PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 [368] 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. daňové výdavky-§19 ods.3 písm.k
 2. Telefon
 3. Provizia za sprostredkovanie
 4. danové priznanie - madarsko
 5. odpočet poistneho od zakladu dane?
 6. Strava pre zamestnancov vyfakturovaná jeden krát ročne
 7. Ako účtovať.
 8. Hlavná kniha
 9. Nezdaniteľná časť ZD
 10. dobry link na tlaciva
 11. SZČO,zmluva o obch. zastúpení,phm
 12. Hlásenie
 13. Vyradenie auta z majetku firmy
 14. Odkúpený lízing a danové odpisy
 15. výnosy zo zmeniek
 16. cestovne a diety v zahraničí-Nemecko
 17. Nájomné a oprava podnikateľských priestorov.
 18. Čepanie sociálneho fondu
 19. Vklad spoločníka - odpočítateľná položka?
 20. Zostatok na uctoch na konci roka..
 21. Kompenzacia nákladov a DPH
 22. inventarizácia DPH zo zálohových platieb
 23. Odkúpený lízing a danové odpisy
 24. DP typ A+práca v ČR
 25. faktoring - účtovanie, DPH
 26. Predaj nehnuteľnosti
 27. Opatrovateľské služby
 28. DP študenta, zrážková aj preddavková daň
 29. cestovné príkazy
 30. Podať či nepodať
 31. Kurzové rozdiely v MRP
 32. Dátum poskytnutia
 33. Výkaz MaZ - nedostavaná budova
 34. Nedokončená výroba a 501
 35. DP B- aký riadok?
 36. živnosť + inval.dôchodca
 37. Vedľajší prijem popri HPP
 38. dodanie služby do 3krajiny
 39. SZČO+MD+ZP
 40. súhrnná evidencia tržieb
 41. Neuhradená pohľ. - daňové priznanie
 42. paušál
 43. priebežné položky
 44. Vkladový účet a DP
 45. Nezd. časť základu dane, základ dane vyšší ako 498.000.- Sk.
 46. Odpisy po pozastavení živnosti
 47. Technické zhodnotenie osob.vozidla
 48. Trovy konania zdravot. poisťovni
 49. Tlačivo DP pre FO typu B
 50. Predbežný koeficient
 51. premiestnenie tovaru
 52. Odpis?
 53. preprava Polsko-Švajčiarsko
 54. Odpisy závora
 55. vrátenie dane z Nemecka
 56. Zhrnutie
 57. Blok v zahraničnej mene
 58. Dotácia zo ŠR na opravu kostola
 59. Daňový bonus - preukazovanie
 60. Kontrola potvrdenia
 61. Výpočet pokuty
 62. DPH- registrácia za platiteľa DPH
 63. DP B - pomoc pri vyplnení
 64. Občianske združenie - aké účtovanie?
 65. samozdanenie či nie?
 66. jednoduche uctovnictvo
 67. zvlastne potvrdenie o prijmoch
 68. § 6 Daň z príjmov
 69. Uznané výdavky do nákladov r.2006 po zaplatení
 70. Fa za december 2006.
 71. 548 alebo 568?
 72. dp-príjem z dohody
 73. FO občan a predaj hnuteľ. vecí.
 74. nezdanitelna cast - dôchodca
 75. PRíDAVKY NA DETI
 76. faktura vystavena v eur
 77. Pracovné ošatenie
 78. kombinované výdavky
 79. Vyplnanie DP 2006
 80. Zaúčtovanie zahr.fa v účtovníctve
 81. Prechod z paušálu a leasing
 82. jednoduché účtovníctvo
 83. zahr.fa - prepocet kurzu na konci roka
 84. Cestovné náhrady, diéty
 85. Prijaté preddavky a DPH
 86. Sú to VOZD?
 87. preddavky na dan PO 2007
 88. Zmluva o dielo
 89. Materiál od neplatcu
 90. DF- nedanovy vydavok?
 91. registacna pokladna
 92. Prefakt. služieb z DE na SK
 93. DPH - 2007
 94. auto - do obchodneho majetku
 95. auto - do obchodneho majetku
 96. strata z roku 2005
 97. FA vydaná v českých - na účet v slovenských
 98. Daňový bonus 2007
 99. odoslanie tovaru do EU alebo mimo EU
 100. Ako účtovať „úroky - banka“
 101. vrátenie tovaru dodaného v roku 2002
 102. prac. topánky povinne vo výbave vozidla
 103. Praca v Irsku bez potvrdenia
 104. Náhrady za PHM a km
 105. Zmena s.r.o. na a.s.
 106. kupóny na zľavu
 107. Daň z príjmu - odpisovanie majetku
 108. Nezd.čiastka
 109. Prepočet neuhr.faktúr
 110. účtovný rozvrh
 111. VPD doklady
 112. Technické zhodnotenie
 113. daňové priznanie
 114. Športový klub
 115. Preplatok
 116. dobrovolné poistenie
 117. Kurzové rozdiely pri záväzkoch
 118. Ako zistit kurzovy rozdiel
 119. opis pri zvyseni technickeho zhodnotenia
 120. Zaokrúhľovanie v daň.. priznaní
 121. predaj pohľ.
 122. Pokladňa
 123. strata zo živnosti a iné príjmy
 124. Zmena ZP a nedoplatok
 125. Príklad: prijmy zo ZČ a z prenajmu
 126. účtovná osnova
 127. prevod medzi účtami
 128. dan.priznanie
 129. Plátca dph a paušálne výdaje
 130. Nulová daň?
 131. technické zhodnotenie prístrešku
 132. Zamestnanec ČR
 133. preplatok
 134. sprostredkovatel zdravotneho poistenia
 135. nezdanitelna cast ZD
 136. Blok z registračnej pokladne
 137. Neúplné bločky
 138. SZČO+sprostredkovateľ
 139. Náklady pred založením živnosti
 140. TLACIVA
 141. generálna oprava vo vlastnej réžii
 142. Nezdaniteľná čiastka pri dobrovoľnej nezamestnosti
 143. RZ- nezdaniteľná čiastka na daňovníka
 144. Krátenie DPF
 145. Konanie akcie a dátum dodania
 146. Umorenie daňovej straty
 147. Daň.priznanie FO B - §8
 148. Advokát a registrácia pre DPH
 149. Daňová strata
 150. Učtovanie zálohovej faktúry na prelome rokov
 151. Vystavené FA do EU a DPH
 152. Paušálne výdavky a sprostredkovateľ poistného
 153. Daň.priznanie FO B
 154. Honorár za umelecký výkon
 155. Daňovy raj a odpočet DPH
 156. fa za opravu po havárii - naša čiastočnáúhrada +úhrada cez poisťovňu
 157. prenájom nehnuteľnosti-daňovník s obm. daň. povinnosťou
 158. Cash flow
 159. prenájom a DPH
 160. Pausalne vydavky na prijmy zo zahranicia
 161. Prepočet pôžičky od konateľa, spoločníka z SKK na EUR
 162. účtovanie
 163. Daňový bonus dieťa - bez manželaského vzťahu
 164. preplatenie starej dovolenky
 165. Daňové priznanie
 166. Bloček PHM z 12/06, zúčt.v banke 1/07 u PO
 167. kupno predajna zmluva
 168. vrátenie zákonnej poistky
 169. Viac DL na faktúre?
 170. faktúra v euro
 171. výpis z DP pre rok 2006
 172. byt ako miesto podnikania
 173. Tachograf
 174. čo je výhodnejšie
 175. Invalidny dochodca - nezdan.cast ZD
 176. Zaúčtovanie
 177. fa bez dátumu dodania
 178. fa bez dátumu dodania
 179. zrážková daň a školenie
 180. ako žena neviem rozlíšiť, či DPH z týchto autopotrieb odpočítať, alebo nie
 181. súdny tlmočník, prekladateľ, SZČO a DP - spôsob účtovania
 182. DP FO ak nemám pokrytý 09/2006
 183. Predaj auta mimo EÚ
 184. dodanie služieb do iného členského štátu - sprostredkovanie
 185. auto
 186. zoznam súvahových účtov
 187. koficient DPH
 188. Faktúra s DPH-úhrada bez DPH
 189. Poplatok za inkaso pohľadávky
 190. Prenájom priestorov českej firme.
 191. Navýšenie ZI - účtovanie u akcionára
 192. Daňový bonus a SZČO
 193. nájomné a DPH
 194. Náklady na štúdium - výdavok?
 195. DOTACIA v DP
 196. SZČO a umorenie straty
 197. Spotreba PHM v nových TP.
 198. opravné polozky v EUR
 199. Zriadovacie výdavky - Taxi
 200. Paušálne výdavky a úroky na podnikateľskom účte
 201. prístrešok
 202. Odpocet na zomretého manžela
 203. Kurzový rozdiel
 204. cestovné náklady zamestnanca
 205. Kúpa tovaru v Belgicku
 206. dodatočné rozdelenie zisku SRO
 207. Daňové priznanie, daňový bonus, dávky v nezamestnanosti
 208. Predaj pôdy
 209. dlžka splatnosti faktúry
 210. preplatok roč. zúčt. ZP
 211. DPH pri predaji prívesného vozíka
 212. lízing
 213. Daň z kreditného úroku
 214. Zmena zdaň. obdobia DPH u FO
 215. poštovné a balné
 216. pohostenie
 217. príjem z automatov na kávu
 218. ved.obst.náklady
 219. prenájom a výdavky
 220. pracovná cesta SZČO
 221. reklamácia
 222. odpisy
 223. Výdavky na auto pri manželoch, ak je napísané auto na manžela
 224. Služby-DPH-EU
 225. Daňový bonus zamestnanca SZČO
 226. Nájomné
 227. Nezisková organizácia
 228. Poplatky z omeškania - ZP
 229. zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Talianskom
 230. Predčasné ukončenie finanč.prenájmu-škoda
 231. Zdaniteľná osoba
 232. Nehnutelnost ob. majetku a dan. urgentne!
 233. Daňové priznanie A
 234. Na slovensku zivnost vykonavam dlhodobo pracu v zahranici - na ake naklady mam narok?
 235. Prijmy zahranicne - vynate
 236. Daňové priznanie -práca v Maďarsku
 237. súkromná výrobňa cukroviniek
 238. SZČO - zahraničie
 239. odpisy
 240. SZČO+zamestnanec
 241. Hudobna produkcia - doklady
 242. Daňové priznanie - zomrelý manžel
 243. zaradenie fotoaparátu do odpisovej skupiny
 244. Cestovné - metro
 245. preúčtovanie výdavkov
 246. Opravné daňové priznanie
 247. Výpis do soc. poisťovne
 248. danové priznanie
 249. Úmrtie účastníka združenia
 250. nepenazny vklad