1. vyraďovací protokol DHM (8 replies)
 2. pracujuci v zahranici (3 replies)
 3. Zrušenie zmluvy s DDP (2 replies)
 4. Nedoplatok zdravotného poistenia zaplatený v roku 2006 (2 replies)
 5. Dve rôzne faktúry na jednom doklade? (3 replies)
 6. Provízie za sprostredkovanie úveru (3 replies)
 7. Účtovanie záväzkov nezaplatených do 31.1.2007 (3 replies)
 8. notebook nezahrnutý v majetku a internet (6 replies)
 9. Miesto výkonu práce v zahraničí a nároky zamestnanca (8 replies)
 10. stravné lístky bez nákupu (5 replies)
 11. Nákladný automobil a montáž strešného okna (2 replies)
 12. Ako účtovať upgrade softwaru? (1 replies)
 13. Tlačivo DPH (1 replies)
 14. živnosť (2 replies)
 15. Ukončenie podnikania záväzky a pohľadávky (2 replies)
 16. Manželka a súčasne účtovníčka (4 replies)
 17. Príjem súdneho znalca (2 replies)
 18. Kam zaradiť ... PR alebo Iný výdavok OZD? (2 replies)
 19. 19% daň z výnosu z podielových listov po 1.4.07 ! (0 replies)
 20. živnostnik a účet (5 replies)
 21. Praca v Taliansku a DP na Slovensku. (21 replies)
 22. prenájom automobilu od dôchodcu (2 replies)
 23. Chyby z predošlých rokov (3 replies)
 24. Uplatnenie pausalnej nahrady za pouzitie automobilu. (2 replies)
 25. DP Poľovnícke združenie (0 replies)
 26. Slovensko verzus Česko (4 replies)
 27. Obchodný register a Občianské združenie (2 replies)
 28. §38, odst. 7 zákona o dan z príjmu (1 replies)
 29. pozastavenie odpisu auta (5 replies)
 30. Dlhodobý hmotný majetok-výkaz (6 replies)
 31. Preplatok dane (4 replies)
 32. Daňové priznanie na internete (12 replies)
 33. Faktúra (5 replies)
 34. DP typ A Írsko (2 replies)
 35. Pausalne vydavky (4 otazky) (3 replies)
 36. Platba na zivotné poistenie (3 replies)
 37. Zauctovanie poplatkov (5 replies)
 38. Nájom,služby a DPH (7 replies)
 39. Daňové priznanie z dohody (2 replies)
 40. Do akej sumy sa nemusia platiť dane? (8 replies)
 41. Ako zaučtovať faktúru (5 replies)
 42. Preklad faktúry pri dovoze z EU a zaúčtovanie (10 replies)
 43. dotácia + pauš. výdavky (2 replies)
 44. Odpočítateľná položka (11 replies)
 45. Vratné obaly (32 replies)
 46. tovar,material-kvetinárstvo (13 replies)
 47. kupa materialu v zahranici, co s DPH? (22 replies)
 48. Zaúčtovanie DHM (7 replies)
 49. Prenajate auto a ake vydavky? (1 replies)
 50. Uzávierka v Alfe (3 replies)
 51. precenenie uzatvorených menových obchodov-forwardy (28 replies)
 52. JU - časové rozlíšenie? (12 replies)
 53. prihlásenie zamestnanca (1 replies)
 54. Postupy účtovania od 1.1.2007 (2 replies)
 55. Inventarizačná zápisnica (0 replies)
 56. Daň z nehnuteľnosti (20 replies)
 57. FAKTÚRA ZA TEL. (2 replies)
 58. kolko učtovať nájomné??? (5 replies)
 59. Uroky z hyptekarneho uveru v SR - moznost odpoctu v CR (2 replies)
 60. odpisy (8 replies)
 61. DPH pri totálnej škode DHM (3 replies)
 62. menový obchod swap, zápočet spot-forward (8 replies)
 63. materská, živnosť bez príjmu, ZČ v Čechách - aké DP? (6 replies)
 64. DPH a služobné telefóny (9 replies)
 65. POZOR - Práca v Írsku-podanie DP (115 replies)
 66. zostatková cena (16 replies)
 67. Firmu zrušil súd, ako zúčtovať zostatky na účtoch? (1 replies)
 68. Príjmy osobodené od dane (prenájom) (3 replies)
 69. Automobil a manželia (6 replies)
 70. DP SZCO r.7 znalcov a tlmočníkov (0 replies)
 71. materiál účtovaný priamo do spotreby (1 replies)
 72. dodatočné DP - koeficient (6 replies)
 73. konateľ (nezamestnany) - stravne na SC? (7 replies)
 74. Platba zahraničnej FA dobierkou (1 replies)
 75. jednoduché účtovníctvo (43 replies)
 76. Vyradenie DHM (6 replies)
 77. Pausalne vydavky 40% alebo 60% (85 replies)
 78. kúpa ojazdeného vozidla na živnosť (2 replies)
 79. Platcom DPH od 15.2.2007 (6 replies)
 80. 183 dni? (16 replies)
 81. Aký je správny účet na vyrovnanie nedoplatku? (3 replies)
 82. vklad podnikatela (26 replies)
 83. Daňový doklad (14 replies)
 84. danove priznanie - tlacivo, zivnost (15 replies)
 85. Prijatá faktúra v hotovosti bez prijatého pokladničného dokladu (8 replies)
 86. daňovo uznateľný náklad??? (5 replies)
 87. Cestovné náhrady (15 replies)
 88. DOPRAVA (NÁKLADNÁ) DO ZAHRANIČIA A DPH (1 replies)
 89. DOPRAVA (NÁKLADNÁ) DO ZAHRANIČIA A DPH (0 replies)
 90. Daňové priznanie PO - ostatné pokuty a penále (4 replies)
 91. Platca DPH (3 replies)
 92. Cestovne v CM vyplatene v SKK? (6 replies)
 93. zaradenie HIM (4 replies)
 94. vratena dan z MV (7 replies)
 95. prispevok na dopl.doch.poist. (5 replies)
 96. Odpisy HIM v JÚ MRP (10 replies)
 97. ubytovanie zakaznika alebo dodavatela (1 replies)
 98. poistné na ZP za spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti (1 replies)
 99. Nepoužiteľný obalový materiál (1 replies)
 100. Daňová strata (8 replies)
 101. kontokor.úver (2 replies)
 102. Účtovníctvo za r. 2006 (5 replies)
 103. Daňové priznanie - odpočítateľná položka na manželku (12 replies)
 104. Daň.bonus-dôchodca (7 replies)
 105. odpočet daňových strát (5 replies)
 106. Nákup tovaru v EU a zápis v JU (1 replies)
 107. dovolenkový tiket (0 replies)
 108. zúčtovanie dotácií pre poľnohospodárov (2 replies)
 109. Súvaha a výkaz ziskov a strát (1 replies)
 110. čiastočne uhradená faktúra (20 replies)
 111. je to zvýšenie vstupnej ceny? (2 replies)
 112. daňová strata (4 replies)
 113. Finančný leasing (9 replies)
 114. Nájomné (3 replies)
 115. Zle zúčtované DPH (6 replies)
 116. Pouzivanie sukr. auta v s.r.o. konatelom (1 replies)
 117. Výnosy zo spoluvlastníckeho podielu-zdaňovanie (0 replies)
 118. ukončenie zivnosti - leasing poradte prosim (2 replies)
 119. Lehota na podanie DP (2 replies)
 120. Ubytovanie hradene za zamestnanca (11 replies)
 121. + položka? (4 replies)
 122. paušalne výdavky (6 replies)
 123. vrátenie faktúr (2 replies)
 124. Malá otázočka. (13 replies)
 125. Dary na podnikatelsku cinnost (1 replies)
 126. Tri otazky k dani z prijmu... (2 replies)
 127. Poznámky k DP tlacivo (3 replies)
 128. Hrobný veniec - ako o ňom účtovať? (12 replies)
 129. Pomôcka pri písaní KJ Tabuľka (17 replies)
 130. Platobný rozkaz !!! (5 replies)
 131. zaúčtovani DPH a cla pri dovoze z tretích krajín (5 replies)
 132. Účtovanie PN do nákladov (2 replies)
 133. zaučtovanie dokladu (20 replies)
 134. Danove priznania (18 replies)
 135. DPH pri predaji vozidla (1 replies)
 136. Suvaha-obrat.predvaha... (8 replies)
 137. Predaj nehnuteľností a zmeny v LV (0 replies)
 138. Číslovanie pokladne SK a CZ (3 replies)
 139. Združenie - od 1.9.2006 - 28.2.2007 (1 replies)
 140. náklady v správnom kal.mesiaci (1 replies)
 141. Odpustenie pokuty - povinnosť oznámiť MF § 22 ods. 2 zákona 231/1999 (2 replies)
 142. Pôžička zamestnancovi (úročená) (2 replies)
 143. záuctovanie zaplatenej zálohy za elk. (1 replies)
 144. výnos minulého roka (8 replies)
 145. čo robiť ? (6 replies)
 146. EURO LEASING (0 replies)
 147. Registračná pokladňa - storná (2 replies)
 148. Daňové priznanie typ A - študent (5 replies)
 149. Nezdaniteľná časť na daňovníka (7 replies)
 150. Prechod na paušálne výdavky, žiadne zásoby (20 replies)
 151. účtovanie koncoročných faktúr a úhrada odoslanej zahraničnej faktúry (1 replies)
 152. provízia predaj zepter (5 replies)
 153. Kam zaučtovať (1 replies)
 154. ukončenie s.r.o. (2 replies)
 155. (25 replies)
 156. TP Favorit 135 L (0 replies)
 157. správca konkurznej podstaty-odmena (9 replies)
 158. nepodané daňové priznanie z nehnuteľnosti (5 replies)
 159. Odcudzenie autr (2 replies)
 160. DPH a zmluvná pokuta (5 replies)
 161. nespravna vyška odpisov (7 replies)
 162. Príjmy zo zahraničia - aký kurz? (4 replies)
 163. Nezamestnaný a zrážková daň (2 replies)
 164. SZCO-sportova a metodicko trenerska cinnost (2 replies)
 165. opäť ten leasing (3 replies)
 166. Zauctovanie preplatku z RZD (1 replies)
 167. daňové výdavky-§19 ods.3 písm.k (2 replies)
 168. Telefon (4 replies)
 169. Provizia za sprostredkovanie (4 replies)
 170. danové priznanie - madarsko (8 replies)
 171. odpočet poistneho od zakladu dane? (53 replies)
 172. Strava pre zamestnancov vyfakturovaná jeden krát ročne (4 replies)
 173. Ako účtovať. (8 replies)
 174. Hlavná kniha (6 replies)
 175. Nezdaniteľná časť ZD (3 replies)
 176. dobry link na tlaciva (0 replies)
 177. SZČO,zmluva o obch. zastúpení,phm (0 replies)
 178. Hlásenie (2 replies)
 179. Vyradenie auta z majetku firmy (8 replies)
 180. Odkúpený lízing a danové odpisy (6 replies)
 181. výnosy zo zmeniek (0 replies)
 182. cestovne a diety v zahraničí-Nemecko (4 replies)
 183. Nájomné a oprava podnikateľských priestorov. (17 replies)
 184. Čepanie sociálneho fondu (12 replies)
 185. Vklad spoločníka - odpočítateľná položka? (3 replies)
 186. Zostatok na uctoch na konci roka.. (24 replies)
 187. Kompenzacia nákladov a DPH (8 replies)
 188. inventarizácia DPH zo zálohových platieb (8 replies)
 189. Odkúpený lízing a danové odpisy (0 replies)
 190. DP typ A+práca v ČR (37 replies)
 191. faktoring - účtovanie, DPH (1 replies)
 192. Predaj nehnuteľnosti (14 replies)
 193. Opatrovateľské služby (18 replies)
 194. DP študenta, zrážková aj preddavková daň (1 replies)
 195. cestovné príkazy (4 replies)
 196. Podať či nepodať (3 replies)
 197. Kurzové rozdiely v MRP (10 replies)
 198. Dátum poskytnutia (2 replies)
 199. Výkaz MaZ - nedostavaná budova (2 replies)
 200. Nedokončená výroba a 501 (8 replies)
 201. DP B- aký riadok? (2 replies)
 202. živnosť + inval.dôchodca (3 replies)
 203. Vedľajší prijem popri HPP (1 replies)
 204. dodanie služby do 3krajiny (3 replies)
 205. SZČO+MD+ZP (1 replies)
 206. súhrnná evidencia tržieb (2 replies)
 207. Neuhradená pohľ. - daňové priznanie (2 replies)
 208. paušál (9 replies)
 209. priebežné položky (14 replies)
 210. Vkladový účet a DP (8 replies)
 211. Nezd. časť základu dane, základ dane vyšší ako 498.000.- Sk. (4 replies)
 212. Odpisy po pozastavení živnosti (1 replies)
 213. Technické zhodnotenie osob.vozidla (1 replies)
 214. Trovy konania zdravot. poisťovni (14 replies)
 215. Tlačivo DP pre FO typu B (7 replies)
 216. Predbežný koeficient (1 replies)
 217. premiestnenie tovaru (1 replies)
 218. Odpis? (5 replies)
 219. preprava Polsko-Švajčiarsko (58 replies)
 220. Odpisy závora (3 replies)
 221. vrátenie dane z Nemecka (9 replies)
 222. Zhrnutie (3 replies)
 223. Blok v zahraničnej mene (9 replies)
 224. Dotácia zo ŠR na opravu kostola (0 replies)
 225. Daňový bonus - preukazovanie (6 replies)
 226. Kontrola potvrdenia (5 replies)
 227. Výpočet pokuty (3 replies)
 228. DPH- registrácia za platiteľa DPH (23 replies)
 229. DP B - pomoc pri vyplnení (7 replies)
 230. Občianske združenie - aké účtovanie? (3 replies)
 231. samozdanenie či nie? (1 replies)
 232. jednoduche uctovnictvo (1 replies)
 233. zvlastne potvrdenie o prijmoch (6 replies)
 234. § 6 Daň z príjmov (2 replies)
 235. Uznané výdavky do nákladov r.2006 po zaplatení (1 replies)
 236. Fa za december 2006. (3 replies)
 237. 548 alebo 568? (3 replies)
 238. dp-príjem z dohody (5 replies)
 239. FO občan a predaj hnuteľ. vecí. (12 replies)
 240. nezdanitelna cast - dôchodca (1 replies)
 241. PRíDAVKY NA DETI (4 replies)
 242. faktura vystavena v eur (3 replies)
 243. Pracovné ošatenie (17 replies)
 244. kombinované výdavky (6 replies)
 245. Vyplnanie DP 2006 (10 replies)
 246. Zaúčtovanie zahr.fa v účtovníctve (13 replies)
 247. Prechod z paušálu a leasing (1 replies)
 248. jednoduché účtovníctvo (11 replies)
 249. zahr.fa - prepocet kurzu na konci roka (0 replies)
 250. Cestovné náhrady, diéty (34 replies)