1. Bločky PHM v pokladni (4 replies)
 2. príjem z USA (2 replies)
 3. Tovar - komis (23 replies)
 4. daňové priznanie-ktorý riadok (4 replies)
 5. Odpočet na manželku, obidvaja manželia SZČO (2 replies)
 6. Dátum dodania (18 replies)
 7. TZ alebo investícia? (2 replies)
 8. Příjmy z ČR (0 replies)
 9. paušálne výdavky (1 replies)
 10. Pôžička (1 replies)
 11. kúpa motora (4 replies)
 12. ročné zúčtovanie - príjem z ĆR (0 replies)
 13. bolčky za ubytovanie (7 replies)
 14. Preddavky na daň - závislá činnosť (6 replies)
 15. danové priznanie (22 replies)
 16. Potvrdenie o príjme (5 replies)
 17. Zaradenie do prijmu (2 replies)
 18. Príjem nižší ako 45.408 (2 replies)
 19. Paušál a poistenie (12 replies)
 20. Rodičovské združenie - kôň (0 replies)
 21. Ako faktúrovať? (2 replies)
 22. Zaradenie budovy bez dôveryhodných dokladov (11 replies)
 23. aké DP? (4 replies)
 24. Daňové priznanie a ročné zúčtovanie zdravotného poist. (35 replies)
 25. faktúra 12/05 uhradená 01/06 (4 replies)
 26. faktúra vyplatená zo súkromného účtu (3 replies)
 27. Odvody (25 replies)
 28. príjmi zo zahraničia (4 replies)
 29. honorar,autorské práva, DzP FO (3 replies)
 30. Kurzová strata (2 replies)
 31. Platby platobnou kartou v JÚ (30 replies)
 32. Dialničná známka (15 replies)
 33. Prílohy k PD (9 replies)
 34. NČZD v EUR (13 replies)
 35. Poistenie (10 replies)
 36. Dan z predaja bytu (8 replies)
 37. Paušal a tlačivá (2 replies)
 38. zmliuva o dielo (0 replies)
 39. slovnaft a jeho ceny (11 replies)
 40. Podielove fondy (12 replies)
 41. havária vozidla - účtovanie o škode (25 replies)
 42. Tlačivo DDP na internete (17 replies)
 43. autorský honorár (1 replies)
 44. konečné stanovisko k úveru v JÚ (29 replies)
 45. nové tlačivo Výkaz a Súvaha (9 replies)
 46. priznanie reálnych výdajov (1 replies)
 47. ročné zúčtovanie poistenia (3 replies)
 48. prilezitostny prijem a oslobodenie od dane (17 replies)
 49. faktura za 12/06 vystavena v 1/07 (6 replies)
 50. zdaniteľný príjem (3 replies)
 51. Pracovná cesta. (2 replies)
 52. zákazky (9 replies)
 53. Postúpenie leasingu (2 replies)
 54. Zaplatené poistne za minulé roky (1 replies)
 55. Inventariz.pokladne (14 replies)
 56. živnostník v ČR a súčasne aj v SR (0 replies)
 57. dochodca a nezdanitelny zaklad (5 replies)
 58. Učet vedený EUR a Skk (6 replies)
 59. Ako účtovať (6 replies)
 60. Roznášanie letákov v Rakúsku. (19 replies)
 61. Neidentifikovateľné platby (3 replies)
 62. Odpisová skupina PC (4 replies)
 63. kúpele - náklady na repre (2 replies)
 64. Zauctovanie zrazkovej dane z uroku (5 replies)
 65. Úver na súkromné účely nie na podnikanie (3 replies)
 66. DP typA- prijem na Slovensku a v Nemecku (34 replies)
 67. Paušálne výdavky (2 replies)
 68. Paušálne výdavky (6 replies)
 69. Aký typ DP podať? (1 replies)
 70. Potvrdenie o prijme v nemcine. (199 replies)
 71. Daňové priznanie tap A (3 replies)
 72. Daňový bonus a príjem z ČR (1 replies)
 73. daň z príjmu a automobil (2 replies)
 74. Pozastavenie živnosti a daňové priznanie (2 replies)
 75. Výsluhový dôchodok z DDS a ročné zúčtovanie (0 replies)
 76. Tlačivo DP typ B - rôzne strany - (2 replies)
 77. Daň. prinanie a zrážková daň (11 replies)
 78. Predaj bytu a stav.sporenie.. (0 replies)
 79. Paušálne výdavky a predaj auta (34 replies)
 80. Úhrada faktúry v EUR v hotovosti. (6 replies)
 81. Nezdaniteľná časť ZD na manželku - nemocenské (4 replies)
 82. Životné poistenie - zdanenie (11 replies)
 83. dobrovolne nezamestnaný a DP (3 replies)
 84. Notebook (2 replies)
 85. Fakturacia do CR (7 replies)
 86. Odvody (5 replies)
 87. Nepovinne členské príspevky (9 replies)
 88. Daňové priznanie a príkazná zmluva (5 replies)
 89. Rocne zuctovanie dane (3 replies)
 90. colná zábezpeka (15 replies)
 91. Dohodári - študenti, nová s.r.o. (14 replies)
 92. Účtovanie sklad.karty, výdaj, DF (2 replies)
 93. Kupno-predajna zmulva na pc zostavu (1 replies)
 94. príjem ovp.ZD????? (1 replies)
 95. Nájom a živnosť u jednej FO. (23 replies)
 96. ako zaútovať:Podnikateľské konto plus (1 replies)
 97. Danove priznanie a zdravotne posistenie (1 replies)
 98. Provizie a odvody do ZP (1 replies)
 99. Zmluvy o dielo (1 replies)
 100. DP typu A + dávka v hmotnej núdzi (1 replies)
 101. Techn. zhodnot. leas.auta v 1. roku odpisovania (3 replies)
 102. firemna kreditna VISA karta (3 replies)
 103. sklad (5 replies)
 104. DPH a CLO na DOPLNKY VYZIVY (4 replies)
 105. ročne zúčtovanie a príjem z ČR (2 replies)
 106. Uplatnovaná vyššia nezdaniteľná čiastka ako 90816!!!! (6 replies)
 107. Provízie (2 replies)
 108. Tvorba RF a jeho použitie na zníženie straty firmy (1 replies)
 109. Neuhradená strata z minul. rokov (22 replies)
 110. Vysavená faktúra v r.2007 (9 replies)
 111. Paušálna náhrada výdavkov za použitie cestného mot.vozidla pri prac. cestách a mzda (7 replies)
 112. Kúpa auta na úver (24 replies)
 113. MV na lísing (5 replies)
 114. Dodatočné DP a pokuta (3 replies)
 115. Zaokrúhlenie - iný účet (2 replies)
 116. Súbeh viacerych príjmov (3 replies)
 117. Sponzorský príspevok pre ob.zdr. (1 replies)
 118. kurzové rozdiely (2 replies)
 119. Zdanenie príjmu zo zahraničia (6 replies)
 120. miesto rocneho zuctovania (1 replies)
 121. Pracovná cesta a diaľničná známka v Česku (1 replies)
 122. technické zhodnotenie (5 replies)
 123. Advokát a paušálne výdavky (1 replies)
 124. Taxikár nemá doklady o príjme (17 replies)
 125. auto-vyradit z obch.majetku (6 replies)
 126. časové rozlíšenie finančného úroku pri leasingu (2 replies)
 127. Odpočit. položka a príspevok z ÚPSVaR (5 replies)
 128. zaúčtovanie preplatku dane z minulosti (0 replies)
 129. Keby sa ešte niekto pýtal (35 replies)
 130. pozastavenie živnosti (4 replies)
 131. urbárske spoločenstvo (2 replies)
 132. Odpočítateľná položka-môžem ju neuplatniť? (27 replies)
 133. poistne na ZP za rok 2005 (2 replies)
 134. Mylná platba PU (5 replies)
 135. od kedy platiť DPH? (6 replies)
 136. Pracovná cesta - vyúčtovanie (2 replies)
 137. Mám správne DP A (3 replies)
 138. Daňová strata (2 replies)
 139. Prehlad , hlasenie? (2 replies)
 140. Fondy do SP a DP (4 replies)
 141. tvorba OP k pohladavkam (10 replies)
 142. PHM ako pripočítateľná položka (5 replies)
 143. Daňové priznanie za nebohého. (3 replies)
 144. Príjem z prenájmu (2 replies)
 145. Súvaha+VZaS+DPPO 2006 (26 replies)
 146. Vloženie majetku do podnikania. (1 replies)
 147. Pracujúci dôchodca a nezdaniteľná čiastka (nástup na starobný dôchodok bol 1.4.2006) (3 replies)
 148. Podvojné účto v.o.s. a vyrovnací podiel (3 replies)
 149. Kúpa podniku-leasing (0 replies)
 150. predaj auta (6 replies)
 151. au-pair a danova povinnost (1 replies)
 152. telefon (8 replies)
 153. predajna cena odpisaneho majetku (22 replies)
 154. Lizing OA a NA (3 replies)
 155. Môže prokurista podpísať DP? (6 replies)
 156. Danove priznanie - pomoc pri vyplnani (0 replies)
 157. Odpisy (18 replies)
 158. Autor a dávky v nezamestnanosti (2 replies)
 159. Stroj na úpravu ľadu (5 replies)
 160. Havarijné poistenie (3 replies)
 161. Výkazy, hlásenia, priznania a iné (20 replies)
 162. odkedy uplatniť výdavky? (3 replies)
 163. Preddavky na daň PO - preplatok (22 replies)
 164. Paušálne výdavky (13 replies)
 165. vyššie výdavky ako príjmy (3 replies)
 166. DP A alebo B FO? (5 replies)
 167. Nová živnosť a daň (5 replies)
 168. Prechod z JÚ na paušálne výdavky. (103 replies)
 169. 2 % (2 replies)
 170. Krádež (1 replies)
 171. Daňový bonus v podvojnom účt. (2 replies)
 172. oznacenie miesta podnikania (3 replies)
 173. Faktúra a hneď vystavený dobropis (3 replies)
 174. zaokruhlovanie 2 (10 replies)
 175. Kam mám dať príjem? (21 replies)
 176. učet 474AE a leasing auta spl. do 1r (9 replies)
 177. Paušálne výdavky pri príležitostn. príjmoch (2 replies)
 178. Dodatočne daňové priznanie (5 replies)
 179. daňový bonus - externý študent VŠ (4 replies)
 180. správnosť vyplnenia DP PO (2 replies)
 181. odpocet na manzela (9 replies)
 182. Ako oceniť zásoby? (2 replies)
 183. platca dph vs PU (JU) (3 replies)
 184. Daňove priznanie (5 replies)
 185. Daňové priznanie typ B (8 replies)
 186. založenie a.s. (28 replies)
 187. zrážková daň a DP (1 replies)
 188. prijatá faktúra - uný odberateľ (9 replies)
 189. auto (2 replies)
 190. daň zrazená v banke (24 replies)
 191. Kúpno-predajná zmluva ako VOZD (10 replies)
 192. SZČO - zamestnanec -paušálne výdavky (5 replies)
 193. ucelove sporenie (1 replies)
 194. Ako zaúčtujem DPH v decembri ak FA prišla v januári (6 replies)
 195. priznat to v dan. priznaní? (4 replies)
 196. Priebežné položky (9 replies)
 197. ALFA -zahr.fa (4 replies)
 198. pauš.výdavky a výkazy o PaV a MaZ (3 replies)
 199. Leasingova zmluva na 35 splatok (1 replies)
 200. Zrušenie životného poistenia a DPFO (10 replies)
 201. Prosím o rada k daň. priz. FO (7 replies)
 202. Povinnosť mať registračnú pokladňu (4 replies)
 203. Vreckové (1 replies)
 204. SZČO a príjem zo sprostredkovania (6 replies)
 205. daňový odpis pohľadávky (3 replies)
 206. Daňové priznanie "B" (3 replies)
 207. Musím podať DP? (1 replies)
 208. Faktúra z 12/06 došlá 31.01.2007 (9 replies)
 209. riadok 63 (7 replies)
 210. HLADKÉ PLATBY (1 replies)
 211. DPH a zahraničná firma s aktivitami na Slovensku (5 replies)
 212. pozastavená živnosť - zaúčtovať bank.výpisy? (6 replies)
 213. Podsúvahové účty (3 replies)
 214. dan.strata (11 replies)
 215. Prilezitostne prijmy (4 replies)
 216. Ročné daňové hlásenie (9 replies)
 217. Preúčtovanie vkladu spoločníkov (24 replies)
 218. DP PO - príloha "potvrdenie o podaní DP" (3 replies)
 219. zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenia (11 replies)
 220. nájomné za pôdu (1 replies)
 221. Priznanie DPH v exceli (4 replies)
 222. rezerva na kurzove straty r.2002 (5 replies)
 223. Nerezident (0 replies)
 224. zaokrúhlovanie DPH (13 replies)
 225. VoMaZ (4 replies)
 226. Tlacivo z DU (0 replies)
 227. Cestovné náhrady (3 replies)
 228. S. r. o. v likvidácii (2 replies)
 229. uctovanie-oblozene zemle (1 replies)
 230. nezd.cast (1 replies)
 231. Vyškrtaný pokladničný bloček? (8 replies)
 232. Dotácia z úradu práce (5 replies)
 233. Doklady k DP typ B (1 replies)
 234. Pracujúci dôchodca - daň, odvody, možnosť vrátenia dane (8 replies)
 235. Výpomoc od manžela (2 replies)
 236. DP typ B musia byť prílohy majetok a záväzky, Príjumy a výdaje? (4 replies)
 237. odpustená pokuta z DU (1 replies)
 238. Účtovanie úroku zo Soc.poisťovne (1 replies)
 239. dodanie tovaru na Slovensko, faktúra do Rakúska (2 replies)
 240. Valutová pokladňa - zaokrúhliť ? (3 replies)
 241. Účtovanie banky nie od začiatku roka. (12 replies)
 242. Udaje o zakonnom zastupcovi (2 replies)
 243. Paušálne výdavky - príjem (13 replies)
 244. Rodičovský príspevok (11 replies)
 245. Kódy OKEČ (39 replies)
 246. jednoduche uctovnictvo (2 replies)
 247. odmena z man. zmluvy aký § v DP? (1 replies)
 248. SUBOR MAJETKU - 15 LCD monitorov? (5 replies)
 249. Lístky z MHD do nákladov? (4 replies)
 250. ukončenie živnosti-čo s HIM? (1 replies)