky (47 replies)
 126. Dar do firmy (5 replies)
 127. Daň z príjmov PO (1 replies)
 128. strata na poškodenom materiály (0 replies)
 129. §8 daňové priznanie B (0 replies)
 130. Tabuľka na výpočet preddavkov FO. (6 replies)
 131. Umorovanie straty (1 replies)
 132. daňový bonus (0 replies)
 133. ostatné kapitálové fondy (2 replies)
 134. Repasácia počítača (5 replies)
 135. Rozpustenie rezervy v roku 2007 (3 replies)
 136. prenajom suk.osob. a SZČO ta ista osoba (6 replies)
 137. Príjmy -zmluva o dielo §262,536 Obch.zákonník (7 replies)
 138. Prenájom kancelárie (10 replies)
 139. Nezdanený príjem dôchodcu (1 replies)
 140. Odpisy tech. zhod. odpisaneho HIM (9 replies)
 141. Prílohy k DPFO A, B (18 replies)
 142. študent a daňové priznanie (11 replies)
 143. nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 144. Nové okná za staré (4 replies)
 145. Práca v Nemecku, mzda vyplatená v Maďarsku (0 replies)
 146. pôžička od PO (1 replies)
 147. zaradenie do odpisovej skupiny (2 replies)
 148. Refakturácia služby oslobodenej od DPH (3 replies)
 149. elektráreň (1 replies)
 150. Uplatnenie straty z prenajmu bytu (0 replies)
 151. Danove priznanie DO-typ A - FO (6 replies)
 152. HV strata (1 replies)
 153. faktúry zahraničné (6 replies)
 154. nakup HIM v zahran. (2 replies)
 155. Nájom a SZČO (6 replies)
 156. VY dobropis-výdavok budúcich období? (3 replies)
 157. Odstúpenie záväzku z hľadiska dĺžnika (1 replies)
 158. daňove priznanie typu B (0 replies)
 159. SZČO+Zamestnanec (2 replies)
 160. Dôchodca a daňové priznanie (36 replies)
 161. zaradenie Biolasera (1 replies)
 162. Daňové priznanie za 2006, bez príjmov a výdavkov (4 replies)
 163. dlhodobé alebo krátkodobé záväzky (4 replies)
 164. PREDAJ OS.AUTA (4 replies)
 165. Predaj softwaru (2 replies)
 166. hmotny majetok SZCO (2 replies)
 167. daňové priznanie dôchodcu (2 replies)
 168. dodatočné náklady (1 replies)
 169. PHM a vyúčt. (19 replies)
 170. Záväzky (2 replies)
 171. rezerva na odmenu - súrne !!!! (0 replies)
 172. Náhrada škody od poistovne (0 replies)
 173. Oneskorené uplatnenie DPH (5 replies)
 174. Zmluva o postúp.pohľadávky (0 replies)
 175. Výnosy z DDS-ktorý riadok DP? (0 replies)
 176. Profesionálny športovec (1 replies)
 177. Este raz rezervy po novom (41 replies)
 178. príspevok zamestnávateľa do DDS-účtovanie (0 replies)
 179. Komanditná spoločnosť. (0 replies)
 180. Zrážková daň a preddavky SZČO. (2 replies)
 181. dobropis alebo minusova faktura (0 replies)
 182. Prijem zo zahraničia a nedodané potrvrdenie (2 replies)
 183. Reklamácia tovaru (0 replies)
 184. zahraničná prac. cesta? (1 replies)
 185. aký je postup pri účtovaní na 082 a 022 (1 replies)
 186. odložená daň - otázočka (3 replies)
 187. Zaplatene ZP v danovom priznani (0 replies)
 188. Opláštenie stožiara plechom - tovar, služba? (0 replies)
 189. Úhrada DzP a zrušenie účtu (1 replies)
 190. strata - čo s ňou ? (1 replies)
 191. cislovanie dokladov (8 replies)
 192. prenajom hnuteľnej veci od nepodnikateľa SRO-čke (3 replies)
 193. ZOSTATOK 428-ODUČTOVANIE REZERVY NA OPARVU HIM (2 replies)
 194. nesvojprávnosť (5 replies)
 195. Časové rozlýšenie v JÚ (4 replies)
 196. Odpočitateľná položka a Invalidný dôchodca (1 replies)
 197. vratena dan zo ZČ (9 replies)
 198. Strata a následne zisk (3 replies)
 199. úroky z omeškania nezaplatené z účtu 645 je odpoč.pol? (0 replies)
 200. doprava (3 replies)
 201. Jednoduché učtovníctvo +DPH (4 replies)
 202. zahrnutie podpory z ÚP do DP typu A (1 replies)
 203. Daň z príjmu v Taliansku (4 replies)
 204. Pohľadávky na prelome rokov. (3 replies)
 205. Španielsko (5 replies)
 206. nedoplatok na RZZP za r. 2005 (0 replies)
 207. SZČO a odvody (5 replies)
 208. kúpa automobilu a záloha (10 replies)
 209. uhradenie nedoplatku na dani (10 replies)
 210. Dobropis. (7 replies)
 211. Ročný prevod (6 replies)
 212. PHM tankovane 31.12.06 (5 replies)
 213. DPH - prekurzovanie (5 replies)
 214. výdaj pre potreby podnikateľa (5 replies)
 215. Fa do zahraničia a zah.fa (1 replies)
 216. PHM a auto na lízing (33 replies)
 217. Faktúra zahraničnej firmy (21 replies)
 218. stravné lístky (4 replies)
 219. SF a koniec roka (4 replies)
 220. bonus (1 replies)
 221. valutová pokladnica-tankovanie v ČR (5 replies)
 222. auditorstvo (10 replies)
 223. členenie výdavkov (8 replies)
 224. Prijmy z kapital. majetku (2 replies)
 225. Používanie mot.vozidla,podnikaleľom a konateľom (0 replies)
 226. zaokruhlovanie rocneho odpisu (1 replies)
 227. prenájom poľnohosp.pôdy (2 replies)
 228. www stránka na internete - 2% z dane (1 replies)
 229. danove priznanie pre FO (7 replies)
 230. krádež majetku z leasingu (1 replies)
 231. Prenajom nehnutelnosti (2 replies)
 232. strata 2006 (67 replies)
 233. Technický preukaz a spotreba (6 replies)
 234. Daňový bonus prijem v ČR a SR (2 replies)
 235. Účtovnictno na živnosť-ako začať? (18 replies)
 236. Daňové priznanie (14 replies)
 237. Ako sa to rieši (9 replies)
 238. Zábezpeka (3 replies)
 239. Uctovanie konfirmácií na prelome rokov (1 replies)
 240. JU - postupy (6 replies)
 241. Dan z honorarov (4 replies)
 242. JÚ-začiatočník,problém s DP (5 replies)
 243. Ročné zúčtovanie alebo Daňové priznanie (2 replies)
 244. postenie zodpovednosti za škodu (0 replies)
 245. daňový bonus (17 replies)
 246. prilohy k DP (2 replies)
 247. Ako zaúčtovať "Prevod kreditného úroku"? (4 replies)
 248. Technické zhodnotenie alebo náklad? (40 replies)
 249. nezdanitelna cast na manzelku SZČO (8 replies)
 250. Aká zmluva? (7 replies)