1. Prechod z JÚ na paušálne výdavky. (103 replies)
 2. 2 % (2 replies)
 3. Krádež (1 replies)
 4. Daňový bonus v podvojnom účt. (2 replies)
 5. oznacenie miesta podnikania (3 replies)
 6. Faktúra a hneď vystavený dobropis (3 replies)
 7. zaokruhlovanie 2 (10 replies)
 8. Kam mám dať príjem? (21 replies)
 9. učet 474AE a leasing auta spl. do 1r (9 replies)
 10. Paušálne výdavky pri príležitostn. príjmoch (2 replies)
 11. Dodatočne daňové priznanie (5 replies)
 12. daňový bonus - externý študent VŠ (4 replies)
 13. správnosť vyplnenia DP PO (2 replies)
 14. odpocet na manzela (9 replies)
 15. Ako oceniť zásoby? (2 replies)
 16. platca dph vs PU (JU) (3 replies)
 17. Daňove priznanie (5 replies)
 18. Daňové priznanie typ B (8 replies)
 19. založenie a.s. (28 replies)
 20. zrážková daň a DP (1 replies)
 21. prijatá faktúra - uný odberateľ (9 replies)
 22. auto (2 replies)
 23. daň zrazená v banke (24 replies)
 24. Kúpno-predajná zmluva ako VOZD (10 replies)
 25. SZČO - zamestnanec -paušálne výdavky (5 replies)
 26. ucelove sporenie (1 replies)
 27. Ako zaúčtujem DPH v decembri ak FA prišla v januári (6 replies)
 28. priznat to v dan. priznaní? (4 replies)
 29. Priebežné položky (9 replies)
 30. ALFA -zahr.fa (4 replies)
 31. pauš.výdavky a výkazy o PaV a MaZ (3 replies)
 32. Leasingova zmluva na 35 splatok (1 replies)
 33. Zrušenie životného poistenia a DPFO (10 replies)
 34. Prosím o rada k daň. priz. FO (7 replies)
 35. Povinnosť mať registračnú pokladňu (4 replies)
 36. Vreckové (1 replies)
 37. SZČO a príjem zo sprostredkovania (6 replies)
 38. daňový odpis pohľadávky (3 replies)
 39. Daňové priznanie "B" (3 replies)
 40. Musím podať DP? (1 replies)
 41. Faktúra z 12/06 došlá 31.01.2007 (9 replies)
 42. riadok 63 (7 replies)
 43. HLADKÉ PLATBY (1 replies)
 44. DPH a zahraničná firma s aktivitami na Slovensku (5 replies)
 45. pozastavená živnosť - zaúčtovať bank.výpisy? (6 replies)
 46. Podsúvahové účty (3 replies)
 47. dan.strata (11 replies)
 48. Prilezitostne prijmy (4 replies)
 49. Ročné daňové hlásenie (9 replies)
 50. Preúčtovanie vkladu spoločníkov (24 replies)
 51. DP PO - príloha "potvrdenie o podaní DP" (3 replies)
 52. zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenia (11 replies)
 53. nájomné za pôdu (1 replies)
 54. Priznanie DPH v exceli (4 replies)
 55. rezerva na kurzove straty r.2002 (5 replies)
 56. Nerezident (0 replies)
 57. zaokrúhlovanie DPH (13 replies)
 58. VoMaZ (4 replies)
 59. Tlacivo z DU (0 replies)
 60. Cestovné náhrady (3 replies)
 61. S. r. o. v likvidácii (2 replies)
 62. uctovanie-oblozene zemle (1 replies)
 63. nezd.cast (1 replies)
 64. Vyškrtaný pokladničný bloček? (8 replies)
 65. Dotácia z úradu práce (5 replies)
 66. Doklady k DP typ B (1 replies)
 67. Pracujúci dôchodca - daň, odvody, možnosť vrátenia dane (8 replies)
 68. Výpomoc od manžela (2 replies)
 69. DP typ B musia byť prílohy majetok a záväzky, Príjumy a výdaje? (4 replies)
 70. odpustená pokuta z DU (1 replies)
 71. Účtovanie úroku zo Soc.poisťovne (1 replies)
 72. dodanie tovaru na Slovensko, faktúra do Rakúska (2 replies)
 73. Valutová pokladňa - zaokrúhliť ? (3 replies)
 74. Účtovanie banky nie od začiatku roka. (12 replies)
 75. Udaje o zakonnom zastupcovi (2 replies)
 76. Paušálne výdavky - príjem (13 replies)
 77. Rodičovský príspevok (11 replies)
 78. Kódy OKEČ (39 replies)
 79. jednoduche uctovnictvo (2 replies)
 80. odmena z man. zmluvy aký § v DP? (1 replies)
 81. SUBOR MAJETKU - 15 LCD monitorov? (5 replies)
 82. Lístky z MHD do nákladov? (4 replies)
 83. ukončenie živnosti-čo s HIM? (1 replies)
 84. zahr. pracovná cesta (0 replies)
 85. ide o daňové výdavky znižujúce ZD? (17 replies)
 86. zaúčtovanie auta na lízing od začiatku (1 replies)
 87. Paušálne výdavky (20 replies)
 88. Nájomné za stroje (2 replies)
 89. Preplatok zdrav. poistenia a daňové priznanie (3 replies)
 90. Odpis auta (10 replies)
 91. Sprostredkovanie Leasingu (4 replies)
 92. Zamestnanec - cestovný príkaz (3 replies)
 93. Živnostník-samoplatiteľ-soc.poist. (2 replies)
 94. Stratené potvrdenie o prijme. (2 replies)
 95. prenájom bytu v OV (1 replies)
 96. preplatok, alebo bonus (1 replies)
 97. Dva účty v banke (3 replies)
 98. Auto na úver (3 replies)
 99. zriadovacie naklady (3 replies)
 100. POUKAZANIE SUMY DO VYSKY 2 % ZAPLATENEJ DANE (17 replies)
 101. Pozastavená živnosť (4 replies)
 102. príjem z príležitostných činností a DP (3 replies)
 103. Ročný odpis osobného auta (2 replies)
 104. DP typ "B" a úroky z BÚ (13 replies)
 105. taxikár (1 replies)
 106. § 8 odst. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH (2 replies)
 107. DP a materska (3 replies)
 108. DDP. (1 replies)
 109. vrátené odvody na účet (28 replies)
 110. invalidný dôchodca SZČO a daň z príjmu (20 replies)
 111. DP A (1 replies)
 112. faktúra - zaratať do príjmu alebo nie. (11 replies)
 113. založenie a.s. (0 replies)
 114. Predaj podniku ešte raz. (103 replies)
 115. Prijatý finančný príspevok (2 replies)
 116. prijatý preddavok a DPH (9 replies)
 117. Ako je to? (16 replies)
 118. Odpis auta - SZCO (0 replies)
 119. manžel szčo manželka MD (4 replies)
 120. Zmluva na odber elektr.energie (6 replies)
 121. manžel szčo manželka MD (7 replies)
 122. danove priznanie (12 replies)
 123. daňový bonus pri dotácií (2 replies)
 124. ceniny- vlastne stravne listky (0 replies)
 125. Sprostredkovateľská zmluva a faktúra (2 replies)
 126. auto - moze sa odpisovat? (3 replies)
 127. Náhrady za použitie súkromného vozidla (4 replies)
 128. registrácia dph neskoro (27 replies)
 129. stavebné sporenie (6 replies)
 130. daňový bonus (2 replies)
 131. daňový bonus na poukázanie správcom dane (10 replies)
 132. odpisy a prerušená živnosť (3 replies)
 133. preddavky a danovy zaklad (5 replies)
 134. Dve činnosti SZČO (9 replies)
 135. urovnanie pohľadávky z konkurzu (7 replies)
 136. Spotreba PHM v nových osvedčeniach (TP) (13 replies)
 137. výdavky mi. rokov (19 replies)
 138. Zamestnanec + SZČO + zárobok pod 90 000 Skk (6 replies)
 139. Musí podať DP občan ČR (3 replies)
 140. Odpisy DHM (12 replies)
 141. Daňová kontrola a ich právomoc (1 replies)
 142. Predčasné ukončenie leasingu. (2 replies)
 143. leasing (2 replies)
 144. záporný stav pokladne (34 replies)
 145. Koniec roka a kontrola účtu 474xxx (2 replies)
 146. stravné lístky zamestnanci (10 replies)
 147. Daňovo uznaný výnos? (9 replies)
 148. oprava prenajatej budovy-zriadovacie vydavky? (7 replies)
 149. valorizacia dochodkov (9 replies)
 150. vedenie účtovníctva-absolvent (24 replies)
 151. Dobropis alebo storno faktúry? (18 replies)
 152. preplácanie MHD električenky (2 replies)
 153. Členské a tréningový poplatok (2 replies)
 154. kávomat (1 replies)
 155. evidencia tovaru (6 replies)
 156. účtovanie CP na konci roku (4 replies)
 157. DPH (9 replies)
 158. rozpustenie zákonnej opravnej položky (3 replies)
 159. plynová prípojka (2 replies)
 160. Stupeň náročnosti (8 replies)
 161. chybajuci doklad (7 replies)
 162. Výpočet odvodov po uplatnení paušálnych výdavkov (9 replies)
 163. Oceniť a odpisovať darované auto? (1 replies)
 164. DP "B" - vyplnenie DP (2 replies)
 165. Náklady pri prenájme bytu (8 replies)
 166. Daňové priznanie-poistné-riadok (2 replies)
 167. Ako zaúčtovať faktúru? (4 replies)
 168. evidencia záväzkov JÚ (10 replies)
 169. odpočítateľné položky (0 replies)
 170. Počítač v JÚ . (26 replies)
 171. faktura za projekt z min. roka (2 replies)
 172. Stroje z nemecka do SR (3 replies)
 173. Provizia a vydavky (27 replies)
 174. Daňové priznanie začínajúcej s.r.o. (10 replies)
 175. príspevky na DDS (1 replies)
 176. Učtovanie tržieb cez banku (16 replies)
 177. dodanie sluzby na velvyslanectvo (0 replies)
 178. Vrátenie dane z Veľkej Británie (1 replies)
 179. text a služba (1 replies)
 180. Príjem z ČR. (7 replies)
 181. jednoduche uctovnictvo (3 replies)
 182. Dodanie sluzby banke (4 replies)
 183. ZC - postúpenie leasingu (6 replies)
 184. Stravé, zasa problém (14 replies)
 185. Daňová strata (8 replies)
 186. Faktura (9 replies)
 187. účtovanie dobropisu v PU (1 replies)
 188. sprostredkovanie poistenia a účtovanie (10 replies)
 189. úroky a poistné (1 replies)
 190. ročné zúčtovanie zdrav poistenia - SZČO (6 replies)
 191. Koniec roka (3 replies)
 192. Fa z francuzska (1 replies)
 193. Čo je priemerná a čo nominálna mzda. (9 replies)
 194. Menovitá hodnota pohľadávky (3 replies)
 195. debetny úrok - zinkasovaný (6 replies)
 196. kurzovy rozdiel (10 replies)
 197. DP a honorár. (6 replies)
 198. Ukončenie živnosti (12 replies)
 199. ako uctovat (6 replies)
 200. ako uctovat (17 replies)
 201. Osobná spotreba (1 replies)
 202. zdanenie prijmu z poskytnutej pozicky (2 replies)
 203. Prijem zo zahranicia brutto al. netto (1 replies)
 204. Omylom stiahnute peniaze z BU od T-mobile (6 replies)
 205. môže sa to? (1 replies)
 206. Veľmi staré neuhradené faktúry (9 replies)
 207. vzajomne zapocitanie (1 replies)
 208. Poplatok za zápis do bartrového systému (2 replies)
 209. Študent a DP (2 replies)
 210. Povinnosť auditu (4 replies)
 211. co napisat do oddielu XIII pri prijmoch zo zahranicia? (3 replies)
 212. život. poistenie (6 replies)
 213. študent a príjem v r. 2006 (1 replies)
 214. DP B a DDS príspevky. (1 replies)
 215. Vykonávané práce SZČO nemá v živ liste (3 replies)
 216. Ďaňový odpis len niektorých DHM (1 replies)
 217. novinový stánok (4 replies)
 218. SZČO a stravné. Už zase! (7 replies)
 219. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (3 replies)
 220. autorský honorár-dedičstvo (3 replies)
 221. Výdavky v zahraničí (1 replies)
 222. POTVRDENIE z ČR (19 replies)
 223. Bankový výpis (4 replies)
 224. Platba kredítnou kartou (0 replies)
 225. Daň. výdavky (8 replies)
 226. DP typA- prijem na Slovensku a v Cechach (14 replies)
 227. DPH a leasing, vyučtovanie plynu (2 replies)
 228. základné imanie (34 replies)
 229. vydavky - hygienicke potreby (3 replies)
 230. vyradenie auta z majetku firmy a DPH (1 replies)
 231. o príjmoch fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z (12 replies)
 232. Platca DPH a podvojné účtvotníctvo (2 replies)
 233. stravovacie kupony (2 replies)
 234. platný kurz pre DPH (3 replies)
 235. VPD nedefinoval alebo meno (1 replies)
 236. Konateľ a príjmy. (3 replies)
 237. príspevok na stravovanie dôchodcu - dopad na DzP FO (11 replies)
 238. úroky z úveru na prelomí rokov (2 replies)
 239. samostatne hospodariaci rolnik (5 replies)
 240. kúpno-predajná zmluva (5 replies)
 241. CENY PHM (2 replies)
 242. UPC a DPH (1 replies)
 243. Rekonštrukcia prevádzky (1 replies)
 244. príjem z prenájmu a výkazy (3 replies)
 245. Auto z nemecka (4 replies)
 246. dotácia chránenej dielne (0 replies)
 247. DP FO typ B - problem (11 replies)
 248. nákup - predaj tovaru (12 replies)
 249. ukoncenie zivnosti (0 replies)
 250. Fa z členského štátu (0 replies)