1. Účtovný audit (6 replies)
 2. Sprac. poplatok z úveru použitého na stavbu nehnuteľnosti (7 replies)
 3. Kniha došlých faktúr (5 replies)
 4. Účet 491 - súrne (4 replies)
 5. Zahraničná služobná cesta (13 replies)
 6. zaradenie DHM do odp.skup. (3 replies)
 7. Sme povinni byt platcami DPH? (6 replies)
 8. spoločník a DP (1 replies)
 9. Preddavky na daň (27 replies)
 10. daňové priznanie a odchod na materskú (1 replies)
 11. poistné (1 replies)
 12. Kupa fotografie (4 replies)
 13. FO typ B, vydavky (3 replies)
 14. NZ (2 replies)
 15. Daňové priznanie (1 replies)
 16. Preúčtovanie havarijného poistného (2 replies)
 17. Lekár - PO (1 replies)
 18. DPH (0 replies)
 19. prosím poraďte - problém s pohľadávkami v JU (10 replies)
 20. Strata (3 replies)
 21. príjmy z prenájmu a vplyv na daň z nehnuteľnosti (59 replies)
 22. Kto mi skontroluje priznanie? (2 replies)
 23. Výpočet preddavkov na daň SZČO (9 replies)
 24. je to nájom, alebo leasing? (3 replies)
 25. Pôžička od konateľa? (51 replies)
 26. Preddavky z DP B (6 replies)
 27. je to nájom, alebo leasing? (10 replies)
 28. Danove priznanie typu B (5 replies)
 29. cest.daň (4 replies)
 30. danove priznanie bez peciatky (3 replies)
 31. SC-Krátenie stravného (1 replies)
 32. Nízka daň (9 replies)
 33. podpisovanie výkazov (1 replies)
 34. Ochranná lehota (5 replies)
 35. Zivnostnicka matka (4 replies)
 36. Sociálny fond - zaväzok? (2 replies)
 37. Stravné lístky-zrážka zo mzdy (3 replies)
 38. Zdaniteľné plnenie-prijatie platby (9 replies)
 39. daň z úrokov (2 replies)
 40. Vysoká škoda a DzP PO (4 replies)
 41. daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 42. Príjem z termínovaného účtu kam ho zaradiť? (1 replies)
 43. strata z roka 2005 (10 replies)
 44. prevod zisku na účet individuálneho podnikateľa (6 replies)
 45. prerušenie odpisov a následne zrušenie živností (2 replies)
 46. SZČO a nem.dávky (3 replies)
 47. Odpocet dochodkoveho a zdravotneho poistenia u FO (2 replies)
 48. chýbajúce doklady (5 replies)
 49. Opäť stravné (1 replies)
 50. Zárobok v zahraničí, mám podať DP v SR? (6 replies)
 51. Tlačivo Hlásenie o príjme a výdaji liehu za rok 2006 (2 replies)
 52. vozidlo v majetku firmy - súkromné jazdy konateľa (38 replies)
 53. zacinam v JU (38 replies)
 54. DP príjem len ČR (6 replies)
 55. FO - pozastavená v roku 2006 a účtovanie (0 replies)
 56. student-zivnostnik (1 replies)
 57. nezaúčtovaná úhrada záväzku-odberateľ neeviduje pohľadávku (5 replies)
 58. Výkaz o majetku a záväzkoch - strata (3 replies)
 59. Odpisy (4 replies)
 60. §49 ods. 9 zákona o DPH - čo s DPH po odpísaní automobilu? (2 replies)
 61. prispevok na DDS (3 replies)
 62. Ucty s nulovym zostatkom na konci roku (8 replies)
 63. krížik (1 replies)
 64. náklady na nezrealizovaný projekt (2 replies)
 65. Hlásenie (0 replies)
 66. Daňové priznanie zo závislej činnosti (5 replies)
 67. dočasné vzdanie sa pohľadávky (2 replies)
 68. danove priznanie (4 replies)
 69. Zriaďovacie výdavky (3 replies)
 70. pripočitateľné položky (1 replies)
 71. Farma a SHR (3 replies)
 72. Platba vyššia ako povinnosť (4 replies)
 73. otazka ohladom cla (1 replies)
 74. otazka ohladom cla (1 replies)
 75. vrateny preplatok - zapocitat do DP? (4 replies)
 76. kupa auta na splatky (6 replies)
 77. nákup od fyzickej osoby (6 replies)
 78. preddavky PO až nad 50 tis??? (7 replies)
 79. nákup a predaj auta (2 replies)
 80. lieky na faktúre (3 replies)
 81. prijem z prenajmu nehnutelnosti (1 replies)
 82. nedobitná pohladávka (7 replies)
 83. daňový bonus (16 replies)
 84. Min.výška dane na úhradu (11 replies)
 85. Leasing z roku 2003 a ukončenie živnosti (1 replies)
 86. zaúčtovanie neuhradenej dph v PU (5 replies)
 87. Zaúčtovanie dane z príjmu (9 replies)
 88. dodatočné daňové priznanie (0 replies)
 89. Faktúra za elektrickú energiu (12 replies)
 90. danová strata (18 replies)
 91. Zdravotne poistenie (3 replies)
 92. Daňovníci s príjmami zo zahraničia_informácia z prvej ruky (5 replies)
 93. Daňový-nedaňový výdavok (3 replies)
 94. zaokrúhľovanie vo výkaze majetku a závazkov (5 replies)
 95. Príjem zo zahraničia 2 krajiny s rôznymi metódami (4 replies)
 96. daň.bonus na invalidné dieťa (2 replies)
 97. kúpa ojazdeného auta z EU (2 replies)
 98. Nesprávne odpisy min. rokov (1 replies)
 99. Učtovanie refundácie mzdy od ÚP - aký dátum (4 replies)
 100. Konštantný symbol (1 replies)
 101. DP v Občianskom združení - POMOC (14 replies)
 102. ako správne zaúčtovať honoráre (3 replies)
 103. SZČO aj zamestnanec (3 replies)
 104. danove priznanie - chyba? (14 replies)
 105. zavisla cinnost + ostatne prijmy - ake cislo uctu k DP (2 replies)
 106. SZCO a diety (8 replies)
 107. daňové priznanie (15 replies)
 108. faktúra vystavená 12/06 a zaplatená 11.1.07, kedy zaučtovať? (4 replies)
 109. Daňové výdavky - faktúra za elektrickú energiu (7 replies)
 110. Združenie právnických osôb v PÚ (0 replies)
 111. Ročné zúčtovanie a príjem z prenájmu bytu (5 replies)
 112. SURNE!! Predaj bytu manželov v BSM a dan ak ma iba jeden z manželov trvaly pobyt?? (4 replies)
 113. drobné úpravy v prenajatých priestoroch (1 replies)
 114. pripočítateľná, odpočítateľná položka? (5 replies)
 115. HV - účt. závierka (9 replies)
 116. Platba DZP - konst. a var. symbol (1 replies)
 117. Faktura nie je na meno SZCO (3 replies)
 118. stravné pri pracovnej ceste (9 replies)
 119. drobné úpravy v prenajatých priestoroch (0 replies)
 120. Prechod z JU do PU (0 replies)
 121. VYKAZ O MAJETKU A ZAVAZKOCH (10 replies)
 122. Leasing (2 replies)
 123. dan z predaja akcii (0 replies)
 124. Odvody do SP za minule roky (5 replies)
 125. PPD alebo FA (2 replies)
 126. Obstaranie stavby v JÚ (17 replies)
 127. výpis z účtu v CZK (2 replies)
 128. Zivnostnik a tel.poplatky (2 replies)
 129. Danove priznanie - pre kontrolu (20 replies)
 130. Zaradenie do HIM (0 replies)
 131. Odpredaj bytu zaradeného v podnikaní (1 replies)
 132. DPH pri obchode v rámci EU (0 replies)
 133. Prijmy buducich obdobi (1 replies)
 134. Verejne zdravotne poistenie a DP (2 replies)
 135. Dovoz zo zahranicia (1 replies)
 136. Daňové priznanie (5 replies)
 137. Faktúra pri predaji na splátky (6 replies)
 138. Daňová strata v 1.roku + jej odpočet v manželovom DP (5 replies)
 139. pôžička v SK, vrátenie v EUR (11 replies)
 140. Obstaranie (5 replies)
 141. Leasing v JÚ (1 replies)
 142. Platobné karty - účtovanie v PÚ (0 replies)
 143. Lízing - zmluva na RČ (3 replies)
 144. Preddavok na dan (12 replies)
 145. sankcia za nepodanie daňového priznania FO (3 replies)
 146. Drobný majetok - Výkaz o majetku a záväzkoch (7 replies)
 147. preklad fa (5 replies)
 148. software za 9 000,- Sk (6 replies)
 149. Uzávierka a dozorná rada (5 replies)
 150. hudobnik ?? (6 replies)
 151. Vytvoriť rezervu ???? (2 replies)
 152. aké výkazy na DÚ ak máme povinosť viesť účto podľa medzinárod. účtov. štandardov? (3 replies)
 153. Poľovnícke združenie (3 replies)
 154. Dodanie služby zo Švajčiarska (1 replies)
 155. DoVP vs. DÚ (5 replies)
 156. Zrážková daň z BÚ (2 replies)
 157. SÚVAHA - problémy (14 replies)
 158. Dar a daňová povinnosť??? (8 replies)
 159. predaj pozemku (11 replies)
 160. Vypočet odvodov zo základu dane (1 replies)
 161. Výkaz ziskov a strát (10 replies)
 162. Výkup informácií (0 replies)
 163. PPD ci FA (2 replies)
 164. Vykaz o majetku a záväzkoch (10 replies)
 165. Modem a faktúra od T-Comu (2 replies)
 166. povinnost tvorit rezervy (1 replies)
 167. Zamestnanec len2 mesiace (5 replies)
 168. Poplatok za šek (4 replies)
 169. Ešte raz paušálne výdavky (1 replies)
 170. archivácia dokladov v JU (8 replies)
 171. študent, brigáda v UK a SR (1 replies)
 172. Čo teraz??? (21 replies)
 173. pohladavky versus prijem (0 replies)
 174. príjmy z ČR (21 replies)
 175. výpis z daňového priznania (3 replies)
 176. Menová doložka pri zahraničných faktúrach (1 replies)
 177. Dan z prenajmu bytu (17 replies)
 178. daňové priznanie (5 replies)
 179. Neporadí nikto - Ju a PU (3 replies)
 180. Daňové priznanie pre českého štátneho príslušníka (0 replies)
 181. živnostník a prenájom chalupy (1 replies)
 182. polovičný invalid - SZČO - soc. poist. a zdrav. poist.??? (11 replies)
 183. taxi (3 replies)
 184. odpočet straty (5 replies)
 185. Predaj pozemku (1 replies)
 186. Nemam doklad (18 replies)
 187. dôchodca + príjem do 45000,- (3 replies)
 188. Daňové priznanie (8 replies)
 189. Výhra v Zlatom daždi (2 replies)
 190. dan z mot.auta v najme (1 replies)
 191. Leasing-chýbajúci splát.kalendár (4 replies)
 192. paušál (0 replies)
 193. Ukončenie živnosti (0 replies)
 194. príjem zahraničie-DP (91 replies)
 195. preprava "z" a "do" iných členských štátov (12 replies)
 196. daň z prenajmu automobilu (17 replies)
 197. Pri paušálnych výdavkoch v JÚ, čo s pohľadávkami a záväzkami? (6 replies)
 198. Ucto jedno - potom podvojne (2 replies)
 199. Student a DP (2 replies)
 200. Zisk a strata (1 replies)
 201. Zisk a strata (27 replies)
 202. daňovník a prerušenie živn. (3 replies)
 203. Poberateľ star.dôchodku (5 replies)
 204. Vystavené faktúry (1 replies)
 205. DAŇ Z PRÍJMU (2 replies)
 206. Zamestnanie v ČR (6 replies)
 207. Manželia a auto nalesing (3 replies)
 208. Prenajom bytu a DP FO (12 replies)
 209. Vybraté peniaze z DDP (0 replies)
 210. darovanie 2% dane z DP FO (2 replies)
 211. ODPISY - PROSÍM RADU (5 replies)
 212. uctovala som spravne na ucet 326? (14 replies)
 213. KURZ - DPH (2 replies)
 214. vykaz majetku a zavazkov (1 replies)
 215. Daň do 500sk (6 replies)
 216. registračná pokladňa (3 replies)
 217. DP - dôchodca (2 replies)
 218. sprostredkovanie-zabezpečenie opravy (1 replies)
 219. Vrátenie dodávky tovaru dodaného do EU (1 replies)
 220. predaj domu (0 replies)
 221. Závislá činnosť v ČR (4 replies)
 222. Prílohy k DP. (6 replies)
 223. poznámky k účtovnej závierke (2 replies)
 224. oprava vozidla vnútropodniková fa (0 replies)
 225. stravné SZČO (32 replies)
 226. FA za telefón (1 replies)
 227. Sankčný úrok (1 replies)
 228. typy na kontrolu VZaS a Súvahy (1 replies)
 229. Platenie preddavkov inak (1 replies)
 230. odpočet straty v PO (0 replies)
 231. leasing (1 replies)
 232. živnostník ako zamestnanec (1 replies)
 233. Zmluva o dielo a daň (0 replies)
 234. účtovný odpis = daňový odpis (5 replies)
 235. Zaradenie vloženého dlhodobého majetku do podnikania (6 replies)
 236. neviem si rady..ide len o 15 sk..strata 2005 (4 replies)
 237. cesťáky a PHM (0 replies)
 238. DM versus Prevadzkova rezia (0 replies)
 239. Vyska odvodov do SP a uver (15 replies)
 240. poznámky k účt. závierke (1 replies)
 241. daň z výhry (3 replies)
 242. Vyplatenie podielov zo zisku PS (0 replies)
 243. povinnosť nahlásiť DÚ? (5 replies)
 244. Cestovné náhrady a SZČO. (3 replies)
 245. Miesto 341 omylom 431 (9 replies)
 246. geodeticky plan (1 replies)
 247. základné imanie (5 replies)
 248. daňové priznanie a nedoplatok ZP (2 replies)
 249. Daň z motorových vozidiel, odpisy (5 replies)
 250. DHM predany (2 replies)