PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 [365] 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. danove priznanie typ A - nezdanitelna cast ZD
 2. Kopia cestnej dane
 3. Kúpa pohľadávky
 4. výkaz oo prijmoch a výdavkoch
 5. Technické zhodnotenie prenajatého majetku
 6. Nákup v MAKRO Zlín a DPH
 7. preradenie drobneho majetku na tovar
 8. DPH pri kúpe automobilu na spotrebný úver
 9. Vozidlo
 10. Nedokončená výroba
 11. Príkazná zmluva a výška daňového základu
 12. Strata a odpisy liz.auta
 13. obrat a cestovne
 14. oprava uz vykonaneho RZ dane
 15. Prerušenie živnosti a prechod z JU na 40% paušálne výdavky
 16. zrážková a predd. daň
 17. daňová kontrola
 18. peňažné dávky počas PN
 19. živnosť+prac. zmluva
 20. Prevedenie zásob do osobn.vlastníctva
 21. Zriaďovacie výdavky s.r.o. hradené FO
 22. nahradne diely v nakladoch
 23. Kam zaučtovať
 24. príjmy po prerušení živnosti
 25. Dohadné položky
 26. prerušenie odpísovania
 27. DP DzPPO za r.2006
 28. kompenzácia
 29. nedoplatok z RZZP
 30. Odpocitatelna polozka
 31. Majetok -PU
 32. danový bonus-príjem v zahranicí
 33. účtovanie investičného úveru ? - HELP
 34. ako opraviť
 35. DDP za rok 2004
 36. Usporiadanie dokladov v JU
 37. Zaúčtovanie DPH pri dovoze v PÚ
 38. JU-Výkazo o príjmoch a výdavkoch
 39. Výpočet preddavkov DP na r. 2007
 40. objednávka prepojená s faktúrou
 41. Výpis z bankového účtu
 42. Vrátenie preplatku SZČO z RZZP.
 43. odmena poslanca
 44. Platca DPH
 45. Škoda na aute
 46. Invalidný dôchodca-DP
 47. Predaj tovaru do Maďarska
 48. daňové priznanie v ČR
 49. platby z osobného účtu
 50. zdaňovanie operatívneho prenájmu materskej firme do IČŠ od 1.1.2007
 51. ODPOC.POLOZKA
 52. Prerušenie živnosti a výdavky
 53. cestovné náhrady
 54. milionóvé poistenie
 55. euro účet+zápočet v eurách
 56. predaj nehnutelnosti a vydavky
 57. Oslobodenie či sprostredkovanie
 58. DP starobného dôchodcu a vyživovanie manželky
 59. Prívesný vozík
 60. Prerusena zivnost a DP
 61. Je toto intrakomunitarne nadobudnutie tovaru v SR?
 62. Daňové priznanie v Alfe - ako doplniť stratu?
 63. Interný doklad
 64. uctovnictvo
 65. Drobný hmotný majetok
 66. Účtovanie úveru v JÚ
 67. Stravné pre SZČO
 68. Dodatočné DP
 69. Faktura za najom
 70. poplatok za preukaz splnomocnenca
 71. mesačné preddavky
 72. čo sa započítava do príjmu manželky
 73. účtovanie odstupného
 74. zaúčtovanie automobilu
 75. preddavky na daň
 76. Dotácia na zamestnancov.
 77. Prerušenie živnosti
 78. kedy platit
 79. Odpočítateľná položka
 80. Ú
 81. Vlastná výroba
 82. nezdanitelna čast na manželku
 83. Paušálne výdavky - doteraz som viedol JÚ
 84. softver z Irska
 85. Zaúčtovanie DPH z dovozu auta v OMEGE
 86. Automobil-vyradenie
 87. úmrtie a daňovéí priznanie
 88. Preplatok na preddavkoch z roku 2005
 89. zuctovanie dane byvalej zamestnankyne
 90. Zákonná poistka a daňový výdavok
 91. poplatky v banke
 92. Vedenie účtovníctva súdneho prekladateľa
 93. jednoduche uctovnictvo
 94. Úhrada faktúry
 95. Autorský zákon
 96. Daňové priznanie za rok 2007
 97. Podanie danoveho priznania - student VS
 98. Vzor daňového priznania PO za rok 2006
 99. výkazy a paušálne výdavky
 100. paušálne výdavky
 101. Poštová zloženka ako doklad bez faktúry
 102. Neviem ako
 103. zdanený honorár
 104. Pausalne vydavky
 105. Podať DP
 106. pozastavená živnosť
 107. Oslobodenie od DzP pri nehnuteľnostiach
 108. Interny doklad
 109. Daň z prenájmu - príjmové položky
 110. Auto a uplatnenie DPH
 111. Cestná daň
 112. Bankové účty v zahraničnej mene
 113. Zaúčtovanie DB v JU.
 114. 321/311? Ano, ale...
 115. Pocitac - danovy vydavok?
 116. Nahlasovacia povinnosť - bežný účet?????
 117. PPD pri každej dennej uzávierke???
 118. Firma a jej pobocky
 119. nezaplatená fa pri pauš.výdajoch
 120. Dôchodcovia a daň z prenájmu
 121. prijem v hotovosti
 122. Nenávratný finančný príspevok na vytvorenie pracovného miesta z úradu práce
 123. Dotácia - príjem podľa par.6?
 124. Mzdy ostatné záväzky
 125. Živnostník a zdravotné poistenie
 126. Starobný dôchodok príjem nepodliehajúci dani z príjmov
 127. Stravné lísky v ALFE
 128. Predaj tovaru alebo služieb?
 129. Predaj auta
 130. Faktúra za DP
 131. príjmy, výdavky ovplyvňujúce ZD
 132. Úrok z požičiek
 133. Vývoz Švajčiarsko - služby
 134. Poistenie vozidla
 135. jednoduche uctovnictvo
 136. Príspevky na DDS
 137. jednoduche uctovnictvo
 138. technické zhodnotenie alebo réžia
 139. daňové priznanie, príjem z ČR a SR
 140. Leasing auta v JU
 141. faktura do Nemecka
 142. Daňový náklad DPH 2006 alebo 2007
 143. nevrátené vývozné JCD
 144. zaúčtovanie pohľadávky
 145. Príjem v zahraničí
 146. Výpis z DP do SP resp. ZP
 147. termín podania žiadosti o predĺženie lehoty na odovzdanie DP
 148. Založenie Bú skôr ako živnosť
 149. Daňový bonus
 150. Originál alebo fotokópia (potvrdenie od životnej poisťovne)
 151. príjem z ČR a SR
 152. študent-DP
 153. DDS
 154. paušalne výdavky a vypisy z účtu
 155. účtovanie lekára
 156. DP v Čechách a na Slovensku
 157. Inventarizácia účtu 082
 158. Student v zahranici a danove priznanie
 159. Pridelenie DIČ a povinnosť podať DP
 160. Poskytnutá záloha - VNZD r. 2006 _?
 161. študent a odpočítateľná položka
 162. nezaplatenie DzMV a uznanie výdavkov
 163. daňové priznanie
 164. co je to vlastne obrat???
 165. Pozastavenie živnosti - výkazy
 166. preplatok RZZP a rodičovská dovolenka
 167. Poplatok banke za úver
 168. Daň do 500,- SK
 169. výkaz o majetku a záväzkoch
 170. Vyradenie budovy z majetku firmy
 171. Účet 341
 172. Sprostredkovatel leasing.
 173. Ukončenie živnosti-paušál a pohľadávky
 174. nevyfakturované dodávky - účet 326
 175. pôžička
 176. Prepis
 177. Preddavky na daň, §42, ZDP
 178. Likvidácia materialu
 179. Editovateľné tlačivá už na DRSR:)
 180. Zmluva o dielo
 181. vymazanie faktury z JU
 182. Ako zaúčtovať Mobil na prelome rokov
 183. JU - vystavená faktúra v EUR
 184. Fa z t-mobilu
 185. dividendy
 186. Ako učovať nemocenské dávky zo sociálnej poisťovni za PN?
 187. daňové priznanie A, daňový bonus vyšší ako daň
 188. uhrada fa + postovne
 189. Nedodržanie podmienky §11,ods.6
 190. predaj kníh a DPH
 191. Poskytovanie služieb čs. firmám - povinnosti voči čs. úradom
 192. Halierove vyrovnanie 341
 193. stravne listky
 194. Predaj bytu - dedičstvo
 195. dph pri dovoze
 196. 481 - odlozeny dan.zavazok
 197. kadernictvo-nájom-oprav
 198. Percentuálne výdavky môžem ?
 199. dlhodobe preddavky
 200. Dodatočné DP
 201. Stravné - aký doklad
 202. Príjem študenta - daňový bonus
 203. Je vynutene nadobudnuta pohladavka sucast obst.ceny leasingu?
 204. účtovanie overnigt
 205. Učtovníctvo advokáta - plátcu DPH
 206. môže vyjsť preddavok zo ZČ zaplatený v ČR v DP"A"ako preplatok?
 207. autolekarnička a sadzba DPH
 208. chybné a nedodané faktúry, neschopnosť riešiť problém - čo ja s tým?
 209. nezdanitelna cast pre dochodcu
 210. Strata pri paušálnych výdavkoch
 211. Inventúra
 212. DP "B" + prílohy, ak živnostník nemal príjmy zo živnosti
 213. majetok
 214. Daň z príjmov PO
 215. predaj kníh a DPH
 216. Účtovanie leasingu
 217. Odvody ZP
 218. Zvyšovanie vzdelania
 219. Reprezentačné v CP
 220. Pokuta za podanie DP po lehote
 221. Príspevok z úradu práce na zamestnávanie
 222. DP - pre slov. občana s českou živnosťou
 223. zoznam spoločností úre 2%
 224. Zverejenenei uctovnej uzavierky
 225. Danovy vydavok k prislusenstvu pohladavky
 226. Uplatnenie nezdaniteľných častí - FO živnostník
 227. Faktúry do Čiech
 228. Služobná cesta a DPH.
 229. Faktúry do Čiech
 230. Čerpanie SF
 231. Poznámky k účtovnej závierke
 232. Ešte raz valutová pokladňa
 233. vykaz o majetku
 234. Opravy do nákladov?
 235. Preddavky SZČO a zamestnanca
 236. PHM
 237. Oslobodené od dane+výkazy
 238. výška jednorazového príjmu
 239. Paušálne výdavky-vrátka poistného
 240. Náhradné diely
 241. PN a zákonný soc.náklad
 242. vozidlo a cestná daň
 243. prevádzkový preddavok
 244. DP a materská
 245. Automobil na úver - doba odpisovania
 246. daňové odpisy
 247. PHM - rýchla pomoc
 248. oddiel VII - DPFO B
 249. DP typ A pomoc pri vyplnení
 250. Auto z požičovne pri poistnej udalosti