PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 [368] 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. SZČO - stravné lístky
 2. automobil vs pozastavenie zivnosti
 3. pozastavenie zivnosti
 4. Platba zahran.faktury a poplatky
 5. fakturácia repre nákladov do zahraničia
 6. odpis a op pohladavok
 7. bude sa ma tykat dan z liehu pri letnej akcii (pivo "zdarma") ?
 8. stravné lístky
 9. oneskorena fa a dph
 10. paušál
 11. Paušálne náklady
 12. mineralka
 13. nákup a predaj tovaru - útované v Bčku
 14. Predfaktúry a interné doklady...
 15. Ešte raz DF 2006
 16. celoročný odpis????
 17. Evidencia ciest pri prenajatom aute
 18. občan SR ako zamestnanec v ČR a daň.priznanie 2006
 19. Konečné vyúčtovanie od exekútora
 20. vyradenie auta
 21. DP a príloha Potvrdenie o návšteve SŠ
 22. Zánik živnosti
 23. Daňová strata pri ukončení podnikania
 24. Nezrazená zrážková daň
 25. Zaúčtovať cestovné náhrady do JÚ?
 26. Zúčtovanie dane z príjmov - dôchodca, inv.dôchodca, dohodár
 27. Predčasný starobný dôchodok
 28. PR alebo výdaj do spotreby zo skladu
 29. Podklady k preplateniu náhrady za AUV
 30. Predaj osobného vozidla - zostatková hodnota
 31. Kurz zahr.dobropisu
 32. Podklady k preplateniu náhrady za AUV
 33. Čo s Fa z marca 2006?
 34. Registratúra - ako je to teraz?
 35. predaj zdedeného bytu
 36. Strata z roku 2005 - čo s ňou?
 37. ešte jedna otázka k leasingu...
 38. rozdelenie zisku
 39. Bločeky za predchádzajúci mesiac
 40. strata?
 41. Opravné daňové priznanie
 42. sklad
 43. PHM
 44. Faktúra z Poľska vrátane DPH
 45. predaj diaľničnej známky
 46. Priemerná cena PHM
 47. DPH A 3 krajiny
 48. Nájom - prijatý depozit /záloha/
 49. Fa za telefon
 50. Strata z podnikania a prijem zo zav.činnosti.
 51. zápis straty v DP
 52. cestovné lístky
 53. Záloha v cudzej mene
 54. Príjem z ČR
 55. nedoplatok na ZDR poisteni
 56. telefón
 57. Pozastavenie činnosti a DP
 58. Pozastavenie činnosti počas roka
 59. DPH pri dovoze z USA
 60. predčasné odkúpenie leasing.auta
 61. Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov
 62. Daňové priznanie, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a DDS
 63. zrážková dańa a preddavok
 64. Geografický plán
 65. jednoduché účtovníctvo
 66. živnosť SR aj v Nemecku
 67. Finančný majetok
 68. zaplatené vyššie poistné
 69. PC od Orange cez Quattro
 70. pozastavenie cinnosti uprostred roka
 71. DDS a zivnostnik
 72. Stravné v lese
 73. Účtovanie umelcov
 74. PHM a cestovné náhrady
 75. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 76. Zmluvné pokuty účtovať či neúčtovať?
 77. Prosím, poraďte ...
 78. Stavebná sporiteľňa
 79. interna smernica- kratkodoby financny majetok
 80. Kurzový rozdiel leasing v EUR
 81. dph pri vývoze z ČR.
 82. navod na vyplnenie danoveho priznania A
 83. ako z to zosúladiť?
 84. daň z prenájmu nehnuteľností v cudzej mene FO
 85. Učtovanie DPH
 86. sposob zdanovania prijmov PO
 87. Výkaz o majetku a záväzkoch
 88. Zaradenie majetku - v akej cene
 89. DP dôcodcu
 90. Stravné vo vlastnej réžii
 91. mzda, dohoda - dátum zaúčtovania
 92. platobne podmienky
 93. výdavok neovplyvňujúci daň z príjmu
 94. Aký typ tlačiva
 95. Fa uhradená v hotovosti
 96. Odpočet straty pri prebratí spoločnosti
 97. Účtovanie PHM
 98. zriadovacie náklady-reštaurácia
 99. Leasig v PÚ - tabuľka na účtovanie
 100. zostatok na BU
 101. sociálny fond
 102. poistná udalosť
 103. odpisová skupina
 104. registračná pokladňa
 105. Dochodci,BSM,prenajom a DP?
 106. Predaj bytu
 107. Musím umorovať 1/5 straty v priebehu 5 rokov ?
 108. súkromná osoba - prenájom os.automobilu
 109. DPH a prenájom
 110. občianskom združení za r. 2006
 111. Účtovanie pri registrácii DPH.
 112. potvdenie od danovom domicile
 113. Sprostredkovatelia poistenia a združenie
 114. Danavé priznanie FO typu A
 115. dobrovoľné dôch.poistenie v SP
 116. Stravný lístok 49 Sk chcem uplatniť 89 Sk
 117. nespotrebované pohonné hmoty.
 118. AKA BUDE POKUTA
 119. Dohoda o vykonaní práce
 120. Dovoz mineraln.oleja z územia tretich štátov
 121. Aj toto je možné.
 122. daňové a účtovné odpisy pri predaji majetku
 123. Nezdaniteľná suma-životne poistenie
 124. PAUSALNE VYDAVKY
 125. príjem z prenájmu v SR, daňový rezident v ČR
 126. Ročne zúčt. do zdrav. poist.a paušálne výdavky
 127. PO a prenájom
 128. Daňové priznanie a starobný dôchodca
 129. uvedenie rozdielu odpisov a ZC v DP
 130. Priradenie N k spravnemu obdobiu
 131. Oprava starého roka
 132. Prerušenie živnosti a nehnuteľnosť
 133. Program pohoda a daňové odpisy
 134. Paragon
 135. faktúra za pokutu
 136. Cestovný príkaz pred začiatkom živnosti
 137. Odkúpenie nehnuteľnosti
 138. Materská
 139. s.r.o. - sprostredkovanie zamestnania
 140. SHR a predaj na trhovisku
 141. Pauš.výdavky a platenie odvodov v bud.roku
 142. nárok na odpočet DPH áno - nie
 143. služby v rámci lesníctva-paušálne výdavky
 144. Kniha záväzkov a pohľadávok
 145. DPH áno či nie?
 146. Dobrovolne podanie DP
 147. Stravné
 148. Fa za 12/06 zaplatená v 01/07
 149. Odpisy
 150. vydavky
 151. daňové priznanie PO
 152. Naklady zo zahranicia
 153. Prieťahy v súdnom konaní
 154. danova kontrola
 155. ako zauctovat zalohu
 156. § 44 zákona 595/2003
 157. Postúpenie pohľadávky
 158. Faktúra - doúčtovanie?
 159. dan z urokov
 160. prepocet na BU
 161. Odpisy pri leasingu
 162. účet 544
 163. rôzne príjmy
 164. Daňové priznanie "A" - starobný dôchodca
 165. Essenc
 166. Tlačivá SÚVAHA a VÝKAZ ZISK,STRÁT! Pozor nové pre 2006
 167. Dôchodca - vrátenie dane
 168. príloha k danovemu priz.
 169. s.r.o. v exekúcii-úhrady na konateľov súkr.účet
 170. Účtovníctvo zadarmo?
 171. Zakladne pojmy
 172. Dodatočné daňové priznanie
 173. DPH
 174. Daňové priznanie DzP FO
 175. Daňový bonus
 176. havrijná a zák. poistenie
 177. opravy chýb minulých účt. období
 178. Nezdaniteľná časť základu dane - zomrelý manžel
 179. ročné zúčtovanie dane
 180. Čo je to za doklad?
 181. Registracia za platiteľa
 182. Rodné číslo alebo DIČ?
 183. zaradenie do odpisovej skupiny-plynový ohrievač
 184. prilohy k DPFO
 185. Predaj výrobkov na Ukrajinu
 186. Nadobudnutie tovaru z ČŠ podľa § 44c/
 187. Stravne-SZCO
 188. predaj tovaru za nizsiu cenu
 189. Kde začleniť príjmy do DP
 190. Zabudnuté DP rok 2004
 191. dan z prijmu-naklady
 192. Starobný dôchodca a daňové priznanie 2006
 193. účtovanie Quatra pôžičky v PU
 194. Prenájom nehnuteľností
 195. vrátenie preplatku RZ
 196. Priebežné položky a kurz.rozdiel
 197. Spotreba PHM
 198. Sprostredkovanie pre zahr.subjekt
 199. Oprava automobilu po krádeži
 200. daňové priznanie
 201. Konske sedlo zaradenie
 202. Vreckové je možnosť alebo povinnosť?
 203. SZČO a lístky z MHD
 204. vyradenie drobného majetku
 205. zivnostnik a DP
 206. umelecke diela - sklad
 207. formálna kontrola PD
 208. Príjem z prenájmu
 209. Príjem z ČR
 210. Daňový bonus
 211. stravovanie zamestnancov vo vl.zariadení a dph
 212. Odpočet na manželku
 213. životné poistenie a dôchodca
 214. Daňové priznanie u športovca
 215. Ucto taxikara
 216. Podnikateľský účet v mínuse
 217. daň.priznanie A
 218. Nárok na daňový bonus
 219. Odpis pohžadávok
 220. Diéty
 221. Paušálne výdavky
 222. lieky
 223. kupa auta a poistne
 224. DPH za storno poplatok
 225. Stravné lisky 70,-
 226. Tlačivo na ročné hlásenie Dú
 227. Prerušenie živnosti a DP
 228. Tovar a material
 229. Dat opravne DP?
 230. Preceňovanie nehnuteľnosti
 231. preceňovanie
 232. Prilezitostny prijem
 233. nevyúčtované výnosy
 234. Medzinárodná preprava a spotr.PHL
 235. colny dlh 2
 236. colny dlh
 237. dovoz z krajiny mimo EÚ
 238. Účtovné výkazy v nemčine
 239. Odpredaj obchodného podielu
 240. SZČO a základná náhrada za používanie N1 vozidla
 241. Jednoduché učtovníctvo
 242. "Bártrové faktúry"
 243. Účtovanie v banke
 244. Intrastat - registrácia
 245. Prevod CZK z deviz. učtu na Skk učet
 246. zrušenie DDS
 247. živnosť
 248. Ukradnuté účtovníctvo
 249. Sklad vMRP dos a uzavierka
 250. Potvrdenie o zauctovanych a vyplatenych prijmoch