1. nezd.cast? (7 replies)
 2. Faktúry bez PPD (6 replies)
 3. DPH (5 replies)
 4. DP 2006? celý rok mimo SR (12 replies)
 5. lekari-faktura (5 replies)
 6. Penale za oneskorenu platbu DzP (2 replies)
 7. daňova strata (6 replies)
 8. daň z príjmu a zisk vo v.o.s. (1 replies)
 9. Dovoz motorového vozidla (3 replies)
 10. Doplnkové dôchodkové sporenie - nedodržanie podmienok (4 replies)
 11. Sůvaha k daňovému přiznání (1 replies)
 12. DP typ B-kde zaradit forwardové obchody (2 replies)
 13. Nedokončená výroba (0 replies)
 14. paušálne výdavky (16 replies)
 15. nedokončená výroba - vzor (1 replies)
 16. odpočet daňovej straty (0 replies)
 17. Daňové priznanie (4 replies)
 18. Prevody medzi devízovým a korunovým účtom (1 replies)
 19. Odpočítateľná položka na manžela (93 replies)
 20. Období v tabulce daňová strata (12 replies)
 21. Cestná daň podielovo do nákladov ? (2 replies)
 22. Tvorba rezervného fondu (1 replies)
 23. Výkup kovového odpadu (3 replies)
 24. Živnostníkom 6,5 mesiaca (2 replies)
 25. Co znamená proinvestování straty (2 replies)
 26. Preddavky PO- doplatenie dane (0 replies)
 27. DP+ príjem za sprostredkovanie (1 replies)
 28. regis.na urade prace a DP (15 replies)
 29. opravné DP (2 replies)
 30. devízový účet na začiatku roka (4 replies)
 31. Odpisy budovy (9 replies)
 32. Hlásenie (9 replies)
 33. Daňové priznanie (1 replies)
 34. Storno na registračnej pokladne (4 replies)
 35. Zhodnotenie a KS na suvahe. (1 replies)
 36. Danove priznanie CR -bonus (2 replies)
 37. odpočet straty v daňovom priznaní (12 replies)
 38. Prvy rok podnikania (2 replies)
 39. nesulad suvaha a hl.kniha (1 replies)
 40. nárok na daňový bonus (2 replies)
 41. DP FO typ B - predaj a kupa akcii (4 replies)
 42. Preddavky (42 replies)
 43. nákup a predaj nafty (9 replies)
 44. príjem lekára (1 replies)
 45. ešte raz paušálne výdavky (5 replies)
 46. SZČO a predaj CP (1 replies)
 47. Zaradenie auta do podnikania (6 replies)
 48. predaj bytu, DP - co vsetko do vydavkov (10 replies)
 49. Energie a vyučtovanie (2 replies)
 50. práca v zahraničí (2 replies)
 51. Odpis majetku (2 replies)
 52. DP z programu Alfa (2 replies)
 53. zaradenie auta (10 replies)
 54. Tabuľka F Daň.priznania PO (1 replies)
 55. ake DP? (6 replies)
 56. ktory je nadobudaci rok? (1 replies)
 57. registračná povinnosť §4 (6 replies)
 58. O PÚ aj keď trochu inak (0 replies)
 59. DPFO B (7 replies)
 60. Služby a DPH (7 replies)
 61. Možno v DP stratu z r.2003 uplatniť až tera? (1 replies)
 62. Neznáme zostatky účtov (6 replies)
 63. Kuchynské linky - odpisy (10 replies)
 64. Obcianske zdruzenie (1 replies)
 65. vaše želania na vypracovanie otázok (2 replies)
 66. Kde zaradit fakturu? (2 replies)
 67. prepl. z RZ a hlásenie príp.prehľad (1 replies)
 68. Preplatok za zdravotné poistenie (4 replies)
 69. odpocitatelna polozka na manzelku (0 replies)
 70. krádež tovaru-daňový náklad (2 replies)
 71. SZČO - ČR (2 replies)
 72. Peniaze - aká forma majetku? (1 replies)
 73. Fakturácia pre nesúkromnú osobu (6 replies)
 74. Tlačivo na SP (12 replies)
 75. Účtovanie na účet 588,688 (1 replies)
 76. Daňové priznanie a materská (23 replies)
 77. Daňová strata - preinvestovanie (7 replies)
 78. úrok z omeškania platby (2 replies)
 79. Daňové priznanie FO (0 replies)
 80. Termín podanie DP 2006 (3 replies)
 81. Recyklačný poplatok - ktorý nákladový účet použiť? (8 replies)
 82. Predaj DHIM (2 replies)
 83. SZČO a príjem z predaja kozmetiky (5 replies)
 84. Oslobodenie od dane podla §13 ods. 1 pism. e) (2 replies)
 85. obedy (1 replies)
 86. Danove priznanie a zmluva o dielo. (28 replies)
 87. Odpisy budovy (0 replies)
 88. Číslovanie účtov účtovnej osnovy... (3 replies)
 89. DPH z registrácie a daň z príjmu (1 replies)
 90. opravne DP (4 replies)
 91. zaradenie do odpis.skupin (7 replies)
 92. OPRAVY A ÚDRŽBA (3 replies)
 93. tabuľka D2 k tlačivu DPPO (8 replies)
 94. Predaj CP z 1.vlny kuponovej privatizácie (2 replies)
 95. ĎAKUJEM (0 replies)
 96. Prefaktúrovanie prepravy do EU (1 replies)
 97. Výkat Cash-flow (1 replies)
 98. žiadny príjem - DP? (21 replies)
 99. Výkaz cash-flow (2 replies)
 100. Pravne služby poskytnuté v zahraniči (7 replies)
 101. nové účty (3 replies)
 102. výpis z daňového prizania (19 replies)
 103. archivácia dokladov (1 replies)
 104. Nezd. časť - manželka - strata (2 replies)
 105. daň z elektriny (3 replies)
 106. Danový bonus - narodenie (3 replies)
 107. prerušená živnosť, predaj podniku (1 replies)
 108. Dan z prijmu pri predaji majetku (2 replies)
 109. príjem z odstupného za byt a iné príjmy (2 replies)
 110. predaj auta- zdanenie prijmu v roku 2006 (6 replies)
 111. Prepočítanie PHM (2 replies)
 112. Paušálne výdavky (2 replies)
 113. nákup v zahraničí (0 replies)
 114. kam zaúčtovať pozvánky (1 replies)
 115. Stravné v cudzej mene (1 replies)
 116. stravne listky (3 replies)
 117. odpisy (25 replies)
 118. Riadok 67 v DP typu B (3 replies)
 119. prístup k súvahám (3 replies)
 120. Dohoda o hospodárení so spoločnou vecou. (1 replies)
 121. Korekcia v Súvahe (3 replies)
 122. preplatok na dani z prijmov PO (0 replies)
 123. Ako zadotovať pokladňu v s.r.o.??? (10 replies)
 124. postúpenie záväzku - účet 249xx (5 replies)
 125. úhrada dane (11 replies)
 126. Začínajúci SZČO a auto (2 replies)
 127. DPH pri predaji vozíka do ČR (1 replies)
 128. DP FO typ A alebo B? (2 replies)
 129. Daň z úrokov (1 replies)
 130. Ťažný kôň a ZC (3 replies)
 131. DP B - kontrola vyplnenia súrne. (3 replies)
 132. Súkromné auto vložené do podnikania (4 replies)
 133. zloženky (3 replies)
 134. vysporiadanie podielu v s.r.o (19 replies)
 135. Daňové přiznání-evidence a odpočet ztráty (0 replies)
 136. Srážková daň za rok 2005 (0 replies)
 137. Zaplatené preddavky na DzP PO (2 replies)
 138. Je úrok z úveru daňový výdaj? (12 replies)
 139. Pasienkové spoločenstvo (0 replies)
 140. nezdaniteľná časť - dôchodca (2 replies)
 141. Ako na to?! (3 replies)
 142. rok nadobodnutia nehnutelnosti (0 replies)
 143. transformacia na s.r.o. (1 replies)
 144. vyrovnanie veriteľov (1 replies)
 145. Dobrovolne nezamestnany a prilezitostny prijem (9 replies)
 146. podielové cenné papiere (0 replies)
 147. Dobrovolne nezamestnany a prilezitostny prijem (2 replies)
 148. zaúčtovanie doprav. nehody (3 replies)
 149. podielové cenné papiere (4 replies)
 150. Parkovacie miesto (2 replies)
 151. Danove priznanie - co uviest namiesto ICO ? (2 replies)
 152. Nedokončená výroba - vzor (0 replies)
 153. kontokorentný úver v PÚ (11 replies)
 154. príležitostná práca (1 replies)
 155. nezrovnalost v knihe zavazkov (5 replies)
 156. Oprava DP za rok 2005, z dôvodu limitu na registráciu DPH (6 replies)
 157. Dodatočné DP PO (40 replies)
 158. min prijem na platbu do SP (12 replies)
 159. Dva typy príjmov a suma 23 650,- (2 replies)
 160. Zle účtované záväzky (1 replies)
 161. preddavky - kde? (6 replies)
 162. daňové priznanie dôchodca (1 replies)
 163. Čo treba k daňovému priznaniu (10 replies)
 164. Kurz.rozdiel aj pri zostatku leasingu v EUR? (2 replies)
 165. Danove priznanie - prijem z ciech (2 replies)
 166. Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného (1 replies)
 167. lízing (1 replies)
 168. dan. uznané výdavky (6 replies)
 169. Nezdanitelna cas zakladu dane na danovnika (4 replies)
 170. Dochodca a vratenie dane (4 replies)
 171. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (1 replies)
 172. Dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 173. Nákup PHM (4 replies)
 174. refakturácia (10 replies)
 175. Učtovanie lízingu v JU (59 replies)
 176. Bytový dom (0 replies)
 177. Darovanie krvi a príjem (2 replies)
 178. strata (7 replies)
 179. Danovy bonus (15 replies)
 180. Ako postupovať? (8 replies)
 181. potvrdenie o podani DP (1 replies)
 182. Na zváženie. (16 replies)
 183. dotácia z úradu práce, zálohové faktúry (2 replies)
 184. koncoročné faktúry (6 replies)
 185. Honoráre a zamestnanec (9 replies)
 186. 381 alebo 518? (0 replies)
 187. Daňový bonus (3 replies)
 188. Prijmy u SZCO do 50tis. (4 replies)
 189. DPFO a príjmy zo ZČ zo záhraničia (6 replies)
 190. Osobný automobil a DPH (2 replies)
 191. Cestovné náklady a požičané auto (1 replies)
 192. DPH (1 replies)
 193. Predaj obchodného podielu (0 replies)
 194. Paušálne výdavky a neuhradené fa (1 replies)
 195. Nezoberiete niekto JÚ v Bratislave (8 replies)
 196. majetok a záväzky (2 replies)
 197. Odpis závazkov (1 replies)
 198. sprostredkovateľka (13 replies)
 199. chybajuce mesiace (7 replies)
 200. Zmena zo živnosti na s.r.o. (3 replies)
 201. Odpisy u pozastavenej živnosti (3 replies)
 202. Zaradenie motorového vozidla (46 replies)
 203. Daňové priznanie (1 replies)
 204. VI.ODDIEL - DPFO B - riadok 5 (2 replies)
 205. Starobný dôchodca a DP (5 replies)
 206. príjem z autorských práv (3 replies)
 207. Správne účtovanie? (8 replies)
 208. Príležitostný príjem (11 replies)
 209. prijem z podielu predaja nehnutelnosti (9 replies)
 210. Uplatnenie danovej straty za rok 2005 (26 replies)
 211. Preplatok na dani (3 replies)
 212. BU operacie (20 replies)
 213. prenájom auta (1 replies)
 214. tvorba rezervy na pokutu (29 replies)
 215. Nesprávne uplat. nezd.časť na manželku (12 replies)
 216. Počítač a odpisy v JU (6 replies)
 217. Odvody SP a VSZP (12 replies)
 218. konkrétny lízing,niekde mám chybu (10 replies)
 219. Multifunkčné zariadenie (0 replies)
 220. DzP FO - zavisla cinnost (1 replies)
 221. Môže si uplatniť daňový bonus?... (7 replies)
 222. Činnosť,ktrorá nie je živnosť ani podnikaním (3 replies)
 223. ako zaúčtovať (1 replies)
 224. DDP 2005, paušálne výdavky 2006 a neuhradená pohľadávka (8 replies)
 225. Prenajom a zaroven podielove fondy (0 replies)
 226. prenajom (27 replies)
 227. Faktura, platba - prijem? (1 replies)
 228. cestak - jedna cesta (5 replies)
 229. Treba doložiť potvrdenie so SP o PN? (3 replies)
 230. prechod do noveho roka v OMEGE (2 replies)
 231. ako sa učtuje (1 replies)
 232. Zasoby-spôsob A (20 replies)
 233. strateny doklad (19 replies)
 234. skladova evidencia (3 replies)
 235. uctovanie urokov z OF (2 replies)
 236. DP + príjem z prenájmu poľnohosp.pôdy (3 replies)
 237. PN ako zdanitelny prijem (1 replies)
 238. náklady na PHM (8 replies)
 239. Preddavky na daň z príjmu PO (21 replies)
 240. dôchodca + DoVP (4 replies)
 241. dotácia pokladne (14 replies)
 242. dodatočná daň z príjmu (1 replies)
 243. Diéty SZČO na Slovensku (16 replies)
 244. kúpa notebooku (2 replies)
 245. Náhrada škody (1 replies)
 246. Hlavná kniha (14 replies)
 247. predaj cenných papierov (2 replies)
 248. Odpisovanie auta bez ICO a jeho kradez (11 replies)
 249. zvýšenie ceny (11 replies)
 250. SZCO a náklady na auto (8 replies)