1. danovy bonus (4 replies)
 2. Tržba za rok 2006, fa v roku 2007 (5 replies)
 3. ešte raz - úroky z 645 odpoč.pol???? (2 replies)
 4. Leasing pri úžitkovom automobile (3 replies)
 5. Preprava osôb (0 replies)
 6. Limit pokladne (5 replies)
 7. Pokladničný doklad (1 replies)
 8. Preco sa dnes neda otvorit www.ceniga.sk? (6 replies)
 9. Čo s neplatičom a takýmto návrhom od neho: (9 replies)
 10. Vrátenie daňového preplatku a daň.bonusu (2 replies)
 11. Kontrola - Daňový úrad (1 replies)
 12. Strava - obedy (1 replies)
 13. Daňové súbeh zahraničie a SR (8 replies)
 14. Maly sponzoring ale častejší ako ho účtovať? (10 replies)
 15. kalkulacny list (1 replies)
 16. faktura, vpd (3 replies)
 17. DPH a zájazd na Maldivy z Nemecka (5 replies)
 18. poštová poukážka (5 replies)
 19. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (15 replies)
 20. invalid.dôchodca a sprostredkovanie poistenia (6 replies)
 21. DP (7 replies)
 22. Uzávierka a zisk (7 replies)
 23. Spoločník a ubytovanie (4 replies)
 24. Platby exekútorovi. (4 replies)
 25. faktúry na cd... (2 replies)
 26. faktúra z r. 2006 (2 replies)
 27. Rekonštrukcia/modernizácia ? (11 replies)
 28. Zdanovanie darovanych podielov z podielovych fondov (3 replies)
 29. Pečiatka na bločkoch z registračky (47 replies)
 30. Dar do firmy (5 replies)
 31. Daň z príjmov PO (1 replies)
 32. strata na poškodenom materiály (0 replies)
 33. §8 daňové priznanie B (0 replies)
 34. Tabuľka na výpočet preddavkov FO. (6 replies)
 35. Umorovanie straty (1 replies)
 36. daňový bonus (0 replies)
 37. ostatné kapitálové fondy (2 replies)
 38. Repasácia počítača (5 replies)
 39. Rozpustenie rezervy v roku 2007 (3 replies)
 40. prenajom suk.osob. a SZČO ta ista osoba (6 replies)
 41. Príjmy -zmluva o dielo §262,536 Obch.zákonník (7 replies)
 42. Prenájom kancelárie (10 replies)
 43. Nezdanený príjem dôchodcu (1 replies)
 44. Odpisy tech. zhod. odpisaneho HIM (9 replies)
 45. Prílohy k DPFO A, B (18 replies)
 46. študent a daňové priznanie (11 replies)
 47. nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 48. Nové okná za staré (4 replies)
 49. Práca v Nemecku, mzda vyplatená v Maďarsku (0 replies)
 50. pôžička od PO (1 replies)
 51. zaradenie do odpisovej skupiny (2 replies)
 52. Refakturácia služby oslobodenej od DPH (3 replies)
 53. elektráreň (1 replies)
 54. Uplatnenie straty z prenajmu bytu (0 replies)
 55. Danove priznanie DO-typ A - FO (6 replies)
 56. HV strata (1 replies)
 57. faktúry zahraničné (6 replies)
 58. nakup HIM v zahran. (2 replies)
 59. Nájom a SZČO (6 replies)
 60. VY dobropis-výdavok budúcich období? (3 replies)
 61. Odstúpenie záväzku z hľadiska dĺžnika (1 replies)
 62. daňove priznanie typu B (0 replies)
 63. SZČO+Zamestnanec (2 replies)
 64. Dôchodca a daňové priznanie (36 replies)
 65. zaradenie Biolasera (1 replies)
 66. Daňové priznanie za 2006, bez príjmov a výdavkov (4 replies)
 67. dlhodobé alebo krátkodobé záväzky (4 replies)
 68. PREDAJ OS.AUTA (4 replies)
 69. Predaj softwaru (2 replies)
 70. hmotny majetok SZCO (2 replies)
 71. daňové priznanie dôchodcu (2 replies)
 72. dodatočné náklady (1 replies)
 73. PHM a vyúčt. (19 replies)
 74. Záväzky (2 replies)
 75. rezerva na odmenu - súrne !!!! (0 replies)
 76. Náhrada škody od poistovne (0 replies)
 77. Oneskorené uplatnenie DPH (5 replies)
 78. Zmluva o postúp.pohľadávky (0 replies)
 79. Výnosy z DDS-ktorý riadok DP? (0 replies)
 80. Profesionálny športovec (1 replies)
 81. Este raz rezervy po novom (41 replies)
 82. príspevok zamestnávateľa do DDS-účtovanie (0 replies)
 83. Komanditná spoločnosť. (0 replies)
 84. Zrážková daň a preddavky SZČO. (2 replies)
 85. dobropis alebo minusova faktura (0 replies)
 86. Prijem zo zahraničia a nedodané potrvrdenie (2 replies)
 87. Reklamácia tovaru (0 replies)
 88. zahraničná prac. cesta? (1 replies)
 89. aký je postup pri účtovaní na 082 a 022 (1 replies)
 90. odložená daň - otázočka (3 replies)
 91. Zaplatene ZP v danovom priznani (0 replies)
 92. Opláštenie stožiara plechom - tovar, služba? (0 replies)
 93. Úhrada DzP a zrušenie účtu (1 replies)
 94. strata - čo s ňou ? (1 replies)
 95. cislovanie dokladov (8 replies)
 96. prenajom hnuteľnej veci od nepodnikateľa SRO-čke (3 replies)
 97. ZOSTATOK 428-ODUČTOVANIE REZERVY NA OPARVU HIM (2 replies)
 98. nesvojprávnosť (5 replies)
 99. Časové rozlýšenie v JÚ (4 replies)
 100. Odpočitateľná položka a Invalidný dôchodca (1 replies)
 101. vratena dan zo ZČ (9 replies)
 102. Strata a následne zisk (3 replies)
 103. úroky z omeškania nezaplatené z účtu 645 je odpoč.pol? (0 replies)
 104. doprava (3 replies)
 105. Jednoduché učtovníctvo +DPH (4 replies)
 106. zahrnutie podpory z ÚP do DP typu A (1 replies)
 107. Daň z príjmu v Taliansku (4 replies)
 108. Pohľadávky na prelome rokov. (3 replies)
 109. Španielsko (5 replies)
 110. nedoplatok na RZZP za r. 2005 (0 replies)
 111. SZČO a odvody (5 replies)
 112. kúpa automobilu a záloha (10 replies)
 113. uhradenie nedoplatku na dani (10 replies)
 114. Dobropis. (7 replies)
 115. Ročný prevod (6 replies)
 116. PHM tankovane 31.12.06 (5 replies)
 117. DPH - prekurzovanie (5 replies)
 118. výdaj pre potreby podnikateľa (5 replies)
 119. Fa do zahraničia a zah.fa (1 replies)
 120. PHM a auto na lízing (33 replies)
 121. Faktúra zahraničnej firmy (21 replies)
 122. stravné lístky (4 replies)
 123. SF a koniec roka (4 replies)
 124. bonus (1 replies)
 125. valutová pokladnica-tankovanie v ČR (5 replies)
 126. auditorstvo (10 replies)
 127. členenie výdavkov (8 replies)
 128. Prijmy z kapital. majetku (2 replies)
 129. Používanie mot.vozidla,podnikaleľom a konateľom (0 replies)
 130. zaokruhlovanie rocneho odpisu (1 replies)
 131. prenájom poľnohosp.pôdy (2 replies)
 132. www stránka na internete - 2% z dane (1 replies)
 133. danove priznanie pre FO (7 replies)
 134. krádež majetku z leasingu (1 replies)
 135. Prenajom nehnutelnosti (2 replies)
 136. strata 2006 (67 replies)
 137. Technický preukaz a spotreba (6 replies)
 138. Daňový bonus prijem v ČR a SR (2 replies)
 139. Účtovnictno na živnosť-ako začať? (18 replies)
 140. Daňové priznanie (14 replies)
 141. Ako sa to rieši (9 replies)
 142. Zábezpeka (3 replies)
 143. Uctovanie konfirmácií na prelome rokov (1 replies)
 144. JU - postupy (6 replies)
 145. Dan z honorarov (4 replies)
 146. JÚ-začiatočník,problém s DP (5 replies)
 147. Ročné zúčtovanie alebo Daňové priznanie (2 replies)
 148. postenie zodpovednosti za škodu (0 replies)
 149. daňový bonus (17 replies)
 150. prilohy k DP (2 replies)
 151. Ako zaúčtovať "Prevod kreditného úroku"? (4 replies)
 152. Technické zhodnotenie alebo náklad? (40 replies)
 153. nezdanitelna cast na manzelku SZČO (8 replies)
 154. Aká zmluva? (7 replies)
 155. Doúčtovanie odpisov predchadz.rokov (3 replies)
 156. náhrada škody (6 replies)
 157. daň z MV ako daňový výdavok (2 replies)
 158. lizing uctovanie (0 replies)
 159. Je to správny postup? (2 replies)
 160. Preplatky a nedoplatky z RZD (0 replies)
 161. Faktúry s rovnakým číslom, ale iné sumy (6 replies)
 162. Odvody poistného do nákladov (2 replies)
 163. Použitie kurzu a nárok na Daňový bonus. (2 replies)
 164. Lízing (21 replies)
 165. ukončenie živnosti-zásoby (2 replies)
 166. ukončenie živnosti a výkazy (9 replies)
 167. Postúpený leasing (0 replies)
 168. úver z nesplateného kontokrentu (1 replies)
 169. záloha (1 replies)
 170. ešte o opisoch (3 replies)
 171. DPH a postovne (9 replies)
 172. vypis DP pre SP (3 replies)
 173. priebežné položky (10 replies)
 174. komanditná spoločnosť-strata (10 replies)
 175. Nedaňové výdavky (1 replies)
 176. stravovanie (11 replies)
 177. Zájazd do daňového priznania - ako príjem (14 replies)
 178. Zrušenie žiadosti o vykonanie RZD po vykonaní RZD (1 replies)
 179. Nenávratný paušálny príspevok z UP (18 replies)
 180. predaj kníh do Poľska a DPH (0 replies)
 181. Služby spojené s nájomným (26 replies)
 182. auto-poistka-daň (0 replies)
 183. dan z prijmu - zamestnanec,SZCO (1 replies)
 184. SZČO a stravné lístky (3 replies)
 185. zálohová fa (1 replies)
 186. telefon (6 replies)
 187. spatne ziskanie budovy (0 replies)
 188. Splátky notebook (1 replies)
 189. Vznik občianstva SR v priebehu kal.roka (12 replies)
 190. Je to tak spravne? (6 replies)
 191. Prevod hm.majetku pri predaji podniku (1 replies)
 192. nezd. čiastka (4 replies)
 193. Sadzba základnej náhrady pre vozidlá (1 replies)
 194. Odsúhlasenie (4 replies)
 195. danove priznanie (0 replies)
 196. združenie FO - účtovanie (3 replies)
 197. Informácia (1 replies)
 198. STRATA. (0 replies)
 199. DP typ A (1 replies)
 200. komanditná spoločnosť (0 replies)
 201. Potvrdenie o prijme (3 replies)
 202. účet 341 (10 replies)
 203. Preddavky. (0 replies)
 204. Valutová pokladňa, kurz. rozdiely ANO alebo NIE (24 replies)
 205. Účtovanie dotácie v PÚ (14 replies)
 206. DB na dieťa (16 replies)
 207. soc.poist. (6 replies)
 208. Zaradenie IM v JU (21 replies)
 209. Penále (1 replies)
 210. Paušálne výdavky (4 replies)
 211. PHM a odpočet DPH (7 replies)
 212. Ocenenie budovy a jej prislusenstva (2 replies)
 213. záporné záväzky (2 replies)
 214. spotreba u nakladnych aut? (1 replies)
 215. príjmeme zamestnancov (0 replies)
 216. príjem zo SR a CR a daňové priznanie (0 replies)
 217. zrážková daň (5 replies)
 218. Leasing (3 replies)
 219. PHM (0 replies)
 220. ušlá mzda vyplatená z poistného (1 replies)
 221. odpisovat? (10 replies)
 222. nájom za min.roky - daňovo uznané či nie??? (2 replies)
 223. kurzove rozdiely su danove al.nedanove? (6 replies)
 224. Dochodca, zrazena dan a jej vratenie (3 replies)
 225. Poistné... v daňovom priznaní (7 replies)
 226. výdavky po zrušení živnosti (4 replies)
 227. Daňové priznanie PO (104 replies)
 228. zmena doby lízingu (6 replies)
 229. Pomóóóc! (16 replies)
 230. jednoduche uctovnictvo (7 replies)
 231. DP TJ športovcov (3 replies)
 232. DP zo ZC (4 replies)
 233. Prerušená živnosť a výkazy. (13 replies)
 234. Zastavena zivnost-nezdantelna cast zakladu dane (2 replies)
 235. Pred začatím podnikania (11 replies)
 236. opravne polozky k pohladavkam (39 replies)
 237. Technické zhodnotenie prenajatého majetku. (1 replies)
 238. preplatena faktura (6 replies)
 239. Dôchodca- maximálna výška nezdanitelného príjmu (4 replies)
 240. Faktúra z roku 2006 došla v roku 2007 (9 replies)
 241. auto na spotrebný úver (2 replies)
 242. Odloženie termínu podania DP (80 replies)
 243. Súkromné mot. vozidlo ÚŽITKOVÉ a paušálna náhrada (2 replies)
 244. vklad podnikateľa na devíz. účet (9 replies)
 245. Účelové sporenie (6 replies)
 246. dan (2 replies)
 247. 428, 431 (6 replies)
 248. Daňový bonus - účtovanie (8 replies)
 249. Finančný príspevok z projektu podpory ... (8 replies)
 250. preučtovanie zásob??? (10 replies)